Питання Уповноваженого України з питань європейської інтеграції
Указ Президента України; Положення від 26.11.20011146/2001
Документ 1146/2001, попередня редакція — Редакція від 26.02.2003, підстава - 169/2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Уповноваженого України
з питань європейської інтеграції
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 169/2003 ( 169/2003 ) від 26.02.2003 )

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 169/2003 ( 169/2003 ) від 26.02.2003 )
2. Внести до Указів Президента України такі зміни:
1) в Указі Президента України від 24 лютого 1998 року N 148
( 148/98 ) "Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)" (із змінами,
внесеними Указами від 2 вересня 1999 року N 1104 ( 1104/99 ), від
12 квітня 2000 року N 587 ( 587/2000 ) та від 12 листопада 2001
року N 1063 ( 1063/2001 ):
а) у статті 2 слова "у цій сфері" замінити словами "у сфері
зовнішньої політики та політики безпеки";
б) у статті 4:
частину першу після слів "у складі Голови" доповнити словами
"першого заступника Голови";
частину другу після слів "Прем'єр-міністр України" доповнити
словами "першим заступником Голови Української частини Ради є
Уповноважений України з питань європейської інтеграції";
у частині третій:
доповнити після слів "Міністр праці та соціальної політики
України" словами "Міністр промислової політики України";
слова "Голова Державного комітету промислової політики
України" та "Керівник Департаменту міжнародного розвитку та
європейської інтеграції Міністерства економіки України -
уповноважений Кабінету Міністрів України з питань європейської
інтеграції" виключити;
2) у Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу,
затвердженої Указом Президента України від 11 червня 1998 року
N 615 ( 615/98 ) (із змінами, внесеними Указами від 12 квітня 2000
року N 587 ( 587/2000 ) та від 11 січня 2001 року N 8 ( 8/2001 ):
а) вступну частину розділу II доповнити новим абзацом
четвертим такого змісту:
"Уповноважений України з питань європейської інтеграції
забезпечує організацію і координацію заходів, спрямованих на
інтеграцію України до Європейського Союзу, та послідовне їх
проведення".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно
абзацами п'ятим - дев'ятим;
б) у тексті Стратегії слова "Міністерство економіки України"
замінити словами "Міністерство економіки та з питань європейської
інтеграції України".
3. На часткову зміну Указу Президента України від 30 серпня
2000 року N 1033 ( 1033/2000 ) "Про Національну раду з питань
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу" (із змінами, внесеними Указом від 11 грудня 2000 року
N 1329 ( 1329/2000 ):
увести до складу Національної ради з питань адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу ШЛАПАКА
Олександра Віталійовича - Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України, ЧАЛОГО Олександра Олександровича
- Державного секретаря Міністерства закордонних справ України з
питань європейської інтеграції;
затвердити у складі Національної ради з питань адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу
РОГОВОГО Василя Васильовича - Віце-прем'єр-міністра України,
Уповноваженого України з питань європейської інтеграції.
4. Кабінету Міністрів України привести в місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 листопада 2001 року
N 1146/2001

( Положення про Уповноваженого України з питань європейської
інтеграції втратило чинність на підставі Указу Президента
N 169/2003 ( 169/2003 ) від 26.02.2003 )
вгору