Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.20181140
Документ 1140-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2018 р. № 1140
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734; 2005 р., № 30, ст. 1826; 2009 р., № 57, ст. 1988; 2012 р., № 15, ст. 554; 2014 р., № 26, ст. 765, № 66, ст. 1848, № 78, ст. 2233, № 86, ст. 2429, № 92, ст. 2653; 2015 р., № 62, ст. 2032), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. № 1140

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету

1. Доповнити Порядок пунктом 3-1 такого змісту:

“3-1. Положення пункту 3 Порядку не застосовується в умовах воєнного стану та у разі здійснення згідно із законом заходів з часткової мобілізації.

В умовах воєнного стану Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави (до початку роботи Верховної Ради України).”;

2. У пункті 7 Порядку:

в абзаці третьому слова “, запровадження паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, запровадження паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, та заходів, пов’язаних з тимчасовим переміщенням громадян України з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території України” виключити;

абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:

“капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, зокрема пов’язаних з відновленням зруйнованих (пошкоджених) об’єктів під час проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, а також реконструкцією об’єктів житлового та комунального призначення з високим ступенем готовності для забезпечення житлом військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, а також заходах, пов’язаних із забезпеченням правопорядку на державному кордоні, відбиттям збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненням таких об’єктів у разі захоплення або спроби насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, та сімей загиблих з їх числа;

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків, пошкоджених під час надзвичайної ситуації;”.

3. Доповнити Порядок пунктом 8-1 такого змісту:

“8-1. У разі використання коштів резервного фонду бюджету в неповному обсязі на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації техногенного і соціального характеру та заходи з питань зміцнення обороноздатності держави у зв’язку із закінченням бюджетного періоду і за умови обґрунтованої необхідності продовження заходів, наявності планових строків виконання робіт кошти резервного фонду бюджету можуть виділятися на здійснення заходів, щодо фінансування яких прийнято рішення у вересні - грудні минулого бюджетного періоду у розмірі, що не перевищує суму, яку повернуто до державного бюджету у зв’язку із закінченням бюджетного періоду.”.

4. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“Головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувач в установленому законом порядку несуть відповідальність за несвоєчасне повернення/неповернення коштів відповідно до умов договору.”.

5. Доповнити Порядок пунктами 15-1 і 17-1 такого змісту:

“15-1. Заявники несуть відповідальність за правильність та достовірність поданих матеріалів, розрахунків, обґрунтувань в установленому законом порядку.”;

“17-1. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету на цілі, передбачені у пункті 8-1 цього Порядку, до звернення додаються документи, передбачені пунктом 15 цього Порядку, та документи, що підтверджують здійснення заходів у минулому бюджетному періоді.”.

6. У пункті 31-1 Порядку слова “надзвичайних ситуацій державного рівня” замінити словами “надзвичайних ситуацій техногенного, природного, cоціального характеру державного та регіонального рівнів”.вгору