Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 26.10.20111141
Документ 1141-2011-п, попередня редакція — Редакція від 28.04.2018, підстава - 327-2018-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

{Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

{Абзац другий пункту 31 виключено на підставі Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

32. Під час проведення державної реєстрації припинення права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для припинення речових прав, їх обтяжень:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) підстава для внесення запису про припинення речових прав, їх обтяжень:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

3) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Підпункт 5 пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

33. Запис про право власності та суб'єкта цього права; про інші речові права та суб'єкта цих прав; про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, який існував до переходу, припинення права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав, зберігається у Державному реєстрі прав.

34. З метою дотримання єдиного порядку внесення та пошуку відомостей у Державному реєстрі прав використовуються словники Державного реєстру прав, перелік та порядок ведення яких встановлює Мін'юст.

Форма та зміст витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 806 від 09.11.2016}

35. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав в електронній формі, що розміщується на веб-порталі Мін’юсту, та за бажанням заявника в паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 x 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

{Пункт 35 в редакції Постанови КМ № 806 від 09.11.2016}

36. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується на основі записів Державного реєстру прав після внесення до зазначеного Реєстру відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав та містить відомості про:

1) індексний номер витягу;

2) дату та час його формування;

3) державного реєстратора, який сформував витяг;

4) підставу формування витягу;

5) речові права, обтяження речових прав, державну реєстрацію яких проведено, що передбачені пунктами 21-24 цього Порядку;

6) об’єкт нерухомого майна, що передбачені пунктом 20 цього Порядку.

У разі коли витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується у паперовій формі, такий витяг також повинен містити поле для проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

{Пункт 36 в редакції Постанови КМ № 806 від 09.11.2016}

{Пункт 37 виключено на підставі Постанови КМ № 806 від 09.11.2016}

Внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора та скасування записів Державного реєстру прав

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

38. Зміни до записів Державного реєстру прав вносяться у разі зміни ідентифікаційних даних суб’єкта права, визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміни його технічних характеристик, виявлення технічної помилки в записах Державного реєстру прав чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка).

Внесення змін до записів Державного реєстру прав здійснюється за заявою особи, записи про яку містяться у зазначеному Реєстрі, а також у порядку, передбаченому статтею 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

{Пункт 38 в редакції Постанови КМ № 806 від 09.11.2016}

39. У разі внесення змін у зв'язку з допущенням технічної помилки державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться зміни до Державного реєстру прав;

2) підстава для внесення змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

3) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

4) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Підпункт 4 пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

40. У разі внесення змін у зв'язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав, державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для зміни відомостей:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться зміни до Державного реєстру прав;

3) підстава для внесення змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Підпункт 5 пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

41. Державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

У разі скасування на підставі рішення суду державної реєстрації прав, проведеної до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент такої реєстрації, записів про державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 1 січня 2013 р., за відсутності державної реєстрації таких прав у Державному реєстрі прав державний реєстратор переносить до Державного реєстру прав записи про державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, та вносить запис про скасування державної реєстрації прав.

{Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

Внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для внесення записів про скасування державної реєстрації прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування державної реєстрації прав:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться записи про скасування державної реєстрації прав;

3) підстава для внесення записів про скасування державної реєстрації прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У результаті внесення записів про скасування державної реєстрації прав у відповідному розділі Державного реєстру прав державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації переходу чи припинення речових прав, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та поновлює записи про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, що існували до проведення державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації прав на об’єкт нерухомого майна, який поділено чи частку з якого виділено, або на об’єкти нерухомого майна, що об’єднано, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та відкриває закритий (закриті) розділ (розділи) Державного реєстру прав та відповідну (відповідні) реєстраційну (реєстраційні) справу (справи) на підставі прийнятого ним рішення про відкриття закритого розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

{Пункт 41 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

41-1. Державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування рішення державного реєстратора у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Внесення записів про скасування рішення державного реєстратора здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для внесення записів про скасування рішення державного реєстратора державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

індексний номер рішення державного реєстратора;

підстава для скасування рішення державного реєстратора:

- назва документа;

- дата видачі документа;

- номер документа;

- ким виданий (оформлений) документ;

- додаткові відомості про документ;

реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться записи про скасування рішення державного реєстратора;

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У результаті внесення записів про скасування рішення державного реєстратора у відповідному розділі Державного реєстру прав державний реєстратор робить відмітку про скасування відповідного рішення.

{Порядок доповнено пунктом 41-1 згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

42. Державний реєстратор скасовує записи Державного реєстру прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або про внесення змін до запису Державного реєстру прав.

Скасування записів Державного реєстру прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для скасування записів державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування запису:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої скасовується запис;

3) підстава для внесення відомостей про скасування запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, державний реєстратор робить у відповідному записі відмітку про його скасування.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про внесення змін до запису Державного реєстру прав, державний реєстратор поновлює записи, які існували до внесення відповідних змін.

{Пункт 42 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

43. Дата та час внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора та скасування записів Державного реєстру прав фіксуються автоматично і відповідають даті та часу реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів, відповідно до якої заявлено внесення змін до записів, скасування записів Державного реєстру прав.

{Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014}

{Пункт 44 виключено на підставі Постанови КМ № 806 від 09.11.2016}

Надання інформації з Державного реєстру прав

{Пункт 45 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

46. Інформація з Державного реєстру прав формується за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру на підставі відомостей, що містяться у ньому, з присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу її формування.

{Пункт 46 в редакції Постанови КМ № 786 від 30.09.2015}

47. Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в цьому Реєстрі, а також у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек (далі - реєстри), або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити крім відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження також відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у відповідному хронологічному порядку.

{Пункт 47 в редакції Постанови КМ № 786 від 30.09.2015}

48. Інформація з Державного реєстру прав залежно від зазначених параметрів пошуку формується за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна.

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за суб’єктом права, містить усі відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта, крім випадків, передбачених пунктом 49 цього Порядку.

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за об’єктом нерухомого майна, містить усі відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного об’єкта нерухомого майна, крім випадків, передбачених пунктом 49 цього Порядку.

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за таким об’єктом нерухомого майна, як багатоквартирний житловий будинок, містить усі відомості про державну реєстрацію права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані у запитуваному багатоквартирному житловому будинку, крім випадків, передбачених пунктом 49 цього Порядку.

{Пункт 48 в редакції Постанови КМ № 786 від 30.09.2015}

49. Інформація з Державного реєстру прав, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, надається виключно особі, якої вони стосуються, крім випадків надання інформації посадовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного банку, адвокатів, нотаріусів у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

{Пункт 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 722 від 24.12.2014; в редакції Постанови КМ № 786 від 30.09.2015}

50. Окремим видом інформації з Державного реєстру прав є інформація, що містить відомості про отримання іншими особами, відмінними від суб’єкта права, інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що стосуються такого суб’єкта права.

{Пункт 50 в редакції Постанови КМ № 786 від 30.09.2015}

51. Для отримання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі державний реєстратор, нотаріус вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дату та час реєстрації заяви;

2) параметри запитуваної інформації;

3) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора, нотаріуса;

4) найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назву нотаріального округу.

{Пункт 51 в редакції Постанови КМ № 786 від 30.09.2015}

{Пункт 52 виключено на підставі Постанови КМ № 786 від 30.09.2015}

{Пункт 53 виключено на підставі Постанови КМ № 786 від 30.09.2015}

{Пункт 54 виключено на підставі Постанови КМ № 786 від 30.09.2015}

Реєстраційна та облікова справа

55. На кожний окремий об'єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, державний реєстратор органу державної реєстрації прав на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відкриває реєстраційну справу.

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень нотаріусом реєстраційну справу відкриває державний реєстратор органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна на підставі документів, що були видані, оформлені або отримані нотаріусом, які він передає органу державної реєстрації прав у порядку, встановленому Мін’юстом.

{Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

Державний реєстратор, який відкриває реєстраційну справу на підставі переданих нотаріусом документів, вносить до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об’єкт нерухомого майна, відомості про найменування органу державної реєстрації прав, державним реєстратором якого ведеться реєстраційна справа.

{Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

{Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

56. Реєстраційна справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна, на який відкрито таку реєстраційну справу, яка включає, зокрема:

{Абзац перший пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про скасування запису Державного реєстру прав тощо;

{Абзац другий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Порядку;

{Абзац третій пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв'язку з її відкликанням; про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень тощо;

інші документи, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації прав (крім відомостей, які були отримані державним реєстратором з Державного реєстру прав).

{Абзац п’ятий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014}

Документи розміщуються в реєстраційній справі у порядку їх надходження і нумеруються.

Державний реєстратор із оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, виготовляє їх електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

{Абзац сьомий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014}

У разі проведення державної реєстрації прав нотаріусом з оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, нотаріус виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

{Пункт 56 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем розташування такого майна державний реєстратор, який провів відповідні реєстраційні дії, з оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

{Пункт 56 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

57. Державний реєстратор присвоює кожній реєстраційній справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру об'єкта нерухомого майна, на який така справа відкрита.

58. Державний реєстратор у випадках, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", закриває реєстраційну справу на підставі прийнятого ним рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

59. Облікова справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані під час розгляду заяв (запитів), яка відкривається у разі:

коли за результатом розгляду заяв відмовлено у їх задоволенні;

розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

{Абзац четвертий пункту 59 виключено на підставі Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

{Абзац п'ятий пункту 59 виключено на підставі Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

розгляду заяв (запитів) про надання інформації з Державного реєстру прав.

Державний реєстратор присвоює кожній обліковій справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру заяви (запиту), щодо якої така справа відкрита.

{Пункт 59 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

Закриття розділів Державного реєстру прав

60. Державний реєстратор у разі знищення об'єкта нерухомого майна; поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна закриває розділ Державного реєстру прав на підставі прийнятого ним рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

Для закриття розділу Державного реєстру прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

підстава для закриття розділу:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Абзац восьмий пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

61. У разі відкриття раніше закритого розділу Державного реєстру прав у зв'язку з проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, який поділяється чи частка з якого виділяється, або на об'єкти нерухомого майна, що об'єднуються, державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

підстава для відкриття раніше закритого розділу:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Абзац сьомий пункту 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

Доступ до інформації за допомогою Інтернету

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 327 від 25.04.2018}

62. Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту) може бути отримана заявником через веб-сайт, ведення якого здійснюється адміністратором Державного реєстру прав.

Пошук та перегляд інформації про стан розгляду заяви (запиту) в Інтернеті здійснюється за ідентифікатором відповідної заяви (запиту).

63. Програмні засоби Державного реєстру прав забезпечують формування та періодичне оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін'юсту статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії, що відображають кількісну характеристику проведених реєстраційних дій за певний проміжок часу у розрізі таких реєстраційних дій.

{Порядок доповнено пунктом 63 згідно з Постановою КМ № 327 від 25.04.2018}

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}вгору