Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 07.10.20091137
Документ 1137-2009-п, действует, текущая редакция — Редакция от 10.09.2013, основание - 622-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 жовтня 2009 р. N 1137
Київ
Про затвердження Положення про Державну
систему управління безпекою судноплавства
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 622 ( 622-2013-п ) від 21.08.2013 }

Відповідно до підпункту 9 пункту 3 рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 16 травня 2008 р. "Про заходи щодо
забезпечення розвитку України як морської держави"
( n0015525-08 ), введеного в дію Указом Президента України від
20 травня 2008 р. N 463 ( 463/2008 ), Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державну систему управління
безпекою судноплавства, що додається.
2. Міністерству транспорту та зв'язку та іншим центральним
органам виконавчої влади в тримісячний строк:
подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів
України у відповідність з цією постановою;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2009 р. N 1137
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну систему управління
безпекою судноплавства

1. Державною системою управління безпекою судноплавства
(далі - система управління) є сукупність суб'єктів, що здійснюють
скоординовані заходи у сфері судноплавства, спрямовані на
запобігання виникненню та зменшення наслідків аварій, які можуть
заподіяти шкоду здоров'ю і життю людини, навколишньому природному
середовищу та майну.
2. Суб'єктами системи управління є:
органи виконавчої влади;

{ Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 622 ( 622-2013-п ) від 21.08.2013 }

державна лоцманська служба;
служба регулювання руху суден;
морська аварійно-рятувальна служба;
державні підприємства, установи та організації, що провадять
діяльність у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства;
державні підприємства, що провадять діяльність у сфері
організації морського зв'язку та телекомунікації, річкової
інформаційної системи;
державні підприємства, що обслуговують судноплавні морські та
річкові шляхи;
державні класифікаційні товариства;
морські порти;
державні галузеві проектно-конструкторські та
науково-дослідні установи;
державні підприємства, установи та організації, діяльність
яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства.
3. Система управління забезпечує:
зниження рівня ризику виникнення обставин, що зумовлюють
аварії у сфері судноплавства;
захист життя, здоров'я і прав людини, збереження майна під
час судноплавства;
забезпечення екологічної безпеки судноплавства та запобігання
шкідливому впливу судноплавства на навколишнє природне середовище;
вирішення питань техногенної безпеки, цивільної оборони і
захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру;
визначення повноважень суб'єктів системи, умов та порядку їх
взаємодії на всіх рівнях управління;
додержання суб'єктами системи управління міжнародних
стандартів з безпеки судноплавства;
нормативно-правове і нормативно-технічне забезпечення
судноплавства;
стимулювання безпечного судноплавства.
4. Основними завданнями суб'єктів системи управління є
організація:
1) державного регулювання безпечного перевезення пасажирів і
вантажів;
2) пошуку та рятування людей і суден, що зазнали лиха на морі
та внутрішніх судноплавних річкових шляхах;
3) оперативного реагування у разі виникнення аварій,
розслідування їх причин та умов, розроблення заходів щодо
запобігання аваріям;
4) контролю відповідності стану суден установленим технічним
вимогам, умовам плавання та перебування на них людей;
5) контролю підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації плавскладу суден, фахівців берегових підприємств;
6) створення належних санітарно-гігієнічних і
протиепідемічних умов перебування екіпажу та пасажирів на суднах,
зокрема забезпечення дотримання режиму праці та відпочинку;
7) захисту суден і портових засобів від незаконного
втручання;
8) інформаційного, навігаційно-гідрографічного та
гідрометеорологічного забезпечення судноплавства;
9) регулювання руху суден;
10) лоцманського та криголамного проведення суден;
11) безпечної експлуатації судноплавних шляхів, акваторій,
гідротехнічних та інших споруд, пов'язаних із судноплавством;
12) заходів із забезпечення відповідності стану берегових
підприємств, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки
судноплавства, міжнародним і національним стандартам з безпеки
судноплавства.
5. Загальне керівництво системою управління здійснюється
Кабінетом Міністрів України через Мінтрансзв'язку, яке забезпечує:
1) реалізацію єдиної державної політики у сфері управління
безпекою судноплавства шляхом координації дій центральних органів
виконавчої влади, приведення системи управління у відповідність з
міжнародними, зокрема європейськими стандартами з безпеки
судноплавства;
2) здійснення відповідно до законодавства державного нагляду
за додержанням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення
безпеки торговельного мореплавства, руху на морському і річковому
транспорті;
3) функціонування за участю заінтересованих органів
виконавчої влади національної системи пошуку і рятування на морі;
4) організацію створення та функціонування національної
системи пошуку і рятування на внутрішніх судноплавних морських та
річкових шляхах;
5) організацію взаємодії з центральними органами виконавчої
влади з питань:
здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою
мореплавства риболовних суден та їх реєстрації, дотримання
міжнародних договорів України з питань підготовки і перепідготовки
плавскладу, а також участі у проведенні пошуково-рятувальних
операцій на морі - з Держкомрибгоспом;
нормативно-правового регулювання у сфері організації та умов
праці, найму, працевлаштування моряків, відпочинку та соціального
захисту працівників морського і річкового транспорту - з Мінпраці;
реалізації державної політики у сфері оборони, моніторингу
надводної обстановки, організації та проведення
пошуково-рятувальних операцій на морі, обміну інформацією про
місцезнаходження та рух суден у Чорному та Азовському морях - з
Міноборони;
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту,
керівництва єдиною державною системою цивільного захисту населення
і територій, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи,
техногенної та пожежної безпеки, створення і забезпечення
функціонування системи страхового фонду документації, національної
системи пошуку і рятування на внутрішніх судноплавних річкових
шляхах, гідрометеорологічного забезпечення судноплавства та
взаємодії під час проведення авіаційних пошуково-рятувальних
операцій на морі та внутрішніх судноплавних річкових шляхах, а
також з питань ліквідації забруднення навколишнього природного
середовища у разі виникнення аварійних і надзвичайних ситуацій під
час експлуатації морських та річкових суден - з МНС;
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства,
моніторингу надводної обстановки, організації та проведення
пошуково-рятувальних операцій на морі та р. Дунаю, обміну
інформацією про перебування та рух суден у виключній (морській)
економічній зоні і територіальному морі (зоні дії берегових
радіолокаційних станцій Держприкордонслужби), а також з питань
зміни навігаційної обстановки - з Адміністрацією
Держприкордонслужби;
охорони суден і портових засобів - із СБУ у межах її
компетенції;
забезпечення відповідно до законодавства громадського порядку
та охорони майна на території морських і річкових портів - з МВС;
узгодження обсягу державного замовлення на підготовку
моряків, фахівців з безпеки судноплавства, пошуку та рятування на
морі, розроблення державних стандартів вищої освіти у сфері
безпеки судноплавства - з МОН;
здійснення державного нагляду (контролю) за екологічною
безпекою судноплавства та дотриманням вимог законодавства з питань
охорони навколишнього середовища під час судноплавства - з
Мінприроди;
розроблення державних цільових програм розвитку морського і
річкового транспорту та забезпечення безпеки судноплавства - з
Мінекономіки і Мінфіном.
Порядок взаємодії з питань, перелічених в абзацах другому -
десятому цього пункту, визначається спільним актом Мінтрансзв'язку
та відповідного центрального органу виконавчої влади.
6. Суб'єкти системи управління вживають заходів для
запобігання:
1) негативному впливу на систему діяльності суб'єктів
господарювання, зокрема такої, що спрямована лише на отримання
прибутку;
2) дублюванню завдань, функцій і повноважень центральних
органів виконавчої влади, що здійснюють управління безпекою
судноплавства у сфері державного нагляду (контролю).
7. Фінансування системи управління здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету та інших не заборонених законом джерел.вверх