Документ 1142-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.10.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.10.1999. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статей 175 та 188-8 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.421 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1) у статті 175 слова "від трьох" замінити словом і цифрами "від 0,5", а слова "від п'яти" - словами "від двох".
 
     2) у статті 188-8 слова "від трьох" замінити словом і цифрами "від 0,5", а слова "від п'яти" - словами "від двох".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м. Київ, 8 жовтня 1999 року
N 1142-XIVвгору