Деякі питання функціонування господарських судів
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.20011142
Документ 1142-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 вересня 2001 р. N 1142
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Деякі питання функціонування
господарських судів

На виконання Указу Президента України від 11 липня 2001 р.
N 511 ( 511/2001 ) "Про утворення апеляційних господарських судів
та затвердження мережі господарських судів України" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13
грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2469; 2000 р., N 22, ст. 905) такі зміни:
1) викласти додатки до постанови 44 і 45 в редакції, що
додається;
2) у додатку 46 до постанови слово "арбітражний" замінити
словом "господарський";
3) затвердити схему посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апеляційних господарських судів, доповнивши постанову
додатком 63.
2. Установити, що фінансування апеляційних господарських
судів у 2001 році здійснюється за рахунок частини коштів,
передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції на заходи
з проведення судової реформи у сумі 4860,5 тис. гривень, та
частини коштів, передбачених в державному бюджеті на утримання
Вищого господарського суду України, що вивільняються у зв'язку із
скороченням з його апарату 30 штатних одиниць суддів.
3. Ця постанова набирає чинності починаючи з 12 липня
2001 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 5 вересня 2001 р. N 1142)

СХЕМА
посадових окладів керівних
працівників і спеціалістів
апарату Вищого господарського суду України
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, | гривень ------------------------------------------------------------------ Перший заступник Голови Вищого господарського 400
суду України
Заступник Голови Вищого господарського суду 390
України
Суддя Вищого господарського суду України 370
Радник Голови Вищого господарського суду України 300-310
та заступника Голови
Начальник управління, самостійного відділу, 310-330
секретаріату, прес-служби, керуючий справами
Начальник відділу у складі управління 290-310
Помічник Голови Вищого господарського суду 250-310
України, заступника Голови, судді
Керівник сектору 205-250
Головні: консультант, спеціаліст 205-250
Старший консультант, завідуючий редакційно- 185-205
видавничою групою
Консультант 165-185
Головний бухгалтер 220-250
Провідний спеціаліст 150-180
Старший секретар суду, спеціаліст I категорії 125-140
Секретар судового засідання, спеціаліст 115-125
II категорії
Секретар складу колегії суддів, секретар суду, 105-115
спеціаліст

Додаток 45
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 5 вересня 2001 р. N 1142)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів місцевих господарських судів
Автономної Республіки Крим, областей,
мм. Києва і Севастополя
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |--------------------------------------- |Автономна | за групами областей |Республіка|---------------------------- | Крим | поза | I | II, | |групою, | | м. Севас- | |м. Київ | | тополь ------------------------------------------------------------------ Голова суду 380 360 340 320
Перший заступник 360 330 310 280
голови суду
Заступник голови суду 340 310 290 270
Суддя 305 290 275 260
Начальник відділу 165-185 165-185 155-175 145-165
Радник голови суду та 155-170 145-160 145-155 135-145
заступника голови суду
Помічник голови суду, 145-170 140-160 135-155 130-145
заступника голови суду,
судді
Головний спеціаліст, 135-155 135-145 135-140 125-135
старший
консультант, головний
бухгалтер
завідуючий приймальнею
Провідний спеціаліст, 125-145 120-135 120-130 115-125
консультант
Старший секретар суду, 110-125 110-120 110-120 110-115
спеціаліст I категорії
Секретар судового 105-110 100-110 100-110 100-110
засідання, спеціаліст II
категорії
Секретар судової 95-105 90-100 90-100 90-100
колегії, секретар суду,
спеціаліст

Додаток 63
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 5 вересня 2001 р. N 1142)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апеляційних господарських судів
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, | гривень ------------------------------------------------------------------ Голова суду 380
Перший заступник голови суду 360
Заступник голови суду 350
Суддя апеляційного господарського суду 325
Начальник відділу 180-205
Радник голови суду та заступника голови суду 170-180
Помічник голови суду, заступника голови суду, 160-180
судді
Головний спеціаліст, старший консультант, 145-165
головний бухгалтер, завідуючий приймальнею
Провідний спеціаліст, консультант 125-145
Старший секретар суду, спеціаліст I категорії 115-125
Секретар судового засідання, спеціаліст 105-115
II категорії
Секретар складу колегії суддів, секретар суду, 95-105
спеціаліствгору