Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.20021146
Документ 1146-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 2002 р. N 1146
Київ
Про вдосконалення механізму надання
соціальної допомоги

Відповідно до Стратегії подолання бідності, затвердженої
Указом Президента України від 15 серпня 2001 р. N 637
( 637/2001 ), з метою поглиблення адресності соціальної допомоги
та спрощення механізму її надання Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити з 1 січня 2003 р. призначення всіх видів
соціальної допомоги місцевими органами праці та соціального
захисту населення за єдиною заявою.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази місцевих органів
праці та соціального захисту населення, створення належних умов
для прийому громадян, які звертаються за соціальною допомогою, та
провести інформаційну компанію з висвітлення цього питання.
Рекомендувати виконавчим органам міських і районних у містах
(у разі їх створення) рад провести аналогічну роботу.
3. Міністерству праці та соціальної політики:
до 1 жовтня 2002 р. затвердити форму заяви для призначення
всіх видів соціальної допомоги ( z0475-15 ) та підготувати
рекомендації щодо відповідної організації роботи місцевих органів
праці та соціального захисту населення;
забезпечити створення програмного комплексу для
автоматизованого опрацювання документів з питань призначення всіх
видів соціальної допомоги за єдиною заявою, формування єдиної бази
даних та реєстру одержувачів цієї допомоги.
4. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству
фінансів привести нормативно-правові акти з питань, що регулюють
порядок надання всіх видів соціальної допомоги, у відповідність із
цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26вгору