Документ 1142-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.01.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. № 1142
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238 “Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 795; 2012 р., № 26, ст. 980; 2013 р., № 26, ст. 870) зміни, що додаються.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити передачу до 1 листопада 2015 р. обласним та Київській міській державним адміністраціям майна, яке використовується для ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3. Місцевим державним адміністраціям:

передбачати кошти для ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у межах бюджетних призначень, установлених їм законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

здійснювати починаючи з 1 листопада 2015 р. в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і витрат на утримання місцевих державних адміністрацій заходи щодо ведення зазначеного реєстру в установленому порядку.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 1142

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238

1. Пункти 3-6 постанови виключити.

2. У Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзаци другий і четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“адміністратор Реєстру - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, яке забезпечує створення та функціонування системи спеціалізованого програмного, інформаційно-технічного забезпечення та відповідає за накопичення, збереження і захист даних, що містяться в Реєстрі;”;

“реєстратор - працівник, який згідно із цим Порядком вносить інформацію про громадян до Реєстру.”;

2) у пункті 3 слова “, який забезпечує його ведення,” виключити, а слова “Державним агентством з питань науки, інновацій та інформації” замінити словами “Державним агентством з питань електронного урядування”.вгору