Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа, Зразок від 10.12.20081153/2008
Документ 1153/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.07.2019, підстава - 524/2019

Курсанти чоловічої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які не вислужили строки строкової військової служби (за винятком випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу") та яким виповнилося 18 років, продовжують проходити військову службу.

Курсанти жіночої статі, відраховані з вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти вищих навчальних закладів, звільняються з військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

37. У разі припинення (розірвання) контракту, а також продовження його строку у випадках, визначених цим Положенням, у примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення (розірвання), продовження строку контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Військовослужбовець подає за бажанням до служби персоналу військової частини другий примірник контракту, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) контракту та дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу, а також про продовження строку контракту. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.

{Пункт 37 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Особливості укладення контрактів

38. Контракт про проходження військової служби укладається на загальних підставах із дотриманням вимог пункту 26 цього Положення:

1) з військовослужбовцями, які відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів;

{Підпункт 1 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

2) з військовослужбовцями інших військових формувань, які направляються для проходження військової служби до Збройних Сил України з виключенням зі списків особового складу інших військових формувань;

3) з депутатами, які є військовослужбовцями і прибули в розпорядження Міністерства оборони України для дальшого проходження військової служби після закінчення строку (припинення) депутатських повноважень;

{Підпункт 3 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

4) з громадянами, які мають спеціальні звання або класні чини.

{Підпункт 4 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 503/2016 від 14.11.2016}

39. З військовослужбовцями, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 38 цього Положення, контракт про проходження військової служби укладається від імені Міністерства оборони України:

{Абзац перший пункту 39 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

з особами офіцерського складу - Міністром оборони України;

з особами рядового складу, сержантського та старшинського складу - першим заступником Міністра оборони України, першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

{Абзац третій пункту 39 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

{Абзац четвертий пункту 39 виключено на підставі Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

39-1. Особи рядового складу військової служби за контрактом, які мають бойовий досвід і не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), у військових частинах та які призначаються на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, у випадку, визначеному пунктом 102 цього Положення, продовжують проходити військову службу за контрактом осіб рядового складу.

Особи сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають бойовий досвід, не мають вищої освіти та в умовах особливого періоду призначаються на посади офіцерського складу у випадку, визначеному пунктом 104 цього Положення, продовжують проходити військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

{Положення доповнено пунктом 39-1 згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018; в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

40. У разі переміщення по службі військовослужбовця з однієї військової частини до іншої для дальшого проходження військової служби дія контракту про проходження військової служби не припиняється. Окремі умови контракту за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін контракту.

III. Військові звання

Види військових звань

41. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата (матроса).

Для осіб сержантського та старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті);

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання лейтенанта, а у випадках, передбачених цим Положенням, - молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, яке має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Права посадових осіб щодо присвоєння військових звань

42. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військових звань, наказом посадової особи, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади.

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється військовослужбовцям, резервістам і військовозобов’язаним рядового складу, громадянам призовного віку, які не проходили строкової військової служби, та жінкам, які прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та отримали підготовку відповідного рівня, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить право призначення на посади.

{Пункт 42 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Первинне військове звання офіцерського складу громадянам присвоюється наказом Міністра оборони України. Військовослужбовцям сержантського і старшинського складу, призначеним на посади офіцерського складу у воєнний час, первинне військове звання офіцерського складу присвоюється командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі.

{Абзац третій пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

43. Чергові військові звання військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, присвоюються:

до старшого сержанта (головного старшини) включно, в тому числі старшого солдата (старшого матроса) у порядку заохочення, – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

до старшого прапорщика включно – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

до майора (капітана 3 рангу) включно - командувачем військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України;

{Абзац четвертий пункту 43 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

до підполковника (капітана 2 рангу) включно - командувачами видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

{Абзац п’ятий пункту 43 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

до полковника (капітана 1 рангу) включно – Міністром оборони України.

В особливий період військові звання військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, присвоюються:

до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

до капітана включно – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

до майора (капітана 3 рангу) включно – командувачами військ оперативних командувань, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, керівниками органів військового управління Збройних Сил України;

до підполковника (капітана 2 рангу) включно – командувачами видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

до полковника (капітана 1 рангу) включно – Міністром оборони України, начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України (крім військовослужбовців, призначення на посади яких здійснюється Міністром оборони України).

{Абзац дванадцятий пункту 43 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Право присвоєння курсантам військових звань рядового складу, сержантського і старшинського складу мають начальники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Із введенням воєнного стану право присвоєння слухачам відповідних військових звань офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно мають посадові особи, визначені абзацами одинадцятим, дванадцятим цього пункту Положення.

Присвоєння військових звань військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб, визначених пунктом 153 цього Положення.

{Абзац чотирнадцятий пункту 43 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

{Пункт 43 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

44. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України за поданням Міністра оборони України.

Порядок присвоєння військових звань вищого офіцерського складу визначається Президентом України.

45. Чергове військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) та чергове військове звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно достроково Міністром оборони України, а в разі якщо Міністром оборони України призначено цивільну особу, - також начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України за погодженням із Міністром оборони України у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

В особливий період чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Міністром оборони України в порядку заохочення військовослужбовцям, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та відповідно до законодавства є учасниками бойових дій, незалежно від займаних посад та строків вислуги у військовому званні, але не більше ніж на один ступінь. Такі військові звання може бути присвоєно одноразово за весь строк проходження військової служби або посмертно. У воєнний час таке право надано начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016; в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

{Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

Строки вислуги та перебування у військовому званні

46. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

{Абзац перший пункту 46 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу (за винятком строкової військової служби), установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

{Абзац пункту 46 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

{Абзац третій пункту 46 виключено на підставі Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

{Абзац четвертий пункту 46 виключено на підставі Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

молодшого сержанта (старшини 2 статті) - 6 місяців;

{Абзац п'ятий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}

сержанта (старшини 1 статті) - 1 рік;

{Абзац шостий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік;

{Абзац сьомий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

старшини (головного корабельного старшини) - 1 рік;

{Абзац восьмий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

прапорщика (мічмана) - 3 роки.

{Абзац дев'ятий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика (старшого мічмана) не встановлюється.

{Абзац одинадцятий пункту 46 виключено на підставі Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

{Абзац дванадцятий пункту 46 виключено на підставі Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

{Абзац тринадцятий пункту 46 виключено на підставі Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

{Абзац чотирнадцятий пункту 46 виключено на підставі Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

{Абзац п'ятнадцятий пункту 46 виключено на підставі Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

{Абзац шістнадцятий пункту 46 виключено на підставі Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

{Абзац сімнадцятий пункту 46 виключено на підставі Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу або службу у військовому резерві Збройних Сил України, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні (крім офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних човнів):

молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 3 роки;

майора (капітана 3 рангу) - 4 роки;

підполковника (капітана 2 рангу) - 5 років;

полковника (капітана 1 рангу) - 2 роки.

Для офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних човнів установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта - 1 рік;

лейтенанта, старшого лейтенанта - 2 роки;

капітана (капітан-лейтенанта), майора (капітана 3 рангу) - 3 роки;

підполковника (капітана 2 рангу) - 4 роки;

полковника (капітана 1 рангу) - 2 роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти з п'ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік. Для осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за другим або наступним контрактом, мають вищу освіту, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, після прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, строк вислуги у військовому званні молодшого лейтенанта становить один рік.

{Абзац пункту 46 в редакції Указу Президента № 613/2012 від 26.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

З оголошенням стану війни для осіб молодшого і старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, до дня і часу припинення стану війни встановлюються такі строки вислуги у військовому званні (в тому числі для офіцерів, які закінчили вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти з п'ятирічним строком навчання і більше):

{Пункт 46 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 524/2019 від 16.07.2019}

молодшого лейтенанта, лейтенанта – 1 рік;

{Абзац пункту 46 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) – 2 роки;

{Абзац пункту 46 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

майора (капітана 3 рангу) – 3 роки;

{Абзац пункту 46 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

підполковника (капітана 2 рангу) – 4 роки;

{Абзац пункту 46 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

полковника (капітана 1 рангу) – 1 рік.

{Абзац пункту 46 в редакції Указу Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

47. Для осіб офіцерського складу, які перебувають у запасі (крім тих, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України), встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта - 3 роки;

лейтенанта - 4 роки;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 5 років;

майора (капітана 3 рангу) - 6 років;

підполковника (капітана 2 рангу) - 7 років.

Строк вислуги у військовому званні полковника (капітана 1 рангу) не встановлюється.

48. Строки вислуги у військовому званні обчислюються з дня його присвоєння, якщо інше не встановлено цим Положенням.

До строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування військовослужбовця на військовій службі у відповідному військовому званні з урахуванням вимог цього пункту.

Строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі, а також час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною не зараховується до строку вислуги у військовому званні.

{Абзац третій пункту 48 в редакції Указу Президента  № 417/2015 від 14.07.2015}

Час перебування військовослужбовців у пониженому військовому званні не зараховується до строку вислуги у поновленому військовому званні.

До строку вислуги у військовому званні зараховується час перерви у військовій службі у зв'язку з незаконним притягненням військовослужбовця до кримінальної відповідальності або незаконним звільненням з військової служби.

Військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі.

Для військовослужбовців сержантського та старшинського складу строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня зарахування їх до списків особового складу військової частини. До строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування таких осіб у військовому званні до звільнення в запас.

{Абзац сьомий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Для громадян, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації, строки вислуги у військовому званні обчислюються з дня підписання наказу про присвоєння їм спеціального звання (класного чину), яке вони мали до переатестації.

{Абзац восьмий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015; в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Особи, яким присвоюється військове звання, та порядок його присвоєння

49. Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально, послідовно, з урахуванням посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

50. Первинне військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти за скороченою програмою навчання;

2) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі тим, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та призначенням на посади з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

{Підпункт 2 пункту 50 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

3) військовослужбовцям строкової військової служби, які прослужили не менше шести місяців, особам рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, та військовозобов'язаним, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі на посадах офіцерського складу, жінкам віком до 40 років, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, та атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності - для військової частини А0515;

4) військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують службові обов'язки;

5) військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити;

{Пункт 50 доповнено підпунктом 5 згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

6) особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які були призначені на посади осіб офіцерського складу та отримали вищу освіту.

{Пункт 50 доповнено підпунктом 6 згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

51. Первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу присвоюється:

{Підпункт 1 пункту 51 виключено на підставі Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

2) військовозобов'язаним, які пройшли військову службу і мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

{Підпункт 2 пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

3) військовозобов'язаним, які не проходили військову службу, і жінкам, якщо вони мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняний до нього освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (повна вища освіта) за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності, за переліком військово-облікових спеціальностей, який визначається Міністерством оборони України;

{Підпункт 3 пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

4) громадянам, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу.

{Підпункт 4 пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 417/2015 від 14.07.2015}

{Підпункт 5 пункту 51 виключено на підставі Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

52. Первинне військове звання лейтенанта присвоюється випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади офіцерського складу.

{Пункт 52 в редакції Указів Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}

53. Первинне військове звання лейтенанта запасу присвоюється курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які проходили підготовку:

за державним замовленням органів виконавчої влади, інших державних органів для проходження служби на посадах осіб начальницького складу в таких органах та звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення таких навчальних закладів на підставах, передбачених підпунктом "а" пункту 1, підпунктом "а" пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

{Абзац другий пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

для проходження військової служби на посадах офіцерського складу та звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення таких навчальних закладів з підстав, передбачених підпунктами "б" і "ґ" пункту 1, підпунктами "б" і "ґ" пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Абзац третій пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

{Пункт 53 в редакції Указу Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

54. Проекти наказів Міністра оборони України про присвоєння первинних військових звань офіцерського складу випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти опрацьовуються у цих закладах та подаються на підпис не пізніше ніж за три місяці до дня випуску. З настанням особливого періоду строки подання цих проектів наказів на підпис визначаються Міністерством оборони України.

{Абзац перший пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 503/2016 від 14.11.2016}

Порядок атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу і чергових військових звань офіцерського складу запасу визначається Міністерством оборони України.

55. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та призначених на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання вище тих, що вони мають.

{Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

56. Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється солдатам (матросам):

1) при призначенні їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата (старшого матроса);

2) у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

{Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012; в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

57. Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які мають військове звання солдата (матроса), військове звання старшого солдата (старшого матроса) може бути присвоєно у порядку заохочення за відмінні результати в навчанні та зразкову військову дисципліну.

Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які не мають військових звань сержантського та старшинського складу, призначеним на посади командирів відділень, навчальних груп курсантів, після закінчення першого семестру навчання присвоюється військове звання молодший сержант (старшина 2 статті). Присвоєння наступних військових звань здійснюється у порядку і строки, визначені цим Положенням.

{Пункт 57 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

58. Чергове військове звання осіб сержантського та старшинського складу, офіцерського складу до полковника включно курсантам (слухачам, ад'юнктам і докторантам) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти присвоюється з додержанням вимог пункту 49 цього Положення:

{Абзац перший пункту 58 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

під час навчання - в разі коли військове звання за штатною посадою, яку офіцер займав до вступу на навчання, є вищим за його військове звання (без урахування змін штатно-посадової категорії посади, внесених до штату після вступу офіцера до навчального закладу);

{Абзац другий пункту 58 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 430/2009 від 12.06.2009}

під час закінчення вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти - в разі якщо військове звання за посадою, на яку військовослужбовець призначається після закінчення навчання, вище за його військове звання, за умови, що у військовослужбовця закінчився строк вислуги у попередньому військовому званні на день видання наказу про його призначення на посаду.

{Абзац третій пункту 58 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

59. Чергове військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана), офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно достроково не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження військової служби не менше одного року на посадах, за якими військове звання за посадою відповідає черговому військовому званню або є вищим.

{Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

60. Присвоєння чергових військових звань особам молодшого та старшого офіцерського складу, які направлені за кордон як національний персонал, до багатонаціональних органів військового управління або на навчання, здійснюється з урахуванням штатно-посадової категорії посади, яку займав офіцер до направлення за кордон.

{Абзац перший пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 672/2012 від 03.12.2012}

Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які направлені за кордон у складі військових підрозділів, здійснюється відповідно до вимог пункту 55 цього Положення.

61. Командири (начальники) військових частин оголошують військовослужбовцям про присвоєння чергових військових звань в урочистій обстановці з врученням погонів, що відповідають присвоєному військовому званню.

62. Військовослужбовцям, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, одночасно присвоюються відповідні військові звання.

63. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "медичної служби" або "юстиції" у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

У разі переміщення офіцерів із зазначених посад на посади, які не належать до посад медичної, юридичної служби, у наказі щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів "медичної служби" або "юстиції".

{Пункт 63 в редакції Указу Президента № 430/2009 від 12.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016; в редакції Указу Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Випадки, в яких військове звання не присвоюється

64. Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного командира, у відпустці по догляду за дитиною або усунення від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від виконання службових повноважень на посаді, відсторонення від посади;

{Підпункт 1 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015}

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

{Підпункт 3 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Особливості присвоєння військових звань деяким категоріям військовослужбовців

65. Народним депутатам України, які є військовослужбовцями, строк виконання депутатських повноважень зараховується до строку вислуги у військовому званні.

{Пункт 65 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

66. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, чергових військових звань здійснюється за поданням їх керівників з додержанням вимог, передбачених пунктом 49 цього Положення, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою Переліком посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, відповідає черговому військовому званню або є вищим.

{Пункт 66 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 126/2017 від 03.05.2017}

Особливості присвоєння військових звань при прийнятті на військову службу

67. За військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час прийняття на військову службу за контрактом зберігаються військові звання, присвоєні до прийняття на військову службу за контрактом.

{Пункт 67 в редакції Указу Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

68. Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військового звання, присвоюється військове звання солдата (матроса), а на посади сержантського і старшинського складу - військове звання молодший сержант (старшина 2 статті) з урахуванням абзацу першого пункту 102 цього Положення.

{Пункт 68 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 171/2019 від 26.04.2019}

69. Курсантам, які не мали військового звання до вступу у вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, після зарахування на навчання присвоюється військове звання солдата (матроса). За іншими курсантами, а також слухачами зберігаються військові звання, присвоєні їм до вступу в такі навчальні заклади.

70. При прийнятті осіб офіцерського складу, які перебувають у запасі або проходять службу в резерві, на військову службу за контрактом їм може бути присвоєно Міністром оборони України чергове військове звання офіцерського складу з урахуванням строку вислуги у військовому званні, яке вони мають, але не вище військового звання за посадою, на яку вони призначаються.

{Пункт 70 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}

71. Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу за контрактом присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

{Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016}

72. Рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, приймається Президентом України.

Пропозиції щодо переатестації у військовому званні інших громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом.

Пропозиції щодо переатестації подаються за підписом керівника органу військового управління:

на громадян, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - Міністрові оборони України;

на громадян, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, - першому заступникові Міністра оборони України, першому заступникові начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

{Абзац п'ятий пункту 72 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

Переатестація громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, для присвоєння військового звання здійснюється одночасно з прийняттям цих осіб на військову службу за контрактом та призначенням на відповідну посаду наказами по особовому складу:

громадян, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - Міністра оборони України;

громадян, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, - першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

{Абзац восьмий пункту 72 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 613/2012 від 26.10.2012}

{Пункт 72 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

Особливості присвоєння військових звань військовозобов'язаним

73. Чергове військове звання військовозобов'язаним присвоюється:

1) особам рядового cкладу, сержантського та старшинського складу - обласними військовими комісарами, військовим комісаром Автономної Республіки Крим, військовим комісаром Київського міського військового комісаріату (далі - обласні військові комісари);

2) особам офіцерського складу:

до капітана (капітан-лейтенанта) включно - командувачами військ оперативних командувань;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 73 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

до майора (капітана 3 рангу) включно - командувачами видів Збройних Сил України, а у воєнний час - також посадовими особами, визначеними Міністром оборони України;вгору