Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа, Зразок від 10.12.20081153/2008
Документ 1153/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.07.2019, підстава - 524/2019

260. Під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 26-2 названого Закону.

{Абзац перший пункту 260 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Військовослужбовці набувають право на звільнення з військової служби на підставах, передбачених підпунктами "й" або "к" пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", у разі вислуги:

{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

не менше 24 місяців військової служби за контрактом, укладеним на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

не менше 18 місяців військової служби за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки - на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Військовослужбовці, які на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, звільняються з військової служби протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань.

{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 171/2019 від 26.04.2019}

Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, підлягають звільненню з військової служби. Після прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовці, які досягли:

{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, - підлягають звільненню з військової служби у відставку;

{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

граничного віку перебування на військовій службі, - підлягають звільненню з військової служби в запас або продовжують проходження військової служби у порядку, визначеному частиною другою статті 22 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та розділом XI цього Положення.

{Пункт 260 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 277/2018 від 12.09.2018}

Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї з виключенням з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров’я, а визнані тимчасово непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців - звільненню в запас за станом здоров’я із зазначенням у наказі про звільнення, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

Громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов’язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.

Військові комісаріати не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених з військової служби, письмово повідомляють державні органи, підприємства, заклади, установи і організації, в яких до призову на військову службу ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, а також про день взяття їх на облік, у тому числі про причини перевищення строків взяття на військовий облік.

{Пункт 260 в редакції Указу Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

261. Народні депутати України, які є військовослужбовцями, в особливий період виконують обов'язки народного депутата України.

262. Військовослужбовці, відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, в особливий період виконують обов'язки, визначені Генеральним штабом Збройних Сил України.

{Пункт 262 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 417/2015 від 14.07.2015}

263. У разі введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військових адміністрацій для формування військових адміністрацій до них відряджаються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі без виключення зі списків особового складу. Заміщення посад військовослужбовцями здійснюється згідно з переліком посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, та переліком посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації, затвердженими Президентом України за поданням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Відрядження військовослужбовців до військових адміністрацій із залишенням на військовій службі та їх відкликання здійснюється наказами по особовому складу начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, відповідні військові адміністрації письмово повідомляють Генеральний штаб Збройних Сил України.

За погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях та направляються у розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України в разі:

припинення або скасування воєнного стану;

завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки;

невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

У разі потреби начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальника військової адміністрації з наданням відповідної заміни.

Після повернення в розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України військовослужбовці продовжують проходити військову службу або звільняються з військової служби в установленому порядку.

{Положення доповнено пунктом 263 згідно з Указом Президента № 524/2019 від 16.07.2019}

Глава Секретаріату
Президента України


В.БАЛОГА


ДОДАТОК 1
до Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України,
затвердженого Указом Президента України
від 10 грудня 2008 року № 1153/2008

КОНТРАКТ
про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб
______________________________________ складу
(категорія військовослужбовців)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 430/2009 від 12.06.2009, № 613/2012 від 26.10.2012, № 417/2015 від 14.07.2015, № 503/2016 від 14.11.2016, № 277/2018 від 12.09.2018}


ДОДАТОК 2
до Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України,
затвердженого Указом Президента України
від 10 грудня 2008 року № 1153/2008

КОНТРАКТ
про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 503/2016 від 14.11.2016, № 277/2018 від 12.09.2018, № 171/2019 від 26.04.2019}


ДОДАТОК 3
до Положення про проходження
військової служби громадянами
України у Збройних Силах України,
затвердженого Указом Президента України
від 10 грудня 2008 року № 1153/2008

ДОДАТОК
до Контракту про проходження військової служби

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 613/2012 від 26.10.2012, № 672/2012 від 03.12.2012, № 277/2018 від 12.09.2018}вгору