Документ 1154-97-п, поточна редакція — Редакція від 15.05.2003, підстава - 717-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 жовтня 1997 р. N 1154
Київ
Про стан розрахунків та механізм погашення заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та природний газ,
водопостачання та водовідведення установами і організаціями,
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів,
а також населенням за житлово-комунальні послуги
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )
( У Постанові слова "Державний комітет будівництва, архітектури
та житлової політики" в усіх відмінках замінено словами
"Державний комітет з питань житлово-комунального господарства"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 717
( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )
З метою створення сприятливих умов для роботи підприємств
енергетики, газової промисловості та житлово-комунального
господарства та забезпечення своєчасних розрахунків за використані
електричну, теплову енергію та природний газ, а також надані
населенню за житлово-комунальні послуги Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству фінансів в межах бюджетних асигнувань
забезпечити разом з обласними державними адміністраціями
впровадження в обіг казначейських векселів та векселів місцевих
державних адміністрацій, передбачивши їх видачу і погашення за
розрахунками установ і організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, за теплову, електричну енергію та природний газ
(включаючи різницю на газ, що споживається населенням),
водопостачання та водовідведення.
2. Міністерству фінансів разом з Міністерством економіки,
Міністерством енергетики, Державною податковою адміністрацією,
Державним комітетом нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Державним комітетом з питань житлово-комунального
господарства розробити і затвердити до 30 жовтня 1997 р. Порядок
реструктуризації заборгованості установ і організацій, що
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, за спожиті
природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання та
водовідведення, заборгованості бюджетів за різницею в цінах,
пов'язаною з їх державним регулюванням на природний газ та
житлово-комунальні послуги, надані населенню.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з Міністерством енергетики, Державним комітетом нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості, компанією "Укргаз" і
підприємством "Київгаз" у межах бюджетних асигнувань на 1997 рік:
забезпечити до 1 листопада ц. р. подання Міністерству
фінансів протоколів для проведення за участю Державної податкової
адміністрації взаємозаліків з погашення заборгованості установ і
організацій, що фінансуються з державного бюджету, перед обласними
енергопостачальними компаніями, підприємствами компанії "Укргаз" і
підприємством "Київгаз", а також підприємствами
житлово-комунального господарства в рахунок платежів, належних
державному бюджету від зазначених газотранспортних, газодобувних,
енергопостачальних та енергогенеруючих підприємств;
організувати проведення аналогічних взаємозаліків з погашення
заборгованості установ і організацій, що фінансуються з місцевих
бюджетів.
4. Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити реструктуризацію залишку
заборгованості за 1997 рік та попередні роки установ і
організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а
також залишку заборгованості бюджетів за різницею в ціні на газ,
що споживається населенням, та комунальні послуги і обслуговування
його шляхом впровадження в обіг векселів, передбачених пунктом 2
цієї постанови.
5. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації,
Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Державному комітетові з питань житлово-комунального
господарства, Міністерству економіки подати в десятиденний термін
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін і
доповнень до Закону України "Про списання та реструктуризацію
податкової заборгованості платників податків за станом на 31
березня 1997 року" ( 314/97-ВР ) в частині списання та
реструктуризації податкової заборгованості по підприємствах
житлово-комунального господарства, а також по підприємствах, що
входять до сфери управління Державного комітету нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості, в частині платежів за різницею в
цінах на газ власного видобутку та рентних платежів.
6. Міністерству фінансів та Державному комітетові нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості розглянути питання про
можливість погашення з Державного бюджету України частини
заборгованості за природний газ, що склалася у 1997 році по
витратах, що повинні були здійснюватися з місцевих бюджетів, у
рахунок податкової заборгованості підприємств, що входять до сфери
управління Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості.
7. Міністерству фінансів під час доопрацювання проекту Закону
України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" передбачити
кошти на обслуговування реструктуризованої заборгованості
державного бюджету за спожиті теплову, електричну енергію та
природний газ, водопостачання та водовідведення установами і
організаціями, що фінансуються з державного бюджету.
Встановити, що умовою реструктуризації залишку заборгованості
за 1997 рік та попередні роки установ і організацій, що
фінансуються з місцевих бюджетів, за спожиті теплову, електричну
енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення є
передбачення в місцевих бюджетах починаючи з 1998 року відповідних
асигнувань на обслуговування такої заборгованості.
8. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розглянути доцільність проведення взаємозаліків між установами і
організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, та
підприємствами житлово-комунального господарства в частині
погашення заборгованості працівників бюджетної сфери за одержані
житлово-комунальні послуги.
9. Для забезпечення контролю за цільовим використанням
бюджетних коштів, а також сум компенсацій енергопостачальним
підприємствам та підприємствам житлово-комунального господарства
витрат, пов'язаних з наданням пільг та субсидій, міністерствам та
іншим центральним і місцевим органам державної виконавчої влади
передбачити у процесі складання кошторисів установ і організацій,
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, починаючи з 1998
року окремим рядком кошти як на оплату реструктуризованих боргів
за спожиті теплову, електричну енергію та природний газ,
водопостачання та водовідведення, так і на проведення поточних
проплат.
10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М. П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67вгору