Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 26.10.20111141
Документ 1141-2011-п, попередня редакція — Редакція від 05.04.2015, підстава - 137-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Оформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру прав

35. У випадках, установлених законодавством, державний реєстратор за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень оформляє свідоцтво про право власності на нерухоме майно, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

36. Для формування та видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) щодо нерухомого майна:

щодо земельної ділянки:

- дата державної реєстрації земельної ділянки;

- найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;

- кадастровий номер земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- місцезнаходження земельної ділянки;

{Підпункт 1 пункту 36 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

щодо об’єкта нерухомого майна:

- тип об’єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

- площа об’єкта нерухомого майна (загальна та житлова (за наявності);

- адреса об’єкта нерухомого майна.

{Підпункт 1 пункту 36 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

{Підпункт 2 пункту 36 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

{Підпункт 3 пункту 36 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

4) щодо суб'єкта права власності:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для територіальної громади:

- відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті;

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави:

- відомості про державу Україна;

- найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном;

- податковий номер органу державної влади;

5) форма власності;

6) вид спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної власності);

7) розмір частки у праві спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної часткової власності);

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав;

10) номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

У разі формування та видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з втратою, пошкодженням чи зіпсуванням свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою державний реєстратор, крім відомостей, зазначених у підпунктах 1-10 цього пункту, вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

{Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

назва втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа, його серія, номер та дата видачі;

{Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

найменування органу, що здійснив видачу втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа.

{Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

37. У разі втрати, пошкодження чи зіпсування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а також свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, на підставі якого проведено державну реєстрацію прав у Державному реєстрі прав, за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації прав, оформляє свідоцтво, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

{Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 722 від 24.12.2014}

Для формування та видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

{Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 722 від 24.12.2014}

індексний номер свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав;

номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Для формування та видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно замість виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, на підставі якого проведено державну реєстрацію прав у Державному реєстрі прав, державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

{Абзац сьомий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 722 від 24.12.2014}

номер запису про право власності та суб’єкта цього права або про інші речові права та суб’єкта цих прав Державного реєстру прав, який внесено на підставі втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа;

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав;

номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

Внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора та скасування записів Державного реєстру прав

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

38. Державний реєстратор вносить зміни до записів Державного реєстру прав у разі допущення технічної помилки; зміни відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав.

Внесення змін до записів Державного реєстру прав проводиться державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

39. У разі внесення змін у зв'язку з допущенням технічної помилки державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться зміни до Державного реєстру прав;

2) підстава для внесення змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

3) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

4) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Підпункт 4 пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

40. У разі внесення змін у зв'язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав, державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для зміни відомостей:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться зміни до Державного реєстру прав;

3) підстава для внесення змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Підпункт 5 пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

41. Державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

У разі скасування на підставі рішення суду державної реєстрації прав, проведеної до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент такої реєстрації, записів про державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 1 січня 2013 р., за відсутності державної реєстрації таких прав у Державному реєстрі прав державний реєстратор переносить до Державного реєстру прав записи про державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, та вносить запис про скасування державної реєстрації прав.

{Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

Внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для внесення записів про скасування державної реєстрації прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування державної реєстрації прав:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться записи про скасування державної реєстрації прав;

3) підстава для внесення записів про скасування державної реєстрації прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У результаті внесення записів про скасування державної реєстрації прав у відповідному розділі Державного реєстру прав державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації переходу чи припинення речових прав, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та поновлює записи про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, що існували до проведення державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації прав на об’єкт нерухомого майна, який поділено чи частку з якого виділено, або на об’єкти нерухомого майна, що об’єднано, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та відкриває закритий (закриті) розділ (розділи) Державного реєстру прав та відповідну (відповідні) реєстраційну (реєстраційні) справу (справи) на підставі прийнятого ним рішення про відкриття закритого розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

{Пункт 41 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

41-1. Державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування рішення державного реєстратора у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Внесення записів про скасування рішення державного реєстратора здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для внесення записів про скасування рішення державного реєстратора державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

індексний номер рішення державного реєстратора;

підстава для скасування рішення державного реєстратора:

- назва документа;

- дата видачі документа;

- номер документа;

- ким виданий (оформлений) документ;

- додаткові відомості про документ;

реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться записи про скасування рішення державного реєстратора;

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У результаті внесення записів про скасування рішення державного реєстратора у відповідному розділі Державного реєстру прав державний реєстратор робить відмітку про скасування відповідного рішення.

{Порядок доповнено пунктом 41-1 згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

42. Державний реєстратор скасовує записи Державного реєстру прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або про внесення змін до запису Державного реєстру прав.

Скасування записів Державного реєстру прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для скасування записів державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування запису:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої скасовується запис;

3) підстава для внесення відомостей про скасування запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, державний реєстратор робить у відповідному записі відмітку про його скасування.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про внесення змін до запису Державного реєстру прав, державний реєстратор поновлює записи, які існували до внесення відповідних змін.

{Пункт 42 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

43. Дата та час внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора та скасування записів Державного реєстру прав фіксуються автоматично і відповідають даті та часу реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів, відповідно до якої заявлено внесення змін до записів, скасування записів Державного реєстру прав.

{Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014}

44. Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора та скасування записів Державного реєстру прав установлює Мін'юст.

{Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014}

Надання інформації з Державного реєстру прав

{Пункт 45 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

46. Витяг, інформаційна довідка, виписка з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться у ньому, з присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу їх формування.

47. Для отримання витягу, інформаційної довідки в паперовій формі, виписки з Державного реєстру прав державний реєстратор, нотаріус вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви;

2) параметри запитуваної інформації;

3) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора, нотаріуса;

4) найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу;

5) номер та серія бланка витягу, виписки з Державного реєстру прав.

{Підпункт 5 пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015}

{Пункт 47 в редакції Постанови КМ № 722 від 24.12.2014}

48. Витяг з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться в ньому, залежно від особи заявника.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у розділі Державного реєстру прав, відкритому на відповідний об’єкт, на дату та час його формування, - формується щодо об’єкта нерухомого майна за заявою власника (спадкоємця, правонаступника) або уповноваженої ним особи.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про інші речові права та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час його формування, - формується щодо об’єкта нерухомого майна за заявою особи, яка має речові права, відмінні від права власності, або уповноваженої нею особи.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час його формування, - формується щодо об’єкта нерухомого майна за заявою обтяжувача або уповноваженої ним особи.

Витяг з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про іпотеку та про обтяження прав на нерухоме майно (крім відомостей про підставу для виникнення іпотеки, обтяження та про суб’єктів цих прав), наявні у Державному реєстрі прав на дату та час його формування, - формується щодо об’єкта нерухомого майна за заявою будь-якої фізичної чи юридичної особи або уповноваженої ними особи.

{Абзац шостий пункту 48 виключено на підставі Постанови КМ № 722 від 24.12.2014}

{Абзац сьомий пункту 48 виключено на підставі Постанови КМ № 722 від 24.12.2014}

{Пункт 48 в редакції Постанов КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014}

49. У разі відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор, нотаріус формує витяг, інформаційну довідку про відсутність відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час їх формування.

{Пункт 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 722 від 24.12.2014}

49-1. У разі потреби заявник може отримати витяг, інформаційну довідку, які містять деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

Власник, інший правоволоділець, обтяжувач, спадкоємці (правонаступники) відповідних осіб можуть отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про:

державну реєстрацію припинення речових прав інших осіб на нерухоме майно та їх обтяжень, що належить заявнику на такому праві;

державну реєстрацію припинення обтяжень речових прав на зазначене нерухоме майно;

внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

{Порядок доповнено пунктом 49-1 згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012; в редакції Постанови КМ № 722 від 24.12.2014}

50. Інформаційна довідка з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться в ньому, залежно від запитуваної інформації про об’єкт нерухомого майна чи суб’єкта.

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо запитуваного суб’єкта.

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо запитуваного об’єкта нерухомого майна.

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав, що містить відомості про суб’єктів права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані в багатоквартирному житловому будинку, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, формується щодо багатоквартирного житлового будинку.

{Пункт 50 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 722 від 24.12.2014}

{Пункт 50 в редакції Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

51. У разі відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує інформаційну довідку про відсутність відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування.

52. У разі потреби заявник може отримати інформаційну довідку, яка містить деталізовану інформацію про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта або об'єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав.

53. Виписка з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться в ньому, залежно від запитуваної інформації про об’єкт нерухомого майна чи суб’єкта.

Виписка з Державного реєстру прав, що містить інформацію про отримання відомостей про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо суб’єкта за заявою власника (спадкоємця, правонаступника), особи, яка має речові права, відмінні від права власності, або уповноваженої ними особи.

Виписка з Державного реєстру прав, що містить інформацію про отримання відомостей про нерухоме майно, про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо об’єкта нерухомого майна за заявою власника (спадкоємця, правонаступника) або уповноваженої ним особи.

{Пункт 53 в редакції Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

54. У разі відсутності у Державному реєстрі прав інформації про отримання відомостей з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує виписку про відсутність інформації про отримання відомостей з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування.

Реєстраційна та облікова справа

55. На кожний окремий об'єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, державний реєстратор органу державної реєстрації прав на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відкриває реєстраційну справу.

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень нотаріусом реєстраційну справу відкриває державний реєстратор органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна на підставі документів, що були видані, оформлені або отримані нотаріусом, які він передає органу державної реєстрації прав у порядку, встановленому Мін’юстом.

{Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

Державний реєстратор, який відкриває реєстраційну справу на підставі переданих нотаріусом документів, вносить до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об’єкт нерухомого майна, відомості про найменування органу державної реєстрації прав, державним реєстратором якого ведеться реєстраційна справа.

{Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

{Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

56. Реєстраційна справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна, на який відкрито таку реєстраційну справу, яка включає, зокрема:

{Абзац перший пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про скасування запису Державного реєстру прав тощо;

{Абзац другий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Порядку;

{Абзац третій пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв'язку з її відкликанням; про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень тощо;

інші документи, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації прав (крім відомостей, які були отримані державним реєстратором з Державного реєстру прав).

{Абзац п’ятий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014}

Документи розміщуються в реєстраційній справі у порядку їх надходження і нумеруються.

Державний реєстратор із оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, виготовляє їх електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

{Абзац сьомий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014}

У разі проведення державної реєстрації прав нотаріусом з оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, нотаріус виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

{Пункт 56 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем розташування такого майна державний реєстратор, який провів відповідні реєстраційні дії, з оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

{Пункт 56 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

57. Державний реєстратор присвоює кожній реєстраційній справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру об'єкта нерухомого майна, на який така справа відкрита.

58. Державний реєстратор у випадках, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", закриває реєстраційну справу на підставі прийнятого ним рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

59. Облікова справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані під час розгляду заяв (запитів), яка відкривається у разі:

коли за результатом розгляду заяв відмовлено у їх задоволенні;

розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

{Абзац четвертий пункту 59 виключено на підставі Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

{Абзац п'ятий пункту 59 виключено на підставі Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

розгляду заяв (запитів) про надання інформації з Державного реєстру прав.

Державний реєстратор присвоює кожній обліковій справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру заяви (запиту), щодо якої така справа відкрита.

{Пункт 59 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

Закриття розділів Державного реєстру прав

60. Державний реєстратор у разі знищення об'єкта нерухомого майна; поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна закриває розділ Державного реєстру прав на підставі прийнятого ним рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

Для закриття розділу Державного реєстру прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

підстава для закриття розділу:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Абзац восьмий пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

61. У разі відкриття раніше закритого розділу Державного реєстру прав у зв'язку з проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, який поділяється чи частка з якого виділяється, або на об'єкти нерухомого майна, що об'єднуються, державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

підстава для відкриття раніше закритого розділу:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Абзац сьомий пункту 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

Доступ до інформації про стан розгляду заяв (запитів) за допомогою Інтернету

62. Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту) може бути отримана заявником через веб-сайт, ведення якого здійснюється адміністратором Державного реєстру прав.

Пошук та перегляд інформації про стан розгляду заяви (запиту) в Інтернеті здійснюється за ідентифікатором відповідної заяви (запиту).

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}вгору