Документ 1135/2005, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про вдосконалення роботи центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків

З метою підвищення ефективності державної політики та
узгодженої співпраці органів виконавчої влади щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
п о с т а н о в л я ю:
1. Міністрам, керівникам інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади покласти виконання обов'язків щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на
одного із своїх заступників.
2. Установити, що посадові особи міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, на яких
покладається виконання обов'язків щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, організовують у межах своїх
повноважень роботу відповідних органів виконавчої влади стосовно:
забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та
можливостей у відповідній сфері діяльності;
співробітництва з громадськими організаціями, зокрема
громадськими жіночими організаціями, для узагальнення інформації
щодо стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків та визначення шляхів запобігання виникненню
дискримінації за ознакою статі;
сприяння створенню рівних умов для поєднання жінками і
чоловіками професійних і сімейних обов'язків, у тому числі шляхом
розвитку соціальних послуг;
здійснення заходів, спрямованих на формування гендерної
культури населення, провадження відповідної
інформаційно-пропагандистської діяльності;
забезпечення додержання законодавства щодо рівності прав та
можливостей жінок і чоловіків;
розгляду та проведення аналізу звернень громадян з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
організації систематичного навчання посадових осіб
центральних та місцевих органів виконавчої влади із зазначених
питань;
впровадження гендерних підходів до організації роботи
центральних та місцевих органів виконавчої влади з урахуванням
досвіду інших держав.
3. Міністрам, керівникам інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади щороку організовувати розроблення та
проведення заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.
4. Установити, що посадові особи центральних та місцевих
органів виконавчої влади несуть відповідно до законодавства
персональну відповідальність за невиконання покладених на них
обов'язків щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.
5. Координацію заходів, здійснюваних центральними і місцевими
органами виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав жінок і
чоловіків та рівних можливостей їх реалізації, покласти на
Міністерство України у справах молоді та спорту.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 26 липня 2005 року
N 1135/2005вгору