Документ 1136-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.07.2010, підстава - 564-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2008 р. N 1136
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 564 ( 564-2010-п ) від 07.07.2010 }
Про внесення змін до пунктів 8 і 10 Положення
про систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пунктів 8 і 10 Положення про систему підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1997 р. N 167 ( 167-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 p.,
число 7, с. 57), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1136
ЗМІНИ,
що вносяться до пунктів 8 і 10 Положення
про систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців
( 167-97-п )
1. Абзаци третій та п'ятий пункту 8 викласти у такій
редакції:
"самостійне навчання (самоосвіта), зокрема участь у щорічному
Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець;";
"тематичні короткотермінові семінари, зокрема тренінги;".
2. Абзац третій пункту 10 викласти у такій редакції:
"У разі потреби проводяться тематичні короткотермінові
семінари з вивчення актуальних проблем державного управління,
нових актів законодавства, передового вітчизняного та зарубіжного
досвіду управлінської діяльності. Організацію підготовки і
виконання тренінгових програм та заходів для державних службовців
першої - четвертої категорії посад здійснює Школа вищого корпусу
державної служби, а також навчальні заклади, що мають право на
відповідну освітню діяльність. Державні службовці першої -
четвертої категорії посад беруть участь у тренінгових програмах та
заходах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Тренінги для державних службовців п'ятої - сьомої категорії посад
проводяться центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а
також регіональними інститутами державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України та
галузевими навчальними закладами.".вгору