Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 07.10.20091137
Документ 1137-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.09.2013, підстава - 622-2013-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 7 жовтня 2009 р. N 1137
Київ
 
Про затвердження Положення про Державну
систему управління безпекою судноплавства
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 622 ( 622-2013-п ) від 21.08.2013 }

 
     Відповідно до підпункту 9 пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 р. "Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави" ( n0015525-08 ), введеного в дію Указом Президента України від 20 травня 2008 р. N 463 ( 463/2008 ), Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства, що додається.
 
     2. Міністерству транспорту та зв'язку та іншим центральним органам виконавчої влади в тримісячний строк:
 
     подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;
 
     привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 21

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2009 р. N 1137
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну систему управління
безпекою судноплавства

 
     1. Державною системою управління безпекою судноплавства (далі - система управління) є сукупність суб'єктів, що здійснюють скоординовані заходи у сфері судноплавства, спрямовані на запобігання виникненню та зменшення наслідків аварій, які можуть заподіяти шкоду здоров'ю і життю людини, навколишньому природному середовищу та майну.
 
     2. Суб'єктами системи управління є:
 
     органи виконавчої влади;

 
{ Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 622 ( 622-2013-п ) від 21.08.2013 }

 
     державна лоцманська служба;
 
     служба регулювання руху суден;
 
     морська аварійно-рятувальна служба;
 
     державні підприємства, установи та організації, що провадять діяльність у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства;
 
     державні підприємства, що провадять діяльність у сфері організації морського зв'язку та телекомунікації, річкової інформаційної системи;
 
     державні підприємства, що обслуговують судноплавні морські та річкові шляхи;
 
     державні класифікаційні товариства;
 
     морські порти;
 
     державні галузеві проектно-конструкторські та науково-дослідні установи;
 
     державні підприємства, установи та організації, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства.
 
     3. Система управління забезпечує:
 
     зниження рівня ризику виникнення обставин, що зумовлюють аварії у сфері судноплавства;
 
     захист життя, здоров'я і прав людини, збереження майна під час судноплавства;
 
     забезпечення екологічної безпеки судноплавства та запобігання шкідливому впливу судноплавства на навколишнє природне середовище;
 
     вирішення питань техногенної безпеки, цивільної оборони і захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
 
     визначення повноважень суб'єктів системи, умов та порядку їх взаємодії на всіх рівнях управління;
 
     додержання суб'єктами системи управління міжнародних стандартів з безпеки судноплавства;
 
     нормативно-правове і нормативно-технічне забезпечення судноплавства;
 
     стимулювання безпечного судноплавства.
 
     4. Основними завданнями суб'єктів системи управління є організація:
 
     1) державного регулювання безпечного перевезення пасажирів і вантажів;
 
     2) пошуку та рятування людей і суден, що зазнали лиха на морі та внутрішніх судноплавних річкових шляхах;
 
     3) оперативного реагування у разі виникнення аварій, розслідування їх причин та умов, розроблення заходів щодо запобігання аваріям;
 
     4) контролю відповідності стану суден установленим технічним вимогам, умовам плавання та перебування на них людей;
 
     5) контролю підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації плавскладу суден, фахівців берегових підприємств;
 
     6) створення належних санітарно-гігієнічних і протиепідемічних умов перебування екіпажу та пасажирів на суднах, зокрема забезпечення дотримання режиму праці та відпочинку;
 
     7) захисту суден і портових засобів від незаконного втручання;
 
     8) інформаційного, навігаційно-гідрографічного та гідрометеорологічного забезпечення судноплавства;
 
     9) регулювання руху суден;
 
     10) лоцманського та криголамного проведення суден;
 
     11) безпечної експлуатації судноплавних шляхів, акваторій, гідротехнічних та інших споруд, пов'язаних із судноплавством;
 
     12) заходів із забезпечення відповідності стану берегових підприємств, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства, міжнародним і національним стандартам з безпеки судноплавства.
 
     5. Загальне керівництво системою управління здійснюється Кабінетом Міністрів України через Мінтрансзв'язку, яке забезпечує:
 
     1) реалізацію єдиної державної політики у сфері управління безпекою судноплавства шляхом координації дій центральних органів виконавчої влади, приведення системи управління у відповідність з міжнародними, зокрема європейськими стандартами з безпеки судноплавства;
 
     2) здійснення відповідно до законодавства державного нагляду за додержанням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки торговельного мореплавства, руху на морському і річковому транспорті;
 
     3) функціонування за участю заінтересованих органів виконавчої влади національної системи пошуку і рятування на морі;
 
     4) організацію створення та функціонування національної системи пошуку і рятування на внутрішніх судноплавних морських та річкових шляхах;
 
     5) організацію взаємодії з центральними органами виконавчої влади з питань:
 
     здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою мореплавства риболовних суден та їх реєстрації, дотримання міжнародних договорів України з питань підготовки і перепідготовки плавскладу, а також участі у проведенні пошуково-рятувальних операцій на морі - з Держкомрибгоспом;
 
     нормативно-правового регулювання у сфері організації та умов праці, найму, працевлаштування моряків, відпочинку та соціального захисту працівників морського і річкового транспорту - з Мінпраці;
 
     реалізації державної політики у сфері оборони, моніторингу надводної обстановки, організації та проведення пошуково-рятувальних операцій на морі, обміну інформацією про місцезнаходження та рух суден у Чорному та Азовському морях - з Міноборони;
 
     реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, керівництва єдиною державною системою цивільного захисту населення і територій, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної та пожежної безпеки, створення і забезпечення функціонування системи страхового фонду документації, національної системи пошуку і рятування на внутрішніх судноплавних річкових шляхах, гідрометеорологічного забезпечення судноплавства та взаємодії під час проведення авіаційних пошуково-рятувальних операцій на морі та внутрішніх судноплавних річкових шляхах, а також з питань ліквідації забруднення навколишнього природного середовища у разі виникнення аварійних і надзвичайних ситуацій під час експлуатації морських та річкових суден - з МНС;
 
     навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, моніторингу надводної обстановки, організації та проведення пошуково-рятувальних операцій на морі та р. Дунаю, обміну інформацією про перебування та рух суден у виключній (морській) економічній зоні і територіальному морі (зоні дії берегових радіолокаційних станцій Держприкордонслужби), а також з питань зміни навігаційної обстановки - з Адміністрацією Держприкордонслужби;
 
     охорони суден і портових засобів - із СБУ у межах її компетенції;
 
     забезпечення відповідно до законодавства громадського порядку та охорони майна на території морських і річкових портів - з МВС;
 
     узгодження обсягу державного замовлення на підготовку моряків, фахівців з безпеки судноплавства, пошуку та рятування на морі, розроблення державних стандартів вищої освіти у сфері безпеки судноплавства - з МОН;
 
     здійснення державного нагляду (контролю) за екологічною безпекою судноплавства та дотриманням вимог законодавства з питань охорони навколишнього середовища під час судноплавства - з Мінприроди;
 
     розроблення державних цільових програм розвитку морського і річкового транспорту та забезпечення безпеки судноплавства - з Мінекономіки і Мінфіном.
 
     Порядок взаємодії з питань, перелічених в абзацах другому - десятому цього пункту, визначається спільним актом Мінтрансзв'язку та відповідного центрального органу виконавчої влади.
 
     6. Суб'єкти системи управління вживають заходів для запобігання:
 
     1) негативному впливу на систему діяльності суб'єктів господарювання, зокрема такої, що спрямована лише на отримання прибутку;
 
     2) дублюванню завдань, функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, що здійснюють управління безпекою судноплавства у сфері державного нагляду (контролю).
 
     7. Фінансування системи управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених законом джерел.вгору