Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.20111145
Документ 1145-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.11.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 листопада 2011 р. N 1145
Київ
Про проведення інвентаризації
об'єктів державної власності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Центральним органам виконавчої влади, іншим суб'єктам
управління об'єктами державної власності провести протягом
2012 року інвентаризацію об'єктів державної власності, що
перебувають у сфері їх управління.
Установити, що:
інвентаризація проводиться з урахуванням особливостей,
передбачених цією постановою, згідно з Методикою проведення
інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р.
N 1121 ( 1121-2005-п );
результати інвентаризації оформлюються зведеним актом
інвентаризації об'єктів державної власності, який затверджується
центральним органом виконавчої влади, іншим суб'єктом управління
об'єктами державної власності та подається Фондові державного
майна для узагальнення.
2. Фондові державного майна:
у місячний строк затвердити форму зведеного акта
інвентаризації об'єктів державної власності;
після завершення інвентаризації об'єктів державної власності
подати Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів
узагальнену інформацію про результати інвентаризації.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору