Про забезпечення військовослужбовців Збройних Сил речовим майном у мирний час
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Норми, Перелік від 22.07.19981135
Документ 1135-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.10.2004, підстава - 1444-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 липня 1998 р. N 1135
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1444 ( 1444-2004-п ) від 28.10.2004 )
Про забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил речовим майном у мирний
час
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 484 ( 484-2004-п ) від 14.04.2004 )

Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про речове забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил у мирний час;
норми забезпечення військовослужбовців речовим майном у
мирний час;
перелік місцевостей з жарким та помірним кліматом,
проходження служби в яких дає право на одержання речового майна за
нормами, передбаченими для цих місцевостей.
2. Дозволити утримувати у військових частинах, на кораблях, у
військових навчальних закладах, на підприємствах, в установах і
організаціях Міністерства оборони:
запас готового обмундирування і взуття у розмірі 10 відсотків
річної витрати;
перехідний запас речового майна у розмірі 50 відсотків річної
витрати, а запас речового майна, яке видається військовослужбовцям
строкової служби весняного призову, - 90 відсотків річної витрати.
3. Надати Міністерству оборони право встановлювати норми
забезпечення наметами, спортивним майном, а також табелі до штатів
на матеріальні засоби, які не передбачені нормами забезпечення
військовослужбовців речовим майном у мирний час.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.69

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 1998 р. N 1135
ПОЛОЖЕННЯ
про речове забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил у мирний час
Загальні питання
1. Це Положення визначає порядок речового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил у мирний час.
2. Метою речового забезпечення є задоволення потреб
військовослужбовців Збройних Сил в обмундируванні, взутті,
натільній білизні, теплих і постільних речах, спорядженні,
спеціальному одязі, тканинах, нагрудних знаках і знаках
розрізнення, санітарно-господарчому та спортивному майні (далі -
речове майно), що дає змогу створити умови для виконання ними
завдань бойової і спеціальної підготовки.
3. Речове майно за цільовим призначенням поділяється на
речове майно поточного забезпечення, речове майно фонду зборів і
речове майно непорушних запасів, а за правом використання - на
речове майно особистого користування та інвентарне майно.
Речове майно поточного забезпечення призначено для
забезпечення військовослужбовців та, в передбачених Міноборони
випадках, працівників Збройних Сил за укладеним трудовим
договором.
Речове майно фонду зборів призначено для забезпечення
військовозобов'язаних, призваних на навчальні та спеціальні збори.
Речове майно непорушних запасів призначено для забезпечення
мобілізаційного розгортання Збройних Сил і створення запасів на
воєнний час.
Речове майно особистого користування та інвентарне майно, що
видається військовослужбовцям строкової служби, є державною
власністю і знаходиться у військових частинах. ** _____________________
* Для цього Положення тут і далі під військовослужбовцями слід
розуміти також військовозобов'язаних, призваних на навчальні та
спеціальні збори, і військових ліцеїстів.
** Під військовими частинами тут і далі слід розуміти також
кораблі, установи, підприємства і організації Міноборони, у тому
числі військові навчальні заклади.
4. Речове майно військовим частинам відпускається у
встановленому Міноборони порядку і відповідно до затверджених
Кабінетом Міністрів України норм забезпечення військовослужбовців
речовим майном у мирний час, а також до затверджених Міноборони
норм утримання цього майна на одного військовослужбовця у
військових частинах або на одне ліжко у лікувальних закладах та
тимчасових норм забезпечення військовослужбовців, відряджених за
кордон складі миротворчих сил. Відпуск речового майна для забезпечення військовослужбовців
інших військових формувань здійснюється за умови оплати цими
військовими формуваннями його вартості. ( Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 484 ( 484-2004-п ) від
14.04.2004 )
5. Нормами забезпечення військовослужбовців речовим майном у
мирний час визначається кількість предметів, що видаються на одну
особу (у лікувальних закладах і санаторно-курортних установах - на
одне штатне ліжко), та строки їх носіння (експлуатації).
6. Строком носіння (експлуатації) предметів речового майна є
установлений нормами забезпечення військовослужбовців речовим
майном у мирний час термін, протягом якого предмет повинен
знаходитись в носінні (експлуатації).
Строки носіння (експлуатації) предметів речового майна
особистого користування, яке видається особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які проходять службу
за контрактом, обчислюються з дня виникнення у них права на
одержання цих предметів.
Строки носіння (експлуатації) предметів речового майна
особистого користування, які видаються військовослужбовцям
строкової служби, а також інвентарного майна обчислюються з дня
фактичної їх видачі у носіння (експлуатацію).
Для інвентарних предметів речового майна сезонного
використання строк носіння (експлуатації) протягом одного сезону
зараховується за один рік. Час зберігання їх на складах в строк
носіння (експлуатації) не зараховується.
7. Строки носіння деяких предметів речового майна особами
офіцерського складу, прапорщиками, мічманами та
військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом,
встановлюються нормами забезпечення військовослужбовців речовим
майном у мирний час залежно від групи (першої чи другої), до якої
віднесено військову частину, де проходить службу
військовослужбовець.
До першої групи забезпечення речовим майном відносяться
органи управління дивізій, бригад та військові частини, які
організаційно входять до складу дивізій і бригад, а також інші
військові частини, які не належать до другої групи.
До другої групи забезпечення речовим майном відносяться:
центральний апарат Міноборони;
органи управління видів Збройних Сил;
органи управління військами оперативних командувань і
корпусів;
військові навчальні заклади, науково-дослідні,
дослідно-конструкторські та дослідницькі установи Міноборони;
лікувальні заклади, крім тих, які організаційно входять до
складу дивізій і бригад, санаторно-курортні установи, військові
комісаріати, військові представництва Міноборони, військові
прокуратури та військові суди, квартирно-експлуатаційні частини,
підприємства Міноборони, військові кафедри цивільних вузів,
військовослужбовці, які відряджені до органів виконавчої влади та
інших установ.
8. Норми утримання речового майна на одного
військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко у
лікувальних закладах визначають кількість натільної, постільної і
теплої білизни, рушників, яка повинна утримуватись у військових
частинах на одного військовослужбовця строкової служби, а також
кількість предметів санітарно-господарського майна у лікувальних
закладах і санаторно-курортних установах на одне штатне ліжко.
Норми утримання речового майна на одного військовослужбовця у
військових частинах або на одне ліжко у лікувальних закладах
визначаються Міноборони.
Майно за нормами його утримання відпускається тільки
військовим частинам, що знову формуються, а також у разі
збільшення чисельності військовослужбовців, які розміщуються у
казармах, або штатної чисельності ліжок на 20 відсотків і більше.
9. Постачання речового майна провадиться підприємствами
України за договорами, що укладаються згідно з обсягами,
передбаченими державним оборонним замовленням.
Обсяги постачання речового майна, що включаються до
державного оборонного замовлення, визначаються Міноборони у
встановленому порядку.
Розрахунки з підприємствами за постачене речове майно
провадяться у порядку, визначеному законодавством, за договірними
цінами.
10. Предмети речового майна, що не увійшли до державного
оборонного замовлення, закуповуються Міноборони за прямими
договорами з підприємствами України.
11. Окремі предмети речового майна (декоративні тканини,
килимові вироби, друкарські машинки тощо) можуть продаватись
військовим частинам за умови попередньої оплати його вартості.
12. Незаконна витрата, втрата, крадіжка, псування,
привласнення, знищення, неправильне використання речового майна та
інші протиправні дії (бездіяльність) тягнуть за собою
відповідальність згідно з законодавством України.
13. Речове майно особистого користування видається
військовослужбовцям за нормами забезпечення військовослужбовців
речовим майном у мирний час N 1-22, інвентарне майно - за нормами
забезпечення N 23-66. Порядок застосування норм забезпечення
військовослужбовців речовим майном у мирний час встановлюється
Міноборони.
14. Речове майно військовослужбовцям видається відповідно до
переліку місцевостей з жарким та помірним кліматом, проходження
служби в яких дає право на одержання речового майна за нормами,
передбаченими для цих місцевостей.
15. Речове майно особистого користування особам офіцерського
складу, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які
проходять службу за контрактом, видається у власність.
Військовослужбовцям строкової служби * обмундирування, взуття
та спорядження (крім інвентарних речей і білизни) видається в
особисте користування. ___________________
* Для цього Положення тут і далі під військовослужбовцями
строкової служби слід розуміти також курсантів військових
навчальних закладів, військовозобов'язаних, призваних на навчальні
та спеціальні збори і військових ліцеїстів.
16. Військовослужбовцям строкової служби у разі втрати
речового майна з їх вини видається речове майно, яке було у
користуванні.
17. У разі втрати (пошкодження) речового майна особистого
користування не з вини військовослужбовців, а через причину,
пов'язану з виконанням службового або громадського обов'язку, їм
видається нове майно замість втраченого або того, що прийшло у
непридатність до використання.
18. Знаки розрізнення видаються військовослужбовцям одночасно
з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких
передбачено носіння цих знаків. Офіцерському складу додатково під
час присвоєння чергового військового звання видаються погони
згідно з цим званням. У Військово-Морських Силах офіцерам
корабельного складу також видаються відповідні нарукавні знаки
розрізнення.
Порядок забезпечення військовослужбовців
речовим майном
19. Особи офіцерського складу, які відряджені до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ, забезпечуються
речовим майном за встановленими нормами забезпечення за рахунок
Міноборони там, де вони проходили військову службу до відрядження.
Офіцери, прапорщики і мічмани, які проходять службу на
кафедрах (факультетах, відділеннях) військової підготовки при
цивільних вищих навчальних закладах, забезпечуються речовим майном
за рахунок Міноборони у встановленому ним порядку.
20. Офіцерському складу, прапорщикам, мічманам і
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, у разі
відкомандирування для подальшого проходження служби із Збройних
Сил до Національної гвардії, Служби безпеки, Державної
прикордонної служби, Військ цивільної оборони, Управління
державної охорони та інших військових формувань видається усе
речове майно, яке належить до видачі за строками носіння на день
відкомандирування. ( Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
У разі відкомандирування для подальшого проходження служби у
Збройних Силах офіцерів, прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, із
зазначених військових формувань їм також видається усе речове
майно, яке належить до видачі за строками носіння на день
відкомандирування.
21. У разі переведення осіб офіцерського складу, прапорщиків,
мічманів та військовослужбовців, які проходять службу за
контрактом, з військових частин, віднесених до першої групи
забезпечення речовим майном, у військові частини, які віднесені до
другої групи забезпечення речовим майном, і навпаки, видача
речового майна та обчислення строків носіння проводиться з дня
зарахування військовослужбовця до списків військової частини
відповідно тієї групи забезпечення, до якої віднесено військову
частину, куди переведений військовослужбовець.
22. Офіцерському складу, прапорщикам і мічманам за їх
бажанням дозволяється замість одних предметів речового майна,
передбачених нормами забезпечення, видавати інші, вартість яких не
перевищує вартості предметів, що замінюються, або виплачувати за
них грошову компенсацію.
Дія цього пункту поширюється і на військовослужбовців, які
проходять службу за контрактом, після перших трьох років служби за
умови подальшого продовження строку контракту.
23. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпусці
для догляду за дитиною без збереження грошового утримання, речове
майно не видається і період з часу виникнення права на його
одержання у строк носіння не зараховується.
Засудженим до арешту військовослужбовцям, які відбувають
покарання на гауптвахті, видаються предмети польової форми одягу
(військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил -
предмети повсякденної форми одягу). ( Пункт 23 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 484 ( 484-2004-п ) від 14.04.2004 )
Для них зупиняється перебіг строків носіння повсякденної
(крім військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил) та
парадної форми одягу. ( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 484 ( 484-2004-п ) від 14.04.2004 )
24. Військовослужбовці, які перебувають у запасі або
відставці і мають право носіння військової форми одягу, купують
предмети цієї форми одягу за рахунок власних коштів.
25. У разі присвоєння офіцеру військового звання
"генерал-майор" ("контр-адмірал") речове майно, одержане під час
перебування у попередньому званні, в його забезпечення не
зараховується.
26. Військова форма одягу для військовослужбовців, які мають
різні військові звання, виготовляється з різних за якістю тканин.
Перелік цих тканин за їх відповідністю військовим званням
військовослужбовців установлюється Міноборони.
Військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, і
військовослужбовцям строкової служби речове майно видається, як
правило, у готовому вигляді.
У разі коли підібрати окремі предмети речового майна за
зростом і розміром немає змоги, провадиться їх припасування чи
пошиття в ательє з оплатою вартості виконаних робіт у
встановленому Міноборони порядку.
27. Речове майно особистого користування видається офіцерам,
прапорщикам і мічманам у готовому вигляді або виготовляється в
ательє за індивідуальними замовленнями з оплатою вартості його
пошиття за рахунок Міноборони.
28. Військовослужбовці, звільнені з військової служби у запас
або відставку з правом носіння військової форми одягу, за своїм
бажанням можуть одержати речове майно, належне їм до одержання в
місяці звільнення, або грошову компенсацію за нього за цінами на
день підписання у військовій частині наказу про звільнення.
Особам, які звільняються з військової служби в запас або
відставку без права носіння військової форми одягу, виплачується
грошова компенсація за належне їм до одержання у місяці звільнення
речове майно.
29. У разі звільнення з військової служби офіцерів,
прапорщиків та мічманів, а також сержантів, старшин, солдатів та
матросів, які проходять службу за контрактом, у зв'язку з
обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, або за
службовою невідповідністю вартість наданих їм предметів речового
майна, строки носіння яких не вийшли, утримується з них з
урахуванням зносу.
30. Військовослужбовці строкової служби звільняються з
військової служби у запас або відставку у тій формі одягу, що
знаходилась у їх особистому користуванні за переліком предметів,
встановленим Міноборони. За бажанням вони можуть звільнятися у
запас або відставку у власному цивільному одязі.
31. За речове майно, належне до видачі офіцерам, прапорщикам,
мічманам та військовослужбовцям, які проходили службу за
контрактом після перших трьох років служби, але не одержали його у
зв'язку із смертю, спадкоємцям померлого виплачується грошова
компенсація.
Порядок забезпечення військовослужбовців
інвентарним майном
32. Інвентарне майно видається тільки у тимчасове
користування (експлуатацію).
33. До інвентарного майна належать: теплі і постільні речі,
спорядження, табірні та спеціальні намети, спеціальний і
льотно-технічний одяг, санітарно-господарське, спортивне майно,
обозне майно, духові і ударні музичні інструменти.
34. Постільними речами забезпечуються:
військовослужбовці Збройних Сил під час розташування в
казармі і на кораблях, а також у місцях несення бойового
чергування;
військовослужбовці під час розміщення поза пунктами постійної
дислокації військових частин.
35. Готелям і гуртожиткам військових частин постільні речі
видаються за плату.
36. Спеціальний одяг видається тільки тим
військовослужбовцям, які зайняті на роботах з експлуатації,
обслуговування, ремонту військової техніки та інших роботах.
37. Льотно-технічний одяг видається військовослужбовцям у
особисте користування. Використання льотно-технічного одягу
дозволяється тільки на роботах, пов'язаних з польотами і
обслуговуванням авіаційної і спеціальної техніки.
38. Теплі речі за військовослужбовцями, як правило, не
закріплюються. Порядок їх використання встановлюється командиром
військової частини. Після закінчення зимової пори року теплі речі
вилучаються з підрозділів, ремонтуються, підлягають хімічному
чищенню і здаються для зберігання на речовий склад військової
частини.
39. Табірні і спеціальні намети видаються для розміщення
військовослужбовців у польових умовах, а також під час проведення
топографічних, геодезичних та інших робіт у польових умовах.
40. Духовими і ударними музичними інструментами
забезпечуються військові частини, за штатом яких передбачено
військовий оркестр.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 1998 р. N 1135
НОРМИ
забезпечення військовослужбовців речовим майном у мирний час

Норма N 1
забезпечення речовим майном генералів
Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет шерстяний 2 штуки 3 1
2. Берет шерстяний 1 -"- 2 -
3. Папаха з каракулю 1 -"- 8 -
4. Шапка-вушанка з каракулю 1 -"- 7 -
5. Пальто зимове з каракулевим 1 -"- 4 - коміром 6. Пальто літнє 1 -"- 5 -
7. Плащ демісезонний 1 -"- 5 -
8. Джемпер 1 -"- 4 -
9. Плащ-накидка з чохлом 1 -"- 6 -
10. Мундир і брюки шерстяні 2 комп- 5 1
лекти 11. Кітель шерстяний 1 штука 3 1
12. Брюки шерстяні 2 пари 3 -
13. Куртка і брюки шерстяні 1 комп- 2 -
лект 14. Сорочка 3 штуки 1 1
15. Галстук 3 -"- 1 -
16. Кашне 2 -"- 5 -
17. Рукавички шкіряні 1 пара 3 -
18. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 2 2,3
19. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 2 2,3 польовий бавовняний лект 20. Куртка на хутрі 1 штука 6 2
Взуття
21. Напівчоботи хромові утеплені 1 пара 3 -
22. Напівчеревики хромові 1 -"- 1 -
23. Черевики з високими берцями 1 -"- 3 2
Білизна
24. Білизна натільна 2 комп- 2 3
лекти 25. Шкарпетки бавовняні 2 пари 1 -
Спорядження
26. Ремінь поясний 1 штука 5 -
27. Сумка польова 1 -"- 10 - ______________________
* Генералам дозволяється видавати за їх бажанням одні
предмети речового майна замість інших, передбачених нормою
забезпечення, в межах вартості предметів, які замінюються.
Примітки: 1. Міністру оборони, заступникам Міністра оборони
видаються: кашкет шерстяний - 3 штуки на 3, мундир і
брюки шерстяні - 2 комплекти на 4, кітель шерстяний
- 2 штуки на 3, сорочка - 4 штуки на 1 рік.
2. Генералам, які отримують льотно-технічне
обмундирування, кашкет і костюм польові, куртка на
хутрі не видаються. Льотньому складу авіації, крім
того, не видаються черевики з високими берцями.
3. Генералам, які проходять службу у військових
частинах, що належать до другої групи забезпечення
речовим майном, кашкет і костюм польові видаються -
1 комплект на 3 роки, білизна натільна- 2 комплекти
на 3 роки.

Норма N 2
забезпечення речовим майном офіцерів і прапорщиків
Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет шерстяний 2 штуки 4 -
2. Берет шерстяний 1 штука 2 -
3. Папаха з каракулю 1 -"- 8 1
4. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- 3 2
5. Пальто зимове 1 -"- 4 -
6. Плащ демісезонний 1 -"- 3 -
7. Джемпер 1 -"- 4 -
8. Плащ-накидка з чохлом 1 -"- 6 -
9. Кітель шерстяний 2 -"- 4 -
10. Брюки шерстяні 3 пари 4 -
11. Куртка і брюки шерстяні 1 комп- 2 3
лект 12. Сорочка 2 штуки 1 5
13. Галстук 2 -"- 1 -
14. Кашне 2 -"- 5 -
15. Рукавички шерстяні 1 пара 2
16. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 2 4,6
17. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 2 3,4,6 польовий бавовняний лект 18. Куртка польова бавовняна 1 штука 3 3,4,6
утеплена 19. Брюки польові бавовняні 1 пара 6 3,4,6
утеплені
Взуття
20. Налівчоботи хромові утеплені 1 пара 2 -
21. Напівчеревики хромові 1 -"- 2 -
22. Черевики з високими борцями 1 -"- 2 4,6
Білизна
23. Білизна натільна 2 комп- 1 -
лекти 24. Білизна тепла 1 -"- 2 -
25. Шкарпетки бавовняні 2 пари 1 -
26. Шкарпетки шерстяні 1 -"- 1 -
Спорядження
27. Ремінь поясний 1 штука 5 -
28. Сумка польова 1 -"- 7 6 ____________________
* За цією нормою також забезпечуються військовослужбовці
Військово-Морських Сил, для яких встановлено армійську форму
одягу, солдати і сержанти, які проходять службу за контрактом,
після перших трьох років служби за умови подальшого продовження
строку контракту. Офіцерам і прапорщикам дозволяється видавати за
їх бажанням одні предмети речового майна замість інших,
передбачених нормою забезпечення, в межах вартості предметів, які
замінюються.
Примітки; 1. Папаха з каракулю видається лише полковникам.
Замість папахи дозволяється видавати шапку-вушанку з
каракулю на 7 років.
2. Шапка-вушанка полковникам видається на 5 років.
3. В аеромобільних військах куртка і брюки шерстяні
видаються на 3, костюм польовий - на 1, куртка і
брюки польові утеплені на 2 роки.
4. Офіцерам і прапорщикам, які отримують
льотно-технічне обмундирування, кашкет і костюм
польові, куртка і брюки польові утеплені не
видаються. Льотному складу авіації, крім того не
видаються черевики з високими берцями.
Для офіцерів і прапорщиків, які отримують за нормами
забезпечення спеціального одягу костюми бавовняні і
костюми бавовняні утеплені, термін носіння костюмів
польових, курток і брюк польових утеплених
збільшується на 1 рік.
5. Випускникам військових навчальних закладів і
прапорщикам під час зарахування їх на службу
одночасно видаються 4 сорочки на 2 роки.
6. Офіцерам і прапорщикам, які проходять службу у
військових частинах, що належать до другої групи
забезпечення речовим майном, кашкет і костюм польові
видаються на 3 роки, куртка польова утеплена - на 5,
брюки польові утеплені - на 10, черевики з високими
берцями - на 3, сумка польова - на 10 років.

Норма N 3
забезпечення солдатів і сержантів, які проходять службу
за контрактом в Збройних Силах *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 2 штуки 3 -
2. Шапка-вушанка із штучного хутра 1 -"- 3 -
3. Куртка зимова 1 -"- 3 -
4. Куртка і брюки шерстяні 1 комп- 3 -
лект 5. Сорочка 3 штуки 3 -
6. Галстук 3 -"- 3 -
7. Кашне 1 -"- 3 -
8. Рукавички шерстяні 1 пара 3 -
9. Рукавиці бавовняні теплі 1 -"- 1 -
10. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 3 -
11. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 9 - польовий бавовняний лект місяців 12. Куртка польова бавовняна 1 штука 3 -
утеплена 13. Брюки польові бавовняні 1 пара 3 1
утеплені
Взуття
14. Напівчоботи хромові утеплені 1 пара 3 -
15. Напівчеревики хромові 1 -"- 3 -
16. Черевики з високими борцями 1 -"- 1 -
17. Тапочки казармені 1 -"- 1 2
Білизна
18. Майка 1 штука 1 3
19. Труси 1 -"- 1 -
20. Білизна натільна 2 комп- 1 -
лекти 21. Білизна тепла 1 -"- 1 -
22. Рушник 3 штуки 1 -
23. Рушник банний 1 -"- 1 2
24. Шкарпетки бавовняні 6 пар 1 -
25. Шкарпетки шерстяні 3 -"- 1 -
Спорядження
26. Ремінь поясний 1 штука 3 -
27. Ремінь брючний 1 -"- 3 - ____________________
* За цією нормою військовослужбовці забезпечуються протягом
першого строку контракту (3 роки), подальше забезпечення
здійснюється за нормою N 2.
Примітки: 1. Військовослужбовцям, які продовжують контракт,
термін носіння брюк польових утеплених продовжується
на 3 роки.
2. Тапочки казармені і рушник банний видаються лише тим
військовослужбовцям, які розміщуються у казармі.
3. В аеромобільних військах замість майки видається
тільник.

Норма N 4
забезпечення речовим майном офіцерів і прапорщиків-жінок
Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 2 штуки 4 -
2. Шапка-вушанка з каракулю (для 1 -"- 7 - полковників) 3. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- 4 1
4. Пальто зимове 1 -"- 4 -
5. Плащ демісезонний 1 -"- 3 -
6. Джемпер 1 -"- 4 -
7. Плащ-накидка з чохлом 1 -"- 6 -
8. Кітель шерстяний 2 -"- 4 -
9. Спідниця шерстяна 2 -"- 4 2
10. Куртка і спідниця шерстяна 1 комп- 2 2,3
лект 11. Сорочка 2 штуки 1 4
12. Галстук 2 -"- 1 -
13. Кашне 2 -"- 5 -
14. Рукавички шерстяні 1 пара 2 -
15. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 2 5,6
16. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 2 3,5,6 добовий бавовняний лект 17. Куртка польова бавовняна 1 штука 3 3,5,6
утеплена 18. Брюки польові бавовняні 1 пара 6 3,5,6
утеплені
Взуття
19. Чобітки хромові утеплені 1 пара 3 -
20. Туфлі хромові 1 -"- 3 -
21. Черевики з високими берцями 1 -"- 3 5,6
Білизна
22. Сорочка бавовняна 2 штуки 1 3,7
23. Фуфайка 1 штука 2 3
24. Колготки бавовняні 2 пари 1 -
25. Колготки шерстяні 1 -"- 2 -
Спорядження
26. Ремінь поясний 1 штука 5 - _____________________
* За цією нормою також забезпечуються військовослужбовці -
жінки Військово-Морських Сил, для яких установлено армійську форму
одягу, військовослужбовці-жінки, які проходять службу за
контрактом, після перших трьох років служби за умови подальшого
продовження строку контракту. Офіцерам і прапорщикам дозволяється
видавати за їх бажанням одні предмети речового майна замість
інших, передбачених нормою забезпечення, в межах вартості
предметів, які замінюються.
Примітки: 1. Шапка-вушанка з овчини полковникам видається на 6
років.
2. Замість спідниці шерстяної дозволяється видавати
брюки шерстяні.
3. В аеромобільних військах куртка і спідниця шерстяні
видаються на 3, костюм польовий - на 1, куртка і
брюки польові утеплені - на 2 роки. Замість сорочок
бавовняних і фуфайок видаються тільники.
4. Випускникам військово-навчальних закладів і
прапорщикам при зарахуванні їх на службу одночасно
видаються 4 сорочки на 2 роки.
5. Військовослужбовцям-жінкам, які отримують
льотно-технічне обмундирування, кашкет і костюм
польові, куртка і брюки польові утеплені, черевики з
високими берцями не видаються.
6. Військовослужбовцям-жінкам, які проходять службу у
військових частинах, що належать до другої групи
забезпечення речовим майном, кашкет і костюм польові
видаються на 3, куртка польова утеплена - на 5, брюки
польові утеплені - на 10, черевики з високими берцями
- на 5 років.
7. Замість сорочок бавовняних дозволяється видавати
фуфайки.

Норма N 5
забезпечення речовим майном військовослужбовців-жінок, які
проходять службу за контрактом в Збройних Силах *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 2 штуки 3 -
2. Шапка-вушанка із штучного 1 -"- 3 - хутра 3. Куртка зимова 1 -"- 3 -
4. Куртка і спідниця шерстяні 1 комп- 3 1
лект 5. Сорочка 3 штуки 3 -
6. Галстук 3 -"- 3 -
7. Кашне 1 -"- 3 -
8. Рукавички шерстяні 1 пара 3 -
9. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 3 -
10. Костюм (куртка і брюки) 2 комп- 3 - польовий бавовняний лекти 11. Куртка польова бавовняна 1 штука 3 -
утеплена 12. Брюки польові бавовняні 1 пара 3 2
утеплені
Взуття
13. Чобітки хромові утеплені 1 пара 3 -
14. Туфлі хромові 1 -"- 3 -
15. Черевики з високими берцями 1 -"- 3 -
Білизна
16. Сорочка бавовняна 2 штуки 1 3
17. Фуфайка 1 -"- 1 4
18. Колготки бавовняні 2 пари 1 -
19. Колготки шерстяні 1 -"- 1 3
Спорядження
20. Ремінь поясний 1 штука 3 - _____________________
* За цією нормою військовослужбовці-жінки забезпечуються
протягом першого строку контракту (3 роки), подальше забезпечення
здійснюється за нормою N 4.
Примітки: 1. Замість спідниці шерстяної дозволяється видавати
брюки шерстяні.
2. Військовослужбовцям-жінкам, які продовжують
контракт, термін носіння брюк польових утеплених
продовжується на 3 роки.
3. Військовослужбовцям-жінкам дозволяється видавати за
їх бажанням: замість сорочок бавовняних - фуфайки,
замість 1 пари колготок шерстяних - 2 пари шкарпеток
шерстяних.
4. В аеромобільних військах замість фуфайки видається
тільник.

Норма N 6
забезпечення речовим майном курсантів військових
навчальних закладів Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предметів |З 3-річним строком|З 4-річним строком|З 5-річним строком|Номер | навчання | навчання | навчання |при- |——————————————————+——————————————————+——————————————————|мітки, |кількість|термін |кількість|термін |кількість|термін |що за- |предметів|носіння,|предметів|носіння,|предметів|носіння,|стосо- |на одну |років |на одну |років |на одну |років |вуєть- |людину | |людину | |людину | |ся при | | | | | | |видачі ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 2 штуки 3 1 штука 2 2 штуки 5 - 2. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- 3 1 -"- 2 2 -"- 5 - 3. Куртка зимова 1 -"- 3 1 -"- 2 2 -"- 5 - 4. Джемпер 1 -"- 3 1 -"- 4 1 -"- 5 - 5. Куртка і брюки 1 комп- 3 1 комп- 2 2 комп- 5 - шерстяні лект лект лекти 6. Сорочка 1 штука 1 1 штука 1 1 штука 1 1 7. Галстук 1 -"- 1 1 -"- 1 1 -"- 1 - 8. Кашне 1 -"- 3 1 -"- 4 1 -"- 5 - 9. Рукавички шерстяні 2 пари 3 1 пара 2 2 пари 5 - 10. Рукавиці бавовняні 1 -"- 1 1 -"- 1 1 -"- 1 - теплі 11. Кашкет польовий 1 штука 3 1 штука 2 2 штуки 5 - бавовняний 12. Костюм (куртка і 2 комп- 1 2 комп- 1 2 комп- 1 2 брюки) польовий лекти лекти лекти бавовняний 13. Куртка польова 1 штука 3 2 штуки 4 2 штуки 5 - бавовняна утеплена 14. Брюки польові 1 пара 3 1 пара 4 1 пара 5 - бавовняні утеплені 15. Костюм (куртка і 1 комп- 3 1 комп- 2 2 комп- 5 3 брюки) бавовняний лект лект лекти
Взуття
16. Черевики хромові 1 пара 3 1 пара 2 2 пари 5 - 17. Черевики з високими 1 -"- 8 1 -"- 8 1 -"- 8 - берцями міся- міся- міся- - ців ців ців 18. Тапочки казармені 1 -"- 3 1 -"- 2 2 -"- 5 -
Білизна
19. Майка 1 штука 1 1 штука 1 1 штука 1 4 20. Труси 1 штука 1 1 штука 1 1 штука 1 - 21. Білизна натільна 3 комп- 1 3 комп- 1 3 комп- 1 - лекти лекти лекти 22. Білизна тепла 1 -"- 1 1 -"- 1 1 -"- 1 - 23. Рушник 3 штуки 1 3 штуки 1 3 штуки 1 - 24. Рушник банний 1 -"- 1 1 -"- 1 1 -"- 1 - 25. Шкарпетки бавовняні 8 пар 1 8 пар 1 8 пар 1 - 26. Шкарпетки шерстяні 4 пари 1 4 пари 1 4 пари 1 -
Спорядження
27. Ремінь поясний 1 штука 3 1 штука 4 2 штуки 5 - 28. Ремінь брючний 1 -"- 3 1 -"- 4 2 -"- 5 - _________________________
* Курсанти з числа прапорщиків забезпечуються речовим майном
за нормою, встановленою для прапорщика.
Примітки: 1. Курсантам на першому році навчання одночасно
видаються 2 сорочки на 2 роки.
2. На останньому році навчання видається костюм польовий
- 1 комплект на 1 рік.
3. Костюм бавовняний видається курсантам військових
навчальних закладів, які не отримують костюма
бавовняного за нормами забезпечення спеціальним
одягом і льотно-технічним обмундируванням і
використовується як робочий одяг.
4. Курсантам аеромобільного факультету замість майки
видається тільник.

Норма N 7
забезпечення речовим майном курсантів-жінок
військових навчальних закладів Збройних Сил
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предметів |З 4-річним строком|З 5-річним строком|Номер | навчання | навчання |при- |——————————————————+——————————————————|мітки, |кількість|термін |кількість|термін |що за- |предметів|носіння,|предметів|носіння,|стосо- |на одну |років |на одну |років |вуєть- |людину | |людину | |ся при | | | | |видачі ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 1 штука 2 2 штуки 5 -
2. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- 2 2 -"- 5 -
3. Куртка зимова 1 -"- 2 2 -"- 5 -
4. Джемпер 1 -"- 4 1 -"- 5 -
5. Куртка і спідниця 1 комп- 2 2 комп- 5 - шерстяні лект лекти 6. Сорочка 1 штука 1 1 штука 1 1
7. Галстук 1 -"- 1 1 -"- 1 -
8. Кашне 1 -"- 4 1 -"- 5 -
9. Рукавички шерстяні 1 пара 2 2 пари 5 -
10. Кашкет польовий 1 штука 2 2 штуки 5 - бавовняний 11. Костюм (хутряні брюки) 1 комп- 1 1 комп- 1 -
польовий бавовняний лект лект 12. Куртка польова 2 штуки 4 2 штуки 5 -
бавовняна утеплена
Взуття
13. Чобітки хромові 1 пара 2 2 пари 5 -
утеплені 14. Туфлі хромові 1 -"- 2 2 -"- 5 -
15. Черевики з високими 1 -"- 4 1 -"- 5 - берцями
Білизна
16. Сорочка бавовняна 2 штуки 1 2 штуки 1 2
17. Фуфайка 2 -"- 1 2 -"- 1 -
18. Рушник 3 -"- 1 3 -"- 1 -
19. Колготки бавовняні 2 пари 1 2 пари 1 -
20. Колготки шерстяні 2 -"- 1 2 -"- 1 2
Спорядження
21. Ремінь поясний 1 штука 4 2 штуки 5 -

Примітки: 1. Курсантам-жінкам на першому році навчання одночасно
видаються 2 сорочки на 2 роки.
2. Курсантам-жінкам дозволяється видавати за їх
бажанням замість сорочки бавовняної - фуфайку,
замість 1 пари колготок шерстяних - 2 пари шкарпеток
шерстяних.

Норма N 8
забезпечення солдатів і сержантів строкової служби
Збройних Сил
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 1 штука на строк -
служби 2. Шапка-вушанка із штучного хутра 1 -"- -"- -
3. Куртка зимова 1 -"- -"- -
4. Куртка і брюки шерстяні 1 комп- -"- -
лект 5. Сорочка 2 штуки -"- -
6. Галстук 1 -"- -"- -
7. Рукавички шерстяні 1 пара -"- -
8. Рукавиці бавовняні теплі 1 -"- на зимо- -
вий пе-
ріод 9. Кашкет польовий бавовняний 1 штука на строк -
служби 10. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 9 місяців -
польовий бавовняний лект 11. Куртка польова бавовняна 1 штука на строк -
утеплена служби 12. Брюки польові бавовняні 1 пара 3 роки -
утеплені 13. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- на строк 1
бавовняний лект служби
Взуття
14. Черевики хромові 1 пара на строк -
служби 15. Черевики з високими берцями 1 -"- 9 місяців -
16. Тапочки казармені 1 -"- на строк -
служби
Білизна
17. Майка 1 штука на строк 2
служби 18. Труси 1 -"- -"- -
19. Білизна натільна 5 компл- -"- -
ектів 20. Білизна тепла 1 -"- -"- -
21. Рушник 5 штук -"- -
22. Рушник банний 1 -"- -"- -
23. Шкарпетки бавовняні 12 пар -"- -
24. Шкарпетки шерстяні 6 -"- -"- 3
Спорядження
25. Ремінь поясний 1 штука на строк -
служби 26. Ремінь брючний 1 -"- -"- -
Примітки: 1. Костюм бавовняний видається сержантам і солдатам, які
не отримують костюма бавовняного за нормами
забезпечення спеціальним одягом і льотно-технічним
обмундируванням і використовується як робочий одяг.
2. В аеромобільних військах замість майки видається
тільник.
3. Військовослужбовцям весняного призову шкарпетки
шерстяні видаються 3 пари на строк служби.

Норма N 9
забезпечення речовим майном військових ліцеїстів *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет шерстяний 1 штука на строк 1
навчання 2. Берет шерстяний 1 -"- 2 -
3. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- 2 -
4. Куртка зимова 1 -"- 2 -
5. Джемпер 1 -"- на строк -
навчання 6. Кітель шерстяний 1 -"- -"- 1
7. Брюки шерстяні 1 пара -"- 1
8. Куртка і брюки шерстяні 1 комп- 2 -
лект 9. Сорочка 2 штуки 1 -
10. Галстук 2 -"- 1 -
11. Кашне 1 -"- на строк -
навчання 12. Рукавички шерстяні 1 пара 1 -
13. Костюм тренувальний бавовняний 1 комп- 1 -
лект 14. Костюм (куртка і брюки) 1 -"- 1 -
польовий бавовняний 15. Куртка польова бавовняна 1 штука на строк -
утеплена навчання
Взуття
16. Черевики хромові 1 пара 2 -
17. Напівчеревики хромові 1 -"- 8 -
місяців 18. Тапочки спортивні 1 -"- 2 -
19. Тапочки казармені 1 -"- 2 -
Білизна
20. Майка 2 штуки 1 -
21. Труси 2 -"- 1 -
22. Білизна натільна 2 комп- 1 -
лекти 23. Білизна тепла 1 -"- 1 -
24. Рушник 3 штуки 1 -
25. Рушник банний 1 -"- 1 -
26. Шкарпетки бавовняні 8 пар 1 -
27. Шкарпетки шерстяні 4 -"- 1 -
Спорядження
28. Ремінь поясний 1 штука на строк -
навчання 29. Ремінь брючний 1 штука на строк -
навчання 30. Сумка польова 1 -"- 4 -
______________________
* За цією нормою також забезпечуються ліцеїсти ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою (за плату).
Примітка: 1. Кашкет, кітель і брюки шерстяні видаються лише
військовим ліцеїстам.

Норма N 10
забезпечення речовим майном військовозобов'язаних,
призваних на навчальні та спеціальні збори у Збройні Сили
(крім Військово-Морських Сил) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 6 -
місяців 2. Шапка-вушанка із штучного хутра 1 -"- 1 1,2
3. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 6 - польовий бавовняний лект місяців 4. Куртка польова бавовняна 1 штука 2 -
утеплена 5. Брюки польові бавовняні 1 пара 2 1
утеплені
Взуття
6. Черевики з високими берцями 1 пара 6 -
місяців
Білизна і теплі речі
7. Білизна натільна 2 комп- 6 2
лекти місяців 8. Білизна тепла 1 -"- 6 -"- 1,2
9. Рушник 2 штуки 6 -"- 2
10. Рукавиці бавовняні теплі 1 пара 6 -"- 1
11. Шкарпетки бавовняні 3 -"- 6 -"- -
12. Шкарпетки шерстяні 2 -"- 6 -"- 1
Спорядження
13. Ремінь поясний 1 штука 3 -
14. Ремінь брючний 1 -"- 3 - ______________________
* За цією нормою також забезпечуються студенти вищих
навчальних закладів, які направляються на навчальні збори.
Офіцерам і прапорщикам запасу, студентам вищих навчальних закладів
обмундирування, взуття та білизна видаються першої категорії з
подальшим використанням цих предметів для забезпечення солдатів та
сержантів запасу, призваних на збори. Термін носіння предметів зазначений з розрахунку початкової
видачі речей першої категорії та обчислюється за фактичним
перебуванням речей в носінні.
Примітки: 1. Шапка-вушанка, брюки польові утеплені, білизна тепла,
рукавиці теплі, шкарпетки шерстяні видаються в зимову
пору року
2. Шапки-вушанки, білизна натільна і тепла, рушники
солдатам і сержантам видаються з тих, що були в
носінні (в користуванні), за рахунок ресурсів
військових частин.

Норма N 11
забезпечення речовим майном адміралів і генералів
Військово-Морських Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет шерстяний 2 штуки 3 -
2. Кашкет літній 1 -"- 2 -
3. Шапка з каракулю 1 -"- 5 -
4. Пальто зимове з каракулевим 1 -"- 4 - коміром 5. Пальто літнє 1 -"- 5 -
6. Плащ демісезонний 1 -"- 5 -
7. Джемпер 1 -"- 4 -
8. Плащ-накидка з чохлом 1 -"- 6 -
9. Тужурка і брюки шерстяні 2 комп- 3 -
лекти 10. Тужурка і брюки літні шерстяні 1 -"- 5 1
11. Куртка і брюки шерстяні 1 -"- 2 -
12. Сорочка і брюки бавовняні 1 -"- 2 1
13. Сорочка 3 штуки 1 -
14. Галстук 3 -"- 1 -
15. Кашне 2 -"- 5 -
16. Рукавички шкіряні 1 пара 3 -
Взуття
17. Напівчоботи хромові утеплені 1 пара 2 -
18. Напівчеревики хромові 1 -"- 1 -
19. Черевики з високими берцями 1 -"- 5 2
Білизна
20. Білизна натільна 2 комп- 2 -
лекти 21. Шкарпетки бавовняні 2 пари 1 -
Спорядження
22. Ремінь брючний 1 штука 4 1
23. Сумка польова 1 -"- 10 2 _____________________
* За цією нормою також забезпечуються генерали берегових
військ і морської піхоти Військово-Морських Сил. Адміралам та
генералам дозволяється видавати за їх бажанням одні предмети
речового майна замість інших, передбачених нормою забезпечення, в
межах вартості предметів, які замінюються. Адміралам (генералам), крім генералів берегових військ і
морської піхоти, для участі в навчально-тренувальних та стройових
заходах дозволяється видавати: кашкет польовий бавовняний - 1
штуку на 3, костюм (куртка і брюки) польовий бавовняний - 1
комплект на 3, куртку польову бавовняну утеплену - 1 штуку на 5,
брюки польові бавовняні утеплені - 1 пару на 10, черевики з
високими берцями - 1 пару на 5 років із продовженням на 1 рік
термінів носіння кашкета шерстяного, шапки з каракулю, пальта
зимового, куртки і брюк шерстяних, напівчоботів хромових
утеплених. Генералам берегових військ і морської піхоти дозволяється
видавати: шапку-вушанку з овчини з шкіряним верхом - 1 штуку на 4,
кашкет польовий бавовняний - 1 штуку на 2, костюм (куртка і брюки)
польовий бавовняний - 1 комплект на 2 куртку польову бавовняну
утеплену - 1 штуку на 3, брюки польові бавовняні утеплені - 1 пару
на 6, ремінь поясний - 1 штуку на 5 років із продовженням на 1 рік
термінів носіння кашкета шерстяного, шапки з каракулю,
пальта зимового, куртки і брюк шерстяних.
Примітки: 1. Сорочка і брюки бавовняні, ремінь брючний видаються
адміралам (генералам), які проходять службу у
місцевостях з жарким кліматом. Адміралам
(генералам), які одержують сорочку і брюки бавовняні
та ремінь брючний, тужурка і брюки літні шерстяні
видаються 1 комплект на 6 років.
2. Черевики з високими берцями і сумка польова
видаються тільки генералам берегових військ і
морської піхоти.

Норма N 12
забезпечення речовим майном офіцерів, мічманів
і прапорщиків Військово-Морських Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет шерстяний 2 штуки 3 1
2. Кашкет літній 1 -"- 2 1
3. Берет шерстяний 1 -"- 2 1
4. Шапка з каракулю з шкіряним 1 -"- 5 - верхом (для капітанів 1 рангу і полковників) 5. Шапка-вушанка з овчини з 1 -"- 3 -
шкіряним верхом (для інших
офіцерів, мічманів і
прапорщиків) 6. Пальто зимове 1 -"- 4 1
7. Плащ демісезонний 1 -"- 3 1
8. Джемпер 1 -"- 4 -
9. Плащ-накидка з чохлом 1 -"- 6 -
10. Тужурка і брюки шерстяні 2 комп- 3 1,2
лекти 11. Кітель і брюки шерстяні 2 -"- 4 1
12. Тужурка літня шерстяна 1 штука 5 1
13. Брюки шерстяні 1 пара 3 1
14. Куртка і брюки шерстяні 1 комп- 3 1
лект 15. Сорочка і брюки бавовняні 1 -"- 2 2
16. Сорочка 2 штуки 1 3
17. Галстук 2 -"- 1 -
18. Кашне 2 -"- 5 -
19. Рукавички шерстяні 1 пара 2 -
20. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 2 1,4,5
21. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 1 1,4,5 польовий бавовняний лект 22. Куртка польова бавовняна 1 штука 2 1,4,5
утеплена 23. Брюки польові бавовняні 1 пара 2 1,4,5
утеплені
Взуття
24. Напівчоботи хромові утеплені 1 пара 2 -
25. Напівчеревики хромові 2 -"- 2 1
26. Черевики з високими берцями 1 -"- 2 1,4,5
Білизна
27. Білизна натільна 2 комп- 1 -
лекти 28. Білизна тепла 1 -"- 2 -
29. Шкарпетки бавовняні 2 пари 1 -
30. Шкарпетки шерстяні 1 -"- 1 -
31. Ремінь поясний 1 штука 5 1
32. Ремінь брючний 1 -"- 4 2
33. Сумка польова 1 -"- 7 1,5 _____________________
* За цією нормою також забезпечуються офіцери і прапорщики
берегових військ і морської піхоти Військово-Морських Сил, а
також матроси, сержанти і старшини, які проходять службу за
контрактом, після перших трьох років служби за умови подальшого
продовження строку контракту. Офіцерам, мічманам і прапорщикам
дозволяється видавати за їх бажанням одні предмети речового майна
замість інших, передбачених нормою забезпечення, в межах вартості
предметів, які замінюються.
Примітки: 1. Військовослужбовцям берегових військ і морської
піхоти видаються: кашкет шерстяний - 1 штука на 4,
кашкет літній - 1 штука на 4, пальто зимове - 1
штука на 5, плащ демісезонний - 1 штука на 5,
тужурка і брюки шерстяні - 1 комплект на 4,
напівчеревики хромові - 1 пара на 2 роки. Берет
шерстяний, кітель і брюки шерстяні, кашкет і костюм
польові, куртка і брюки польові утеплені, черевики з
високими берцями, ремінь поясний і сумка польова
видаються лише військовослужбовцям берегових військ
і морської піхоти. Тужурка літня шерстяна, брюки
шерстяні, куртка і брюки шерстяні
військовослужбовцям берегових військ і морської
піхоти не видаються.
2. Сорочка і брюки бавовняні, ремінь брючний видаються
військовослужбовцям (крім військовослужбовців
берегових військ і морської піхоти), які проходять
службу у місцевостях з жарким кліматом.
Військовослужбовцям, що одержують сорочку і брюки
бавовняні та ремінь брючний, тужурка і брюки
шерстяні видаються - 2 комплекти на 4 роки.
3. Випускникам військових навчальних закладів, мічманам
і прапорщикам при зарахуванні їх на службу одночасно
видаються 4 сорочки на 2 роки.
4. Військовослужбовцям, які проходять службу у
центральному апараті Міноборони, для участі в
навчально-тренувальних та стройових заходах
дозволяється видавати: кашкет і костюм польові - на
3, куртку польову утеплену - на 5, брюки польові
утеплені - на 10, черевики з високими берцями - на 5
років із продовженням на 1 рік термінів носіння
кашкета шерстяного, пальта зимового, куртки і брюк
шерстяних, напівчоботів хромових утеплених.
5. Офіцерам і прапорщикам, які проходять службу у
військових частинах, що належать до другої групи
забезпечення речовим майном, і яким встановлено
форму одягу морської піхоти, видаються: кашкет і
костюм польові на 3, куртка польова утеплена - на 5,
брюки польові утеплені на 10, черевики з високими
берцями - на 3, сумка польова на 10 років із
продовженням на 1 рік термінів носіння кашкета
шерстяного, пальті зимового, напівчоботів хромових
утеплених.

Норма N 13
забезпечення речовим майном матросів, старшин і
сержантів, які проходять службу за контрактом у
Військово-Морських Силах *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет шерстяний 1 штука 3 1
2. Кашкет літній 1 -"- 3 1
3. Берет шерстяний 2 -"- 3 1
4. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- 3 -
5. Куртка зимова 1 -"- 3 -
6. Бушлат шерстяний 1 -"- 3 1
7. Куртка і брюки шерстяні 1 комп- 3 2
лект 8. Брюки шерстяні 1 пара 3 1
9. Сорочка 3 штуки 3 -
10. Галстук 3 -"- 3 -
11. Кашне 1 -"- 3 -
12. Рукавички шерстяні 1 пара З -
13. Рукавиці бавовняні теплі 1 -"- 1 1
14. Плаття робоче 1 комп- 1 1
лект 15. Комір формений 1 штука 1 1
16. Кашкет польовий бавовняний 1 -"- 3 1
17. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 6 1 польовий бавовняний лект місяців 18. Куртка польова бавовняна 1 штука 3 1
утеплена 19. Брюки польові бавовняні 1 пара 3 1
утеплені
Взуття
20. Напівчоботи хромові утеплені 1 пара 3 -
21. Напівчеревики хромові 1 -"- 3 -
22. Черевики юхтові 1 -"- 1 1
23. Черевики з високими борцями 1 -"- 1 1
24. Тапочки казармені 1 -"- 1 3
Білизна
25. Білизна натільна 3 комп- 1 -
лекти 26. Білизна тепла 1 -"- 1 -
27. Рушник 3 штуки 1 -
28. Рушник банний 1 -"- 1 3
29. Шкарпетки бавовняні 6 пар 1 -
30. Шкарпетки шерстяні 3 -"- 1 -
Спорядження
31. Ремінь поясний 1 штука 3 -
32. Ремінь брючний 1 штука 3 - ______________________
* За цією нормою також забезпечуються матроси і сержанти
берегових військ і морської піхоти Військово-Морських Сил протягом
першого строку контракту (3 роки), подальше забезпечення
здійснюється за нормою N 12.
Примітки: 1. Берет шерстяний, рукавиці бавовняні теплі, кашкет і
костюм польові, куртка і брюки польові утеплені,
черевики з високими борцями видаються тільки
військовослужбовцям берегових військ і морської
піхоти. Кашкет шерстяний, кашкет літній, бушлат
шерстяний, брюки шерстяні, плаття робоче, комір
формений, черевики юхтові військовослужбовцям
берегових військ і морської піхоти не видаються.
Військовослужбовцям, які продовжують контракт,
термін носіння брюків польових утеплених
продовжується на 3 роки.
2. Військовослужбовцям берегових військ і морської
піхоти, замість куртки і брюк шерстяних видається
кітель і брюки шерстяні - 1 комплект на 3 роки.
3. Тапочки казармені і рушник банний видаються тільки
тим військовослужбовцям, які розміщуються на
кораблях та у казармі.

Норма N 14
забезпечення речовим майном офіцерів, мічманів і
прапорщиків жінок Військово-Морських Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 2 штуки 3 -
2. Шапка-вушанка з каракулю (для 1 -"- 7 - капітанів 1 рангу і полковників) 3. Шапка-вушанка з овчини з 1 -"- 4 -
шкіряним верхом (для інших
офіцерів, мічманів і
прапорщиків) 4. Пальто зимове 1 -"- 4 1
5. Плащ демісезонний 1 -"- 3 1
6. Джемпер 1 -"- 4 -
7. Плащ-накидка з чохлом 1 -"- 6 -
8. Тужурка і спідниця шерстяні 2 комп- 3 1,2
лекти 9. Тужурка літня 1 штука 2 1
10. Куртка і спідниця шерстяні 1 комп- 3 1,2
лект 11. Сорочка 2 штуки 1 3
12. Галстук 2 -"- 1 -
13. Кашне 2 -"- 5 -
14. Рукавички шерстяні 1 пара 2 -
15. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 3 1
16. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 1 1 польовий бавовняний лект 17. Куртка польова бавовняна 1 штука 3 1
утеплена 18. Брюки польові бавовняні 1 пара 3 1
утеплені
Взуття
19. Чобітки хромові утеплені 1 пара 2 -
20. Туфлі хромові 1 -"- 1 1
21. Черевики з високими берцями 1 -"- 4 1
Білизна
22. Сорочка бавовняна 2 штуки 1 2
23. Тільник 1 -"- 2 -
24. Колготки бавовняні 2 пари 1 -
25. Колготки шерстяні 1 -"- 2 -
Спорядження
26. Ремінь поясний 1 штука 5 1 ______________________
* За цією нормою також забезпечуються офіцери і
прапорщики-жінки берегових військ і морської піхоти
Військово-Морських Сил, військовослужбовці-жінки, які проходять
службу за контрактом, після перших трьох років служби за умови
подальшого продовження строку контракту. Офіцерам і
прапорщикам-жінкам дозволяється видавати за їх бажанням одні
предмети речового майна замість інших, передбачених нормою
забезпечення, в межах вартості предметів, які замінюються.
Примітки: 1. Військовослужбовцям-жінкам берегових військ і
морської піхоти видаються: пальто зимове - 1 штука
на 5, плащ демісезонний - 1 штука на 4, тужурка і
спідниця шерстяні комплект на 3, туфлі хромові - 1
пара на 3 роки. Кашкет і костюм польові, куртка і
брюки польові утеплені, черевики з високими берцями,
ремінь поясний видаються лише
військовослужбовцям-жінкам берегових військ і
морської піхоти. Тужурка літня, куртка і спідниця
шерстяні військовослужбовцям-жінкам берегових військ
і морської піхоти не видаються.
2. Замість спідниці шерстяної дозволяється видавати
брюки шерстяні, замість сорочок бавовняних -
тільники.
3. Випускникам військових навчальних закладів, мічманам
і прапорщикам-жінкам при зарахуванні їх на службу
одночасно видаються 4 сорочки на 2 роки.

Норма N 15
забезпечення речовим майном військовослужбовців-жінок,
які проходять службу за контрактом у
Військово-Морських Силах *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 2 штуки 3 -
2. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- 3 -
3. Куртка зимова 1 -"- 3 -
4. Тужурка і спідниця шерстяні 1 комп- 3 1
лект 5. Спідниця шерстяна 1 штука 3 1,2
6. Сорочка 3 -"- 3 -
7. Галстук 3 -"- 3 -
8. Кашне 1 -"- 3 -
9. Рукавички шерстяні 1 пара 3 -
10. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 3 2
11. Костюм (куртка і брюки) 2 комп- 3 2 польовий бавовняний лекти 12. Куртка польова бавовняна 1 штука 3 2
утеплена 13. Брюки польові бавовняні 1 пара 3 2
утеплені
Взуття
14. Чобітки хромові утеплені 1 пара 3 -
15. Туфлі хромові 1 -"- 1 3
16. Черевики з високими берцями 1 -"- 3 2
Білизна
17. Сорочка бавовняна 2 штуки 1 4
18. Тільник 1 -"- 1 -
19. Колготки бавовняні 2 пари 1 -
20. Колготки шерстяні 1 -"- 1 1
Спорядження
21. Ремінь поясний 1 штука 3 2 __________________________
* За цією нормою також забезпечуються
військовослужбовці-жінки берегових військ і морської піхоти
Військово-Морських Сил протягом першого строку контракту (3 роки),
подальше забезпечення здійснюється за нормою N 14.
Примітки: 1. Замість спідниці шерстяної дозволяється видавати
брюки шерстяні, замість 1 пари колготок шерстяних -
2 пари шкарпеток шерстяних.
2. Кашкет і костюм польові, куртка і брюки польові
утеплені, черевики з високими берцями, ремінь
поясний видаються лише військовослужбовцям-жінкам
берегових військ і морської піхоти. Спідниця
шерстяна військовослужбовцям-жінкам берегових військ
і морської піхоти не видається.
3. Військовослужбовцям-жінкам берегових військ і
морської піхоти туфлі хромові видаються на 3 роки.
4. Військовослужбовцям-жінкам берегових військ і
морської піхоти замість сорочок бавовняних
дозволяється видавати за їх бажанням тільники.

Норма N 16
забезпечення речовим майном курсантів військово-морських
навчальних закладів Військово-Морських Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |З 5-річним строком| Номер | навчання |примітки, що |——————————————————|застосовує- |кількість|термін |ться при |предметів|носіння,|видачі |на одну |в роках | |людину | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет-безкозирка шерстяний 1 штука 2 1
2. Кашкет-безкозирка літній 1 -"- 2 1
3. Стрічка до кашкета-безкозирки 2 -"- 1 -
4. Кашкет шерстяний 1 -"- 3 1
5. Кашкет літній 1 -"- 3 1
6. Пілотка шерстяна 2 -"- на строк -
навчання 7. Шапка-вушанка з овчини 2 -"- -"- -
8. Куртка зимова 2 -"- -"- -
9. Бушлат шерстяний 2 -"- -"- -
10. Джемпер 1 -"- -"- -
11. Фланельовка шерстяна 4 -"- -"- 2
12. Форменка бавовняна літня 1 -"- 1 -
13. Комір формений 2 -"- 1 -
14. Брюки шерстяні 1 пара 1 2
15. Плаття робоче 2 комп- 1 3
лекти 16. Галстук шерстяний 2 штуки на строк -
навчання 17. Рукавички шерстяні 2 пари -"- -
Взуття
18. Черевики хромові 2 пари на строк -
навчання 19. Черевики юхтові 1 -"- 8 місяців -
20. Тапочки казармені 2 -"- на строк -
навчання
Білизна
21. Білизна натільна 4 комп- 1 -
лекти 22. Білизна тепла 1 -"- 1 -
23. Рушник 3 штуки 1 -
24. Рушник банний 1 -"- 1 -
25. Шкарпетки бавовняні 8 пар 1 -
26. Шкарпетки шерстяні 4 -"- 1 -
27. Підкомірець бавовняний 6 штук 1 4
Спорядження
27. Ремінь поясний 2 штуки на строк -
навчання 28. Ремінь брючний 2 -"- -"- - _________________________
* Курсанти з числа мічманів і прапорщиків забезпечуються
речовим майном за нормою для мічманів і прапорщиків.
Примітки: 1. Кашкет-безкозирка шерстяний, кашкет-безкозирка літній
видаються на першому році навчання. Кашкет шерстяний
і кашкет літній з емблемами офіцерського зразка
видаються починаючи з третього року навчання.
2. На першому році навчання курсантам одночасно
видаються 2 фланельовки та 2 пари брюк шерстяних.
3. Плаття робоче видається на першому і третьому роках
навчання по 2 комплекти, на другому, четвертому і
п'ятому - по 1 комплекту.
4. Замість підкомірців дозволяється видавати тканину,
виходячи з норми витрат цієї тканини на 1
підкомірець.

Норма N 17
забезпечення речовим майном курсантів-жінок військово-морських
навчальних закладів Військово-Морських Сил
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |З 5-річним строком| Номер | навчання |примітки, що |——————————————————|застосовує- |кількість|термін |ться при |предметів|носіння,|видачі |на одну |в роках | |людину | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 2 штуки 5 -
2. Шапка-вушанка з овчини 2 -"- на строк -
навчання 3. Куртка зимова 2 -"- -"- -
4. Джемпер 1 -"- -"- -
5. Тужурка і спідниця шерстяні 2 комп- -"- -
лекти 6. Сорочка 1 штука 1 1
7. Галстук 1 -"- 1 -
8. Кашне 1 -"- на строк -
навчання 9. Рукавички шерстяні 2 пари -"- -
10. Плаття робоче 1 комп- 1 -
лект 11. Комір формений 1 штука 1 -
Взуття
12. Чобітки хромові утеплені 2 пари на строк -
навчання 13. Туфлі хромові 1 -"- 1 -
Білизна
14. Сорочка бавовняна 2 штуки 1 2
15. Тільник 2 -"- 1 -
16. Рушник 3 -"- 1 -
17. Колготки бавовняні 2 пари 1 -
18. Колготки шерстяні 2 -"- 1 2
Спорядження
19. Ремінь поясний 2 штуки на строк -
навчання
Примітки: 1. Курсантам-жінкам на першому році навчання одночасно
видаються 2 сорочки на 2 роки.
2. Курсантам-жінкам дозволяється видавати за їх
бажанням замість сорочок бавовняних - тільники,
замість 1 пари колготок шерстяних - 2 пари шкарпеток
шерстяних

Норма N 18
забезпечення речовим майном матросів, старшин і сержантів
строкової служби Військово-Морських Сил
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета | З строком служби |З 2-річним строком|Номер | 1 рік 6 місяців | служби |при- |——————————————————+——————————————————|мітки, |кількість|термін |кількість|термін |що за- |предметів|носіння,|предметів|носіння,|стосо- |на одну |років |на одну |років |вуєть- |людину | |людину | |ся при | | | | |видачі ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет-безкозирка 1 штука на строк 1 штука 2 - шерстяний служби 2. Кашкет-безкозирка 1 -"- -"- 1 -"- 2 - літній 3. Стрічка до кашкета- 2 -"- -"- 1 -"- 1 - безкозирки 4. Шапка-вушанка з 1 -"- -"- 1 -"- 2 - овчини 5. Куртка зимова 1 -"- -"- 1 -"- 2 - 6. Бушлат шерстяний 1 -"- -"- 1 -"- 2 - 7. Фланельовка шерстяна 1 -"- -"- 1 -"- 2 - 8. Форменка бавовняна 1 -"- -"- 2 -"- 2 -"- 1 літня 9. Комір формений 3 -"- -"- 2 -"- 1 - 10. Брюки шерстяні 2 пари -"- 1 пара 1 - 11. Плаття робоче 3 комп- -"- 2 комп- 1 2 лекти лекти 12. Галстук шерстяний 1 штука на строк 1 штука 2 - служби 13. Рукавички шерстяні 1 пара -"- 1 пара 1 -
Взуття
14. Черевики хромові 1 пара на строк 1 пара 2 - служби 15. Черевики юхтові 2 -"- -"- 1 -"- 1 - 16. Тапочки казармені 1 -"- -"- 1 -"- 2 -
Білизна
17. Білизна натільна 6 комп- на строк 4 комп- 1 - лектів служби лекти 18. Білизна тепла 1 -"- -"- 1 -"- 2 - 19. Рушник 5 штук -"- 3 штуки 1 3 20. Рушник банний 1 -"- -"- 1 -"- 1 - 21. Шкарпетки бавовняні 12 пар -"- 8 пар 1 - 22. Шкарпетки шерстяні 6 -"- -"- 4 -"- 1 4 23. Підкомірець 9 штук -"- 6 штук 1 5 бавовняний
Спорядження
24. Ремінь поясний 1 штука на строк 1 штука 2 роки - служби 25. Ремінь брючний 1 -"- -"- 1 -"- 2 роки -
Примітки: 1. Форменки бавовняні літні на першому році служби
видаються, крім військовослужбовців з строком служби
1 рік 6 місяців, 2 штуки одночасно.
2. Плаття робоче військовослужбовцям, які проходять
службу на підводних човнах, видається 1 комплект на
1 рік.
3. На останньому році служби військовослужбовцям з
2-річним строком служби видача рушників зменшується
на 1 штуку.
4. Шкарпетки шерстяні військовослужбовцям весняного
призову з строком служби 1 рік 6 місяцю видаються
3 пари на строк служби.
5. Замість підкомірців дозволяється видавати тканину,
виходячи з норми витрат цієї тканини на 1
підкомірець.

Норма N 19
забезпечення речовим майном матросів і сержантів
строкової служби берегових військ і морської піхоти
Військово-Морських Сил
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Берет шерстяний 1 штука на строк -
служби 2. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- -"- -
3. Куртка зимова 1 -"- -"- -
4. Кітель і брюки шерстяні 1 комп- -"- -
лект 5. Галстук шерстяний 1 штука -"- -
6. Рукавички шерстяні 1 пара -"- -
7. Рукавиці бавовняні теплі 1 -"- на зимовий -
період 8. Кашкет польовий бавовняний 1 штука на строк -
служби 9. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 6 місяців -
польовий бавовняний лект 10. Куртка польова бавовняна 1 штука на строк -
утеплена служби 11. Брюки польові бавовняні 1 пара 3 роки -
утеплені 12. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- на строк 1
бавовняний лект служби
Взуття
13. Черевики з високими берцями 3 пари на строк -
служби 14. Тапочки казармені 1 -"- -"- -
Білизна
15. Білизна натільна 6 комп- на строк -
лектів служби 16. Білизна тепла 1 -"- -"- -
17. Рушник 5 штук -"- -
18. Рушник банний 1 -"- -"- -
19. Шкарпетки бавовняні 12 пар -"- -
20. Шкарпетки шерстяні 6 -"- -"- 2
21. Підкомірець бавовняний 9 штук -"- 3
Спорядження
22. Ремінь поясний 1 штука на строк -
служби 23. Ремінь брючний 1 -"- -"- -
Примітки: 1. Костюм бавовняний видається матросам і сержантам,
які не отримують костюма бавовняного за нормами
забезпечення спеціальним одягом і використовується
як робочий одяг.
2. Шкарпетки шерстяні військовослужбовцям весняного
призову видаються 3 пари на строк служби.
3. Замість підкомірців дозволяється видавати тканину,
виходячи з норми витрат цієї тканини на 1
підкомірець.

Норма N 20
забезпечення речовим майном офіцерів, мічманів і
прапорщиків запасу, призваних на навчальні та спеціальні
збори у Військово-Морські Сили *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет шерстяний 1 штука 1 1
2. Кашкет літній 1 -"- 1 -
3. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- 2 1
4. Куртка зимова 1 -"- 1 -
5. Куртка шерстяна 1 -"- 1 -
6. Брюки шерстяні 1 -"- 1 -
Взуття
7. Напівчеревики хромові 1 пара 6 2
місяців
Білизна і теплі речі
8. Сорочка 2 штуки 2 -
9. Галстук 2 -"- 2 -
10. Білизна натільна 2 комп- 6
лекти місяців - 11. Білизна тепла 1 -"- 6 -"- 1
12. Рушник 2 штуки 6 -"- -
13. Рукавички шерстяні 1 пара 6 -"- 1
14. Шкарпетки бавовняні 3 -"- 6 -"- -
15. Шкарпетки шерстяні 2 -"- 6 -"- 1 ______________________
* За цією нормою також забезпечуються студенти вищих
навчальних закладів, які направляються на навчальні збори. Терміни
носіння предметів визначені із розрахунку початкової видачі речей
першої категорії та обчислюються за фактичним перебуванням речей в
носінні.
Примітки: 1. Кашкет шерстяний, шапка-вушанка з овчини, білизна
тепла, рукавички і шкарпетки шерстяні видаються у
зимову пору року.
2. Замість напівчеревиків хромових дозволяється
видавати черевики юхтові.

Норма N 21
забезпечення речовим майном матросів, старшин і сержантів
запасу, призваних на навчальні та спеціальні збори
у Військово-Морські Сили *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет-безкозирка шерстяний 1 штука 2 -
із стрічкою 2. Шапка-вушанка з овчини 1 -"- 2 1,2
3. Куртка зимова 1 -"- 2 1,3
4. Фланельовка шерстяна 1 -"- 1 -
5. Форменка бавовняна літня 1 -"- 1 -
6. Комір формений 2 -"- 1 -
7. Брюки шерстяні 1 -"- 1 -
8. Плаття робоче 2 комп- 1 -
лекти
Взуття
9. Черевики юхтові 1 пара 6 -
місяців
Білизна і теплі речі
10. Білизна натільна 2 комп- 6 2
лекти місяців 11. Білизна тепла 1 -"- 6 -"- 1,2
12. Рушник 2 штуки 6 -"- 2
13. Рукавички шерстяні 1 пара 6 -"- 1
14. Шкарпетки бавовняні 3 -"- 6 -"- -
15. Шкарпетки шерстяні 2 -"- 6 -"- 1
Спорядження
16. Ремінь поясний 1 штука 3 -
17. Ремінь брючний 1 -"- 3 - _______________________
* Терміни носіння предметів показані з розрахунку початкової
видачі речей першої категорії і обчислюються по фактичному
перебуванню речей в носінні.
Примітки: 1. Шапка-вушанка, куртка зимова, білизна тепла,
рукавички і шкарпетки шерстяні видаються у зимову
пору року.
2. Шапки-вушанки, білизна натільна і тепла, рушники
матросам, старшинам і сержантам видаються з числа
тих, що були в носінні, за рахунок ресурсу
військових частин.
3. Замість куртки зимової у літню пору року
дозволяється видавати бушлат шерстяний.

Норма N 22
забезпечення польових одягом цивільних осіб керівного
складу Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Шапка-вушанка з каракулю 1 штука 7 -
2. Кашне 1 -"- 4 -
3. Рукавички шкіряні 1 пара 3 -
4. Кашкет польовий бавовняний 1 штука 3 -
5. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 3 - польовий бавовняний лект 6. Куртка на хутрі 1 штука 6 -
7. Черевики з високими берцями 1 пара 5 -
8. Білизна натільна 2 комп- 3 -
лекти _____________________
* За цією нормою забезпечуються цивільні особи керівного
складу Збройних Сил, які займають посади до начальника
центрального управління включно та члени Ради національної безпеки
і оборони.

Норма N 23
забезпечення теплими речами, спорядженням та постільними
речами військовослужбовців Збройних Сил
(інвентарне майно)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Теплі речі
1. Валянки 1 пара 4 1
Спорядження
а) для офіцерів і прапорщиків військових частин, що належать
до першої групи забезпечення речовим майном (армійська форма
одягу), офіцерів і прапорщиків берегових військ і морської піхоти
Військово-Морських Сил
2. Фляга металева 1 штука 6 -
3. Чохол до фляги 1 -"- 3 -
4. Плащ-намет спеціальний 1 -"- 3 2
б) для солдатів і сержантів, які проходять службу за
контрактом, солдатів і сержантів строкової служби військових
частин, що належать до першої групи забезпечення речовим майном
(армійська форма одягу), та матросів і сержантів берегових військ
і морської піхоти Військово-Морських Сил
5. Лямки плечові 1 комп- 8 -
лект 6. Сумка польова 1 штука 5 3
7. Мішок речовий 1 -"- на строк 4
служби 8. Фляга металева 1 -"- 6 5,6
9. Чохол до фляги 1 -"- 3 5,6
10. Казанок металевий 1 -"- 6 6
11. Плащ-накидка 1 -"- 6 7
в) для військовозобов'язаних, призваних на навчальні та
спеціальні збори
12. Мішок речовий 1 штука 4 -
13. Фляга металева 1 -"- 6 -
14. Чохол до фляги 1 -"- 3 -
15. Казанок металевий 1 -"- 6 -
Постільні речі *
16. Подушка пір'яна 1 штука 10 8
17. Подушка ватяна 1 -"- 5 -
18. Наволока подушкова верхня 2 -"- 1 9
19. Матрац ватяний 1 -"- 5 -
20. Простирадло 2 -"- 1 9
21. Ковдра напівшерстяна 1 -"- 4 - _____________________
* Постільними речами забезпечуються:
військовослужбовці строкової служби, курсанти військових
навчальних закладів, ліцеїсти при розташуванні в казармі, а
матроси і старшини, крім того, при розташуванні на кораблях; військовозобов'язані запасу та студенти вищих навчальних
закладів, призвані на навчальні та спеціальні збори; офіцери, прапорщики і мічмани, солдати і сержанти, матроси і
старшини, які проходять службу за контрактом, при розташуванні в
казармах, на кораблях і несенні цілодобового чергування; солдати і сержанти чергових змін в місцях несення бойового
чергування; військовослужбовці при розташуванні на полігонах і навчальних
центрах; засуджені до арешту військовослужбовці, які відбувають
покарання на гауптвахті; ( Виноску до норми N 23 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 484 ( 484-2004-п ) від 14.04.2004 )
працівники суден забезпечення Військово-Морських Сил при
розташуванні їх на суднах.
Примітки: 1. Валянки відпускаються у місцевостях з помірним
кліматом на 50 відсотків штатної чисельності
особового складу. Військовослужбовцям аеромобільних
військ валянки відпускаються на 100 відсотків
штатної чисельності особового складу в усіх
кліматичних місцевостях.
2. Плащ-намет спеціальний видається військовослужбовцям
аеромобільних військ і морської піхоти. Офіцерам,
прапорщикам і мічманам, які отримують плащ-намет
спеціальний, плащ-накидка за нормами N 2, 12 не
видається.
3. Сумка польова видається тільки курсантам військових
навчальних закладів та сержантам.
4. Мішок речовий в аеромобільних військах не видається.
5. Замість фляги металевої у місцевостях з жарким
кліматом дозволяється видавати флягу поліетиленову з
чохлом на 2 роки.
6. В аеромобільних військах, а також
військовослужбовцям екіпажів танків і бойових машин
замість казанка металевого і фляги металевої з
чохлом видається казанок комбінований з флягою і
чохлом до казанка. В аеромобільних військах термін
експлуатації казанка комбінованого становить 4 роки,
чохла до казанка - 2 роки.
7. Старшинам, сержантам і солдатам аеромобільних
військ, а також сержантам і матросам морської піхоти
замість плащ-накидки видається плащ-намет
спеціальний на 3 роки.
8. Подушки пір'яні видаються офіцерам, прапорщикам,
мічманам, курсантам військових навчальних закладів,
ліцеїстам, курсантам шкіл прапорщиків і мічманів.
9. Наволочки подушкові верхні і простирадла ліцеїстам
видаються по 3 штуки на 1 рік.

Норма N 24
забезпечення спецодягом військовослужбовців екіпажів бойових
машин і фахівців ремонтних частин Збройних Сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 1 1
бавовняний лект 2. Костюм (куртка і брюки) 1 -"- 2 2
бавовняний утеплений 3. Валянки 1 пара 3 2,3
4. Рукавиці кирзові 1 -"- 1 -
5. Окуляри захисні безбарвні 1 штука 4 4
6. Костюм (куртка і брюки, маска 1 комп- 3 5 і рукавиці) вогнезахисний лект 7. Шолом кирзовий 1 штука 4 6
8. Підшоломник шерстяний 1 -"- 4 6
9. Навушники протишумні 1 -"- 3 7
10. Чоботи гумові 1 пара 2 8
11. Фартух прогумований 1 штука 1 8
12. Рукавиці гумові захисні 1 пара 1 8
13. Нарукавники захисні 1 -"- 1 8 _____________________
* За цією нормою забезпечуються:
військовослужбовці, які входять до складу екіпажів танків та
бойових машин, військовослужбовці-мотоциклісти; заступники командирів військових частин і підрозділів з
озброєння (з технічної частини); курсанти військових навчальних закладів та навчальних частин
і підрозділів танкових та автомобільних військ - на 30 відсотків
штатної чисельності (костюмами бавовняними та костюмами
бавовняними утепленими - на 100 відсотків штатної чисельності); військовослужбовці-водії, механіки-водії, трактористи та
механіки; військовослужбовці, які проводять пробігові випробування
автомобілів, і ті, що навчаються управлінню автомобілем; військовослужбовці-водії навантажувачів і кранівники; військовослужбовці, які безпосередньо проводять ремонт
військової і автомобільної техніки, озброєння в ремонтних
військових частинах і підрозділах. Водії легкових автомобілів спецодягом за цією нормою не
забезпечуються.
Примітки: 1. Костюм бавовняний курсантам військових навчальних
закладів та навчальних частин і підрозділів танкових
та автомобільних військ видається на 2 роки.
Військовослужбовцям ремонтних військових частин і
підрозділів, заводів, які проводять ремонт техніки,
замість костюма бавовняного видається костюм
маслобензостійкий. Військовослужбовцям, які постійно
зайняті підготовкою та випробуваннями двигунів,
додатково до норми видається костюм
маслобензостійкий - 1 комплект на 2 роки.
2. Костюм бавовняний утеплений видається
військовослужбовцям екіпажів бойових машин,
мотоциклістам, заступникам командирів частин і
підрозділів з озброєння (з технічної частини), а
також військовослужбовцям ремонтних частин,
підрозділів, заводів, які проводять ремонт бойової
техніки. Курсантам військових навчальних закладів,
навчальних частин та підрозділів танкових військ
костюм бавовняний утеплений видається на строк
навчання. Військовослужбовцям, які займаються
ремонтом в опалюваних приміщеннях, костюм утеплений
і валянки не видаються.
3. Валянки у місцевостях з жарким кліматом не
видаються.
4. Окуляри захисні видаються особовому складу екіпажів
танків, бойових машин піхоти (десанту) та машин на
їх базі, самохідно-артилерійських установок, а також
військовослужбовцям, які працюють на машинах з
відкритими кабінами, безпосередньо зайнятих на
роботах щодо підготовки та випробування двигунів.
5. Костюми вогнезахисні видаються кожній роті (батареї)
танків, самохідно-артилерійських установок і бойових
машин піхоти (десанту) у кількості на 1 екіпаж і
використовуються тільки на спеціальних заняттях.
6. Шолом кирзовий і підшоломник шерстяний видаються
тільки мотоциклістам. У місцевостях з жарким
кліматом підшоломник шерстяний не видається.
7. Навушники протишумні видаються військовослужбовцям,
які проводять випробування двигунів в закритих
боксах і на випробувальних станціях.
8. Чоботи і рукавиці гумові, фартух прогумований і
нарукавники захисні видаються військовослужбовцям,
які безпосередньо проводять промивку деталей,
двигунів і профілактику машин, двигуни яких працюють
на бензині.

Норма N 25
забезпечення спецодягом військовослужбовців Збройних Сил, зайнятих на роботах щодо обслуговування ракетної техніки
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Кому видається | Найменування |Кількі- |Термін|Номер | предмета |сть пре-|носін-|примі- | |дметів |ня, |тки, | |на одну |років |що за- | |людину | |стосо- | | | |вуєть- | | | |ся при | | | |видачі —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Військовослужбовцям, 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - безпосередньо зайнятим на брюки) бавовняний лект
роботах щодо утримання, 2. Костюм (куртка і 1 -"- 2 - обслуговування, випробу- брюки) бавовняний
вання, ракетної техніки утеплений
поза приміщеннями і в 3. Рукавиці на хутрі 1 пара 2 1 неопалюваних приміщеннях 4. Валянки 1 -"- 3 1 5. Чоботи гумові 1 -"- 2 2 6. Рукавички шерстяні 1 -"- 1 3 7. Мішок спальний 1 штука 3 4 ватяний
Крім указаних предметів спецодягу видаються черевики
гумотекстильні на відділення (розрахунок) перевірки 5 пар, на
монтажно-випробувальний корпус дивізії (бригади) 100 пар.
2. Військовослужбовцям, 1. Костюм ізолюючий 1 комп- 2 5 зайнятим на роботах у лект
військових частинах, на 2. Рукавиці кислото- 1 пара 6 5 базах, складах і в лугостійкі місяців
військових представниц- 3. Чоботи кислото- 1 -"- 2 5 твах Міноборони щодо лугостійкі
зливання, наливання, 4. Калоші гумові до 1 -"- 3 6 зберігання, перекачування, валянків
заправки, виробництва і 5. Рукавички шерстяні 1 -"- 1 - нейтралізації ракетних 6. Окуляри захисні 1 штука 3 5,7 палив і агресивних рідин безбарвні
7. Білизна натільна 2 комп- 1 5 лекти
8. Підшоломник 1 штука 4 5 шерстяний
3. Військовослужбовцям, 1. Халат бавовняний 1 штука 2 8 що працюють в опалюваних (для офіцерів і
приміщеннях на станціях прапорщиків)
спорядження, а також 2. Костюм (куртка і 1 комп- 2 - військовослужбовцям, що брюки) бавовняний лект
зайняті ремонтом, (для солдатів і
зберіганням і сержантів)
консервацією ракетної 3. Халат бавовняний 1 штука 1 9 техніки білого кольору
(для військовослу-
жбовців, що працю-
ють на еталоннови-
мірювальних базах)
4. Рукавиці брезентові 1 пара 6 - (для такелажників і місяців кранівників)
5. Сандалети шкіряні 1 -"- 1 - (для військово-
службовців
складальних бригад)
6. Рукавички бавовняні 1 -"- 6 10
білого кольору (для місяців
військовослужбовців
складальних бригад)
4. Військовослужбовцям 1. Сорочка капронова 2 штуки 2 - ремонтних підприємств, 2. Брюки капронові 2 пари 2 - що зайняті ремонтом 3. Сорочка бавовняна 2 штуки 2 - побутових приладів 4. Брюки бавовняні 2 пари 2 - системи управління і 5. Шапочка капронова 2 штуки 2 - апаратури наземного 6. Сандалети шкіряні 1 пара 1 - перевірочно-пускового
обладнання ракет _______________________
* Перелік військовослужбовців, які забезпечуються за цією
нормою, затверджується командуючими видами Збройних Сил. Для забезпечення військовослужбовців, які виконують роботи з
ракетною технікою в неопалюваних приміщеннях і поза приміщеннями,
військовим частинам додатково видаються такі предмети:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | На | На з'єд-|На випро-|Термін | Номер предмета |частину| нання |бувальну |носіння,|приміт- | | |частину | років |ки, що | | | | |засто- | | | | |совуєть- | | | | |ся при | | | | |видачі —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Костюм (куртка і 15 20 30 1 -
брюки) бавовня- компле- комплек- комплек-
ний ктів тів тів 2. Костюм (куртка і 15 -"- 20 -"- 30 -"- 3 -
брюки) бавовня-
ний утеплений 3. Рукавиці на 15 пар 20 пар 30 пар 2 1
хутрі 4. Валянки 15 -"- 20 -"- 30 -"- 3 1
5. Чоботи гумові 15 -"- 20 -"- - 2 -
Примітки: 1. Рукавиці на хутрі і валянки у місцевостях з жарким
кліматом не видаються.
2. Чоботи гумові видаються на 20 відсотків штатної
чисельності особового складу.
3. Рукавички шерстяні видаються працюючим на
регулюванні точних приладів.
4. Мішки спальні ватяні видаються тільки
військовослужбовцям окремих випробувальних станцій,
які входять до складу пошукових груп і геодезичних
підрозділів військових частин, які працюють у
польових умовах у малонаселених районах.
5. Військовослужбовцям, які працюють на базах з
агресивними рідинами, костюм ізолюючий і чоботи
кислотолугостійкі видаються на 1 рік.
Військовослужбовцям, які працюють у небезпечній щодо
ураження токсичними і агресивними компонентами
ракетних палив зоні, також видаються костюми
ізолюючі, рукавиці і чоботи кислотолугостійкі.
окуляри захисні, білизна натільна, підшоломники
шерстяні. Рукавиці і чоботи кислотолугостійкі
видаються тільки військовослужбовцям, які не
отримують їх у комплекті костюма ізолюючого.
6. Калоші гумові до валянків видаються на 50 відсотків
чисельності військовослужбовців, які працюють у
небезпечній щодо ураження токсичними і агресивними
компонентами ракетних палив зоні.
Військовослужбовцям, які отримують калоші гумові до
валянків, чоботи кислотолугостійкі видаються на 3
роки.
7. Окуляри захисні видаються тільки
військовослужбовцям, які працюють з рідким киснем,
азотом і перекисем водню.
8. Офіцерам складальних бригад, які працюють на
зберіганні і консервації головних частин ракет,
дозволяється видавати замість халатів бавовняних
костюми (куртка і брюки) бавовняні.
9. Військовослужбовці, які отримують халати бавовняні
білого кольору, халати і костюми бавовняні не
видаються.
10. У кожній складальній бригаді утримується невитратний
запас рукавичок бавовняних білого кольору у
кількості 100 пар.

Норма N 26
забезпечення спецодягом військовослужбовців
Сил Протиповітряної оборони (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Кому видається | Найменування |Кількі- |Термін|Номер | предмета |сть пре-|носін-|примі- | |дметів |ня, |тки, | |на одну |років |що за- | |людину | |стосо- | | | |вуєть- | | | |ся при | | | |видачі —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Військовослужбовцям 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - радіотехнічних частин і брюки) бавовняний лект
підрозділів, які 2. Костюм (куртка і 1 -"- 2 - обслуговують спецтехніку і брюки) бавовняний
апаратуру поза приміщеннями утеплений
і в неопалюваних 3. Рукавиці на хутрі 1 пара 2 1 приміщеннях 4. Валянки 1 -"- 3 1 5. Чоботи гумові 1 -"- 2 2 6. Кожух звичайний 1 штука 5 3 ____________________
* Перелік посад військовослужбовців, які забезпечуються за
цією нормою, затверджується заступником Міністра оборони -
Командуючим Силами Протиповітряної оборони.
Примітки: 1. Рукавиці на хутрі і валянки у місцевостях з жарким
кліматом не видаються.
2. Чоботи гумові видаються на 8 відсотків чисельності
особового складу.
3. Кожух звичайний видається тільки
військовослужбовцям, які проходять службу у
гарнізоні Ай-Петрі на 100 відсотків спискової
чисельності.

Норма N 27
забезпечення льотним одягом військовослужбовців
льотного складу авіації Збройних Сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість| Термін носіння у | Номер |предметів| місцевостях |примітки, |на одну |————————————————————|що засто- |людину |з жарким |з помірним|совується | |кліматом,|кліматом, | при | | років | років | видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Куртка бавовняна на 1 штука 8 6 -
хутрі 2. Куртка демісезонна 1 -"- 3 3 1
бавовняна 3. Брюки демісезонні 1 пара 5 4 1,2
бавовняні 4. Куртка шкіряна 1 штука 6 6 -
5. Брюки шкіряні на 1 пара 10 10 2 байці 6. Светр шерстяний 1 штука 8 7 3
7. Білизна натільна 2 комп- 4 3 4 шерстяна лекти 8. Костюм бавовняний 2 -"- 2 3 5
літній 9. Черевики польотні 1 пара 4 3 -
10. Черевики польотні 1 -"- 2 3 - полегшені 11. Сандалети шкіряні 1 -"- 2 3 6,8
12. Шоломофон шкіряний 1 штука 9 8 7 зимовий 13. Шолом шкіряний літній 1 -"- 5 6 7
або полегшений з
сіткою 14. Підшоломник 1 -"- 3 3 8
бавовняний 15. Окуляри польотні 1 комплект 8 10 1,8
16. Білизна натільна 2 -"- 2 2 9 шовкова 17. Рукавички шкіряні на 1 пара 4 3 8
хутрі 18. Рукавички шкіряні 1 -"- 1 1 8
без підкладки 19. Шкарпетки шерстяні 1 -"- 2 2 8
плюшового
переплетення 20. Шкарпетки шерстяні 1 -"- 2 2 8 __________________
* Льотний одяг за цією нормою видається військовослужбовцям
льотного складу, які входять до екіпажу літального апарату. Решті
льотного складу, а також генералам і офіцерам служби безпеки
польотів, бойової підготовки Військово-Повітряних Сил,
військовослужбовцям, які виконують спеціальні завдання, льотний
одяг видається за переліком посад, затвердженим заступником
Міністра оборони - Командуючим Військово-Повітряними Силами. Льотний одяг, який видано офіцерам, прапорщикам,
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом,
дозволяється залишати за їх бажанням їм у власність за 25
відсотків вартості нового майна, якщо воно використовувалося за
прямим призначенням і вислужило на шість місяців і більше понад
встановлені терміни носіння.
Примітки: 1. Для льотного складу, зайнятого навчанням курсантів
військових навчальних закладів льотчиків (штурманів)
та на курсах підготовки льотного складу термін
носіння куртки і брюк демісезонних бавовняних
зменшується на 1 рік, а окулярів польотних на 3
роки.
2. Брюки шкіряні на байці видаються
льотчикам-випробувачам. Термін носіння брюк
демісезонних бавовняних для військовослужбовців, які
отримують брюки шкіряні на байці, збільшується на 2
роки.
3. Светр шерстяний у місцевостях з жарким кліматом
видається тільки льотному складу, який залучається
до бойового чергування.
4. Білизна натільна шерстяна видається льотному складу
винищувальної і бомбардувальної (ракетоносної)
авіації.
5. Костюми бавовняні літні інженерно-технічному складу
льотних екіпажів та льотному складу, який зайнятий
навчанням курсантів військових навчальних закладів
льотчиків (штурманів) та на курсах підготовки
льотного складу, у місцевостях з помірним кліматом
видаються на 2 роки.
6. Сандалети шкіряні видаються тільки
інженерно-технічному складу льотних екіпажів.
7. Льотному складу, який отримує гермошоломи,
шоломофони шкіряні зимові та шоломи шкіряні літні не
видаються. Лоьотному складу, який зайнятий навчанням
курсантів військових навчальних закладів льотчиків
(штурманів) і на курсах підготовки льотного складу,
шоломофон шкіряний літній видається на 4 роки.
8. Сандалети шкіряні, підшоломники бавовняні, окуляри
польотні, рукавички шкіряні на хутрі, рукавички
шкіряні без підкладки, шкарпетки шерстяні та
плюшового переплетення, що видані офіцерам,
прапорщикам, військовослужбовцям, які проходять
службу за контрактом, по закінченню термінів носіння
переходять їм у власність.
9. Білизна натільна шовкова видається тільки льотному
складу, що отримує висотнокомпенсуючі костюми.

Норма N 28
забезпечення льотним одягом курсантів військових
навчальних закладів льотчиків (штурманів) Збройних Сил
(інвентарне майно)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Куртка демісезонна бавовняна 1 штука 4 -
2. Брюки демісезонні бавовняні 1 -"- 5 -
3. Светр шерстяний 1 -"- 5 1
4. Костюм бавовняний літній 1 комп- 1 рік -
лект 6 місяців 5. Черевики польотні полегшені 1 пара 3 -
6. Шоломофон шкіряний літній 1 штука 5 -
7. Підшоломник бавовняний 2 -"- 3 -
8. Окуляри польотні 1 комп- 7 -
лект 9. Рукавички шкіряні на хутрі 1 пара 4 -
10. Рукавички шкіряні без підкладки 1 -"- 1 -
11. Шкарпетки шерстяні 1 -"- 1 -
Примітка: 1. Светр шерстяний видається на 75 відсотків спискової
чисельності курсантів.

Норма N 29
забезпечення спецодягом військовослужбовців
інженерно-технічного складу авіації і курсантів
інженерно-авіаційних навчальних закладів Збройних Сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість| Термін носіння у | Номер |предметів| місцевостях |примітки, |на одну |————————————————————|що засто- |людину |з жарким |з помірним|совується | |кліматом,|кліматом, | при | | років | років | видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Куртка бавовняна 1 штука 5 4 1
зимова на ватіні 2. Куртка бавовняна на 1 -"- 3 3 2
ватіні комбінована 3. Куртка бавовняна 1 -"- 5 4 1
демісезонна 4. Брюки бавовняні на 1 пара - 6 -
ватіні 5. Брюки бавовняні 1 -"- 6 - -
демісезонні 6. Светр шерстяний 1 штука - 5 3
7. Костюм бавовняний 2 комп- 2 2 4 літній лекти 8. Валянки 1 пара 5 4 5
9. Калоші гумові до 1 -"- 4 3 5,8 валянків 10. Сандалети шкіряні 1 -"- 2 2 3,8
11. Шолом бавовняний 1 штука 4 3 6 зимовий 12. Берет бавовняний 1 -"- 1 1 3,8
13. Рукавички шкіряні 1 пара 3 2 7,8 на хутрі 14. Рукавиці на хутрі 1 -"- - 2 8
15. Рукавиці бавовняні 1 -"- 2 - - теплі 16. Халат бавовняний 2 штуки 3 3 9
білого кольору 17. Берет бавовняний 2 -"- 3 3 9
білого кольору ______________________
* Спецодяг за цією нормою видається:
інженерно-технічному складу авіаційних частин, - військових
навчальних закладів; технічному складу авіаційно-технічних, інженерно-аеродромних
частин, частин зв'язку і радіотехнічного забезпечення та інших
військових частин по забезпеченню і обслуговуванню авіації за
переліком посад, затвердженим заступником Міністра оборони -
Командуючим Військово-Повітряними Силами; курсантам авіаційно-навчальних закладів, шкіл молодших
спеціалістів на 50 відсотків спискової чисельності курсантів, а
костюм бавовняний літній - на 100 відсотків цієї чисельності. Льотний одяг, який видано офіцерам, прапорщикам, мічманам і
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом,
дозволяється залишати за їх бажанням їм у власність за 25
відсотків вартості нового майна, якщо воно використовувалося за
прямим призначенням і вислужило на шість місяців і більше понад
встановлені терміни носіння.
Примітки: 1. Куртка бавовняна зимова на ватіні і куртка бавовняна
демісезонна видаються авіаційно-технічному складу
авіаційних і спеціальних авіаційних частин, який
безпосередньо обслуговує літальні апарати, а також
офіцерам інших частин авіації за переліком посад,
затвердженим заступником Міністра оборони -
Командуючим Військово-Повітряними Силами.
2. Куртка бавовняна на ватіні комбінована видається
прапорщикам, військовослужбовцям, які проходять
службу за контрактом, військовослужбовцям строкової
служби, не зайнятим безпосередньо обслуговуванням
літальних апаратів.
3. Светр шерстяний, сандалети шкіряні і берет
бавовняний видаються інженерно-технічному складу
авіаційних і спеціальних авіаційних частин, який
безпосередньо обслуговує літальні апарати.
4. Костюм бавовняний літній видається
військовослужбовцям строкової службі - 1 комплект на
строк служби.
5. Валянки і калош і гумові до валянків у місцевостях з
жарким кліматом видаються на 15 відсотків спискової
чисельності інженерно-технічного складу авіаційних
частин.
6. Шолом бавовняний зимовий видається
інженерно-технічному складу авіаційних частин і
спеціальних авіаційних частин, який безпосередньо
обслуговує літальні апарати.
7. Рукавички шкіряні на хутрі видаються офіцерам
інженерно-технічного складу авіаційних і спеціальних
авіаційних частин, які безпосередньо обслуговують
літальні апарати, замість рукавиць на хутрі і
рукавиць бавовняних теплих.
8. Калоші гумові до валянків, сандалети шкіряні, берет
бавовняний, рукавички шкіряні і рукавиці на хутрі,
видані офіцерам, прапорщикам, мічманам і
військовослужбовцям, які проходять службу за
контрактом, по закінченню терміну носіння переходять
їм у власність.
9. Халат і берет бавовняні білого кольору видаються
інженерно-технічному складу, який обслуговує точні
прилади і апаратуру, із продовженням на 1 рік
терміну носіння 2 комплектів літніх бавовняних
костюмів.

Норма N 30
забезпечення спецодягом військовослужбовців спеціальних
фортифікаційних споруд (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Кому видається | Найменування |Кількість|Термін | предмета |предметів|носін- | |на одну |ня в | |людину |роках ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Військовослужбовцям 1. Берет бавовняний 1 штука 2
чергових змін (розра- 2. Костюм (куртка і 1 комп- 1
хунків) командних брюки) бавовняний лект
пунктів управління, а 3. Шкарпетки 2 пари 1
також військово- бавовняні
службовцям що працюють 4. Сандалети шкіряні 1 -"- 1
у захищених спорудах по
обслуговуванню зброї,
техніки, засобів бойового
управління і зв'язку ________________________
* Перелік посад військовослужбовців, які забезпечуються
спецодягом за цією нормою, затверджується відповідними
заступниками Міністра оборони і командуючими видами Збройних Сил.

Норма N 31
забезпечення спецодягом військовослужбовців Збройних Сил,
які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на роботах з
закритими гама-джерелами і на установках рентгенівського
випромінювання:
1. Берет бавовняний 2 штуки 1 -
2. Шапка-вушанка із штучного 1 -"- 3 1 хутра 3. Халат бавовняний 2 -"- 1 2
4. Костюм (куртка і брюки) 2 комп- 1 - бавовняний лекти 5. Рушник 3 штуки 1 2
6. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 3 1 бавовняний утеплений лект 7. Рукавиці комбіновані 3 пари 6 1
місяців 8. Шкарпетки бавовняні 4 -"- 1 1
9. Валянки 1 -"- 3 1
10. Калоші до валянків 1 -"- 1 1
11. Рукавиці захисні 1 -"- без 3 просвинцьовані терміну 12. Фартух захисний з 1 штука -"- 3
просвинцьованої гуми
2. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на роботах
з відкритими радіоактивними речовинами:
а) на роботах з речовинами активністю до 1000 мілікюрі,
прибирання приміщень, в яких проводяться ці роботи, а також на
роботах у віваріях, в яких утримуються забруднені радіоактивними
речовинами тварини:
13. Берет бавовняний 2 штуки 1 4
14. Халат бавовняний 2 -"- 1 4
15. Комбінезон бавовняний 2 -"- 1 5,7
16. Білизна натільна 2 комп- 1 5
лекти 17. Рушник 4 штуки 1 4
18. Шкарпетки бавовняні 4 пари 1 -
19. Сандалети шкіряні 2 -"- 1 6
20. Рукавиці гумові медичні 3 -"- 6 -
місяців 21. Фартух пластикатовий 1 штука 1 5
22. Нарукавники пластикатові 2 пари 1 -
23. Окуляри захисні 1 штука без -
терміну 24. Шапка-вушанка із штучного 1 штука 3 -
хутра 25. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 3 -
бавовняний утеплений лект 26. Рукавиці комбіновані 4 пари 1 -
27. Рукавички шерстяні 1 -"- 1 -
28. Шкарпетки шерстяні 4 -"- 1 -
29. Валянки 1 -"- 3 -
30. Калоші гумові до валянків 1 -"- 1 -
б) на роботах з речовинами активністю більше 1
кюрі, прибирання приміщень, в яких проводяться ці роботи, а також
на роботах у віваріях, в яких утримуються забруднені
радіоактивними речовинами тварини:
31. Берет бавовняний 3 штуки 1 -
32. Комбінезон бавовняний 3 -"- 1 7
33. Білизна натільна 2 комп- 1 -
лекти 34. Рушник 5 штук 1 -
35. Шкарпетки бавовняні 8 пар 1 -
36. Чоботи гумові 1 -"- 1 -
37. Рукавиці гумові медичні 5 -"- 6 -
місяців 38. Рукавиці гумові 2 -"- 1 -
39. Фартух пластикатовий 2 штуки 1 -
40. Нарукавники пластикатові 2 пари 1 -
41. Окуляри захисні 1 штука без -
терміну 42. Шапка-вушанка із штучного 1 -"- 3 -
хутра 43. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 3 -
бавовняний утеплений лект 44. Рукавиці комбіновані 4 пари 1 -
45. Рукавички шерстяні 1 -"- 1 -
46. Шкарпетки шерстяні 4 -"- 1 -
47. Валянки 1 -"- 2 -
48. Калоші гумові до валянків 1 -"- 2 -
в) на роботах із застосуванням радіоактивних речовин, що
світяться при приготуванні концентрованих розчинів радону і
радонових ван:
49. Берет бавовняний 2 штуки 1 8
50. Халат бавовняний 2 -"- 1 8
51. Рушник 4 -"- 1 -
52. Шкарпетки бавовняні 3 пари 1 8
53. Сандалети шкіряні 2 -"- 1 6
54. Рукавиці гумові медичні 3 -"- 6 -
місяців 55. Фартух пластикатовий 1 штука 1 -
56. Нарукавники пластикатові 2 пари 1 9
3. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на роботах
по навантаженню транспортуванню, розвантаженню, переробці і
зберіганню радіоактивних речовин і джерел іонізуючого
випромінюваня:
а) на роботах із закритими речовинами і джерелами іонізуючих
випромінювань:
57. Берет бавовняний 2 штуки 1 -
58. Костюм (куртка і брюки) 2 комп- 1 10 бавовняний лекти 59. Рушник 2 штуки 1 -
60. Черевики з високими берцями 1 пара 1 -
61. Шкарпетки бавовняні 4 -"- 1 -
62. Рукавиці комбіновані 4 -"- 1 1
63. Рукавиці гумові медичні 3 -"- 1 11
64. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 3 - бавовняний утеплений лект 65. Шкарпетки шерстяні 4 пари 1 -
66. Валянки 1 -"- 3 -
67. Калоші гумові до валянків 1 -"- 2 -
б) на роботах з відкритими радіоактивними речовинами:
68. Берет бавовняний 2 штуки 1 -
69. Комбінезон бавовняний 2 -"- 1 7
70. Білизна натільна 2 комп- 1 12
лекти 71. Рушник 2 штуки 1 12
72. Шкарпетки бавовняні 4 пари 1 -
73. Чоботи гумові 1 -"- 1 -
74. Рукавиці гумові медичні 4 -"- 1 13
75. Рукавиці гумові 2 -"- 1 13
76. Рукавиці комбіновані 4 -"- 1 -
77. Фартух пластикатовий 1 штука 1 -
78. Нарукавники пластикатові 2 пари 1 -
79. Окуляри захисні 1 штука без -
терміну 80. Шапка-вушанка із штучного 1 -"- 3 14
хутра 81. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 3 -
бавовняний утеплений лект 82. Шкарпетки шерстяні 4 пари 1 -
83. Валянки 1 -"- 3 -
84. Калоші гумові до валянків 1 -"- 2 -
4. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на роботах
з дезактивації обладнання, приміщень, засобів захисту і різних
предметів; на прасуванні спецодягу, білизни і обмундирування, що
забруднене радіоактивними речовинами: на чищенні зливних вод;
ліквідації радіоактивних забруднень і наслідків аварій на АЕС,
підприємствах ядерно-паливного циклу:
а) на всіх роботах з дезактивації обслуговування
спецканалізації і чищення зливних вод, а також з ліквідації
радіоактивних відходів і наслідків аварій АЕС, підприємств
ядерно-паливного циклу:
85. Берет бавовняний 3 штуки 1 15
86. Костюм (куртка і брюки) 3 комп- 1 15.16 бавовняні лекти 87. Білизна натільна 2 -"- 1 -
88. Рушник 4 штуки 1 -
89. Шкарпетки бавовняні 4 пари 1 -
90. Чоботи гумові 1 -"- 8 17
місяців 91. Рукавиці гумові медичні 4 -"- 6 -"- 17
92. Рукавиці гумові 2 -"- 1 18
93. Рукавиці комбіновані 3 -"- 6 15
місяців 94. Фартух пластикатовий 2 штуки 1 -
95. Нарукавники пластикатові 2 пари 1 -
96. Окуляри захисні 1 штука без -
терміну 97. Шапка-вушанка із штучного 1 -"- 3 -
хутра 98. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 3 -
бавовняний утеплений лект 99. Рукавички шерстяні 1 пара 1 -
100. Шкарпетки шерстяні 4 -"- 1 -
б) на прасуванні спецодягу, білизни і обмундирування яке
забруднено радіоактивними речовинами:
101. Берет бавовняний 3 штуки 1 -
102. Халат бавовняний 3 -"- 1 -
103. Шкарпетки бавовняні 4 пари 1 -
104. Чоботи гумові 1 -"- 8 -
місяців 105. Рукавиці гумові 2 пари 1 -
106. Фартух пластикатовий 2 штуки 1 -
107. Нарукавники пластикатові 2 пари 1 -
108. Окуляри захисні 1 штука без -
терміну 109. Білизна натільна 2 комп- 1 19
лекти
5. Військовослужбовцям які працюють у службі радіаційної
безпека і контролюють використання радіоактивних речовин і джерел
іонізуючого випромінювання:
110. Берет бавовняний 2 штуки 1 20
111. Костюм (куртка і брюки) 2 комп- 1 16.20 бавовняний лекти 112. Халат бавовняний 2 штуки 1 20
113. Білизна натільна 2 комп- 1 21
лекти 114. Рушник 2 штуки 1 -
115. Шкарпетки бавовняні 6 пар 1 -
116. Чоботи гумові 1 -"- 1 -
117. Рукавиці гумові медичні 3 -"- 1 -
118. Рукавиці гумові 1 -"- 1 22
119. Рукавиці комбіновані 3 -"- 1 22
120. Фартух пластикатовий 1 штука 1 21
121. Нарукавники пластикатові 1 пара 1 20
122. Окуляри захисні 1 штука без 21
терміну 123. Шапка-вушанка із штучного 1 -"- 3 22
хутра 124. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 2 22
бавовняний утеплений лект 125. Рукавички шерстяні 1 пара 1 22
126. Шкарпетки шерстяні 4 -"- 1 22
127. Валянки 1 -"- 2 22
128. Калоші гумові до валянків 1 -"- 1 22 __________________
* Виходячи з характеру робіт, які виконуються, додатково до
цієї норми видаються особисті засоби захисту за правилами
радіаційної безпеки. Теплі предмети спецодягу (шапка-вушанка, костюм бавовняний
утеплений, валянки і калоші гумові до валянків, шкарпетки шерстяні
і рукавички шерстяні) видаються військовослужбовцям, які зайняті
на роботах у неопалюваних приміщеннях і поза приміщеннями у зимову
пору року. Для забезпечення своєчасної заміни забруднених предметів
спецодягу і ліквідації аварійних ситуацій у військових частинах,
де проводяться роботи з радіоактивними речовинами і джерелами
іонізуючого випромінювання, утримується резерв комбінезонів
(костюмів), халатів і беретів бавовняних, білизни натільної,
шкарпеток бавовняних, чобіт і рукавиць гумових, рукавиць
комбінованих, фартухів і нарукавників пластикатових у розмірі на
10 відсотків більше належної кількості цих предметів.
Забезпечення предметами спецодягу за цією нормою
здійснюється:
а) рукавицями і фартухами захисними з просвинцьованої гуми і
рукавицями гумовими медичними - Головним військово-медичним
управлінням Міноборони,
б) іншими предметами - Головним речовим управлінням Тилу
Міноборони.
Примітки: 1. Шапка-вушанка, костюм бавовняний, костюм бавовняний
утеплений, рукавиці комбіновані, шкарпетки
бавовняні, валянки і калоші гумові до валянків
видаються військовослужбовцям, які працюють на
установках рентгено- і гама-дефектоскопії
і дефектографії.
2. Халати бавовняні і рушники військовослужбовцям, які
працюють на установках рентгено- і
гама-дефектоскопії, не видаються,
3. Рукавички і фартухи захисні з просвинцьованої гуми
видаються військовослужбовцям, які працюють на
установках рентгенівського випромінювання.
4. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на
роботах з індикаторними речовинами активністю не
більше 1 мілікюрі, видаються тільки берети і халати
бавовняні - 2 штуки, рушники - 2 штуки.
5. Комбінезони бавовняні, білизна натільна і фартухи
пластикатові видаються тільки військовослужбовцям,
які зайняті на роботах з речовинами активністю від
10 до 100 мілікюрі, де обов'язкова санітарна
обробка, і активністю від 100 до 1000 мілікюрі, а
також у віваріях і при прибиранні приміщень з
указаною радіоактивністю. Якщо видано комбінезон,
халат не видається.
6. Замість сандалетів шкіряних дозволяється видавати
відповідно 1 пару чобіт гумових.
7. Замість комбінезону бавовняного дозволяється
видавати костюм бавовняний.
8. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на
роботах з речовинами, що світяться, берети і халати
бавовняні видаються по 3 штуки кожного предмету, а
шкарпетки бавовняні - по 4 пари.
9. Військовослужбовцям, які зайняті на роботах по
виготовленню концентрованих розчинів радону,
нарукавники пластикатові не видаються.
10. Замість костюмів бавовняних військовослужбовцям, які
працюють на складуванні і зберіганні радіоактивних
речовин і джерел іонізуючого випромінювання,
видаються халати бавовняні.
11. Рукавиці гумові медичні військовослужбовцям, які
зайняті на роботах з транспортування закритих
радіоактивних речовин і джерел іонізуючого
випромінювання, не видаються.
12. Білизна натільна видається тільки
військовослужбовцям, які зайняті на роботах, де
обов'язкова санітарна обробка. Рушники таким
військовослужбовцям видаються по 4 штуки на 1 рік.
13. Військовослужбовцям, які зайняті на роботах з
навантаження і розвантаження радіоактивних речовин,
рукавиці гумові медичні і рукавиці гумові не
видаються.
14. Військовослужбовцям, які зайняті на роботах з
переробки, складування і зберігання радіоактивних
речовин, де санітарна обробка не обов'язкова,
шапка-вушанка не видається.
15. Військовослужбовцям, які зайняті на роботах з
ліквідації радіоактивних відходів, берет і костюм
бавовняні видаються по 2 штуки (комплекти), а
рукавиці комбіновані - по 5 пар.
16. Замість костюмів бавовняних дозволяється видавати
комбінезони бавовняні.
17. Рукавиці гумові медичні видаються тільки
військовослужбовцям, які зайняті на роботах з
дезактивації. Чоботи гумові їм видаються на 1 рік.
18. Рукавиці гумові військовослужбовцям, які зайняті на
роботах з обслуговування спецканалізації і чищення
зливних  вод, видаються по 3 пари.
19. Білизна натільна видається військовослужбовцям, які
зайняті на роботах з прийому і сортуванню
забрудненого спецодягу, білизни і обмундирування.
20. Берети і халати бавовняні, нарукавники пластикатові
видаються військовослужбовцям, які здійснюють
контроль у приміщеннях. Костюм бавовняний цим
військовослужбовцям видається по 1 комплекту.
21. Білизна натільна, фартух пластикатовий і окуляри
захисні видаються військовослужбовцям, які
здійснюють контроль у приміщеннях, в яких
обов'язкова санітарна обробка, а також
військовослужбовцям, які здійснюють контроль на
майданчиках і в польових умовах.
22. Рукавиці гумові і комбіновані, шапка-вушанка, костюм
бавовняний утеплений, рукавички і шкарпетки
шерстяні, валянки і калоші гумові до них видаються
військовослужбовцям, які здійснюють контроль на
майданчиках і в польових умовах.

Норма N 32
забезпечення десантним і льотним одягом
військовослужбовців аеромобільних військ Збройних Сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Аеромобільний одяг
1. Шолом бавовняний 1 штука 3 -
2. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 1 - бавовняний лект 3. Черевики з високими берцями 1 пара 2 1
для стрибків 4. Рукавички шерстяні 1 -"- 2 -
5. Рукавиці на хутрі двупалі 1 -"- 2 -
6. Шкарпетки шерстяні 1 -"- 1 -
7. Рюкзак десантний 1 штука 3 -
Льотний одяг **
8. Шолом шкіряний зимовий 1 штука 5 2
9. Куртка на хутрі 1 -"- 6 2
10. Брюки на хутрі 1 пара 8 2
11. Светр шерстяний 1 штука 8 2
12. Черевики шкіряні на хутрі 1 пара 5 2
13. Рукавички шкіряні на хутрі 1 -"- 4 3
14. Шкарпетки хутряні 1 -"- 5 3,4
15. Шкарпетки шерстяні 1 -"- 2 3 плюшового переплетіння _____________________
* За цією нормою також забезпечуються військовослужбовці
військових частин і підрозділів видів Збройних Сил, які здійснюють
стрибки з парашутом. Військовослужбовцям, які отримують льотний
одяг (розділ II цієї норми), предмети аеромобільного одягу (розділ
1 цієї норми), крім черевиків з високими борцями для стрибків і
рюкзака десантного, не видаються.
** Льотний одяг за цією нормою видається тільки офіцерам
повітряно-десантної служби управління аеромобільних військ
командування Сухопутних військ, заступникам командирів з'єднань і
військових частин - начальникам повітряно-десантної служби,
офіцерам повітряно-десантної служби військових частин і
підрозділів десантного забезпечення, технікам по парашутних
приладах і автоматичних пристроях, офіцерам-викладачам
повітряно-десантної підготовки військових навчальних закладів.
Терміни носіння предметів льотного одягу у місцевостях з жарким
кліматом збільшуються на 1 рік.
Примітки: 1. Черевики з високими берцями для стрибків видаються
офіцерам, прапорщикам і мічманам.
2. Льотний одяг, який видано офіцерам, прапорщикам і
мічманам, за їх бажанням дозволяється залишати їм у
власність за 25 відсотків вартості нового майна,
якщо воно використовувалося за прямим призначенням і
вислужило на шість місяців і більше понад
встановлені терміни носіння.
3. Рукавички шкіряні на хутрі, шкарпетки хутряні і
шерстяні, які видові офіцерам, прапорщикам і
мічманам, по закінченню термінів носіння переходять
у їх власність.
4. Шкарпетки хутряні у місцевостях з жарким кліматом не
видаються.

Норма N 33
забезпечення спецодягом військовослужбовців частин спеціального
призначення Збройних Сил (крім Військово-Морських Сил)
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Кашкет бавовняний 1 штука 2 -
2. Шолом бавовняний утеплений 1 -"- 2 -
3. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 1 - бавовняний лект 4. Костюм (куртка і брюки) 1 -"- 3 -
бавовняний утеплений 5. Черевики з високими берцями 1 пара 2 -
для стрибків 6. Рукавички шерстяні 1 -"- 2 -
7. Плащ-намет спеціальний 1 штука 3 - _____________________
* За цією нормою забезпечується особовий склад військових
частин і підрозділів спеціального призначення Збройних Сил (крім
Військово-Морських Сил) тільки на період стрибків з парашутом і
проведення занять, тренувань, навчань у польових умовах. Перелік військових частин і підрозділів, військовослужбовці
яких забезпечуються за цією нормою, затверджується начальником
Головного управління розвідки Міноборони.

Норма N 34
забезпечення спецодягом військовослужбовців частин
спеціального призначення Військово-Морських Сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Шолом бавовняний на хутрі 1 штука 5 -
2. Куртка і брюки бавовняні на 1 комп- 5 - хутрі лект 3. Плащ-намет спеціальний 1 штуки 3 -
4. Білизна натільна 2 комп- 2 -
лекти 5. Білизна шерстяна 1 -"- 2 -
6. Черевики з високими берцями 1 пара 2 - для стрибків 7. Чоботи гумові утеплені 1 -"- 2 -
8. Чохли для взуття 1 -"- 1 -
9. Рукавиці на хутрі 1 -"- 1 -
10. Ремінь поясний з карабінами 1 штука 4 -
11. Рюкзак каркасний 1 -"- 4 -
12. Мішок спальний полегшений 1 -"- 5 -
13. Сумка для носіння комплекта 1 -"- 1 -
14. Сумка польова 1 -"- 5 1
15. Казанок комбінований з 1 комп- 6 - флягою лект 16. Чохол до казанка 1 штука 3 -
17. Феска шерстяна 1 -"- 4 2
18. Светр шерстяний 1 -"- 4 2
19. Рейтузи шерстяні 1 пара 4 2
20. Шкарпетки шерстяні 1 -"- 1 2
21. Рукавички шерстяні 1 -"- 1 2 ______________________
* За цією нормою забезпечується особовий склад військових
частин і підрозділів спеціального призначення Військово-Морських
Сил тільки на період стрибків з парашутом, спусків під воду,
проведення занять, тренувань, навчань.
Примітки: 1. Сумка польова видається тільки офіцерам і мічманам.
2. Феска, светр, рейтузи, шкарпетки і рукавички
шерстяні видаються додатково при спусках під воду.

Норма N 35
забезпечення спецодягом військовослужбовців надводних
кораблів Військово-Морських Сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Пілотка шерстяна 1 штука 2 1
2. Пілотка бавовняна 1 -"- 1 2
3. Костюм (куртка і брюки) з 1 комп- 4 3 водостійкої тканини з лект утеплювачем на розворсованому сукні 4. Куртка бавовняна утеплена 1 штука 3 4
5. Пальто бавовняне на хутрі 1 -"- 5 5
6. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 4 6 штормовий лект 7. Светр шерстяний 1 штука 3 7
8. Рейтузи шерстяні 1 пара 3 7
9. Рукавички шкіряні подовжені 1 -"- 3 8
10. Рукавиці брезентові 1 -"- 3 9
місяці 11. Черевики прогарні 1 -"- 2 10 _____________________
* За цією нормою забезпечуються:
військовослужбовці надводних кораблів усіх класів, у тому
числі катерів та малих надводних кораблів (кораблів на повітряній
подушці); військовослужбовці загонів і партій гідрографічної служби
Військово-Морських Сил під час виходу в море на катерах, якщо вони
не отримують ці предмети за іншими нормами забезпечення; предметами спецодягу (п. п. 1.3) забезпечуються командири
морських районів (командири з'єднань), їх заступники, начальники
штабів, флагманські фахівці і військовослужбовці військових
представництв Міноборони, управлінь штабу Військово-Морських Сил
та комісій державного прийняття кораблів під час виходу їх у море
на надводних кораблях, малих надводних кораблях і катерах.
Примітки: 1. Пілотка шерстяна видається офіцерам, мічманам і
військовослужбовцям, які проходять службу за
контрактом. Військовослужбовцям, які отримують
пілотку шерстяну, термін носіння 1 кашкета
шерстяного продовжується на 1 рік.
2. Пілотка бавовняна видається військовослужбовцям
строкової служби.
3. Офіцерам, які отримують пальто на хутрі, костюм з
водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому
сукні не видається. На надводних кораблях костюм з
водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому
сукні видається тільки особовому складу верхніх
команд і відкритих бойових постів, на катерах і
малих надводних кораблях усьому особовому складу.
4. Куртка бавовняна утеплена видається
військовослужбовцям строкової служби, які беруть
участь у роботах на верхній палубі і поза кораблями
у зимову пору року. На катерах і малих надводних
кораблях куртка бавовняна утеплена не видається.
5. Пальто бавовняне на хутрі видається командирам
кораблів, їх заступникам і помічникам, офіцерам
ходової верхньої вахти. На катерах і малих надводних
кораблях пальто бавовняне на хутрі не видається.
Командирам кораблів 1- і 2-го рангу дозволяється
замість пальта на хутрі видавати куртку хутряну з
плівковим покриттям із знімним верхом з водостійкої
тканини на 5 років.
6. Костюм штормовий видається командирам рятувальних
шлюпок і військовослужбовцям, які працюють на
траленні, загородженні, ремонті підводних кабелів
зв'язку.
7. Светр і рейтузи шерстяні видаються особовому складу
верхніх команд ракетних, торпедних катерів і
кораблів на повітряній подушці.
8. Рукавички шкіряні подовжені видаються тільки
особовому складу верхніх команд на катерах і малих
надводних кораблях.
9. Рукавиці брезентові видаються матросам і старшинам
нижніх та швартових команд.
10. Черевики прогарні видаються тільки трюмним і
котельним машиністам.

Норма N 36
забезпечення спецодягом військовослужбовців на підводних
човнах Військово-Морських Сил (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Пілотка шерстяна 1 штука 2 1
2. Пілотка бавовняна 1 -"- 1 2
3. Куртка хутряна з плівковим 1 -"- 3 3 покриттям і знімним верхом з водостійкої тканини 4. Брюки хутряні з плівковим 1 пара 4 3
покриттям і знімним верхом з
водостійкої тканини чи брюки з
водостійкої тканини з
утеплювачем на розворсованому
сукні 1 -"- 4 3 5. Костюм (куртка і брюки) з 1 комп- 4 4
водостійкої тканини лект 6. Костюм (куртка і брюки) 2 -"- 1 5
бавовняний полегшений 7. Куртка бавовняна утеплена 1 штука 4 6
8. Брюки бавовняні утеплені 1 пара 4 6
9. Светр шерстяний 1 штука 4 -
10. Рейтузи шерстяні 1 пара 4 -
11. Шкарпетки шерстяні подовжені 1 -"- 1 -
12. Рукавички шкіряні подовжені 1 -"- 3 7
13. Рукавиці брезентові 1 -"- 6 8
місяців 14. Валянки 1 -"- 3 9
15. Калоші гумові до валянків 1 -"- 2 9
16. Черевики прогарні 1 -"- 2 10
17. Сандалети шкіряні 1 -"- 1 -
18. Костюм ізолюючий 1 комп- 3 11
лект 19. Окуляри захисні безбарвні 1 штука 3 9
20. Білизна натільна разового 1 комп- 7 діб 12 використання лект 21. Рушник разового використання 1 штука 7 діб 12
22. Шкарпетки бавовняні разового 1 пара 7 діб 12 використання 23. Простирадло разового 2 штуки 7 діб 12
використання 24. Наволока подушкова верхня 1 -"- 7 діб 12
разового використання _______________________
* За цією нормою також забезпечуються: командири з'єднань, їх
заступники, начальники штабів, флагманські фахівці і
військовослужбовці військових представництв Міноборони, управлінь
штабу Військо-Морських Сил та комісій державного прийняття
кораблів під час виходу їх у море на підводних човнах.
Примітки: 1. Пілотка шерстяна видається офіцерам, мічманам і
військовослужбовцям, які проходять службу за
контрактом із продовженням на 1 рік терміну носіння
1 кашкета шерстяного, який видається за основною
нормою.
2. Пілотка бавовняна видається військовослужбовцям
строкової служби.
3. Куртка і брюки хутряні з плівковим покриттям або
брюки з водостійкої тканини з утеплювачем на
розворсованому сукні видаються усім офіцерам,
мічманам, старшинам і матросам верхніх команд,
вахтовим у центральних і дизельних відсіках.
Старшим офіцерам замість курток і брюк хутряних з
плівковим покриттям або брюк з водостійкої тканини з
утеплювачем на розворсованому сукні дозволяється
видавати пальто бавовняне на хутрі на 5 років.
4. Костюм з водостійкої тканини видається старшинам і
матросам верхніх команд.
5. Військовослужбовцям строкової служби замість одного
костюма бавовняного полегшеного дозволяється
видавати плаття робоче.
6. Куртка і брюки бавовняні утеплені видаються
мічманам, військовослужбовцям строкової служби,
військовослужбовцям, які проходять службу за
контрактом, крім верхніх команд і вахтових у
центральних і дизельних відсіках. Брюки бавовняні
утеплені видаються на 30 відсотків спискової
чисельності вказаних військовослужбовців.
7. Рукавички шкіряні подовжені видаються офіцерам
верхніх команд.
8. Рукавиці брезентові старшинам і матросам верхніх
команд видаються 1 пара на 3 місяці.
9. Валянки і калоші гумові до валянків, окуляри захисні
безбарвні видаються тільки особовому складу верхніх
команд.
10. Черевики прогарні видаються тільки мотористам.
11. Костюм ізолюючий видається з розрахунку 3 комплекти
на 1 акумуляторну яму.
12. Білизна натільна, шкарпетки бавовняні, простирадла і
наволоки подушкові разового використання видаються
тільки на період автономного плавання терміном понад
20 діб.
Вказані предмети видаються за рахунок збільшення
термінів носіння натільної і постільної білизни та
рушників, передбачених основними нормами
забезпечення, а шкарпетки бавовняні видаються
додатково.

Норма N 37
забезпечення спецодягом військовослужбовців пошуково-рятувальної
служби Військово-Морських Сил і військовослужбовців, зайнятих на
гідротехнічних роботах (інвентарне майно)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Кому видається | Найменування |Кількі- |Термін|Номер | предмета |сть пре-|носін-|примі- | |дметів |ня, |тки, | |на одну |років |що за- | |людину | |стосо- | | | |вуєть- | | | |ся при | | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Військовослужбовцям, 1. Костюм (куртка і 1 комп- 3 1 зайнятим на аварійно- брюки) з водо- лект
рятувальних, суднопідні- стійкої тканини з
мальних і підводно- утеплювачем на
технічних роботах розворсованому
сукні
2. Костюм (куртка і 1 -"- 4 2 брюки) штормовий
3. Костюм (куртка і 1 -"- 1 3 брюки) бавовняний
4. Рукавиці шкіряні 1 пара 3 4 подовжені
5. Рукавиці брезентові 1 -"- 3 - місяці 6. Черевики з високими 1 -"- 3 - берцями
7. Чоботи гумові 1 -"- 2 - 8. Шкарпетки шерстяні 1 -"- 1 4 9. Пояс запобіжний 1 штука без 5 терміну 10. Каска захисна 1 -"- -"- 5
Додатково видаються 1. Феска чи підшо- 1 -"- 3 6 водолазам усіх категорій ломник шерстяний
для роботи під водою 2. Светр шерстяний 1 -"- 3 6 3. Рейтузи шерстяні 1 пара 3 6 4. Панчохи шерстяні 1 -"- 1 6 5. Шкарпетки шерстяні 1 пара 6 6 місяців 6. Шкарпетки чи 1 -"- 2 6 панчохи хутряні
7. Рукавички шерстяні 1 -"- 6 6 місяців
2. Військовослужбовцям, 1. Чоботи гумові 1 -"- 2 - зайнятим на 2. Рукавиці брезентові 1 -"- 6 - гідротехнічних роботах місяців
3. Понтонерам військово- 1. Костюм (куртка і 1 комп- 2 - службовцям мостобудівних брюки) з гумовими лект
частин підрозділів, чоботами для
які виконують роботи на понтонерів
воді 2. Рукавиці брезентові 1 пара 6 - або комбіновані місяців
Примітки: 1. Старшинам і матросам строкової служби замість
костюма з водостійкої тканини з утеплювачем на
розворсованому сукні видається костюм (куртка і
брюки) бавовняний утеплений 1 комплект на 2 роки.
2. Костюм штормовий видається тільки старшинам і
матросам верхніх команд.
3. Костюм бавовняний видається машиністам, мотористам і
електрикам аварійно-рятувальних партій.
4. Рукавиці шкіряні подовжені і шкарпетки шерстяні
видаються офіцерам, мічманам та військовослужбовцям,
які проходять службу за контрактом.
5. Пояс запобіжний і каска захисна видаються
військовослужбовцям, зайнятим на
аварійно-рятувальних роботах.
6. Феска чи підшоломник, светр, рейтузи, панчохи,
шкарпетки і рукавички шерстяні, шкарпетки чи панчохи
хутряні видаються згідно з кількістю комплектації
водолазних станцій і спорядження.

Норма N 38
забезпечення спецодягом військовослужбовців
гідрографічних і океанографічних експедицій, загонів і партій
Військово-Морських Сил (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Костюм (куртка і брюки) з 1 комп- 3 -
водостійкої тканини з лект
утеплювачем на розворсо-
ваному сукні 2. Рукавиці брезентові 1 пара 3 -
місяці 3. Черевики з високими борцями 1 -"- 3 -
4. Шкарпетки шерстяні 2 -"- 1 -
5. Чоботи гумові 1 -"- 2 1
6. Мішок спальний ватяний 1 комп- 4 -
лект ___________________
* За цією нормою забезпечуються військовослужбовці, які
займаються радіонавігаційно-гідрографічним забезпеченням
Військово-Морських Сил у польових умовах і при виході у море.
Примітка: 1. Чоботи гумові видаються на 25 відсотків складу
експедиції (загону, партії).

Норма N 39
забезпечення полегшеним одягом військовослужбовців
Військово-Морських Сил при плаванні у районах з жарким
кліматом (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Для офіцерів, мічманів, старшин і
матросів, які проходять службу за
контрактом:
1. Кашкет бавовняний з козирком 1 штука 1 1
2. Куртка бавовняна з короткими 1 -"- 1 2
рукавами 3. Брюки бавовняні або брюки 1 пара 1 2
бавовняні короткі 2 -"- 6 2
місяців 4. Сандалети шкіряні 1 -"- 1 2
Для матросів і старшин строкової
служби:
5. Кашкет бавовняний з козирком 1 штука 6 -
місяців 6. Куртка бавовняна з короткими 1 комп- 6 -"- -
рукавами і брюки бавовняні лект
короткі 7. Сандалети шкіряні 1 пара 6 -"- - ______________________
* Полегшений одяг носиться тільки при плаванні у районах з
жарким кліматом, на о. Майський, о. Тендра і на південь від 40
градусів північної широти. Полегшений одяг для військовослужбовців
строкової служби видається в інвентар військової частини (корабля)
і використовується до повного зносу. За нормою, встановленою для матросів і старшин строкової
служби, також забезпечуються курсанти військових навчальних
закладів при плаванні на кораблях у районах з жарким кліматом і на
південь від 40 градусів північної широти при проходженні
корабельної практики і на стажуванні.
Примітки: 1. Кашкет бавовняний з козирком видається із
продовженням на 1 рік терміну носіння 1 кашкета
шерстяного, який видається за основною нормою.
2. Куртка бавовняна з короткими рукавами і брюки
бавовняні або брюки бавовняні короткі видаються із
продовженням на 1 рік терміну носіння 1 пари брюк
шерстяних, сандалети шкіряні - із продовженням на 1
рік терміну носіння 1 пари напівчеревиків хромових,
які видаються за основною нормою.

Норма N 40
забезпечення військовослужбовців, які проходять
службу в гарнізоні о. Зміїний (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Кашкет бавовняний з козирком 1 штука 2 -
2. Куртка бавовняна з короткими 1 -"- 2 -
рукавами 3. Брюки бавовняні короткі 1 пара 2 -
4. Напівчеревики хромові 1 -"- 2 - ____________________
* Зазначені предмети використовуються тільки під час
чергування в межах гарнізону.

Норма N 41
забезпечення речовим і санітарно-господарським майном лікувальних закладів Збройних Сил (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета | Кількість | Термін | Норма | Номер | предметів |носіння,|утримання |приміт- | на одне | років | на одне |ки, що | ліжко | | ліжко |застосо- | | | |вується | | | | при | | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Верхній одяг і білизна
1. Берет госпітальний 1 штука 2 2 штуки -
2. Костюм (куртка і 1 комплект 1 2 комп- - брюки) госпітальний лекти 3. Білизна натільна 2 -"- 1 4 -"- 1,8
4. Білизна тепла 1 -"- 1 2 -"- 1
5. Халат медичний 2 штуки 4 2 штуки 2,3
6. Рушник 3 -"- 1 4 -"- 3
7. Рушник махровий 1 -"- 1 2 -"- -
8. Шкарпетки бавовняні 6 пар 1 6 пар 1
Постільні речі
9. Наволока подушкова 3 штуки 1 6 штук 3,4,8
верхня 10. Подушка пір'яна 2 -"- 10 2 -"- 4
11. Простирадло 2 -"- 1 6 -"- 3,4,8
12. Підодіяльник 1,5 -"- 1 5 -"- -
13. Матрац ватяний 1 -"- 5 1,5 -"- -
14. Ковдра напівшерстяна 1 -"- 4 1,5 -"- -
Теплі речі
15. Шапка-вушанка із 1 -"- 4 1 -"- 5
штучного хутра 16. Пальто шерстяне із 1 -"- 5 1 -"- 5
знімним утеплювачем 17. Костюм (куртка і 1 комплект 2 1 комп- -
брюки) утеплений лект
госпітальний 18. Халат госпітальний 1 штука 2 1 штука 5
19. Мішок спальний 1 -"- 4 1 -"- 6 ватяний 20. Мішок для зберігання 1 -"- 2 1 -"- 7
і дезінфекції речей
Взуття
21. Валянки 1 пара 5 - 5
22. Калоші гумові до 1 -"- 3 - 5 валянків 23. Туфлі госпітальні 2 -"- 1 2 пари - ___________________
* За цією нормою забезпечуються військові госпіталі та
клініки (крім Головного військового клінічного госпіталю), окремі
медичні батальйони, роти, лазарети і медичні пункти. Кімнати лікарів і діагностичних відділень забезпечуються із
розрахунку 10 серветок на кушетку на 2 роки. Дитячим відділенням військових госпіталів і клінік додатково
відпускається тканина бавовняна по 40 метрів на рік на 1 ліжко.
Примітки: 1. Замість білизни теплої дозволяється видавати білизну
натільну. В жіночих палатах білизна тепла і
натільна, шкарпетки замінюються сорочками жіночими,
трико і панчохами.
2. Халати медичні видаються тільки для осіб, які
відвідують хворих у госпіталях і лазаретах, на 20
відсотків штатної кількості ліжок.
3. Для операційних і перев'язочних потреб додатково
видаються на 1 рік: халати медичні - 1 штука на 40
відсотків, рушники - 1 штука на 40, наволоки
подушкові верхні - 1 штука на 10 відсотків штатної
кількості ліжок, простирадла - 1 штука на 50
відсотків штатної кількості ліжок в госпіталях і
лазаретах.
4. Лікувально-діагностичні кімнати та кімнати лікарів
поліклінік, фізіотерапевтичних відділень (кімнат)
госпіталів забезпечуються із розрахунку: наволоки
верхні - 2 штуки, подушка пір'яна - 1 штука,
простирадла - 2 штуки на 1 кушетку, а медпунктам -
по 1 подушці пір'яній.
5. Теплі речі (шапки-вушанки, пальто шерстяне із
знімним утеплювачем, халат госпітальний, валянки і
калоші гумові до валянків) видаються тільки
госпіталям і клінікам на 50 відсотків, а
туберкульозним госпіталям і клінікам та
туберкульозним відділенням госпіталів - на 100
відсотків штатної кількості ліжок. Валянки і калоші
гумові до них у місцевостях з жарким кліматом в
лікувальних установах (за винятком туберкульозних)
не видаються.
6. Мішки спальні видаються тільки туберкульозним
госпіталям, клінікам та туберкульозним відділенням
на 50 відсотків штатної кількості ліжок, а також по
2 штуки на кожний штатний санітарний автомобіль.
7. Мішки для зберігання і дезінфекції речей
відпускаються на 25 відсотків штатної кількості
ліжок, лазаретам (стаціонарам) і медичним пунктам
мішки не видаються.
8. Для інфекційних відділень (госпіталів) додатково
видаються: білизна натільна - 2 комплекти, наволоки
подушкові верхні - 2 штуки, простирадла - 2 штуки на
1 рік.

Норма N 42
забезпечення речовим, санітарно-господарським майном
Головного військового клінічного госпіталю
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета | Кількість | Термін | Норма | Номер | предметів |носіння,|утримання |приміт- | на одне | років | на одне |ки, що | ліжко | | ліжко |застосо- | | | |вується | | | | при | | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Верхній одяг і білизна
1. Берет госпітальний 1 штука 2 2 штуки -
2. Костюм (куртка і 1 комплект 1 2 комп- 1 брюки) госпітальний лекти 3. Халат жіночий 1 штука 1 2 штуки 2
госпітальний 4. Халат утеплений 1 -"- 2 2 -"- 2
жіночий госпітальний 5. Білизна натільна 2 комплекти 1 4 комп- 1
лекти 6. Білизна тепла 1 -"- 1 2 -"- 1
7. Сорочка бавовняна 4 штуки 1 8 штук 2 жіноча 8. Шкарпетки бавовняні 8 пар 1 10 пар 1
9. Панчохи бавовняні 6 -"- 1 8 -"- 2
10. Рушник 4 штуки 1 4 штуки -
11. Рушник махровий 3 -"- 2 3 -"- -
12. Рушник процедурний 1 -"- 1 2 -"- 3 махровий 13. Рушник кухонний 1 -"- 1 2 -"- 4
14. Підкомірці до костюма 4 -"- 1 6 -"- - і халата
Постільні речі
15. Наволока подушкова 4 -"- 1 6 -"- -
верхня 16. Подушка пір'яна 2 -"- 10 3 -"- -
17. Простирадло 4 -"- 1 8 -"- -
18. Підодіяльник 3 -"- 1 6 -"- -
19. Матрац ватяний 1 -"- 5 2 -"- -
20. Ковдра бавовняна 1 -"- 5 2 -"- - літня (покривало) 21. Ковдра напівшерстяні 1 -"- 4 2 -"- -
чи шерстяна 1 -"- 10 2 -"- - 22. Килимок приліжковий 1 -"- 10 2 -"- -
23. Серветка на подушку 2 -"- 3 3 -"- 5
Теплі речі
24. Шапка-вушанка із 1 штука 4 1 штука 6
штучного хутра 25. Пальто шерстяне із 1 -"- 5 1 -"- 6
знімним утеплювачем 26. Костюм (куртка і 1 комплект 2 1 комп- -
брюки) утеплений лект
госпітальний 27. Халат госпітальний 1 штука 2 1 штука -
28. Мішок для зберігання 1 -"- 2 1 -"- 6 й дезінфекції речей
Взуття
29. Валянки 1 пара 4 1 пара 6
30. Калоші гумові до 1 -"- 4 1 -"- 6 валянків 31. Туфлі госпітальні 1 -"- 1 2 -"- -
Для операційних і перев'язочних потреб
32. Рушник 1 штука 1 2 штуки 7
33. Простирадло 1 -"- 1 2 -"- 7
34. Наволока подушкова 1 -"- 1 1 -"- 7 верхня 35. Ковпак медичний 1 -"- 1 1 -"- 7
36. Сорочка для хірургів 1 -"- 1 1 -"- -
37. Брюки для хірургів 1 пара 1 1 пара -
38. Халат медичний 1 штука 1 1 штука 7
39. Бахіли для хірургів 1 пара 1 1 пара 7 _____________________
* Диспансерні і лікувально-діагностичні відділення (кімнати)
забезпечуються з розрахунку на 1 кушетку: подушка - 1 штука на 10
років, килимок приліжковий - 1 штука на 10, простирадла - 2 штуки
на 1, наволоки подушкові верхні - 2 штуки на 1, рушник махровий -
1 штука на 1, серветки - 20 штук на 2 роки. Лікарям та середньому медичному персоналу виїзних бригад
швидкої медичної допомоги дозволяється видавати додатково пальто
шерстяне із знімним утеплювачем - 1 штука на 5 років, рукавички
шерстяні - 1 пара на 2 роки. На 1 штатний санітарний автомобіль
дозволяється видавати мішки спальні - 2 штуки на 4 роки.
Примітки: 1. Костюм (куртка і брюки) госпітальний, білизна тепла
і натільна, шкарпетки бавовняні видаються тільки в
чоловічих палатах. Замість білизни теплої
дозволяється видавати білизну натільну.
2. Халат жіночий госпітальний, халат утеплений жіночий
госпітальний, сорочки бавовняні жіночі і панчохи
бавовняні видаються тільки в жіночих палатах
3. Рушники процедурні махрові видаються на 20 відсотків
штатної кількості ліжок для проведення водних
лікувальних процедур.
4. Рушники кухонні видаються на 50 відсотків ліжок.
5. Серветки видаються на кількість стаціонарних хворих,
які одержують процедури в лікувально-діагностичних
відділеннях.
6. Шапки-вушанки, пальта шерстяні із знімним
утеплювачем, мішки для зберігання і дезінфекції
речей, валянки і калоші гумові до валянків видаються
на 20 відсотків штатної кількості ліжок.
7. Рушники, простирадла, наволоки, ковпаки і халати
медичні, бахіли для хірургів видаються на штатну
кількість ліжок хірургічного профілю.

Норма N 43
забезпечення речовим і санітарно-господарським майном пологових
і гінекологічних відділень госпіталів, клінік Збройних Сил
(інвентарне майно)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість предметів|Термін| Норма |Номер | на одне ліжко |носін-|утрима-|примі- |———————————————————|ня, в |ння на |тки, |в полого|в гінеколо|роках |одне |що за- |вих від-|гічних | |ліжко |стосо- |діленнях|відділен- | | |вуєть- | |нях | | |ся при | | | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Сорочка жіноча 6 штук 6 штук 3 6 штук -
2. Трико бавовняне - 4 -"- 1 4 -"- -
3. Бюстгальтер 5 -"- - 2 6 -"- -
4. Простирадло 5 -"- 5 -"- 2 6 -"- -
5. Підодіяльник 5 -"- 5 -"- 2 6 -"- -
6. Наволока подушкова 6 -"- 6 -"- 2 8 -"- - верхня 7. Підстилка 9 -"- 6 -"- 1 8 -"- -
8. Рушник 6 -"- 4 -"- 2 4 -"- -
9. Рушник махровий 2 -"- 2 -"- 2 4 -"- -
10. Сорочечка дитяча 16 -"- - 2 16 -"- -
11. Пелюшка тепла 20 -"- - 2 20 -"- -
12. Пелюшка літня 23 -"- - 1 30 -"- -
13. Простирадло дитяче 5 -"- - 2 5 -"- -
14. Наволока дитяча 10 -"- - 3 10 -"- -
15. Рушник для 2 -"- - 1 4 -"- - пологових кімнат 16. Простирадло для 3 -"- - 1 4 -"- -
пологових кімнат 17. Халат утеплений 2-"- 2 -"- 3 2 -"- -
жіночий госпітальний 18. Ковдра напівшерстяна 1 -"- 1 -"- 4 1,5 -"- -
19. Ковдра літня 1 -"- 1 -"- 5 1 -"- - (покривало) 20. Матрац ватяний 1 -"- 1 -"- 5 1,5 -"- -
21. Подушка пір'яна 2 -"- 2 -"- 10 2 -"- -
22. Туфлі госпітальні 1 пара 1 пара 1 1 пара -
23. Шкарпетки бавовняні 3 -"- 3 -"- 1 8 -"- -
24. Ковдра байкова 1 штука - 3 1 штука - дитяча 25. Ковдра дитяча 1 -"- - 5 1 -"- -
шерстяна 26. Матрац дитячий 1 -"- - 5 1,5 -"- -
27. Халат жіночий 2 -"- - 2 3 -"- - госпітальний 28. Косинка бавовняна 2 -"- 2 штуки 1 2 -"- -
29. Наволока матрацна дитяча 2 -"- - 4 2 -"- -

Норма N 44
забезпечення речовим і санітарно-господарським майном
санаторно-курортних установ Збройних Сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета | Кількість | Термін | Норма | Номер | предметів |носіння,|утримання |приміт- | на одне | років | на одне |ки, що | ліжко | | ліжко |застосо- | | | |вується | | | | при | | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Білизна
1. Рушник 2 штуки 1 4 штуки -
2. Рушник процедурний 1 -"- 1 2 -"- 1 махровий 3. Рушник кухонний 1 -"- 6 4 -"- 2
місяців
Постільні речі
4. Наволока подушкова 2,5 штуки 1 6 штук -
верхня 5. Подушка пір'яна 2 -"- 10 2 -"- -
6. Простирадло 2 -"- 1 6 -"- 3,4
7. Підодіяльник 1,5 -"- 1 4 -"- 4
8. Матрац ватяний 1-"- 5 1,2 -"- 4,5
9. Ковдра бавовняна 1 -"- 6 2 -"- - літня (покривало) 10. Ковдра шерстяна чи 1 -"- 10 1,2 -"- 6
напівшерстяна 1 -"- 4 1,2 -"- - 11. Килимок приліжковий 1 -"- 10 1,5 -"- - ____________________
* За цією нормою забезпечуються військові санаторії (крім
клінічних санаторіїв) будинки відпочинку, профілакторії,
туристичні бази і пансіонати. Туристичним базам речове майно за цією нормою видається за
плату. Кімнати лікарів та лікувально-діагностичних відділень
забезпечуються з розрахунку на 1 кушетку: подушка - 1 штука - 10
років, простирадла - 2 штуки на 1, наволоки подушкові верхні - 2
штуки на 1, серветки на подушку - 10 штук на 2 роки.
Примітки: 1. Туристичним базам замість рушників процедурних
махрових дозволяється видавати рушники махрові.
2. Рушники кухонні видаються на 20 відсотків штатної
кількості ліжок.
3. До норми утримання простирадл входять і простирадла,
призначені для спеціальних кімнат і
кліматолікування. Норма утримання простирадл для
кістково-туберкульозних санаторіїв становить 8 штук
на 1 ліжко.
4. Дитячим санаторіям на 1 ліжко видаються: простирадла
- 3 штуки на 1 рік, підодіяльники - 2 штуки на 1,
матрац ватяний - 1 штука на 3 і тканина бавовняна -
40 м на 1 рік.
5. Норма утримання матраців для кістково-туберкульозних
санаторіїв становить 1,5 штуки на 1 ліжко.
6. Туристичним базам і профілакторіям замість ковдр
шерстяних дозволяється видавати ковдри
напівшерстяні.

Норма N 45
забезпечення речовим майном клінічних санаторіїв
Збройних Сил (інвентарне майно)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета | Кількість | Термін | Норма | Номер | предметів |носіння,|утримання |приміт- | на одне | років | на одне |ки, що | ліжко | | ліжко |застосо- | | | |вується | | | | при | | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Білизна
1. Рушник 4 штуки 1 4 штуки -
2. Рушник процедурний 2 -"- 1 4 -"- - махровий 3. Рушник кухонний 1 -"- 6 4 -"- 1
місяців 4. Серветка на подушку 25 -"- 3 30 -"- 2
Постільні речі
5. Наволока подушкова 3 штуки 1 6 штук -
верхня 6. Подушка пір'яна 2 -"- 10 2 -"- -
7. Простирадло 4 -"- 1 8 -"- -
8. Підодіяльник 2 -"- 1 4 -"- -
9. Матрац ватяний 1 -"- 5 2 -"- -
10. Ковдра бавовняна 1 -"- 6 2 -"- - літня (покривало) 11. Ковдра шерстяна 1 -"- 10 2 -"- -
12. Килимок приліжковий 1 -"- 10 1 -"- -
Примітки: 1. Рушники кухонні видаються на 20 відсотків штатної
кількості ліжок.
2. Серветки видаються для процедурних, стоматологічних,
фізіотерапевтичних кабінетів та кабінетів для
прийому хворих - 25 штук на 1 кушетку.

Норма N 46
забезпечення речовим та санітарно-господарським майном
військовослужбовців Центрів (станцій) та відділень переливання
крові Збройних Сил (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета | Кількість | Термін | Номер | предметів |носіння,|примітки, | на одну | років |що засто- | станцію | |совується |(відділення)| |при видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Ковпак медичний 50 штук 1 1
2. Халат медичний 200 -"- 2 -
3. Сорочка для хірургів 50 -"- 1 1
4. Брюки для хірургів 50 пар 1 1
5. Бахіли для хірургів 100 -"- 1 -
6. Простирадло 150 штук 1 -
7. Наволока подушкова верхня 150 -"- 1 -
8. Рушник 300 -"- 1 -
9. Туфлі госпітальні 30 пар 1 -
10. Мішок для зберігання та 50 штук 3 - дезінфекції речей ____________________
* Норма розрахована на Центр (станцію, відділення)
переливання крові, який забезпечує забір крові у 3000 донорів на
рік. При збільшенні пропускної спроможності на кожні наступні 1000
донорів норма видачі предметів збільшується на 20 відсотків. На кожний Центр (станцію, відділення) додатково видаються по
4 комплекти постільних речей (ковдра напівшерстяна - на 4 роки,
підодіяльник - на 1, матрац ватяний - на 5, подушка пір'яна - на
10 років), а військовослужбовцям, які працюють на виїзді, у зимову
пору видаються валянки з калошами гумовими - 1 пара на 3 роки та
рукавиці бавовняні теплі - 1 пара на 1 рік.
Примітка: 1. Ковпаки медичні, сорочки та брюки для хірургів
видаються для донорів плазм і компонентів крові.

Норма N 47
забезпечення спецодягом військовослужбовців медичних
і ветеринарних частин і установ Збройних Сил
(інвентарне майно)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Кому видається | Найменування |Кількі- |Термін|Номер | предмета |сть пре-|носін-|примі- | |дметів |ня, |тки, | |на одну |років |що за- | |людину | |стосо- | | | |вуєть- | | | |ся при | | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Лікарям, середньому та 1. Ковпак медичний 3 штуки 2 - молодшому медичному 2. Халат медичний 3 -"- 2 1 персоналу медичних 3. Рушник 2 -"- 1 - підрозділів, частин і 4. Туфлі госпітальні 1 пара 1 2 установ 5. Сорочка для 2 штуки 1 3 хірургів
6. Брюки для хірургів 2 пари 1 3 7. Бахіли для хірургів 1 -"- 1 3
Додатково видаються:
а) лікарям, середньому та 1. Фартух прогумований 1 штука 1 - молодшому медичному
персоналу, які працюють в
операційних, перев'язоч-
них, процедурних
кабінетах (у тому числі, у
водолікувальних і
грязелікувальних кабінетах
і відділеннях), гінеколо-
гічних, урологічних,
шкірновенерологічних
відділеннях, в душових
прийомних відділень, в
санітарно-бактеріологічних,
клініко-діагностичних
лабораторіях, в
санітарно-епідеміологічних)
санітарно-хімічних,
протиепідеміологічних
підрозділах, частинах і
установах, а також
середньому медперсоналу,
що працює в лабораторіях;
б) лікарям, середньому та 1. Фартух прогумо- 1 штука 1 - молодшому медперсоналу, що мований
працюють в патолого- 2. Нарукавники про- 1 пара 1 - анатомічних кабінетах, гумовані
відділеннях, лабораторіях 3. Рукавиці гумові 1 пара 1 - і судово-медичних 4. Окуляри захисні 1 штука без - лабораторіях та безбарвні терміну експертизах;
в) середньому та молодшому 1. Халат бавовняний 1 -"- 2 - медичному персоналу, 2. Рукавиці гумові 1 пара 1 - зайнятому на роботах по 3. Фартух прогумо- 1 штука 1 4 дезінфекції, дератизації, ваний
змішуванню миш'яків та
ядів і обпилюванню ними
2. Лікарям, середньому та 1. Халат протичумний 4 -"- 2 - молодшому медичному 2. Комбінезон 3 -"- 2 - персоналу, що працюють у протичумний
підрозділах, частинах і 3. Підшоломник 3 -"- 2 - установах по боротьбі з протичумний
особливо небезпечними 4. Костюм (сорочка і 1 ком- 1 5 інфекціями брюки) бавовняний плект
5. Білизна натільна 2 -"- 1 - 6. Шкарпетки (панчохи) 2 пари 1 - бавовняні
7. Фартух прогумований 2 штуки 2 - 8. Нарукавники 2 пари 2 - прогумовані
9. Рукавиці гумові 2 -"- 2 - 10. Чоботи гумові 2 -"- 2 - 11. Окуляри захисні 1 штука без - безбарвні терміну
3. Персоналу аптек, 1. Халат медичний 3 штуки 2 - медичних і ветеринарних 2. Ковпак медичний 3 -"- 2 - складів, контрольно- 3. Рушник 1 -"- 1 - аналітичних лабораторій 4. Фартух прогумо- 1 -"- 1 6 ванни
5. Рукавиці гумові 1 пара 1 6 6. Нарукавники захисні 1 -"- 1 6 7. Окуляри захисні 1 штука без 6 безбарвні терміну 8. Респіратор 1 штука без 6 терміну
4. Лікарям, лаборантам, 1. Фартух прогумо- 1 штука 1 - препараторам і санітарам ваний
вірусних лабораторій 2. Нарукавники про- 1 пара 2 - гумовані
3. Чоботи гумові 1 -"- 2 -
5. Ветеринарним лікарям, 1. Ковпак медичний 2 штука 2 7 середньому та молодшому 2. Халат медичний 2 -"- 2 - ветеринарному персоналу 3. Рушник 2 -"- 1 - ветеринарних підрозділів,
частин і установ *
Додатково видаються:
ветеринарним лікарям, 1. Костюм (куртка і 1 комп- 2 - фельдшерам, ветеринарним брюки) бавовняний лект
санітарам, які зайняті на 2. Окуляри захисні 1 штука без - виконанні дезінфекційних безбарвні терміну робіт
6. Персоналу, який 1. Халат бавовняний 1 -"- 1 - зайнятий доглядом за
хворими та лабораторними
тваринами
7. Слухачам і курсантам ме- 1. Ковпак медичний 1 -"- 2 - дичних і ветеринарних вій- 2. Халат медичний 1 -"- 2 - ськових навчальних за- 3. Рушник 1 -"- 1 8 кладів 4. Бахіли для 2 пари 1 - хірургів
5. Туфлі госпітальні 1 -"- 1 - 6. Брюки бавовняні 1 -"- 2 - _________________
* Крім, зазначених у розділі 5 предметів спецодягу для
особового складу ветеринарних установ додатково відпускаються (на
одну установу):
—————————————————————————————————————————————————————————————————— найменування предмета |ветеренарно- |ветеренарно- |ветерена- |фельдшерський|епізоотичний |рно-конт- |та ветеренар-|загін |рольний |ний пункт | |пункт ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Костюм (куртка і - 2 комплекти 4 комп-
брюки) бавовняний на 2 роки лекти
на 1 рік
2. Підшоломник протичумний - 2 штуки на -
1 рік 3. Фартух прогумований 1 штука 4 штуки -
на 1 рік на 1 рік 4. Чоботи гумові 1 пара 4 пари -
на 2 роки на 2 роки
Примітки: 1. Фізіотехнікам і зубним технікам видається халат
синього кольору.
2. Туфлі госпітальні видаються для чергування у
стаціонарі.
3. Сорочки, брюки та бахіли для хирургів видаються у
відділеннях хірургічного профілю.
4. Фартух прогумований видається тільки зайнятим на
роботах по дератизації.
5. Костюм (сорочка і брюки) бавовняний видається
військовослужбовцям, які зайняті на роботах в
стаціонарних лабораторіях.
6. Фартух прогумований, рукавиці гумові, нарукавники
захисні, окуляри захисні безбарвні та респіратор
видаються тільки військовослужбовцям, які зайняті на
розфасовці, та фармацевтам, які працюють з кислотами
та отруйними речовинами.
7. Ковпак медичний ветеринарним інструкторам і
лаборантам не видається.
8. Рушники видаються на 25 відсотків курсантів медичних
військових навчальних закладів і на 10 відсотків
курсантів ветеринарної медицини військового
відділення цивільного вищого навчального закладу.

Норма N 48
забезпечення речовим майном творчого складу штатних
ансамблів пісні і танцю Збройних Сил (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Концертний військовий одяг
1. Кашкет шерстяний 1 штука 2 1
2. Кашкет-безкозирка шерстяний 1 -"- 2 2,3
3. Кашкет-безкозирка літній 1 -"- 3 2,3
4. Стрічка до кашкета-безкозирки 2 -"- 2 2,3
5. Кітель шерстяний з 1 -"- 2 1,4,5 аксельбантом 6. Тужурка шерстяна 1 -"- 3 3
7. Брюки шерстяні 1 пара 2 1,2,3,4,
8. Фланельовка шерстяна з 1 штука 3 2,3 аксельбантом 9. Форменка бавовняна літня з 2 -"- 2 2,3
аксельбантом 10. Комір формений 1 -"- 1 2,3
11. Сорочка 3 -"- 2 1,3
12. Галстук 2 -"- 2 1,3
13. Тільник 2 -"- 2 2,3
14. Шкарпетки бавовняні 4 пари 1 6
15. Напівчеревики хромові 1 -"- 2 1
16. Ремінь поясний 1 штука 3 -
Репетиційний одяг **
17. Фуфайка 2 штуки 1 -
18. Шаровари 2 -"- 1 7
19. Плавки 2 -"- 1 7
20. Халат шовковий 1 -"- 1 8
21. Рушник 2 -"- 1 -
22. Балетки 4 пари 1 -
23. Тапочки шкіряні 2 -"- 1 - _____________________
* Предмети, концертного військового одягу видаються
військовослужбовцям та цивільному персоналу штатних військових
оркестрів, за винятком осіб, які отримують військову форму одягу
за нормою N 57. В зимову пору року, крім того, цивільному персоналу
військових оркестрів видаються: шапка-вушанка з овчини - на 3
роки, пальто зимове з аксельбантом, кашне - на 4 роки, а також
усьому складу оркестру видаються рукавички шерстяні - 1 пара на 2
роки.
** Предмети репетиційного одягу купуються адміністрацією
ансамблю за рахунок їхнього кошторису.
Примітки: 1. Кашкет шерстяний, сорочка та галстук творчому складу
штатних ансамблів пісні і танцю Військово-Морських
Сил не відаються. Солдатам і сержантам строкової
служби військових оркестрів (крім Військово-Морських
Сил) кашкет шерстяній, кітель шерстяній з
аксельбантом і брюки шерстяні, напівчеревики хромові
видаються на строк служби. Вказаним
військовослужбовцям на строк служби видаються 2
сорочки і 1 галстук.
2. Зазначені предмети видаються творчому складу штатних
ансамблів пісні і танцю Військово-Морських Сил.
3. Офіцерам, мічманам, старшинам і матросам, які
проходять службу за контрактом, а також цивільному
персоналу військових оркестрів Військово-Морських
Сил замість фланельовки шерстяної видається тужурка
шерстяна. Тужурка шерстяна з аксельбантом, брюки
шерстяні, сорочка і галстук видаються також художнім
керівникам, хормейстерам, диригентам хорів та
оркестрів, ансамблів пісні і танцю
Військово-Морських Сил. Кашкет-безкозирка шерстяний,
кашкет-безкозирка літній, стрічки до
кашкетів-безкозирок, форменка бавовняна літня, комір
формений і тільник військовим оркестрам
Військово-Морських Сил не видаються
4. Кітель шерстяний з аксельбантом і брюки шерстяні
видаються штатним ансамблям пісні і танцю, а також
військовим оркестрам (крім Військово-Морських Сил).
5. Кітель шерстяний з аксельбантом творчому складу
ансамблів пісні і танцю та військовим оркестрам
Військово-Морських Сил не видається.
6. Шкарпетки бавовняні танцюристам ансамблів пісні і
танцю видаються 6 пар на 1 рік.
7. Шаровари і плавки видаються танцюристам-чоловікам.
Жінкам замість шароварів і плавок видаються спідниця
і рейтузи.
8. Халат шовковий видається тільки жінкам-танцюристкам.

Норма N 49
забезпечення спецодягом військовослужбовців, зайнятих
на роботах в продовольчій службі Збройних сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Кому видається | Найменування |Кількі- |Термін|Номер | предмета |сть пре-|носін-|примі- | |дметів |ня, |тки, | |на одну |років |що за- | |людину | |стосо- | | | |вуєть- | | | |ся при | | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Начальникам їдалень 1. Куртка для кухарів 3 штуки 2 1,2 (камбузів), черговим по
їдальні, солдатам і
матросам, призначеним для
різання хліба
2. Кухарям (кокам) усіх 1. Ковпак для кухарів 2 -"- 1 2 категорій 2. Картка для кухарів 3 -"- 1 2 3. Брюки для кухарів 2 пари 1 2 4. Фартух для кухарів 3 штуки 1 2 5. Тапочки казармені 2 пари 1 - 6. Рушник 3 штуки 1 3 7. Шкарпетки бавовняний 3 пари 1 -
3. Начальникам 1. Халат бавовняний 3 штуки 2 2 продовольчих складів
4. Начальникам хлібо- 1. Ковпак для кухарів 2 -"- 1 2 пекарень, їх заступникам, 2. Халат бавовняний 3 -"- 2 2 інструкторам з хлібо-
печення, начальникам
відділень хлібопечення,
лаборантам
5. Пекарям усіх категорій 1. Ковпак для кухарів 2 -"- 1 2 2. Сорочка для пекарів 3 -"- 1 2 3. Брюки для кухарів 3 пари 1 2 4. Фартух для кухарів 3 штуки 1 2 5. Рушник 3 -"- 1 2 6. Рукавиці брезентові 2 пари 1 - 7. Тапочки казармені 2 -"- 1 - 8. Шкарпетки бавовняні 3 пари 1 -
6. Військовослужбовцям, 1. Фартух для кухарів 1 штука 1 2 зайнятим на роботах з 2. Халат бавовняний 2 -"- 1 2 навантаженням і 3. Рукавиці комбіновані 2 пари 1 - перевезення хліба
7. Військовослужбовцям, 1. Фартух клейонковий 1 штука 2 4 зайнятим на роботах з з нагрудником
навантаження і 2. Рукавиці комбіновані 2 пари 1 - перевезення м'яса 3. Нарукавники з 1 -"- 1 4 клейонки
4. Чоботи гумові 1 -"- 2 -
8. Військовослужбовцям, 1. Фартух прогумований 1 штука 1 - зайнятим на забої худоби 2. Чоботи гумові 1 пара 2 - та обробці туш
9. Військовослужбовцям 1. Ковпак для кухарів 2 штуки 1 2 добового наряду по 2. Фартух для кухарів 2 -"- 1 2,5 їдальні
Примітки: 1. Черговий лікар та інші особи, які перевіряють
кухні-їдальні, забезпечуються куртками для кухарів
за рахунок наявних згідно з нормою утримання.
2. Норми утримання курток, ковпаків, брюк і фартухів
для кухарів, сорочок для пекарів, халатів бавовняних
і рушників становлять 5 штук кожного найменування,
3. Рушники бавовняні видаються за рахунок наявності їх
у військових частинах згідно з нормою утримання.
4. Фартухи та нарукавники клейонкові виготовляються
військовими частинами з клейонки після закінчення
терміну її експлуатації в їдальні.
5. Військовослужбовцям, зайнятим на митті посуду,
видається фартух клейонковий з нагрудником.
Норма N 50
забезпечення спецодягом військовослужбовців Збройних Сил,
зайнятих на виконанні різних спеціальних робіт
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Кому видається | Найменування |Кількі- |Термін|Номер | предмета |сть пре-|носін-|примі- | |дметів |ня, |тки, | |на одну |років |що за- | |людину | |стосо- | | | |вуєть- | | | |ся при | | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка і 1 комп- 3 - постійно працюють в брюки) бавовняний лект
неопалюваних приміщеннях утеплений
складів, базі майстерень
2. Валянки 1 пара 3 1
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - зайняті вантажно- брюки) бавовняний лект
розвантажувальними 2. Рукавиці 1 пара 6 - роботами та комбіновані місяців
обслуговуванням техніки 3. Фартух прогумований 1 штука 6 -"- 2 на складах (базах),
начальникам складів
(сховищ) і комірникам
матеріальних засобів

Військовослужбовцям, які 1. Халат бавовняний 2 -"- 3 - працюють в лабораторіях, а
також зайнятим на роботах
по відбору проб хімічних
продуктів (у тому числі
ПММ)
Додатково видаються 1. Фартух прогумований 1 -"- 1 - військовослужбовцям, які 2. Рукавиці гумові 1 пара 1 - працюють в хімічних 3. Рукавиці кислото- 1 -"- 1 - лабораторіях і лугостійкі (при
лабораторіях ПММ, а також роботі з кислотами
зайнятим на роботах по та лугами)
відбору проб хімічних 4. Окуляри захисні 1 штука 3 - продуктів (у тому числі безбарвні
ПММ) 5. Чоботи на масло- 1 пара 2 3 бензостійкій
підошві гумові
6. Фартух захисний 2 штуки 2 4 (при роботі з
кислотами та луками)
7. Нарукавники захисні 2 пари 2 4
(роботі з кислотами
та лугами)
8. Чоботи кислото- 1 пара 2 4
лугостійкі (при
роботі з кислотами
та лугами)
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - зайняті на роботах по брюки) брезенто- лект
зливанню та наливанню вий)
нафтопродуктів, слюсарям 2. Рукавиці ком- 1 пара 3 - по ремонту нафтопроводів біновані місяці
і складських місткостей 3. Чоботи на мас- 1 -"- 2 - для пального, а також лобензостійкій
зайнятих на роботах по підошві гумові
зачищенню резервуарів на
складах пального та
залізничних цистерн з
під нафтопродуктів
Начальникам складів 1. Костюм ізолюючий 1 комп- 2 - (сховищ) і комірникам лект
хімічних речовин і 2. Чоботи гумові 1 пара 2 -
продуктів 3. Рукавиці гумові 1 -"- 1 -
Військовослужбовцям, які 1. Халат бавовняний 1 штука 1 - працюють в порохових 2. Калоші гумові 1 пара 2 - складах, і піротехнікам 3. Рукавиці комбіновані 1 -"- 6 5
Військовослужбовцям, які 1. Костюм ізолюючий 1 комп- 2 - працюють з руйнівними лект
хімічними речовинами, в 2. Фартух прогумований 1 штука 2 - тому числі акумуляторщикам 3. Рукавиці кислото- 1 пара 1 - лугостійкі
4. Калоші гумові до 1 -"- 1 - валянків
5. Окуляри захисні 1 штука 3 - безбарвні
Військовослужбовцям, які 1. Фартух прогумований 1 штука 2 - працюють в гальванічних 2. Рукавиці кислото- 1 пара 1 - цехах лугостійкі
3. Нарукавники 1 -"- 2 - прогумовані
4. Чоботи гумові 1 -"- 1 - 5. Окуляри захисні 1 штука 3 - безбарвні
Військовослужбовцям, які 1. Рукавиці гумові 1 пара 1 - виконують електротехнічні діелектричні
роботи 2. Калоші діелектричні 1 -"- 1 -
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - працюють на електрогазо- брюки) бавовняний лект
зварюванні та різанні для зварювальників
металів, біля горну та 2. Костюм (куртка і 1 -"- 2 6 плавильних печей брюки) бавовняний
утеплений для
зварювальників
3. Валянки 1 пара 3 1 4. Рукавиці брезентові 1 -"- 3 - місяці
5. Шолом зі світло- 1 штука без 7 фільтром терміну 6. Окуляри світлозахисні 1 -"- -"- 7 7. Калоші діелектричні 1 пара 1 8 8. Рукавиці діелектричні 1 -"- 1 8
Військовослужбовцям- 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - мотористам парових брюки) бавовняний лект
установок, механікам 2. Рукавиці брезентові 1 пара 6 - радіолокаційних і місяців гідроакустичних станцій,
дорожніх машин, підйомних
механізмів (кранів,
копрів), компресорних
установок та інших
подібних машин, майстрам
по ремонту матеріальної
частини артилерії
мінометів, стрілецької
зброї, радіолокаційних
установок і агрегатів
живлення
Військовослужбовцям, які 1. Рукавиці брезентові 1 пара 6 - зайняті на будівельних і місяців ремонтних роботах,
саперам, теслярам,
покрівельникам,
мостовикам, слюсарям,
токарям та іншим фахівцям,
зв'язаним з механічною
обробкою металів, дорожнім
майстрам, арматурникам,
штукатурам, асфальтобетон-
никам, каменярам, малярам
Військовослужбовцям, які Те ж 1 -"- 6 -"- - зайняті на земляних
роботах
Військовослужбовцям, які Те ж 1 -"- 6 -"- - заряджають гармати на
станках заряджання на
кораблях і на берегових
баштових установках
Військовослужбовцям, які 1. Фартух брезентовий 1 штука 1 9 зайняті на роботах по з нагрудником
підкуванню коней, ковалям, 2. Рукавиці брезентові 1 пара 6 9 шевцям і лимарям місяців
Військовослужбовцям- 1. Халат бавовняний 1 штука 1 - складальникам і друкарям
друкарень, картографічних
підприємств
Військовослужбовцям 1. Берет шерстяний 1 -"- 2 10 військових представництв 2. Костюм (куртка і 1 комп- 2 10 Міноборони брюки) бавовняний лект
Військовослужбовцям- 1. Костюм (куртка і 1 -"- 1 11 інспекторам котлонагляду брюки) бавовняний
2. Рукавиці брезентові 1 пара 1 11
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - зайняті на роботах по брюки) бавовняні лект
експлуатації котелень і 2. Костюм (куртка і 1 -"- 1 12 теплосилових установок брюки) брезентовий
3. Рукавиці брезентові 1 пара 3 - місяці 4. Окуляри захисні 1 штука 3 - безбарвні
4. Респіратор 1 -"- без 13 терміну
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка і 1 комп- 2 - зайняті на роботах по брюки) брезентовий лект
експлуатації інженерних 2. Рукавиці 1 пара 6 - мереж і санітарно- комбіновані місяців технічних споруд 3. Окуляри захисні 1 штука 3 - безбарвні
4. Костюм (куртка і 1 комп- 3 14 брюки з гумовими лект
чоботами) для
понтонерів
5. Рукавиці гумові 1 пара 1 14
Військовослужбовцям- 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - дресирувальникам і вожатим брюки) бавовняний лект
службових собак 2. Рукавиці брезентові 1 пара 6 - місяців 3. Куртка і брюки 1 комп- 3 - ватяні для лект
дресирувальників
4. Нарукавники ватяні 1 пара 3 - для дресирувальників
Військовослужбовцям, які 1. Фартух протумований 2 штуки 3 - зайняті на роботах з миття
бойових, стройових та
транспортних машин (на
пост)
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - зайняті на роботах по брюки) бавовняний лект
будівництву та ремонту 2. Рукавиці брезентові 1 пара 4 - кораблів і або комбіновані місяці монтажникам 3. Каска захисна 1 штука без - металоконструкцій терміну 4. Окуляри захисні 1 -"- 3 - безбарвні
Військовослужбовцям, які 1. Берет бавовняний 1 -"- 1 - постійно зайняті на роботах 2. Шапка-вушанка із 1 -"- 1 - з приймання та зберігання штучного хутра
етильованого бензину, а 3. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - також на за правці машин брюки) бавовняний лект
цим бензином 4. Фартух прогумований 1 штука 2 - 5. Білизна натільна 2 комп- 1 - лекти
6. Рукавиці гумові 2 пари 1 - 7. Рукавиці комбіновані 2 -"- 1 - 8. Чоботи гумові 1 -"- 1 - 9. Шкарпетки бавовняні 2 -"- 1 -
Командирам рейдових 1. Куртка із водо- 1 штука 3 - катерів, катерів- стійкої тканини
торпедоловів та їм з утеплювачем на
відповідних катерів, розворсованому сукні
військовим лоцманам 2. Брюки із водостійкої 1 пара 4 - тканини з утеплювачем
на розворсованому
сукні
3. Рукавиці брезентові 1 пара 6 15 місяців 4. Рукавиці бавовняні 1 -"- 1 15 теплі
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - працюють в берегових брюки) бавовняний лект
умовах з мінами, 2. Костюм (куртка і 1 -"- 3 16 торпедами) сітьовими брюки) бавовняний
агрегатами, баками та на утеплений
щитових станціях; 3. Рукавиці брезентові 1 пара 3 16 військовослужбовцям місяці штатних команд складів 4. Плащ брезентовий 1 штука 3 16 радіотехнічного майна по 5. Куртка із водо- 1 -"- 3 17 приготуванню та установці стійкої тканини з
радіо-гідроакустичних утеплювачем на
буїв розворсованому сукні
Військовослужбовцям, які 1. Куртка із водо- 1 -"- 3 - зайняті на кабельних водостійкої тканини
роботах на кабельних з утеплювачем на
роботах, на роботах в розворсованому сукні
боно-сітьових партіях і 2. Брюки із водо- 1 пара 4 - на станціях стійкої тканини
розмагнічування з утеплювачем на
розворсованому сукні
3. Рукавиці брезентові 1 -"- 6 - місяців 4. Черевики з високими 1 -"- 3 - берцями
5. Рукавиці гумові 4 -"- 1 18 6. Костюм ізолюючий 2 комп- 2 18 лекти
7. Чоботи гумові 2 пари 2 18 з високими
халявами
8. Фартух прогумований 1 штука 3 19
Військовослужбовцям, які 1. Комбінезон ЗВС 1 комп- 3 - безпосередньо виконують лект
роботи по ремонту,
настройці та експлуатації
радіолокаційних станцій
та інших радіоелектронних
пристроїв в
електромагнітному полі
надвисокої частоти, що
перевищують допустимі
норми, або які працюють в
зоні впливу такого поля
Військовослужбовцям 1. Шолом артилерійський 1 штука 3 - гарматних обслуг
артилерійських систем
крупних калібрів
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка і 1 комп- 3 20 працюють в групах брюки) з водо- лект
антенних пристроїв вузлів стійкої тканини з
зв'язку утеплювачем на
розворсованому сукні
2. Костюм (куртка і 1 -"- 1 - брюки) бавовняний
3. Плащ брезентовий 1 штука 3 - 4. Рукавиці гумові 1 пара 6 - місяців 5. Рукавиці брезентові 1 -"- 6 -"- - 6. Чоботи гумові 1 -"- 3 - 7. Підшоломник 1 штука 3 20 8. Рукавиці бавовняні 1 пара 2 20 теплі
Військовослужбовцям, які 1. Костюм (куртка 1 комп- 1 - працюють на дизельних і брюки) бавовняний лект
електростанціях і 2. Рукавиці 1 пара 1 - високовольтних пристроях діелектричні
3. Окуляри захисні 1 штука 3 - безбарвні
4. Рукавиці 1 пара 1 21 комбіновані
5. Чоботи гумові 1 -"- 2 22 6. Калоші 1 -"- 2 22 діелектричні
7. Боти 1 пара 3 22 діелектричні
8. Навушники протишумні 1 штука 3 21
Військовослужбовцям- 1. Костюм (куртка і 1 комп- 3 - електрикам і лінейним брюки) бавовняний лект
доглядачам утеплений
2. Плащ брезентовий 1 штука 3 - 3. Рукавиці 1 пара 6 - брезентові або місяців комбіновані
4. Валянки 1 -"- 3 1 5. Калоші діелектричні 1 -"- 2 22 6. Рукавиці 1 -"- 2 22 діелектричні
Військовослужбовцям групи 1. Костюм (куртка і 1 комп- 3 23 обслуговування брюки) бавовняний лект
авіаозброєння, які для роботи з
працюють з металізованим металізованим
волокном волокном
2. Рукавиці шкіряні 1 пара 1 - шкіряні (без
підкладки)
3. Окуляри захисні 1 -"- 1 - безбарвні
4. Респіратор 1 штука 3 13
Військовослужбовцям 1. Підшоломник 1 -"- 2 - підрозділів, хімзахисту, шерстяний
хімічної та радіаційної 2. Рукавички шерстяні 1 пара 2 - розвідки та обслузі штатних
дегазаційних машин
Начальникам і технікам 1. Костюм (куртка 1 комп- 2 - радіолокаційних станцій, і брюки) бавовняний лект
начальникам станцій
технічного обслуговування
автомобілів, начальникам
майстерень, старшим
технікам на силових
агрегатах, інженерам
ремонтних груп
радіолокаційних станцій,
військовим ліцеїстам (для
занять по
військово-технічний
підготовці).
Військовослужбовцям, які 1. Пояс запобіжний 1 штука без - виконують роботи на терміну висоті або в шахтах та по 2. Каска захисна 1 -"- -"- - зачищенню цистерн
Військовослужбовцям 1. Костюм (куртка і 1 комп- 1 - строкової служби, які і брюки) бавовняний лект
безпосередньо зайняті на 2. Костюм (куртка і 1 -"- 2 - будівельно-відбудовчих брюки) бавовняний
роботах і експлуатації утеплений
залізниць 3. Рукавиці 1 пара 6 - комбіновані місяців 4. Черевики з високими 1 -"- 1 - берцями
5. Валянки 1 -"- 2 1 ______________________
* Військовослужбовці, зайняті на виконанні робіт, що не
увійшли до цієї норми, забезпечуються спеціальним одягом
відповідно до норм безкоштовної видачі спецодягу працівникам
Збройних Сил.
Примітки: 1. Валянки у місцевостях з жарким кліматом не видаються.
2. Фартухи прогумовані видаються тільки тим, хто працює
з паливно-мастильними матеріалами і фарбами
3. Чоботи на маслобензостійкій підошві гумові видаються
тільки військовослужбовцям, які зайняті на роботах по
відбору проб хімічних продуктів (у тому числі
паливно-мастильних матеріалів).
4. Фартухи і нарукавники захисні, чоботи
кислотолугостійкі відпускаються на лабораторію та
видаються черговим для роботи з кислотами та лугами.
5. Рукавиці комбіновані піротехнікам не видаються.
6. Костюм бавовняний утеплений для зварників видається
тільки тим, хто працює у зимову пору в неопалюваних
приміщеннях або поза приміщеннями.
7. Шолом із світлофільтром видається електрозварникам та
різальникам вольтовою дугою замість окулярів
світлозахисних.
8. Калоші та рукавиці діелектричні видаються
електрозварникам і електрорізальникам.
9. Шевцям і лимарям видається фартух бавовняний,
рукавиці брезентові не видаються.
10. Берет шерстяний і костюм бавовняний видаються тим
військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на
роботах з приймання зброї та військової техніки на
підприємствах промисловості та в науково-дослідних
установах.
11. Костюми бавовняні і рукавиці брезентові видаються
інспекторам, які безпосередньо зайняті на роботах
щодо перевірки технічного стану котлів, механізмів і
вимірювальних приладів атмосферного тиску.
12. Костюми брезентові видаються золярам.
13. Респіраторами забезпечує Головне управління військ
радіаційного, хімічного, біологічного захисту та
екології Генерального штабу Збройних Сил.
14. Костюми для понтонерів і рукавиці гумові видаються за
кількістю чергових сантехніків.
15. Рукавиці бавовняні теплі видаються тільки військовим
лоцманам, рукавиці брезентові їм не видаються.
16. Костюми (куртка і брюки) бавовняні утеплені, рукавиці
та плащі брезентові видаються тільки старшинам і
матросам строкової служби.
17. Куртки з утеплювачем на розворсованому сукні
видаються офіцерам, мічманам, прапорщикам і
військовослужбовцям, які проходять службу за
контрактом.
18. Рукавиці і чоботи гумові, костюми ізолюючі в
зазначеній кількості видаються на кожну партію і
станцію.
19. Фартухи прогумовані видаються тільки
військовослужбовцям, які зайняті на кабельних
роботах.
20. Костюми із водостійкої тканини з утеплювачем на
розворсованому сукні, підшоломники шерстяні і
рукавиці бавовняні теплі видаються
антенникам-монтажникам, висотникам і
майстрам-антенникам.
21. Рукавиці комбіновані та навушники протишумні
видаються тільки дизелістам.
22. Чоботи гумові, калоші, боти і рукавиці діелектричні
видаються тільки черговим.
23. Костюмами бавовняними для роботи з металізованим
волокном забезпечує тил Військово-Повітряних Сил
Збройних Сил.
Норма N 51
забезпечення постовим одягом військовослужбовців
Збройних Сил (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Кожух для вартових або 1 штука 6 -
кожух звичайний 2 -"- 6 - 2. Плащ брезентовий 2 -"- 3 -
3. Валянки 2 пари 3 -
4. Калоші гумові до валянків 2 -"- 3 -
5. Підшоломник шерстяний 1 штука 3 1 _______________________
* За цією нормою забезпечуються військовослужбовці зовнішніх
караульних і пожежах постів військових частин (підрозділів), а
також супроводжувачі вантажів залізницею та водним шляхом.
Примітка: 1. Підшоломники шерстяні видаються особовому складу
караулів, який супроводжує вантажі.

Норма N 52
забезпечення речовим майном військовослужбовців частині
підрозділів супроводження військових вантажів
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Костюм (картка і брюки) 1 комп- 2 -
бавовняний лект 2. Костюм (куртка і брюки) 1 -"- 3 -
бавовняний утеплений 3. Рукавиці бавовняні теплі 1 пара 1 -
4. Міток спальний ватяний 1 штука 3 1 ________________________
* Предмети речового майна за цією нормою видаються тільки
військовим частинам (підрозділам) супроводження військових
вантажів.
Примітка: 1. Мішок спальний видається військовослужбовцям, які
призначені до складу варти.

Норма N 53
забезпечення спецодягом військовослужбовців частин і
підрозділів топографічної служби Збройних Сил, які
виконують польові топографічні та геодезичні роботи
(інвентарне майно)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 1 1
бавовняний лект 2. Костюм (куртка і брюки) 1 -"- 2 -
бавовняний утеплений 3. Рукавиці бавовняні теплі 1 пара 1 -
4. Рукавиці брезентові 1 -"- 1 -
5. Мішок спальний ватяний 1 штука 3 2
6. Чоботи гумові 1 пара 1 -
7. Черевики з високими берцями 1 -"- 1 3
Примітки: 1. Костюм бавовняний військовослужбовцям
Військово-Морських Сил не видається.
2. Мішок спальний ватяний видається
військовослужбовцям, які розміщуються у польових
умовах.
3. Черевики з високими берцями видаються у гірських
районах.

Норма N 54
забезпечення спецодягом військовослужбовців штатних
пожежних команд Збройних Сил (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Костюм (куртка і брюки) із 1 комп- 5 1
штучної важкозаймистої шкіри лект 2. Костюм (куртка і брюки) 1 -"- 3 -
бавовняний утеплений 3. Підшоломник шерстяний 1 штука 3 -
4. Рукавиці брезентові 2 пари 1 -
5. Шолом сталевий 1 штука без -
терміну 6. Пояс рятувальний пожежний 1 -"- 3 - _________________
* Крім зазначених предметів на кожний пожежний автомобіль
видаються (без терміну): костюми тепловідбивні - 2 комплекти,
чоботи та рукавиці гумові - по 2 пари.
Примітка: 1. Замість костюма із штучної важкозаймистої шкіри
офіцерам дозволяється видавати плащ брезентовий, а
пожежникам - костюм (куртка і брюки) брезентовий.

Норма N 55
забезпечення спецодягом військовослужбовців штатних
комендантських частин і підрозділів Збройних Сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Шолом сталевий 1 штука без 1
терміну 2. Костюм (куртка і брюки) із 1 комп- 3 -
штучної шкіри зі знімним лект
утеплювачем 3. Рукавиці білі із штучної шкіри 1 пара 2 -
чи рукавички білі трикотажні 2 -"- 1 - 4. Краги білі до рукавиць (із 1 -"- 3 -
штучної шкіри) 5. Рукавиці кирзові 1 -"- 1 -
6. Ремінь поясний білий з плечовим 1 штука 3 -
ременем (із штучної шкіри) 7. Кобура до пістолета біла 1 -"- 3 2 ______________________
* Предмети спецодягу видаються тільки під час несення служби
у комендантському наряді.
Примітки: 1. Шолом сталевий видається за рахунок шоломів, які
знаходяться на тривалому зберіганні у військових
частинах.
2. Забезпечення кобурами до пістолетів здійснюється
Головним ракетно-артилерійським управлінням
Озброєння Міноборони.

Норма N 56
забезпечення предметами спеціального службового
обмундирування військовослужбовців охорони
Генерального штабу Збройних Сил
(інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Кашкет шерстяний 1 штука 2 -
2. Кітель шерстяний 1 -"- 2 -
3. Брюки шерстяні 1 пара 2 -
4. Сорочка 1 штука 1 -
5. Галстук 1 -"- 1 -
6. Напівчеревики хромові 1 пара 2 -
7. Ремінь поясний 1 штука 3 -
8. Шкарпетки бавовняні 2 пари 1 -
9. Кобура до пістолета 1 штука 3 - ____________________
* За цією нормою забезпечується також особовий склад охорони
штабів видів Збройних Сил та інших об'єктів за вказівкою
Генерального штабу Збройних Сил. Забезпечення кобурами до пістолетів здійснюється Головний
ракетно-артилерійський управлінням Озброєння Міноборони.

Норма N 57
забезпечення предметами військової форми одягу
військовослужбовців підрозділів почесної варти
Збройних Сил (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Обмундирування
1. Кашкет шерстяний 1 штука 2 1
2. Кашкет літній 1 -"- 4 2
3. Кашкет-безкозирка шерстяний 1 -"- 3 3
4. Кашкет-безкозирка літній 1 -"- 3 3
5. Шапка-вушанка з натурального 1 -"- 5 4 каракуля 6. Шинель шерстяна з каракулевим 1 -"- 5 4
коміром і аксельбантом 7. Плащ-накидка з чохлом 1 -"- 5 -
8. Кітель шерстяний з 1 -"- 4 5 аксельбантом 9. Брюки шерстяні 1 пара 4 5
10. Тужурка шерстяна з 1 штука 4 2 аксельбантом 11. Брюки шерстяні 1 пара 4 2
(для офіцерів ВМС) 12. Фланельовка шерстяна 1 штука 3 3
13. Брюки шерстяні 1 пара 3 3
14. Сорочка 2 штуки 3 6
15. Галстук 2 -"- 3 -
16. Кашне 1 -"- 4 -
17. Рукавички літні білого кольору 1 пара 1 -
18. Рукавички зимові білого кольору 1 -"- 1 -
Взуття
19. Чоботи хромові 1 -"- 3 5
20. Черевики хромові 1 -"- 3 7
Білизна
21. Шкарпетки бавовняні 4 -"- 1 -
22. Шкарпетки шерстяні 2 -"- 1 -
Спорядження
23. Ремінь поясний 1 штука 4 8 ______________________
* Предмети військової форми-одягу підрозділів почесної варти
(взводу Сухопутних військ) також видаються особовому складу
оркестрів, які надані підрозділам почесної варти і зведеного
оркестру Київського гарнізону. Перелік гарнізонів, у яких встановлюється носіння форми одягу
підрозділів почесної варти і кількість взводів за видами Збройних
Сил, встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил. Для носіння
знамен і прапорів взводів Військово-Повітряних Сил і
Військово-Морських Сил (де вони встановлені) підрозділам почесної
варти видаються перев'язі парадні для прапороносця і асистента
прапороносця. Предмети військової форма одягу підрозділів почесної варти.
носяться тільки під час перебування у складі почесної варти і на
парадах військ Київського гарнізону. Кількість і терміни носіння
предметів військової форми одягу підрозділів почесної варти для
батальйону почесної варти Київського гарнізону встановлюються
особисто рішенням заступника Міністра оборони по тилу -
начальником Тилу Збройних Сил.
Примітки: 1. Кашкет шерстяний видається офіцерам, сержантам і
солдатам. Офіцерам Військово-Морських Сил кашкет
видається на 4 роки,
2. Кашкет літній, тужурка і брюки шерстяні видаються
офіцерам Військово-Морських Сил.
3. Кашкет-безкозирка шерстяний, кашкет-безкозирка
літній, фланельовка і брюки шерстяні видаються
старшинам і матросам.
4. Військовослужбовцям зведеного оркестру Київського
гарнізону видаються: шапка-вушанка з овчини, шинель
шерстяна з аксельбантом без каракулевого коміра.
5. Кітель шерстяний з аксельбантом і брюки шерстяні,
чоботи хромові видаються офіцерам (крім офіцерів
Військово Морських Сил), сержантам і солдатам.
6. Старшинам і матросам замість сорочок видаються
тільники.
7. Черевики хромові видаються особовому складу взводу
Військово-Морських Сил.
8. Офіцерам замість ременя поясного видається пояс
шовковий з пасовими ременями.

Норма N 58
забезпечення речовим майном формувань місцевої оборони
об'єктів Збройних Сил (інвентарне майно) *
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета|Одиниця| Кількість предметів на об'єкті |Термін |виміру | (за літерами) |носін- | |————————————————————————————————————————————|ня | | А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | З |років —————————————————————+———————+————————————————————————————————————————————+——————— 1. Шолом сталевий | штук | 222 186 149 106 72 55 36 15 | без | | |терміну 2. Костюм (куртка і | комп- | 342 292 237 158 104 73 48 21 | 1 брюки) |лектів | | бавовняний | | | 3. Костюм (куртка і | -"- | 64 57 40 29 19 17 8 1 | 3 брюки) з водо- | | | стійкої вогне- | | | захисної тканини | | | 4. Костюм (куртка і | -"- | 36 36 27 27 15 9 4 3 | 3 брюки | | | брезентовий | | | 5. Халат бавовняний | штук | 21 18 16 11 7 6 2 2 | 2 медичний | | | 6. Ковпак | -"- | 125 112 90 58 41 40 12 6 | 2 бавовняний | | | медичний | | | 7. Рукавиці | пара | 158 129 109 77 53 38 28 8 | 3 брезентові | | |місяці 8. Рукавиці гумові | -"- | 23 23 14 14 7 6 5 3 | 1 9. Черевики з | -"- | 64 57 40 28 18 16 7 3 | 1 високими берцями | | | 10. Чоботи гумові | -"- | 36 36 27 27 15 9 4 3 | 1 11. Ковдра | штук | 66 52 44 36 22 18 9 7 | без бавовняна або | | |терміну напівшерстяна | | | 12. Намет табірний | комп- | 9 8 6 4 3 2 1 1 | 2 |лектів | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * Перелік посад особового складу, які забезпечуються за цією
нормою, затверджує Міністр оборони. Майно за цією нормою видається
на об'єкти при яких формуються загони (команди) місцевої оборони,
для створення запасів. З метою навчань на об'єктах дозволяється використовувати до
20 відсотків майна, а при проведенні об'єктових навчань - усе
майно з подальшим приведенням його до ладу та закладенням у
запаси. Ковдри на мирний час у запасах не утримуються. Забезпечення
ними здійснюється лише у воєнний час.

Норма N 59
забезпечення речовим майном працівників сторожової
охорони Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість|Термін |Номер при- |предметів|носіння,|мітки, що |на одну |років |застосо- |людину | |вується при | | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Кашкет бавовняний 1 штука 2 1
2. Шапка-вушанка із штучного 1 -"- 3 2 хутра 3. Костюм (куртка і брюки) 1 комп- 1 -
бавовняний лект 4. Костюм (куртка і брюки) 1 -"- 3 -
бавовняний утеплений 5. Рукавиці бавовняні теплі 1 пара 1 -
6. Черевики з високими берцями 1 -"- 1 -
7. Ремінь поясний 1 штука 3 -
8. Плащ брезентовий 2 -"- 3 3
9. Кожух для вартових або 1 -"- 6 2,3 кожух звичайний 2 -"- 6 - 10. Валянки 2 пари 3 3 _________________________
* За цією нормою забезпечується особовий склад штатної
сторожової охорони, яка утримується згідно з типовими штатами,
затвердженими Генеральним штабом Збройних Сил.
Примітки: 1. Кашкет бавовняний у місцевостях з жарким кліматом
видається на 1 рік
2. Шапка-вушанка та кожух у місцевостях з жарким
кліматом не видаються.
3. Видача плаща брезентового, кожуха і валянків
передбачена з розрахунку на кожний зовнішній пост.

Норма N 60
забезпечення милом військовослужбовців
Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Категорія особового складу |Кількість грамів на |Номер |одну людину в місяць|примі- |————————————————————|тки що |на ту-|на ми-|на са-|засто- |алетні|ття у |нітар-|совує- |потре-|лазні |но-гі-|ться |би | |гієні-|при | | |чні |видачі | | |потре-| | | |би | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Військовослужбовці строкової 200 100 - -
служби 2. Курсанти військових навчальних 200 100 - 1
закладів 3. Старшини, сержанти, солдати і 200 100 - 2
матроси, які проходять службу за
контрактом 4. Військові ліцеїсти 200 100 - -
5. Військовослужбовці, які проходять 200 100 - - навчання у школах прапорщиків (мічманів) 6. Льотний та інженерно-технічний 200 - - 3
склад ВПС 7. Офіцери, прапорщики і мічмани, 200 - - -
які несуть добове чергування 8. Офіцери і прапорщики, які 200 - - -
проходять службу у високогірній
місцевості 9. Офіцери і мічмани плавскладу, які 200 - - -
отримують харчування через
кают-компанії на кораблях і
плавбазах з'єднань кораблів 10. Військовослужбовці, які 200 100 - -
знаходяться на лікуванні в
госпіталях, клініках, військових
та корабельних лазаретах,
медичних пунктах, медичних
батальйонах та ротах (на одне
штатне ліжко) 11. Військовозобов'язані, що призвані 200 100 - -
на навчальні та спеціальні збори 12. Медичні працівники госпіталів, - - 100 -
клінік, поліклінік, лазаретів,
медичних батальйонів та рот,
медичних пунктів, військово-
лікувальних комісій, патолого-
анатомічних і санітарно-
епідеміологічних лабораторій та
загонів, ветеринарних лазаретів
Додатково до норми:
13. Кухарі, пекарі військових частин, - - 100 3
кораблів, установ і військових
навчальних закладів 14. Курсанти навчальних підрозділів - - 30 3,4
підготовки кухарів 15. Підсобні робітники солдатських - - 100 3
та матроських їдалень, їдалень
військових навчальних закладів
і установ 16. Спеціалісти військових частин: - - 100 3
механіки, мотористи, водії,
трактористи, екіпажі танків і
бойових машин, робітники
майстерень та складів, кочегари,
дезінфектори 17. Спеціалісти корабельного складу - - 100 3
та берегових баз з'єднань,
кораблів ВМС 18. Військовослужбовці підводних - - 400 5
човнів 19. Спеціалісти котельної групи з - - 400 3
вугільним, нафтовим та змішаним
опаленням __________________
* На туалетні потреби та миття в лазні видається мило
туалетне, на санітарно-гігієнічні потреби - мило господарське. У
разі відсутності мила туалетного дозволяється заміняти його милом
господарським і навпаки.
Примітка: 1. Така ж кількість мила видається цивільним особам,
які вступають до військових навчальних закладів, під
час їхнього перебування на казарменому положенні в
період здавання іспитів, а також засудженим до
арешту військовослужбовцям, які відбувають покарання
на гауптвахті. ( Примітка 1 до норми N 60 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 484 ( 484-2004-п ) від 14.04.2004 )
2. Мило на миття в лазні видається військовослужбовцям
у разі, коли вони розміщені у казармі.
3. Видається для місць загального користування.
4. Видається на період проведення практичних занять з
технології приготування їжі, а також у період
стажування у військових частинах.
5. Видається тільки під час плавання.

Норма N 61
витрат миючих матеріалів для прання речового майна
військовослужбовців Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Речове майно |Ступінь|Витрати синтетичних|Витрати мила та соди |забруд-|пральних порошків у|у г на 1 кг сухого |нення |г на 1 кг сухого |речового майна |речово-|речового майна | |го май-|———————————————————+————————————————————— |на |у пом'як-|у жорст- |у пом'якше-|у жорст- | |шеній во-|кій воді |ній воді |кій воді | |ді | |———————————+————————— | | | |мило |сода |мило|сода —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Сорочка - 33 40 28 6 36 8
верхня
2. Куртка і 1 22,5 27 20 3,5 24 5,5
брюки 2 25 30 22 4 28 6
бавовняні 3 30 36 26 5 33 7
4 37,5 45 33 7 42 9
3. Білизна біла 1 27 36 19 19 24 24
2 30 40 21 21 27 27
3 36 48 25 25 32 32
4 45 60 32 32 40 40
4. Білизна 1 22,5 27 20 3,5 24 5,5
Кольорова 2 25 30 22 4 28 6
3 30 36 26 5 33 7
4 37,5 45 33 7 42 9 _____________________
* Ця норма використовується при пранні речового майна
військовослужбовців, які розміщені в казармах або поза пунктами
постійної дислокації військових частин.
Примітки: 1. Ступінь забруднення речового майна характеризується
такими показниками:.
перший ступінь - слабо забруднене речове майно, яке було новим або
було в експлуатації малий період часу;
другий ступінь - середньо забруднене речове майно (незатерте, без
плям),
третій ступінь - дуже забруднене речове майно (із затертими
місцями, плямами, побутовими забрудненнями);
четвертий - особливо забруднене речове майно (із побутовими
ступінь та виробничими забрудненнями).
2. Для прання білизни, курток і брюк бавовняних
четвертого ступеня забруднення додатково до цієї
норми витрачається кальцинована сода на 1 кг сухого
речового майна:
а) у пом'якшеній воді - 6 г для білої білизни, 3 г для
кольорової білизни, курток і брюк бавовняних;
б) у жорсткій воді - 8 г для білої білизни, 5 г для
кольорової білизни та курток бавовняних.
3. Ступінь жорсткості води підтверджується місцевими
санітарно-епідеміологічними станціями. Кольорова
білизна (майки, труси) сортуються за трьома ступенями
забрудненості. З метою поліпшення якості прання дуже
забруднену білу білизну необхідно вибілювати. У
пральнях Міноборони для вибілення використовується
перекис водню (пергідроль). Робочий 3-відсотковий
розчин перекису приготовляється шляхом розведення
концентрованого. При наявності 30-відсоткового
перекису його змішують з водою у відповідній
пропорції: 1:9 (1 л перекису на 9 л води), а при
наявності 35-відсоткового перекису - у пропорції
1:10,7. Для вибілення 3-відсотковий розчин перекису
водню подається в машину після заливу миючого розчину
(із розрахунку 30 г 3-відсоткового розчину на 1 кг
білизни). Норма витрати синьки: 0,6 г на 1 кг
білизни. У нормах передбачено витрати мила
господарського із вмістом 60 відсотків жирних кислот
та кальцинованої соди із вмістом 95 відсотків
вуглекислого натрію.

Норма N 62
забезпечення матеріалами для поточного ремонту предметів
обмундирування та взуття військовослужбовців
строкової служби Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість на |Номер |одну людину на |приміт- |рік |ки, що | |застосо- | |вується | |при | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Для ремонту обмундирування та спеціального одягу
1. Куски тканини шерстяної, по 30 г -
бавовняної 2. Нитки бавовняні армовані 3 котушки 1
3. Крючки та петлі брючні 0,2 пари -
4. Гудзики амінопластові (різні) 8 штук -
5. Гудзики формені (металеві) 2 -"- 2
6. Голки ручні 2 -"- -
Для ремонту взуття та догляну за ним
7. Каблуки формовані гумові 1 пара 3
8. Цвяхи каблучні 35 г -
9. Цвяхи підошвені 10 г -
10. Косяки металеві 1 пара -
11. Шурупи до косяків 6 г -
12. Крем взуттєвий чорного кольору 900 г -
13. Шнурки взуттєві 1 пара 4
14. Нитки бавовняні N 0 0,2 котушки - _______________________
* Для ремонту майна використовуються в першу чергу матеріали
та фурнітура, отримані від розпорювання речей, не придатних для
використання за прямим призначенням.
Примітки: 1. Нитки бавовняні плануються по 1 котушці кожного
кольору.
2. Гудзики формені металеві плануються, тільки для
військовослужбовців Військово-Морських Сил.
3. Каблуки формовані видаються для ремонту взуття на
гумовій підошві.
4. Шнурки взуттєві видаються для черевиків з високими
берцями.

Норма N 63
забезпечення матеріалами для середнього ремонту
предметів обмундирування, спеціального одягу та
взуття військовослужбовців строкової служби
Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування матеріалу |Кількість на |Номер при- |один предмет |мітки, що |(пару, комп- |застосову- |лект) |ється при | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Для ремонту обмундирування та спеціального одягу
1. Куски тканини шерстяної, по 30 г -
бавовняної 2. Нитки бавовняні армовані 0,2 котушки -
3. Крючки та петлі брючні 0,3 пари -
4. Гудзики амінопластові 8 штук -
5. Гудзики формені (металеві) 2 -"- 1
6. Тасьма 14 мм 0,6 м -
7. Голки ручні 3 штуки (на 1 -
кравця в рік)
Для ремонту білизни натільної
8. Нитки бавовняні армовані 0,2 котушки -
9. Стрічка еластична 0,3 м -
Для ремонту постільних речей (в комплекті - наволока,
простирадло, ковдра та рушник)
10. Куски тканини бавовняної 20 г -
11. Нитки бавовняні армовані 1 котушка -
Для ремонту плащ-наметів
12. Нитки бавовняні N 10 або армовані 0,02 котушки -
Для ремонту взуття
13. Пластина гумова на підметки 1 пара 2
14. Пластина з гуми пористої на 1 -"- 3 набійки 15. Каблуки формовані гумові 1 -"- 2
16. Клей синтетичний 15 г -
17. Цвяхи каблучні 35 г -
18. Цвяхи підошвені 20 г -
19. Нитки бавовняні N 0 0,3 котушки -
20. Косяки металеві 1 пара -
21. Шурупи до косяків 6 г -
22. Полотно наждачне 0,01 пог. м -
23. Крем взуттєвий чорного кольору 20 г - ____________________
* Для ремонту майна використовуються в першу чергу матеріали
та фурнітура отримані від розпорювання речей, не придатних для
використання за прямим призначенням. У військових частинах
утримується незнижуваний запас ремонтних матеріалів у розмірі
двомісячної потреби від запланованого річного обсягу ремонту
речового майна.
Примітки: 1. Гудзики формені металеві плануються тільки для
військовослужбовців Військово-Морських Сил.
2. Пластини гумові та каблуки формовані гумові
видаються для ремонту взуття на гумовій підошві.
3. Пластини на набійки з гуми пористої видаються для
ремонту взуття на підошві з гуми пористої.

Норма N 64
забезпечення матеріалами для капітального ремонту, хімічного
чищення та підфарбування речового майна військовослужбовців
строкової служби Збройних Сил
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування матеріалу |Кількість на ремонт|Номер при- |100 предметів (пар)|мітки, що | |застосовує- | |ться при | |видачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Для ремонту валянків з підшиванням повстю
1. Повсть підошвена 36 кг -
2. Нитки льняні взуттєві 3 кг -
3. Вар взуттєвий 1 кг -
методом гарячої вулканізації
4. Гума сира 54 кг -
5. Нитки льняні взуттєві 0,5 кг -
6. Нитки бавовняні N 1 1 котушка -
7. Фарба воскова чорного кольору 0,1 кг -
клейовим методом
8. Гума пориста 45 кг -
9. Клей нейритовий 15 кг -
10. Нитки льняні взуттєві 0,5 кг -
11. Нитки бавовняні N 1 1 котушка -
12. Полотно наждачне 0,5 пог. м -
Для ремонту курток бавовняних утеплених
13. Тканина бавовняна костюмна 30 кв. м -
14. Тканина бавовняна для кишень 20 кв. м -
15. Нитки бавовняні армовані 25 котушок -
16. Гудзики амінопластові 400 штук -
Для ремонту костюмів (куртки і брюки)
вольових бавовняних утеплених
17. Тканина бавовняна костюмна 60 кв. м -
18. Тканина бавовняна для кишень 36 кв. м 1
19. Стрічка бавовняна кіперна 100 м -
20. Стрічка еластична кіперна 50 м -
21. Стрічка напівльняна 50 м -
22. Крючки та петлі брючні 50 пар -
23. Гудзики амінопластові 400 штук -
24. Нитки бавовняні армовані 40 котушок -
Для ремонту курток бавовняних, фланельовок, сорочок,
робочого плаття
25. Нитки бавовняні армовані 25 котушок -
26. Гудзики формені (металеві) 200 штук 1
27. Гудзики амінопластові 300 -"- -
Для ремонту брюк бавовняних
28. Тканина бавовняна костюмна 30 кв. м -
29. Тканина бавовняна для кишень 35 кв. м 1
30. Нитки бавовняні армовані 25 котушок -
31. Тасьма зав'язочна 160 м 3
32. Гудзики амінопластові 200 штук -
33. Крючки та петлі брючні 20 пар 3
Для ремонту кожухів
34. Нитки бавовняні армовані 40 котушок -
35. Тканина бавовняна для кишень 18 кв. м -
36. Гудзики амінопластові 200 штук -
Для ремонту матраців ватяних
37. Тик матрацний 250 кв. м -
38. Нитки льняні для пікування 1,2 кг - матраців 39. Нитки бавовняні армовані 12,5 котушки -
Для ремонту халатів і костюмів маскувальних
40. Нитки бавовняні армовані 6 котушок -
41. Гудзики амінопластові 200 штук -
42. Тасьма зав'язочна 50 м -
Для ремонту спеціального одягу
43. Тканина бавовняна або кирза 50 кв. м -
двошарова 44. Нитки бавовняні армовані 25 котушок -
45. Гудзики амінопластові 600 штук
Для ремонту наметів табірних
46. Куски від розпорювання табірних 300 кг -
наметів третьої категорії або
полотно наметне сурове з
комбінованим просоченням 47. Тасьма фляжна 200 м -
48. Мотузка технічна консервована 2 кг - або лінь морський капроновий 1,5 кг - 49. Мотузка технічна або линь 100 кг -
морський капроновий 70 кг - 50. Відбійка консервована 8 кг -
51. Нитки бавовняні консервовані 50 котушок -
52. Нитки льняні варені 1 кг -
Для ремонту наметів УСБ-56
53. Парусина льняна або напівльняна з 1400 кв. м -
комбінованим просоченням 54. Полотно льняне консервоване 220 кв. м -
55. Бязь вибілена з обробкою "ОН" 1030 кв. м -
56. Фланель сурова 1000 кв. м -
57. Тасьма фляжна 720 м -
58. Мотузка технічна консервована або 560 кг - лінь морський капроновий 300 кг - 59. Канат білований 14 кг -
60. Відбійка 100 кг -
61. Нитки бавовняні армовані 500 котушок -
62. Нитки льняні варені 4,8 кг -
Для ремонту наметів УСТ-56
63. Парусина льняна з комбінованим 800 м -
просоченням 64. Полотно льняне консервоване 200 кв. м -
65. Бязь вибілена з обробкою "ОП" 200 кв. м -
66. Бязь гладкофарбована 200 кв. м -
67. Фланель сурова 700 кв. м -
68. Канат білований 9,6 кг -
69. Тасьма фляжна 400 кв. м -
70. Мотузка технічна консервована 400 кг - або лінь морський капроновий 200 кг - 71. Відбійка 80 кг -
72. Нитки бавовняні армовані 250 котушок -
73. Нитки льняні варені 2,4 кг -
Для хімічного чищення речового майна
(на одну тону сухого майна)
74. Уайт-спірит 250 кг -
75. Трихлоретилен (перхлоретилен) 400 кг -
76. Фільтраційний порошок 10 кг 4
Для підфарбування речового майна (на одну тону сухого майна)
синій колір
77. Барвник прямий синій 30 кг -
світлотривкий 78. Мідний купорос 15 кг -
79. Двохромовокислий калій (хромпік) 15 кг -
80. Оцтова кислота 30-відсоткова 30 кг -
у чорний колір
81. Барвник прямий чорний 3 кг - _____________________
* Для ремонту майна використовуються в першу чергу матеріали
та фурнітура, отримані від розпорювання речей, не придатних для
використання за прямим призначенням. Розміри гудзиків, цвяхів, номери ниток (їх колір), крючків і
петель визначаються, виходячи з назви предметів речового майна,
яке підлягає ремонту. Для забезпечення роботи підприємств у перехідний період з
мирного на воєнний час на речових базах (складах) оперативних
командувань на обліку поточного забезпечення зберігаються запаси
ремонтних матеріалів у розмірі 3-місячної потреби.
Примітки: 1. Гудзики формені металеві плануються тільки для
військовослужбовців Військово-Морських Сил.
2. Тканина бавовняна для кишень видається на 20
відсотків виробів, які підлягають ремонту.
3. Тасьма зав'язочна, крючки та петлі брючні видаються
для ремонту брюк до армійської форми одягу та форми
одягу берегових військ і морської піхоти
Військово-Морських Сил.
4. При чищенні майна трихлоретиленом (перхлоретилевом)
фільтраційний порошок не видається.

Норма N 65
забезпечення підковним майном військових частин
Збройних Сил *
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість на |Кількість на|Номер |одного обозного|одного вер- |приміт- |коня на рік |хового коня |ки, що | |на рік |застосо- | | |вується | | |при ви- | | |дачі ——————————————————————————————————————————————————————————————————
В усіх районах, крім гірських
1. Підкови упряжні 24 штуки - 1
2. Підкови верхові - 24 штуки 1
3. Шипи для обозних коней: а) до підков з 168 штук - 2 4-шиповими отворами б) до підков з 120 -"- - 2 3-шиповими отворами 4. Шипи для верхових коней - 72 штуки 3
5. Цвяхи для підков 1,6 кг 1,6 кг 1
6. Ключ для загвинчування 1 штука на 1 штука на 4 шипів 25 коней 25 коней
В гірських районах
7. Підкови упряжні 32 штуки - 1
8. Підкови верхові - 2 штуки 1
9. Шипи для обозних коней: а) до підков з 256 штук - 2 4-шиповими отворами б) до підков з 192 -"- - 2 3-шиповими отворами 10. Шипи для верхових коней - 28 штук 3
11. Цвяхи для підков 2 кг 2 кг 1
12. Ключ для загвинчування 1 штука на 1 штука на 4 шипів 25 коней 25 коней __________________
* Визначення потреби підковного майна провадиться на спискову
кількість штатних коней. У військових частинах Збройних Сил
поточний запас підковного майна утримується не менше ніж на одне
перекування.
Примітки: 1. Підкови видаються з розрахунку 6 перекувань (в
гірських районах - 8 перекувань) на 1 рік з
повною заміною підков і 2 перекувань з
використанням старих підков; цвяхи для підков
видаються по 200 г на 1 перекування.
2. Шипи для обозних коней видаються з розрахунку 7
штук (в гірських районах - 8 штук) на 1 підкову
з 4 отворами та 5 штук (в гірських районах - 6
штук) на 1 підкову з 3 отворами, в тому числі
50 відсотків гострих і 50 відсотків тупих.
3. Шипи для верхових коней видаються з розрахунку
3 штуки (в гірських районах - 4 штуки) на 1
підкову, в тому числі 50 відсотків гострих і 50
відсотків тупих.
4. Ключі видаються додатково до комплекту ковного
інструменту, якщо коней менше як 25, видається
1 ключ.

Норма N 66
забезпечення амуніційною та колісною маззю
військових частин Збройних Сил
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування предмета |Кількість мазі, яка |відпускається на 1 |рік на 1 комплект |(предмет), кг ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Мазь амуніційна
1. Упряж парокінна:
у разі експлуатації 0,8
у разі зберігання 0,2
2. Упряж однокінна або пристяжна:
у разі експлуатації 0,4
у разі зберігання 0,1
3. Сідло верхове або в'ючне:
у разі експлуатації 0,6
у разі зберігання 0,05
Мазь колісна *
4. Двовісний віз
у разі експлуатації 12
у разі зберігання 0,4 _______________________
* Визначення потреби мазі проводиться за кількістю обозу
відповідно до штату на мирний час.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 1998 р. N 1135
Перелік
місцевостей України з жарким та помірним кліматом, проходження
служби в яких дає право на одержання речового майна за нормами,
передбаченими для цих місцевостей
Місцевості з жарким кліматом
Автономна Республіка Крем, райони Чорного і Азовського морів
(для Військово-Морських Сил).
Місцевості з помірним кліматом
Усі місцевості України крім тих, що належать до місцевостей з
жарким кліматом.вгору