Про Всеукраїнський тиждень права
Указ Президента України від 08.12.20081149/2008
Документ 1149/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський тиждень права

Ураховуючи важливе значення правової освіти в дальшій
розбудові України як правової держави, вихованні у громадян поваги
до закону і прав людини, з нагоди 60-ї річниці проголошення
Загальної декларації прав людини ( 995_015 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Започаткувати проведення Всеукраїнського тижня права
щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який
відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у
1948 році Загальної декларації прав людини ( 995_015 ).
2. Кабінету Міністрів України щороку розробляти та
затверджувати до 1 жовтня плани заходів з проведення
Всеукраїнського тижня права.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
щороку розробляти та затверджувати регіональні плани заходів з
проведення Всеукраїнського тижня права.
4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечувати широке висвітлення у засобах масової інформації
заходів з проведення Всеукраїнського тижня права, організовувати
тематичні теле- та радіопередачі щодо прав і свобод людини і
громадянина.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 грудня 2008 року
N 1149/2008вгору