Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 27.08.20081153-р
Документ 1153-2008-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.11.2011, підстава - 1180-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 серпня 2008 р. N 1153-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції реформування
кримінальної юстиції України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
N 1180 ( 1180-2011-п ) від 21.11.2011 }

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції
реформування кримінальної юстиції України ( 311/2008 ) (далі -
план заходів), що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за
виконання плану заходів:
передбачати починаючи з 2009 року в межах доведеного
граничного обсягу видатків державного бюджету кошти для здійснення
заходів;
надсилати щороку до 20 січня та до 20 липня Мін'юсту
інформацію про стан виконання плану для узагальнення та подання
Кабінетові Міністрів України разом з пропозиціями щодо внесення у
разі потреби до нього змін.
3. Фінансування плану заходів у поточному році здійснювати в
межах видатків, передбачених центральним органам виконавчої влади
у Державному бюджеті України на 2008 рік ( 107-17 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 1153-р
ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції
реформування кримінальної юстиції України
( 311/2008 )

1. Забезпечити супроводження розгляду Верховною Радою України
проекту Закону України "Про адвокатуру".
Мін'юст.
До прийняття Закону.
2. Розробити та подати в установленому порядку проекти:
1) Кримінального процесуального кодексу України.
Мін'юст, МВС, Мінфін, Мінекономіки,
СБУ за участю Національної комісії із
зміцнення демократії та утвердження
верховенства права, Верховного Суду
України, Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ та Генеральної
прокуратури України.
Вересень 2008 року; { Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1180 ( 1180-2011-п ) від 21.11.2011 }
2) Кодексу України про кримінальні проступки та закону про
внесення змін до Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) щодо
розмежування правопорушень залежно від ступеня їх суспільної
небезпеки, обмеження сфери застосування покарань, пов'язаних із
позбавленням волі.
Мін'юст, МВС, Міноборони, Мінфін,
Мінекономіки, СБУ, ДПА за участю
Національної комісії із зміцнення
демократії та утвердження
верховенства права, Верховного Суду
України, Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ та Генеральної
прокуратури України.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України;
{ Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1180 ( 1180-2011-п ) від 21.11.2011 }
3) Кодексу України про адміністративні проступки.
Мін'юст, МВС, Міноборони, Мінфін,
Мінекономіки, СБУ, ДПА за участю
Національної комісії із зміцнення
демократії та утвердження
верховенства права, Верховного Суду
України, Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ та Генеральної
прокуратури України.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України;
{ Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1180 ( 1180-2011-п ) від 21.11.2011 }
4) законів:
про безоплатну правову допомогу.
Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки за
участю Національної комісії із
зміцнення демократії та утвердження
верховенства права.
Грудень 2008 року;
про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо передачі
державної кримінально-виконавчої служби до системи органів юстиції
та створення інституту пробації.
Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки,
Державний департамент з питань
виконання покарань за участю
Національної комісії із зміцнення
демократії та утвердження
верховенства права.
Грудень 2008 року;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
надання рішенням суду касаційної інстанції прецедентного
характеру.
Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки за
участю Верховного Суду України.
Грудень 2008 року;
про органи внутрішніх справ та інші законопроекти, пов'язані
з реформуванням органів внутрішніх справ.
МВС, Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки за
участю Національної комісії із
зміцнення демократії та утвердження
верховенства права.
Протягом трьох місяців після
затвердження Концепції реформування
системи органів внутрішніх справ;
про систему органів досудового розслідування і статус
слідчих.
Мін'юст, МВС, Міноборони, Мінфін,
Мінекономіки, Держмитслужба, ДПА,
СБУ, Адміністрація
Держприкордонслужби за участю
Національної комісії із зміцнення
демократії та утвердження
верховенства права, Верховного Суду
України, Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ та Генеральної
прокуратури України.
Грудень 2008 року; { Абзац шостий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1180 ( 1180-2011-п ) від 21.11.2011 }
про створення антикорупційного органу з повноваженнями щодо
проведення досудового розслідування корупційних правопорушень.
СБУ, МВС, Міноборони, Мін'юст,
Мінфін, Мінекономіки за участю
Національної комісії із зміцнення
демократії та утвердження
верховенства права, Генеральної
прокуратури України.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України;
про внесення змін до Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) в частині приведення його у відповідність з новим
Кримінальним процесуальним кодексом України.
МВС, Міноборони, Мінфін,
Мінекономіки, СБУ, Адміністрація
Держприкордонслужби, ДПА за участю
Національної комісії із зміцнення
демократії та утвердження
верховенства права, Верховного Суду
України, Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ та Генеральної
прокуратури України.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України;
{ Абзац восьмий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1180 ( 1180-2011-п ) від 21.11.2011 }
про прокуратуру (нова редакція).
Мін'юст, МВС, Міноборони, Мінфін,
Мінекономіки, СБУ, Адміністрація
Держприкордонслужби, ДПА за участю
Національної комісії із зміцнення
демократії та утвердження
верховенства права, Генеральної
прокуратури України, Служби
зовнішньої розвідки, Академії
правових наук.
Грудень 2008 року;
про Службу безпеки України (нова редакція).
СБУ, Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки за
участю Генеральної прокуратури
України.
Відповідно до строку, визначеного
Комплексною цільовою програмою
реформування Служби безпеки України.
3. Внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:
створення системи соціальних служб для забезпечення
ресоціалізації осіб, звільнених від відбування кримінальних
покарань.
Державний департамент з питань
виконання покарань, Мін'юст,
Мінпраці, МВС, МОЗ,
Мінсім'ямолодьспорт, Мінфін,
Мінекономіки за участю Генеральної
прокуратури України.
Грудень 2008 року;
створення єдиної системи статистики та визначення науково
обґрунтованих критеріїв оцінки результатів роботи органів системи
кримінальної юстиції.
МВС, Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки,
СБУ, Адміністрація
Держприкордонслужби, Держкомстат за
участю Верховного Суду, Генеральної
прокуратури України та Академії
правових наук.
Протягом року після прийняття
Кримінального процесуального кодексу
України.
4. Забезпечити впровадження превентивного механізму для
недопущення катувань відповідно до Факультативного протоколу до
Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів поводження та покарання ( 995_f48 ).
Мін'юст, МВС, Державний департамент з
питань виконання покарань, СБУ за
участю Генеральної прокуратури
України, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини.
Грудень 2008 року.

5. Розробити та впровадити механізм забезпечення
співвідношення між кількістю зареєстрованих повідомлень про
злочини і кількісним складом посадових осіб органів досудового
розслідування.
МВС, СБУ за участю Генеральної
прокуратури України.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України.
6. Забезпечити підготовку методики створення списків
присяжних і народних засідателів.
Державна судова адміністрація за
участю Національної комісії із
зміцнення демократії та утвердження
верховенства права, Верховного Суду
України, Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1180
( 1180-2011-п ) від 21.11.2011 }
7. Розробити і забезпечити виконання програми перепідготовки
працівників органів кримінальної юстиції на основі законодавства,
що регулюватиме нову систему кримінальної юстиції.
МВС, СБУ, Державна судова
адміністрація за участю Генеральної
прокуратури України.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України.
8. Забезпечити розроблення та впровадження в юридичних вищих
навчальних закладах нових навчальних програм з вивчення
законодавства, що регулюватиме нову систему кримінальної юстиції.
МОН, Мін'юст, МВС, СБУ,
Державна судова адміністрація
за участю Генеральної прокуратури
України.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України.
9. Створити систему регіональних центрів перепідготовки для
працівників органів кримінальної юстиції.
МВС, СБУ, Державна судова
адміністрація за участю Генеральної
прокуратури України.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України.
10. Забезпечити підготовку та перепідготовку працівників
органів кримінальної юстиції з питань застосування нових положень
кримінального процесуального законодавства.
МВС, СБУ, Державна судова
адміністрація за участю Генеральної
прокуратури України.
Постійно після затвердження
відповідних програм.
11. Організувати та провести семінари, науково-практичні
конференції, засідання за круглим столом з питань реформування
кримінальної юстиції і застосування положень нового Кримінального
процесуального кодексу України.
Мін'юст, МВС, СБУ.
Протягом року після прийняття
Кримінального процесуального кодексу
України.
12. Забезпечити створення служби пробації та вжити заходів
щодо її функціонування.
Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки,
ДПтС.
Протягом двох місяців після прийняття
Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо
передачі державної
кримінально-виконавчої служби до
системи органів юстиції та створення
інституту пробації.
{ Пункт 12 Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
13. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України план (плани)
заходів щодо реорганізації органів дізнання та досудового слідства
і створення нових відповідних органів.
МВС, Мінфін, Мінекономіки,
Міноборони, СБУ, ДПА, Адміністрація
Держприкордонслужби, Держмитслужба за
участю Генеральної прокуратури
України.
Протягом шести місяців після
прийняття законів, що визначають
засади та порядок діяльності
відповідних органів.
14. Створити єдину систему електронного обліку даних про
кримінальні правопорушення і покарання за них, адміністративні
проступки і відповідні адміністративні стягнення, автоматизованої
обробки такої інформації.
МВС, Міноборони, СБУ, Державна судова
адміністрація за участю Генеральної
прокуратури України.
Протягом року після прийняття
Кримінального процесуального кодексу
України.
15. Утворити робочу групу для здійснення моніторингу
ефективності реформування системи кримінальної юстиції у зв'язку
із створенням нової законодавчої бази у сфері кримінальної
юстиції.
Мін'юст, Державна судова
адміністрація за участю Національної
комісії із зміцнення демократії та
утвердження верховенства права,
Генеральної прокуратури України.
Протягом шести місяців після
прийняття Кримінального
процесуального кодексу України.
16. Забезпечити проведення моніторингу ефективності
функціонування нової системи кримінальної юстиції.
Мін'юст, МВС, СБУ, Державна судова
адміністрація за участю Національної
комісії із зміцнення демократії та
утвердження верховенства права,
Генеральної прокуратури України.
Постійно після прийняття
Кримінального процесуального кодексу
України.вгору