Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.20111135
Документ 1135-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.10.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.11.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 жовтня 2011 р. N 1135
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21
липня 2005 р. N 630 ( 630-2005-п ) "Про затвердження Правил
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення та типового договору про надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30,
ст. 1811; 2007 р., N 83, ст. 3071; 2009 р., N 68, ст. 2349; 2010
р., N 12, ст. 574) зміни, що додаються.
2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та
вугільної промисловості, Міністерству фінансів, Міністерству
економічного розвитку і торгівлі, Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, внести
на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про визначення
допустимої тривалості перерв у наданні послуг та їх періодичності.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2011 р. N 1135
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630
( 630-2005-п )

1. У Правилах надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення
( 630-2005-п ), затверджених зазначеною постановою:
1) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Послуги надаються споживачам безперебійно, виключно за
винятком часу перерв, визначених відповідно до частини третьої
статті 16 Закону України "Про житлово-комунальні послуги"
( 1875-15 ).";
2) у другому реченні пункту 23 слова "У разі ненадання послуг
або надання їх не в повному обсязі" замінити словами "У разі
перерви в наданні послуг, ненадання або надання їх не в повному
обсязі";
3) доповнити пункт 32 підпунктом 19-1 такого змісту:
"19-1) забезпечити проведення оплати послуг з опалення на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання шляхом
зазначення реквізитів такого рахунка в договорі;".
2. Пункт 13 типового договору про надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, затвердженого зазначеною постановою, викласти у
такій редакції:
"13. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним
режимом використання _____________________________________________
(банківські реквізити) _____________________________________________________________через __________________________________________________________________
(найменування банківської установи) _______________________________________________________________.".вгору