Документ 1153/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2011, підстава - 353/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 353/2011 ( 353/2011 ) від 05.04.2011 }
Про внесення змін до Указу Президента України
від 14 жовтня 2005 року N 1446
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про Раду національної
безпеки і оборони України" ( 183/98-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
Внести до Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року
N 1446 ( 1446/2005 ) "Питання Апарату Ради національної безпеки і
оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від
13 січня 2006 року N 2 ( 2/2006 ), від 17 липня 2006 року N 614
( 614/2006 ), від 18 жовтня 2006 року N 888 ( 888/2006 ) та від
29 листопада 2006 року N 1008 ( 1008/2006 ) такі зміни:
1) у Структурі Апарату Ради національної безпеки і оборони
України, затвердженій зазначеним Указом:
а) абзац "Голова Комітету з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України"
виключити;
б) доповнити після абзацу "Служба Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України" новими абзацами такого змісту:
"Режимно-секретний відділ
Відділ кадрів
Фінансово-економічне управління
Департамент стратегічних розробок
Департамент з питань енергетичної та ядерної безпеки
Департамент інформаційної безпеки
Департамент з питань діяльності правоохоронних органів";

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 28 грудня 2006 року
N 1153/2006вгору