Документ 115-90-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.12.1992, підстава - 706-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 1990 р. N 115
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 706 ( 706-92-п ) від 16.12.92 )
Про забезпечення житлом громадян, які підлягають
додатковому переселенню з територій, що зазнали
радіоактивного забруднення в результаті
аварії на Чорнобильській АЕС
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Міністрів УРСР
N 149 ( 149-90-п ) від 30.06.90
Постановою КМ
N 85 ( 85-92-п ) від 27.02.92 )

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська
рада професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити Порядок забезпечення житлом громадян, які
підлягають додатковому переселенню з територій, що зазнали
радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській
АЕС (додається).
2. Київському, Житомирському, Ровенському і Чернігівському
облвиконкомам забезпечити переселення громадян з територій, що
зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на
Чорнобильській АЕС, у такі строки:
в 1990 році - всіх громадян з населених пунктів, перелічених
у постанові Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1989 р. N 333
( 333-89-п ), а також сімей, які проживають у смт Народичах
Житомирської області та смт Поліському Київської області і мають у
твоєму складі неповнолітніх дітей і вагітних жінок;
протягом 1991-1992 років - всіх сімей за їх згодою з
населених пунктів, де радіаційне забруднення становить 15 і більше
кюрі на кв. кілометр.
Всебічно сприяти і подавати необхідну допомогу сім'ям, що
мають у своєму складі неповнолітніх дітей, вагітних жінок і осіб,
яким за медичними показаннями не рекомендовано продавання в
населених пунктах, перелічених в додатку N 1 до постанови Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 грудня 1989 р. N 315
( 315-89-п ) (з наступними доповненнями), і виявила бажання
самостійно переселитися в інші регіони республіки.
3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 9 і 10
постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 грудня 1989 р.
N 315 ( 315-89-п ) "Про додаткові заходи щодо посилення охорони
здоров'я та поліпшенню матеріального становища населення, яке
проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення в
результаті аварії на Чорнобильській АЕС".

Голова
Ради Міністрів Української РСР В.МАСОЛ
Голова Української республіканської
ради професійних спілок А.КОВАЛЕВСЬКИЙ
Інд. 35

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
від 21 травня 1990 р. N 115
ПОРЯДОК
забезпечення житлом громадян, які підлягають
додатковому переселенню з територій, що зазнали
радіоактивного забруднення в результаті аварії
на Чорнобильській АЕС

1. Громадяни, які проживають на територіях, що зазнали
радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській
АЕС, і переселяються на інше місце проживання, забезпечуються
жилими приміщеннями, як правило, в будинках державного і
громадського житлового фонду.
Громадяни, які переселяються за їх згодою з населених
пунктів, де радіаційне забруднення території становить 15 і більше
кюрі на кв. кілометр, забезпечуються жилими приміщеннями, як
правило, в населених пунктах, спеціально визначених для цієї мети.
Вони можуть вибрати для проживання й інші населені пункти в межах
республіки.
2. Громадяни, які переселяються самостійно в інші райони
республіки, за новим місцем проживання, крім м. Києва та курортних
місцевостей, включаються підприємствами, установами й
організаціями, де вони працевлаштовані, до окремих списків для
позачергового одержання житла без подання документів про задачу
раніше займаного жилого приміщення. Якщо підприємства, установи
організації не мають житлового фонду і не ведуть житлового
будівництва або не беруть в ньому пайової участі, то житло для цих
громадян виділяється виконкомами місцевих Рад народних депутатів.
Непрацездатні громадяни забезпечуються житлом в такому ж порядку
виконкомами місцевих Рад народних депутатів.
Надана підприємствами, установами й організаціями зазначеним
громадянам жила площа підлягає компенсації виконкомам місцевої
Ради народних депутатів за рахунок коштів, що виділяються для
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
3. Непрацездатні громадяни, які переїжджають з населених
пунктів, де радіаційне забруднення становить 15 і більше кюрі на
кв. кілометр, на жилу площу батьків, дітей, онуків, рідних братів
і сестер як члени їх сімей, забезпечуються позачергово житлом для
спільного проживання, якщо в результаті переселення виникає
потреба в поліпшенні житлових умов згідно з чинним законодавством.
4. Громадянам, які займали окрему квартиру (жилий будинок)
надається окрема квартира (жилий будинок). Якщо громадянин займав
більше як одну кімнату, йому надається жиле приміщення з тією ж
кількістю кімнат. За розміром жиле приміщення має бути не меншим
від раніше займаного, але в межах норми жилої площі У разі
переселення з жилого приміщення, меншого за розміром, ніж це
передбачено чинним законодавством для надання жилого приміщення в
даному населеному пункті, квартира (жилий будинок) надається
відповідно до діючих норм.
Жиле приміщення, що надається громадянам, які переселяються,
має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту,
відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
5. Жилі приміщення за новим місцем проживання надаються
громадянам, які фактично проживали і були прописані на час
переселення в населеному пункті, що зазнав радіоактивного
забруднення. При цьому враховуються також тимчасово відсутні члени
сім'ї, за якими згідно з законом зберігається жиле приміщення.
6. Підставою для вселення в надане жиле приміщення є ордер,
що видається виконкомом місцевої Ради народних депутатів після
подання довідки з попереднього місця проживання про здачу раніше
займаного жилого приміщення.
7. За бажанням громадяни, які переселяються замість одержання
жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового
фонду можуть позачергово вступати до житлово-будівельних
кооперативів, одержувати земельну ділянку для індивідуального
житлового будівництва і кредити банку, придбавати будівельні
матеріали, а також жилий будинок в особисту власність.
8. Для забезпечення житлом сімей, які переселяються,
виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства і
організації можуть купувати в будь-якому населеному пункті
республіки, крім м. Києва і курортних місцевостей, за договірними
цінами жилі будинки та квартири у громадян, що належать їм на
праві особистої власності, а також будинки і квартири в будинках
громадського житлового фонду, що не використовуються, - за їх
залишковою балансовою вартістю.
( Абзац другий пункту 8 втратив чинність в частині сплати
державного мита на підставі Постанови КМ N 85 ( 85-92-п ) від
27.02.92 ) Компенсація вартості жилих будинків та квартир і сплата
державного мита за оформлення договору купівлі-продажу провадяться
за рахунок коштів, передбачених на ліквідацію наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
( Абзац третій пункту 8 втратив чинність в частині сплати
державного мита на підставі Постанови КМ N 85 ( 85-92-п ) від
27.02.92 ) Відшкодування понесених витрат здійснюється за рахунок
відповідних коштів виконкомом районної, міської Ради народних
депутатів, з населеного пункту якого переселяється сім'я.
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 149 ( 149-90-п ) від 30.06.90 )
10. За громадянами, які переселяються, зберігається право на
раніше займане ними жиле приміщення до одержання житла за новим
місцем проживання.
11. Відсутність прописки в населеному пункті за новим місцем
проживання не може бути підставою для відмови в працевлаштуванні і
наданні громадянам, які переселяються, жилої площі чи земельної
ділянки для індивідуального житлового будівництва.
12. Підставою для надання житла на пільгових умовах
громадянам, які переселяються, а також земельної ділянки для
індивідуального житлового будівництва є направлення встановленої
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 14 грудня 1989 р.
N 315 ( 315-89-п ) форми, що видається відповідним облвиконкомом.
При ускладненні вирішення питання про працевлаштування
спеціалістів, які переселяються, облвиконкоми при видачі
направлення в разі необхідності погоджують його з відповідними
міністерствами і відомствами УРСР.
Крім цього, громадянином подається довідка з попереднього
місця проживання про склад сім'ї, розміри займаного жилого
приміщення та рівень його благоустрою.вгору