Документ 1151-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2012 р. № 1151
Київ

Про внесення змін до Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 27 (Офіційний вісник України, 2004 p., № 2, ст. 51; 2006 p., № 10, ст. 622; 2011 p., № 59, ст. 2368), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. № 1151

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

1. У пункті 5:

в абзаці першому слова “та видачу йому відповідного свідоцтва за зразком додатка 1 (далі - свідоцтво)” виключити;

абзац другий виключити.

2. У першому реченні абзацу першого пункту 6 слова “та видачу йому свідоцтва” виключити.

3. У пункті 7 абзаци п’ятий - сьомий замінити абзацом такого змісту:

“До заяви додається копія статуту, завірена в установленому порядку, - для юридичної особи.”.

4. В абзаці першому пункту 9 слова “і видачу йому свідоцтва” виключити.

5. Пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Місцеві органи управління кінематографією подають щокварталу до Держкіно інформацію про прийняті рішення стосовно внесення суб’єктів кінематографії до Реєстру для відображення даних про розповсюджувачів і демонстраторів фільмів у Реєстрі.

Датою внесення суб’єкта кінематографії до Реєстру є дата прийняття відповідним органом управління кінематографією такого рішення.”.

6. Абзац другий пункту 12 виключити.

7. Пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. У разі припинення своєї діяльності суб’єкт кінематографії повідомляє про це в установлений у пункті 12 цього Положення строк орган управління кінематографією, що прийняв рішення про внесення такого суб’єкта до Реєстру.

Зазначений орган приймає рішення про виключення суб’єкта кінематографії з Реєстру. Датою виключення суб’єкта кінематографії з Реєстру є дата прийняття органом управління кінематографією такого рішення.

Місцеві органи управління кінематографією подають щокварталу до Держкіно інформацію про прийняття відповідних рішень.”.

8. Пункт 14 виключити.

9. Додаток 1 до Положення виключити.

10. Додатки 2 і 3 до Положення викласти у такій редакції:


“Додаток 2
до Положення

ЗАЯВА
(для юридичної особи)


Додаток 3
до Положення

ЗАЯВА
(для фізичної особи - підприємця)вгору