Документ 1134-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.07.2010, підстава - 2487-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010, ВВР, 2010, N 35-36,
ст.491 }
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" щодо одночасності
проведення виборів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.424 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий частини другої статті 14 Закону України "Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 30-31, ст. 382;
2006 р., N 5-6, ст. 75; 2009 р., N 19, ст. 260) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 березня 2009 року
N 1134-VIвгору