Документ 1150-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.2005, підстава - 832-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 липня 2003 р. N 1150
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 832 ( 832-2005-п ) від 31.08.2005 )
Про недоліки у роботі окремих органів
виконавчої влади із забезпечення
продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації
ринку основних продовольчих товарів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1722 ( 1722-2003-п ) від 03.11.2003
N 1889 ( 1889-2003-п ) від 10.12.2003 )

У ситуації на внутрішньому ринку зерна та продовольства, що
склалася протягом квітня - червня 2003 р., виявилися недоліки в
системі забезпечення продовольчої безпеки держави, недосконалість
механізму оперативного реагування на кризові явища, відсутність
комплексного підходу до запобігання їх можливим проявам, а також
негативним наслідкам, зокрема погіршення життя соціальне
незахищених верств населення.
Керівники Міністерства аграрної політики, Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції, Антимонопольного
комітету не забезпечили функціонування системи вивчення попиту та
пропонування, проведення цінової політики на ринку продукції
галузей агропромислового комплексу. Складання галузевих та
міжгалузевих балансів потреб у сільськогосподарській продукції та
харчових продуктах, а також визначення державних потреб у цій
продукції залишаються незадовільними.
Голови Дніпропетровської, Полтавської, Херсонської,
Чернівецької обласних державних адміністрацій та Ради міністрів
Автономної Республіки Крим не забезпечили стабільності цін на
хліб, борошно, крупи, а також їх наявність у торговельній мережі у
необхідних обсягах, не перешкоджали проявам монополізму та
безпідставному зростанню ажіотажного попиту на них.
У регіонах України відмічається високий ступінь монополізації
ринків продовольчих товарів, зокрема щодо оптових постачальників.
Керівники місцевих органів виконавчої влади не повною мірою
реалізують надані в цій сфері повноваження, не створюють належних
умов для безперешкодної реалізації продукції
сільськогосподарськими виробниками та власниками присадибних
ділянок. Правоохоронні органи також не приділяють належної уваги
ситуації, що склалася.
Така безвідповідальність дискредитує Уряд, погіршує стан
захищеності населення, створює передумови для посилення соціальної
напруженості у суспільстві.
З метою подолання негативних наслідків бездіяльності окремих
посадових осіб, а також стабілізації ринку основних продовольчих
товарів та запобігання ажіотажному попиту на харчові
продукти першої необхідності Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. За невиконання доручень Президента України, Кабінету
Міністрів України та неналежне виконання службових обов'язків щодо
створення умов ефективного функціонування ринку зерна, задоволення
потреб населення у продуктах першої необхідності як необхідних
складових продовольчої безпеки держави звернутися до Президента
України з поданням про звільнення із займаних посад:
голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Швеця М.А.; голови Полтавської обласної державної адміністрації
Томіна Є.Ф.; голови Чернівецької обласної державної адміністрації
Бауера Т.Й.; заступника Державного секретаря Міністерства аграрної
політики Шмідта Р.М.;
голів районних державних адміністрацій:
Теплицької (Вінницька область) - Войтенка О.І., Барської
(Вінницька область) - Масного В.Ф., Локачинської (Волинська
область) - Максим'юка В.С., Петриківської (Дніпропетровська
область) - Кравця М.М., Пологівської (Запорізька область) -
Тоцького В.П., Бериславської (Херсонська область) -
Калінчука І.Г., Новотроїцької (Херсонська область) - Каська О.П.,
Скадовської (Херсонська область) - Таранова В.О.
Звернути увагу Віце-прем'єр-міністра Кириленка І.Г., Міністра
аграрної політики Рижука С.М., Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції Хорошковського В.І. на неналежне виконання
ними посадових обов'язків щодо забезпечення стабільності ринку
зерна та продовольства.
Звільнити із займаної посади голову Державного департаменту
продовольства Жихарєва Ю.В. ( Абзац шостий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1722 ( 1722-2003-п ) від
03.11.2003 )
Оголосити догану головам районних державних адміністрацій:
Овруцької (Житомирська область) - Болещуку М.І., Канівської
(Черкаська область) - Хилі В.А.
2. Визнати незадовільною роботу Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим (Куніцина С.В.), голів обласних
державних адміністрацій: Житомирської (Рудченка М.М.),
Тернопільської (Курницького І.І.), Чернігівської
(Мельничука В.В.), Херсонської (Юрченка А.П.) та інших голів
державних адміністрацій щодо недопущення безпідставного підвищення
цін, забезпечення потреб населення у продуктах харчування і
попередити, що у разі невжиття ними ефективних заходів для
значного поліпшення роботи з виконання актів Президента України і
Кабінету Міністрів України буде розглянуто питання про доцільність
подальшого їх перебування на займаних посадах.
3. Голові Херсонської обласної державної адміністрації
Юрченку А.П. притягти до дисциплінарної відповідальності першого
заступника голови обласної державної адміністрації Конєва О.В.,
заступника голови з питань агропромислового комплексу і
продовольства Єрмака О.І., а також керівників структурних
підрозділів адміністрації, які не забезпечили виконання заходів
щодо недопущення підвищення цін на продовольчі товари.
4. Головам обласних державних адміністрацій: Львівської
(Сендега О.С.), Запорізької (Карташов Є.Г.), Кіровоградської
(Черновол М.І.), Чернівецької та Чернігівської (Мельничук В.В.)
звільнити із займаних посад заступників голів з питань
агропромислового комплексу.
5. До розгляду питання про відповідність займаним посадам
заступників голів обласних державних адміністрацій з питань
агропромислового комплексу: Одеської (Мирошнікова А.М.),
Миколаївської (Шульги І.Д.), Дніпропетровської (Волосянка М.І.),
Полтавської (Данченка В.Г.) повернутись у вересні 2003 р. за
результатами аналізу забезпечення цих областей насінням озимих
культур та їх посіву на прогнозованих площах.
6. Міністру аграрної політики Рижуку С.М.:
внести до 1 серпня 2003 р. пропозиції Кабінетові Міністрів
України щодо розширення функцій, повноважень та кадрового
посилення керівництва Державного департаменту продовольства;
застосувати до посадових осіб, які не забезпечили виконання
покладених на них обов'язків щодо постійного вивчення рівня цін на
продовольчі товари та своєчасного внесення пропозицій стосовно
поліпшення стану, а також розв'язання проблем, що виникли на
внутрішньому ринку продукції сільськогосподарського виробництва,
заходи дисциплінарного стягнення, аж до звільнення.
7. Міністру економіки та з питань європейської інтеграції
Хорошковському В.І.:
вжити заходів зміцнення керівних кадрів обласних цінових
інспекцій у тих регіонах, де було допущено прорахунки в
організації та проведенні моніторингу на ринку продовольства, та
недостатнє здійснення запобіжних заходів щодо поліпшення ситуації;
внести пропозиції щодо порядку призначення Кабінетом
Міністрів України начальників обласних державних інспекцій з
контролю за цінами.
Взяти до відома, що постановою Кабінету Міністрів України від
4 липня 2003 р. N 1032 ( 1032-2003-п ) звільнено Дьякона Г.А. з
посади начальника Державної інспекції з контролю за цінами.
8. Визнати незадовільною роботу правоохоронних органів у
ситуації, що склалася, зокрема у зв'язку з несвоєчасним
реагуванням на прояви порушень законодавства на ринку зерна та
продовольства, а також невжиттям адекватних заходів.
9. Визнати недостатнім рівень роботи Центральної спілки
споживчих товариств із закупівлі у населення надлишків
сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, та запропонувати
голові правління зазначеної Спілки Бабенку С.Г. вжити заходів до
істотного поліпшення стану справ.
10. Голові Антимонопольного комітету Костусєву О.О.
розглянути питання щодо:
відповідальності заступника Голови Антимонопольного комітету
Черненка С.О. та керівників відповідних структурних підрозділів
Комітету за неналежне виконання актів і доручень Президента
України та Кабінету Міністрів України;
відповідності займаним посадам керівника Хмельницького
обласного територіального відділення Говорецького Б.Б., керівника
Запорізького територіального відділення Костенко Н.І. та
керівника територіального відділення в Автономній Республіці Крим
Помілуйка І.М. у зв'язку з незадовільним контролем за дотриманням
законодавства про захист економічної конкуренції;
проведення ретельного аналізу ефективності впливу
територіальних відділень Антимонопольного комітету на процеси
стабілізації і поліпшення стану споживчого ринку продовольчих
товарів у регіонах, забезпечення дотримання суб'єктами
підприємництва антимонопольного законодавства, звернувши особливу
увагу на монополізацію посередницької діяльності при закупівлі,
переробці та реалізації сільськогосподарської продукції.
Про результати проведеного аналізу поінформувати Кабінет
Міністрів України.
11. Голові Державного комітету з питань технічного
регулювання та споживчої політики Школьнику Л.С. проаналізувати у
місячний строк роботу структурних підрозділів центрального апарату
та обласних управлінь Комітету щодо виконання покладених на них
функцій із забезпечення захисту прав споживачів, вжити заходів до
усунення недоліків у їх роботі та притягнення до дисциплінарної
відповідальності посадових осіб, які їх допустили.
12. Державному комітетові з державного матеріального резерву
забезпечити у липні 2003 р. відпуск борошна в обсязі 66 тис. тонн
(за графіком згідно з додатком 1), а в серпні та вересні - не менш
як 50 тис. тонн щомісяця.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити цільове використання зазначеного борошна на
регіональному рівні.
13. Державному комітетові з державного матеріального резерву,
Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції,
Міністерству фінансів, Міністерству юстиції подати у двотижневий
строк на розгляд Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:
внесення змін до Закону України "Про Державний матеріальний
резерв" ( 51/97-ВР ) щодо визначення особливостей формування та
використання зерна державного резерву для забезпечення потреб
внутрішнього ринку та виконання зобов'язань за міжнародними
договорами;
визначення порядку використання коштів Державного бюджету на
2003 рік ( 380-15 ) в обсязі 400 млн. гривень на закупівлю
вітчизняних зернових сільськогосподарських культур.
14. Державному комітетові з державного матеріального резерву
здійснити закупівлю продовольчого зерна врожаю 2003 року в обсязі
не менш як 1 млн. тонн (без урахування операцій, пов'язаних з
дотриманням обсягів незнижуваного резерву).
15. Утворити робочу групу у складі Ярошенка Ф.О. (керівник)
та Першина В.Л., Лузана Ю.Я., Кучера М.І., Песоцького М.Ф.,
Вандина Ю.О. для опрацювання узгоджених пропозицій щодо
встановлення оптимальних цін на вітчизняне та імпортоване
продовольче зерно, що закуповується у поточному році до державного
резерву та для регіональних потреб.
16. Центральній спілці споживчих товариств забезпечити
протягом липня - листопада 2003 р. закупівлю зерна у фермерів та
населення в обсязі не менш як 0,5 млн. тонн.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним
адміністраціям сприяти організаціям споживчої кооперації у
здійсненні зазначеної закупівлі та зберіганні зерна.
17. Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством
аграрної політики, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними державними адміністраціями забезпечити постійний
контроль за своєчасним і в повному обсязі здійсненням розрахунків
з власниками переданих в оренду земельних та майнових паїв.
Просити Генеральну прокуратуру посилити нагляд за дотриманням
законодавства з питань ринку зерна і функціонування
агропромислового комплексу та сприяти посиленню захисту прав і
законних інтересів власників земельних та майнових паїв.
18. Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Державній
податковій адміністрації разом з відповідними органами виконавчої
влади забезпечити здійснення практичних заходів щодо запобігання
можливим зловживанням у процесі виробництва, руху та зберігання
зерна.
Доручити Міністерству внутрішніх справ утворити відповідні
робочі групи із залученням представників зазначених правоохоронних
органів та місцевих органів виконавчої влади для проведення
перевірок стану дотримання законодавства на ринку зерна та
продовольства.
19. Просити Генеральну прокуратуру провести перевірку стану
забезпечення збереження та наявності зерна державного
матеріального резерву, яке перебуває на відповідальному
зберіганні.
20. Міністерству фінансів під час формування проекту
Державного бюджету України на 2004 рік передбачити видатки в
обсязі не менш як 400 млн. гривень на закупівлю Державним
комітетом з державного матеріального резерву зерноврожаю
2004 року.
21. Державній акціонерній компанії "Хліб України" передати до
10 серпня 2003 р. до сфери управління Державного комітету з
державного матеріального резерву Керченський, Полтавський,
Ніжинський та Неполоковецький комбінати хлібопродуктів.
22. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки та
з питань європейської інтеграції забезпечити проведення:
оперативного моніторингу імпорту зерна (кількість, види,
якість, країни-постачальники, ціна);
реєстрації всіх контрактів на зерно, що імпортується та
експортується, на акредитованих Міністерством аграрної політики
товарних біржах.
23. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки та
з питань європейської інтеграції і Державному комітету статистики
забезпечити складання щомісяця балансів основних продовольчих
товарів.
24. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями удосконалити
порядок декларування залишків зерна, забезпечити повноту звітності
щодо їх обсягу.
25. Міністерству фінансів разом з Міністерством аграрної
політики забезпечити фінансування за рахунок державного бюджету у
липні - грудні 2003 р. інтервенційних та заставних операцій із
зерном, які здійснюються Державною акціонерною компанією "Хліб
України" за графіком та в обсягах згідно з додатком 2.
26. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки та
з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів,
Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики, Міністерству юстиції забезпечити протягом липня - серпня
2003 р. введення в обіг складських документів на зерно, технічного
регламенту сертифікації зернових складів, державних реєстрів
сертифікованих складів та складських документів на зерно.
27. Міністерству аграрної політики, Державному комітетові з
питань технічного регулювання та споживчої політики запровадити у
тритижневий строк новий державний стандарт на пшеницю,
гармонізований з міжнародними вимогами, зокрема передбачивши
відмову від її поділу за класами.
28. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити формування регіональних запасів продовольчого
зерна до урожаю 2004 року, визначивши джерела фінансування, в тому
числі за рахунок місцевих бюджетів згідно з додатком 3;
проводити постійний моніторинг руху товарних потоків зерна та
цін на регіональних ринках, оперативно вживати заходів з метою
забезпечення наявності в роздрібній мережі хліба та хлібобулочних
виробів, борошна, крупів, макаронних виробів, цукру тощо;
не допускати адміністративного втручання, яке б перешкоджало
вільному руху товарних потоків зерна, зокрема між регіонами, та
скасувати раніше прийняті рішення з цих питань.
29. Міністерству аграрної політики разом з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями:
організувати до 15 серпня 2003 р. укладення договорів та
закупівлю насіння для потреб регіонів, які не забезпечені власним
його виробництвом;
активізувати роботу щодо залучення кредитних ресурсів для
закупівлі насіння озимих культур;
проводити, починаючи з липня 2003 р., моніторинг накопичення
обсягів насіння до рівня потреби і про результати подавати зведену
інформацію Кабінетові Міністрів України.
30. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством
фінансів забезпечити фінансування наповнення державного резервного
насіннєвого фонду насінням зернових сільськогосподарських культур
за графіком згідно з додатком 4. Оперативно подавати регіонам
допомогу в забезпеченні насінням господарств, які постраждали від
стихійного лиха.
31. Державній інспекції з контролю за цінами, Державній
податковій адміністрації, Антимонопольному комітетові систематично
проводити перевірки стану дотримання дисципліни цін та вимог
антимонопольного законодавства про захист економічної конкуренції
на основні види продуктів харчування, вживати заходів до
притягнення осіб, винних у виявлених порушеннях, до
відповідальності. Про результати проведеної роботи щомісяця
інформувати Кабінет Міністрів України та регулярно повідомляти у
засобах масової інформації.
32. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції разом з Міністерством юстиції та іншими
заінтересованими органами виконавчої влади за результатами
перевірок подати до 1 вересня 2003 р. Кабінетові Міністрів
пропозиції про внесення змін до відповідних законів з метою їх
удосконалення.
33. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, Міністерству аграрної політики, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям
посилити увагу до проведення постійного моніторингу рівня цін на
основні види продуктів харчування, а також аналізу їх
обгрунтованості, величини торговельних надбавок, рівня
рентабельності та вжити заходів до недопущення їх безпідставного
підвищення.
Інформацію про одержані результати щотижня публікувати в
газеті "Урядовий кур'єр" та передавати в інформаційній програмі на
каналі УТ-1.
34. Головному контрольно-ревізійному управлінню за участю
Міністерства аграрної політики та представників правоохоронних
органів посилити постійний контроль за цільовим використанням
бюджетних коштів, які виділяються на підтримку сільського
господарства та для стабілізації ситуації на споживчому ринку, і
щомісяця інформувати Кабінет Міністрів України про його
результати.
35. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції:
проводити починаючи з липня 2003 р. аукціони з визначення
суб'єктів імпорту цукру-сирцю та моніторинг виконання угод щодо
такого імпорту;
забезпечити проведення обов'язкової реєстрації всіх
контрактів на імпорт цукру-сирцю на акредитованих Міністерством
аграрної політики аграрних біржах.
( Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1889
( 1889-2003-п ) від 10.12.2003 )
37. Державному комітетові статистики разом з Міністерством
аграрної політики і Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції запровадити для всіх учасників зернового
ринку, включаючи особисті селянські господарства, додаткову
щомісячну статистичну звітність з виробництва та руху зерна.
38. Фонду державного майна за участю працівників
правоохоронних органів провести суцільну перевірку дотримання
законодавства під час приватизації об'єктів хлібоприймального,
борошномельного, хлібопекарного призначення та виконання
власниками приватизаційних зобов'язань і за її результатами вжити
заходів відповідно до законодавства, включаючи реприватизацію.
39. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції разом з Міністерством аграрної політики розробити
методику складання балансів зерна та основних продовольчих
ресурсів та запровадити її у поточному році у практику роботи
органів виконавчої влади.
40. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, Міністерству фінансів передбачати починаючи з
2004 року фінансування формування у державному матеріальному
резерві продовольчих запасів зерна, цукру, крупів, макаронних
виробів тощо.
41. Надати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям право тимчасово регулювати ціни на зерно, борошно,
хліб і хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, цукор,
яловичину, ковбаси варені, молоко, сир, масло вершкове та олію.
42. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, Антимонопольному комітетові, Державній податковій
адміністрації разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями забезпечити проведення перевірок з метою виявлення
необгрунтованого завищення цін на основні продовольчі товари та
застосування у разі потреби санкцій, передбачених статтею 14
Закону України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ).
43. Державному комітетові телебачення і радіомовлення,
Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції,
Антимонопольному комітетові, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям посилити роз'яснювальну роботу та постійно
інформувати населення про реальний стан справ на споживчому ринку.
44. Міністерству транспорту у двотижневий строк знизити
тарифи на транспортування залізничним транспортом зерна, що
завозиться за імпортом.
45. Міністерству аграрної політики за погодженням з
відповідними центральними органами виконавчої влади внести в
установленому порядку пропозиції щодо змін до Положення про
Міністерство аграрної політики.
46. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки та
з питань європейської інтеграції визначитися щодо необхідності
прийняття нормативно-правового акта про віднесення прогнозних
показників валового збору зерна до конфіденційної інформації.
47. Міністру аграрної політики Рижуку С.М., Міністру
економіки та з питань європейської інтеграції Хорошковському В.І.,
Голові Державного комітету з державного матеріального резерву
Песоцькому М.Ф. визначитися щодо можливих обсягів імпорту
продовольчого зерна на прийнятних умовах.
48. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій розглянути питання щодо усунення недоліків у
забезпеченні продовольчої безпеки та вжиття заходів для
стабілізації місцевих ринків основних продовольчих товарів на
засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим та колегій
державних адміністрацій, а також забезпечити розгляд зазначеного
питання, зокрема щодо балансів продовольчих ресурсів на
2003-2004 роки, на засіданнях колегій обласних державних
адміністрацій та засіданнях відповідних органів місцевого
самоврядування міст.
49. Доповнити пункт 12 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України,
1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число
6, с. 50, число 14, с. 52; 1998 р., N 4, ст. 143; 2000 р., N 28,
ст. 1167; 2001 р., N 47, ст. 2073; 2002 р., N 8, ст. 344, N 11,
ст. 511, N 30, ст. 1427, N 52, ст. 2396; 2003 р., N 4,
ст. 143, N 21, ст. 928, ст. 939, із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1068
( 1068-2003-п ) абзацами такого змісту:
"граничні торговельні надбавки на зерно, борошно, хліб і
хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину,
ковбаси варені, молоко, сир, масло вершкове та олію;
граничний рівень цін на зерно сільськогосподарських культур".
50. Персональну відповідальність за формування продовольчих
балансів, стабілізацію споживчого ринку, виважену державну цінову
політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна до
державного резерву та регіональних ресурсів покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Кириленка І.Г., міністрів -
Рижука С.М., Хорошковського В.І., голів обласних державних
адміністрацій.
Про виконання доповісти на засіданні Кабінету Міністрів
України у жовтні поточного року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2003 р. N 1150
(Текст не для друку)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2003 р. N 1150
(Текст не для друку)

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2003 р. N 1150
(Текст не для друку)

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2003 р. N 1150
(Текст не для друку)
( Додаток 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1889
( 1889-2003-п ) від 10.12.2003 )
вгору