Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.20111152
Документ 1152-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2018, підстава - 13-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 жовтня 2011 р. N 1152
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 13 ( 13-2018-п ) від 11.01.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2011 р. N 1152
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 13
( 13-2018-п ) від 11.01.2018 }

2. У пункті 7 розпорядження Кабінету Міністрів України від
19 січня 2011 р. N 148 ( 148-2011-р ) "Питання зміцнення
фінансово-бюджетної дисципліни" (Офіційний вісник України,
2011 р., N 14, ст. 594) слова "Державному агентству з питань
науки, інновацій та інформації" замінити словами "Державному
агентству з питань науки, інновацій та інформатизації", а цифри і
слово "25 грудня" замінити цифрами і словами "15 червня року, що
настає за звітним,".вгору