Документ 1156-98-п, поточна редакція — Редакція від 27.04.2019, підстава - 373-2019-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 27 липня 1998 р. N 1156
Київ
 
Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99 N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000 N 1361 ( 1361-2000-п ) від 31.08.2000 N 448 ( 448-2001-п ) від 06.05.2001 N 702 ( 702-2003-п ) від 15.05.2003 N 3 ( 3-2007-п ) від 10.01.2007 N 621 ( 621-2010-п ) від 14.07.2010 N 861 ( 861-2010-п ) від 08.09.2010 N 728 ( 728-2011-п ) від 06.07.2011 N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015 N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016 N 841 ( 841-2018-п ) від 17.10.2018 N 1176 ( 1176-2018-п ) від 27.12.2018 N 62 ( 62-2019-п ) від 06.02.2019 N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 }

 
{ У назві і тексті Постанови слова "твердого та пічного побутового (рідкого) палива" замінено словами "твердого та рідкого пічного побутового палива" згідно з Постановою КМ N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000 }
 
{ У тексті Постанови слово "прописаний" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "зареєстрований" у відповідному відмінку та числі згідно з Постановою КМ N 702 ( 702-2003-п ) від 15.05.2003 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Установити, що розмір обов’язкового відсотка платежу визначається для домогосподарств, які одержують житлову субсидію на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, житлово-комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком (далі - послуги), як частка середньомісячного сукупного доходу, а для домогосподарств, які одержують субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, оплату житлово-комунальних послуг, - як частка сукупного доходу за попередній календарний рік, яка розраховується за такою формулою:
 
Ро = Кд/Кг х Рг,
 
     де Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;
 
     Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;
 
     Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);
 
     Рг - базова норма плати за послуги - 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 - застосовується з 1 травня 2019 року }
 
     2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям у місячний термін привести свої рішення про визначення розмірів плати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії у відповідність із цією постановою.

 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

 
     4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 119 ( 119-98-п ) "Про розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 186).

 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО 
     Інд.34вгору