Document 1140-2014-р, valid, current version — Adoption on November 19, 2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 листопада 2014 р. № 1140-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

1. Затвердити план заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Державній міграційній службі, Державному комітету телебачення і радіомовлення, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити:

виконання плану заходів;

подання до 15 лютого 2015 р. Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання плану заходів за формою, встановленою Міністерством, для інформування до 1 травня 2015 р. Кабінету Міністрів України.

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Державній міграційній службі, Державному комітету телебачення і радіомовлення, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити подання до 20 листопада 2014 р. Міністерству соціальної політики пропозицій щодо виконання у 2015 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року для їх узагальнення та внесення до 20 грудня 2014 р. на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Обласним, Київській міській держадміністраціям у місячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2014 р. № 1140-р

ПЛАН
заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Джерела фінансування*

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

I. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

Охорона здоров’я

1.

Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1) розроблення та видання із залученням громадських організацій інформаційних буклетів та листівок для підлітків та їх батьків з питань збереження здоров’я підлітків

обласні, Київська міська держадміністрації
МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” (за згодою)

протягом року2) сприяння підвищенню рівня обізнаності батьків з питань діагностики та лікування гемофілії шляхом видання та розповсюдження буклетів і листівок із залученням громадських організацій та висвітлення зазначеного питання у засобах масової інформації, зокрема на телебаченні

-“-

-“-3) продовження роботи (за підтримки громадських організацій) Інтернет-сайту для підлітків та їх батьків

обласні, Київська міська держадміністрації
Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” (за згодою)

протягом року4) запровадження проведення в регіонах заходів щодо інтегрованого ведення хвороб у дітей до п’ятирічного віку

обласні, Київська міська держадміністрації
Національна академія медичних наук (за згодою)
МОЗ

-“-

місцеві бюджети*


2.

Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям

1) розроблення стандартів надання медичної допомоги та уніфікованих клінічних протоколів на засадах доказової медицини та використання їх у процесі підвищення кваліфікації лікарів

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
державне підприємство “Державний експертний центр МОЗ” (за згодою)

-“-2) забезпечення масового скринінгу новонароджених на:
фенілкетонурію та гіпотиреоз;
адреногенітальний синдром;
муковісцидоз

МОЗ

протягом року

державний бюджет

21925,4

3) медикаментозне забезпечення та забезпечення лікувальним харчуванням дітей з:

первинним (вродженим) імунодефіцитом

-“-

-“-

-“-

962,8

муковісцидозом

-“-

-“-

-“-

896,1

дитячим церебральним паралічем

-“-

-“-

-“-

2264,6

хронічним вірусним гепатитом В та С

-“-

-“-

-“-

7659,6

фенілкетонурією до трьох років

МОЗ

протягом року

державний бюджет

5598,3

хворобою Гоше

-“-

-“-

-“-

15322,9

гемофілією типів A або B чи хворобою Віллебранда

-“-

-“-

-“-

53369,9

нанізмом різного походження

-“-

-“-

-“-

27822,4

дитячим діалізом

-“-

-“-

-“-

8048,6

мукополісахаридозом

-“-

-“-

-“-

37241,4

розладами психіки та поведінки із спектра аутизму

-“-

-“-

-“-

9231,4

ювенільним ревматоїдним артритом

-“-

-“-

-“-

16054

4) проведення оперативного лікування дітей-інвалідів із:

сколіозом

обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*


захворюваннями тазостегнових суглобів

-“-

-“-

-“-


незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування

Національна академія медичних наук (за згодою)

-“-

державний бюджет

6500

3.

Здійснення заходів щодо запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

1) щорічне оновлення списків дітей, хворих на такі хронічні захворювання:
первинний (вроджений) імунодефіцит;
муковісцидоз;
дитячий церебральний параліч;
хронічний вірусний гепатит;
фенілкетонурію;
хворобу Гоше;
гемофілію;
гіпофізарний нанізм;
нанізм різного походження;
передчасний статевий розвиток;
гемофілію типу А та В або хворобу Віллібранда;
цукровий діабет;
онкогематологічні захворювання;
ювенільний ревматоїдний артрит

Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації
Національна академія медичних наук (за згодою)
Національний інститут раку (за згодою)

протягом року2) продовження роботи із створення мережі кабінетів охорони зору дітей у закладах охорони здоров’я другого рівня для запобігання виникненню порушення зору в дітей дошкільного та шкільного віку

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


3) продовження роботи міжрегіонального центру для діагностики та лікування ретинопатії у недоношених дітей на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”

Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” (за згодою)

-“-

інші джерела, не заборонені законодавством


4) проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків та профілактичної роботи з учнями, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику виникнення алкогольних та наркотичних проблем

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


5) продовження роботи із створення мережі центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді “Клініка, дружня до молоді”

обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*
інші джерела, не заборонені законодавством


6) проведення для лікарів, середнього медичного персоналу тренінгів з метою поширення досвіду роботи центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді “Клініка, дружня до молоді” стосовно надання медичних послуг

МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

інші джерела, не заборонені законодавством


4.

Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

сприяння відкриттю перинатальних центрів

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*
інші джерела, не заборонені законодавством


Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

5.

Інформування дітей шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД;
формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

проведення в загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби із СНІДом (1 грудня) виховних годин, уроків “Захисти себе від ВІЛ”

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-6.

Підвищення рівня обізнаності населення щодо туберкульозу

проведення у загальноосвітніх навчальних закладах заходів до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року7.

Обмеження поширення серед дітей ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії

1) забезпечення інформування 100 відсотків дітей старшого шкільного віку про методи захисту від захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз та наркоманію

обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*


2) проведення у засобах масової інформації інформаційної кампанії, спрямованої на зменшення небезпеки інфікування на ВІЛ/СНІД, туберкульозу, наркоманії

-“-

-“-

-“-


Оздоровлення та відпочинок

8.

Збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих оздоровчих закладів

збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Мінсоцполітики
центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-9.

Реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шляхом проведення комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров’я дітей, організацію їх змістовного відпочинку

забезпечення оздоровлення та відпочинку:
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів;
дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей;
дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій;
дитячих творчих колективів та спортивних команд, а також дітей працівників агропромислового комплексу і соціальної сфери села

обласні, Київська міська держадміністрації,
Мінсоцполітики
ДМС
МОЗ
МОН
Регіональне представництво
Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні (за згодою)

постійно

місцеві бюджети*


10.

Запровадження проведення комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров’я дітей, організацію їх змістовного відпочинку

проведення комплексу загальнодержавних оперативно-профілактичних заходів “Літо-2014” з метою запобігання правопорушенням серед дітей та стосовно них, забезпечення належного громадського порядку, безпеки дітей

МВС

протягом рокуФізичне виховання

11.

Створення умов для збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей, формування здорового способу життя

удосконалення системи популяризації оздоровчого значення фізичної культури населення, впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в засобах масової інформації

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


Разом за розділом I:

212897,4

II. Освіта

12.

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до позашкільної освіти з метою розвитку здібностей вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб

проведення всеукраїнських та міжнародних масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти (конкурси, фестивалі, змагання тощо)

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-13.

Забезпечення надання навчальними закладами послуг всім дітям-інвалідам, незалежно від стану здоров’я, місця проживання і виховання

1) розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах;
забезпечення у 2014 році дефектологічного супроводу та приймання дітей із синдромом Дауна в дошкільних навчальних закладах за місцем проживання

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


2) розширення мережі інклюзивних груп для дітей із синдромом Дауна

-“-

-“-

-“-


3) забезпечення надання освітніх, реабілітаційних послуг дітям з особливими потребами у 16 спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальній загальноосвітній школі “Надія” у м. Києві

Київська міська держадміністрація

-“-III. Культурний і духовний розвиток дитини

14.

Підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання дітей

1) проведення всеукраїнського тижня дитячого читання

Мінкультури
Національна бібліотека України для дітей (за згодою)

протягом року

інші джерела, не заборонені законодавством


2) проведення Всеукраїнського дитячого фольклорного фестивалю “Орелі”

Мінкультури
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара” (за згодою)

-“-

-“-


15.

Розвиток творчих здібностей дітей

проведення конкурсів та фестивалів

обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*


IV. Захист прав дітей різних категорій

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

16.

Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей

проведення заходів до Дня захисту дітей

Мінсоцполітики

протягом року

інші джерела, не заборонені законодавством


обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*

17.

Запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, сприяння діяльності центрів матері та дитини

1) створення соціальних центрів матері та дитини

обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*


2) проведення навчання для працівників навчальних закладів, служб у справах дітей, охорони здоров’я, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і представників неурядових організацій з питань розширення мережі сервісів з надання соціальних послуг для батьків

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*
інші джерела, не заборонені законодавством


Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

18.

Удосконалення системи соціальної роботи із сім’ями, що мають дітей і перебувають у складних життєвих обставинах

забезпечення психологічного консультування у пологових будинках жінок, які мають намір відмовитися від дитини, в тому числі таких, у яких народилися діти з вродженими вадами

обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*


19.

Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування до сімейних форм виховання

організація проведення оперативно-профілактичних заходів “Канікули”, “Вокзал”, “Діти вулиці” з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, установлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності

МВС
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-20.

Забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

проведення соціологічного дослідження з питань ефективності функціонування дитячих будинків сімейного типу

Мінсоцполітики

протягом року

державний бюджет

70

21.

Упорядкування системи обліку бездоглядних та безпритульних дітей

супровід експлуатації та доопрацювання програмного забезпечення Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”

-“-

-“-

-“-

65

22.

Зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей

1) поліпшення умов проживання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у закладах соціального захисту, реорганізація притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*


2) проведення для керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та працівників служб у справах дітей семінарів з питань організації роботи закладів соціального захисту дітей

Мінсоцполітики

протягом року

інші джерела, не заборонені законодавством


Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

23.

Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) розроблення методичних рекомендацій щодо порядку поселення до дитячих будинків і загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту, дітей, які розлучені із сім’єю і які не є громадянами України

Мінсоцполітики
МОН
ДМС

-“-2) розроблення та затвердження критеріїв моніторингу стану соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в закладах стаціонарного перебування дітей

Мінсоцполітики

протягом року24.

Забезпечення до 2016 року усиновлення громадянами України 25 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) проведення для працівників служб у справах дітей семінарів з метою підвищення ефективності діяльності служб з питань усиновлення, передачі дітей під опіку, піклування, влаштування у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

-“-

-“-

інші джерела, не заборонені законодавством


2) забезпечення підготовки спеціалістів для роботи у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, для підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, а також забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

-“-

-“-3) забезпечення поглиблення співпраці органів виконавчої влади та неурядових організацій у сфері надання громадянам України інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, з використанням можливостей Всеукраїнського порталу національного усиновлення “Сирітству-ні!”

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
благодійний фонд “Розвиток України” (за згодою)
всеукраїнська громадська організація “Магнолія” (за згодою)
футбольний клуб “Шахтар” (за згодою)

протягом року25.

Збільшення у 2016 році до 80 відсотків рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім’ї

1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання проблемних питань у разі зміни місця проживання та вдосконалення механізму поповнення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Мінсоцполітики

-“-2) розроблення та затвердження програми підготовки кандидатів в усиновлювачі

Мінсоцполітики

протягом року3) розроблення та затвердження стандартів соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на вихованні у:
сім’ях усиновлювачів;
сім’ях опікунів, піклувальників;
прийомних сім’ях;
дитячих будинках сімейного типу

-“-

-“-4) розроблення та затвердження стандарту влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів

-“-

-“-5) забезпечення підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


6) забезпечення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

-“-

-“-

-“-


26.

Забезпечення тимчасовим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

сприяння створенню соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

-“-

-“-

-“-


27.

Забезпечення доступу населення до повної та об’єктивної інформації з питань культурного та духовного розвитку дитини, охорони здоров’я та формування здорового способу життя; участь дітей у житті суспільства; підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

розміщення аудіо-, відеороликів соціальної реклами;
виготовлення та трансляція тематичних телерадіопрограм;
сприяння висвітленню у засобах масової інформації проблеми культурного та духовного розвитку дитини, охорони здоров’я та підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

Мінсоцполітики
Держкомтелерадіо

-“-

інші джерела, не заборонені законодавством


28.

Створення умов для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та доступу її до різних видів соціальних послуг

розширення мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та створення умов для їх адаптації

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


29.

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) проведення заходів до Дня усиновлення

Мінсоцполітики

-“-

інші джерела, не заборонені законодавством


2) розміщення у засобах масової інформації інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують родини, з метою активізації процесів усиновлення, передачі дітей під опіку, піклування, влаштування у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року3) проведення заходів до Дня матері

обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*
інші джерела, не заборонені законодавством


4) сприяння створенню нових дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

-“-

-“-30.

Забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

проведення заходів загальної профілактики для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою запобігання вчиненню ними адміністративних або кримінальних правопорушень, самовільному залишенню місця навчання чи проживання

МВС
Мінсоцполітики

-“-Захист дітей-інвалідів

31.

Забезпечення реабілітації та соціальної адаптації дітей-інвалідів, які обслуговуються в соціальних установах

надання високоякісних реабілітаційних послуг дітям-інвалідам

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства

32.

Забезпечення створення належних умов проживання, виховання, інтеграції та соціальної допомоги дітям-біженцям, дітям, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, дітям, розлученим із сім’єю, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

1) розроблення та затвердження типового положення про центр прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на базі пунктів тимчасового розміщення біженців

ДМС
Мінсоцполітики
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
Регіональне представництво
Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою)

-“-2) розроблення та затвердження типового положення про центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

ДМС
МВС
Мінсоцполітики
МОН

протягом рокуБоротьба проти використання дитячої праці

33.

Забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання небезпечної роботи

проведення перевірок стану дотримання вимог трудового законодавства щодо неповнолітніх на підприємствах, в установах і організаціях

Держпраці

-“-Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

34.

Забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи

проведення для спеціалістів, до компетенції яких належить здійснення заходів із запобігання насильству в сім’ї, навчальних семінарів

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року

інші джерела, не заборонені законодавством


35.

Підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми

виявлення та припинення фактів жорстокого поводження батьків або осіб, які їх замінюють, з дітьми;
організація відвідування зазначених осіб за місцем їх проживання або проведення роботи з метою здійснення заходів індивідуальної профілактики

МВС
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-36.

Удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження

1) підготовка і внесення змін до порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення щодо розширення категорій дітей, які вважаються постраждалими від жорстокого поводження

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-2) забезпечення створення та функціонування в органах внутрішніх справ методики “Зелена кімната” для проведення опитування дітей, які потерпіли внаслідок кримінальних правопорушень або стали свідками злочину

МВС
МОЗ
МОН

протягом року

інші джерела, не заборонені законодавством


37.

Запобігання торгівлі людьми, проведення первинної профілактики

проведення за участю дітей, учнівської та студентської молоді, їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

-“-38.

Профілактика торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення

проведення роз’яснювальної роботи з дітьми працівників-мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потребують соціального захисту

обласні, Київська міська держадміністрації

-“-

місцеві бюджети*


39.

Надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Мінсоцполітики
місцеві держадміністрації

постійноЗахист прав дітей, які вчинили правопорушення

40.

Опрацювання питання щодо можливості створення системи ювенальної юстиції в рамках проведення реформи судової системи з метою вдосконалення законодавства у сфері захисту прав дітей, удосконалення превентивної та профілактичної роботи з метою запобігання вчиненню дітьми злочинів та інших правопорушень, створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх правопорушників

проведення заходів у рамках відповідного проекту Плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки, спрямованих на імплементацію Керівних принципів Ради Європи щодо дітей, та Стратегії Ради Європи щодо прав дитини на 2012-2015 роки, а також врахування зазначених питань під час опрацювання нового Плану дій Ради Європи для України на 2014-2017 роки

МВС
Мін’юст
МЗС

протягом року41.

Удосконалення порядку проведення моніторингу стану дотримання прав дітей, які перебувають у приймальниках-розподільниках для дітей, школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації органів освіти

1) забезпечення соціального патронажу та супроводу дітей, які перебувають у приймальниках-розподільниках для дітей органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторах, а також дітей, звільнених з місць позбавлення волі

обласні, Київська міська держадміністрації

протягом року2) виявлення, облік та супровід дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

обласні, Київська міська держадміністрації

постійно

місцеві бюджети*


Разом за розділом IV:


135

V. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

VI. Участь дітей у житті суспільства

42.

Забезпечення реалізації права дітей висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття соціально-мотивованих рішень

проведення Всеукраїнського збору лідерів органів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів

МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

протягом рокуVII. Міжнародне співробітництво

43.

Приведення законодавчих актів України у відповідність із міжнародними нормами, які випливають з відповідних міжнародних договорів щодо захисту прав та розвитку дитини

1) забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з опрацювання рекомендацій Комітету ООН з прав дитини 2011 року, винесених за результатами розгляду 3-ї та 4-ї Національної доповіді України про реалізацію положень Конвенції ООН про права дитини та доповіді про виконання Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, та підготовки пропозицій щодо їх врахування

Мінсоцполітики

-“-2) опрацювання питання приведення законодавчих актів України у відповідність з положеннями Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Мінсоцполітики
МВС
МЗС
Мін’юст

протягом року3) приведення національних законодавчих актів, які стосуються дітей, у відповідність з положеннями Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики

-“-44.

Забезпечення подальшої співпраці України з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), ООН, Радою Європи та іншими міжнародними організаціями з питань захисту прав дітей

1) продовження співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з питань впровадження надання медичних послуг

МОЗ
Мінсоцполітики

-“-2) забезпечення участі представників України у заходах з питань захисту прав дитини, що проводяться в рамках діяльності міжнародних організацій

Мінсоцполітики

протягом року45.

Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями з питань прав дітей

продовження впровадження проекту з підтримки сімей та захисту прав дітей “СОС Дитячі містечка”

Луганська облдержадміністрація
Міжнародна благодійна організація “Благодійний фонд “СОС Дитячі містечка” (за згодою)

-“-

місцеві бюджети*
інші джерела, не заборонені законодавством


VIII. Проведення моніторингу, оцінки стану виконання Програми та очікувані результати

46.

Забезпечення підготовки, видання та поширення щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні


Мінсоцполітики

-“-

державний бюджет

62,5

Разом за розділом VIII:


62,5

Усього:

213094,9

у тому числі:

МОЗ

державний бюджет

206397,4

Мінсоцполітики

державний бюджет

197,5

Національна академія медичних наук

державний бюджет

6500

__________
*Обсяги фінансування заходів визначаються у регіональних планах заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”, що затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями.on top