Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 листопада 2014 р. № 1144-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Міністерством аграрної політики та продовольства плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству аграрної політики та продовольства:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 22
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 1144-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Регламент (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 268, 18 жовтня 2003 р., с. 24-28).

2. Регламент Ради (ЄС) № 479/2008 від 29 квітня 2008 р. щодо спільної організації ринку вина, та яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) № 1439/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 1290/2005, (ЄС) № 3/2008 та відміняються Регламенти (ЄС) № 2392/86 та (ЄС) № 1493/1999 (Офіційний вісник ЄС, L 148, 6 червня 2008 р., с. 1-61).

3. Регламент Комісії (ЄС) № 555/2008 від 27 червня 2008 р. про встановлення деталізованих правил для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 479/2008 про спільну організацію ринку вина та програм державної підтримки, торгівлю з третіми державами, виробничим потенціалом, щодо контролю в секторі вина (Офіційний вісник ЄС, L 170, 30 червня 2008 р., с. 1-80).


Публікації документа