Документ 1142-VI, перша редакція — Прийняття від 18.03.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 22 Закону України
"Про міліцію" щодо вдосконалення соціального
захисту працівників міліції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.455 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 22 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2008 р., NN 5-8,
ст. 78) після частини тринадцятої доповнити двома частинами такого
змісту:
"Працівники органів внутрішніх справ та члени їх сімей, які
проживають разом з ними, користуються безплатним медичним
обслуговуванням у закладах охорони здоров'я Міністерства
внутрішніх справ України. За працівниками органів внутрішніх
справ, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою
років, зберігається право на обслуговування цими ж закладами.
Зміна підпорядкування закладів охорони здоров'я, у тому числі
санаторно-курортних, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ
України, не допускається".
У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною
шістнадцятою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 березня 2009 року
N 1142-VIвгору