Документ 1149-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1149
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2017 р., № 28, ст. 815, № 61, ст. 1858) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1149

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333

1. Абзац третій пункту 1-1 викласти в такій редакції:

“За наявності бюджетних асигнувань, що залишаються після визначення повного обсягу потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, замовники можуть також здійснювати закупівлі лікарських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до зазначеного Національного переліку. При цьому закупівля лікарських засобів здійснюється за принципом максимальної економії та ефективності із застосуванням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.”.

2. У пункті 1-2:

1) абзац перший після слів “на закупівлю” доповнити словами “лікарських засобів, що виготовляються в аптеках, та”;

2) в абзаці другому слова і цифри “до 1 січня 2019 р.” замінити словами і цифрами “до 1 січня 2020 р.”.вгору