Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.20031155
Документ 1155-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 липня 2003 р. N 1155
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2469; 2000 р., N 30, ст. 1277) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2003 р. N 1155
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п )

1. Доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Надати право Міністру фінансів установлювати керівним
працівникам і спеціалістам центрального апарату Міністерства
фінансів надбавку за особливі умови роботи у розмірі до 100
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
державного службовця та вислугу років".
2. У додатку 6:
у шапці таблиці слово "міністерства" замінити словом
"міністерства*";
доповнити додаток зноскою такого змісту:
"*Крім Мінфіну".
3. Доповнити постанову додатком 6-1 такого змісту:

"Додаток 6-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2003 р. N 1155
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів центрального апарату
Міністерства фінансів
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий оклад, | гривень ------------------------------------------------------------------ Міністр 380
Перший заступник Міністра 370
Заступник Міністра 350
Керівник департаменту, начальник
Головного управління 300-320
Начальник управління, самостійного відділу,
керівник служби Міністра 280-300
Начальник відділу у складі управління,
помічник керівника 270-280
Завідувач сектору, помічник заступника
керівника 260-265
Головний економіст-фінансист 240-260
Головний спеціаліст 230-240
Провідний економіст-фінансист 220-240
Провідний спеціаліст 210-220
Спеціаліст I категорії 190-210
Спеціаліст II категорії 170-190
Спеціаліст 160-170"вгору