Документ 1134-XIV, перша редакція — Прийняття від 08.10.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу
України та Закону України "Про Прикордонні війська України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.419 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальну структуру
і чисельність Прикордонних військ України" ( 554-14 )(Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст.158) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та Закону України "Про Прикордонні
війська України" ( 1779-12 ) такі зміни:
1. У пункті 7 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу
України слова "органи прикордонної охорони" замінити словами
"органи охорони державного кордону".
2. Статтю 2 Закону України "Про Прикордонні війська України"
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 7) викласти в
такій редакції:
"Стаття 2. Загальна структура Прикордонних військ України
Центральним органом управління Прикордонних військ України є
Державний комітет у справах охорони державного кордону України,
який є центральним органом виконавчої влади. Положення про
Державний комітет у справах охорони державного кордону України
затверджується Президентом України.
Голова Державного комітету у справах охорони державного
кордону України є Командувачем Прикордонних військ України. Він
призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Президентом України.
Регіональними органами управління Прикордонних військ України
є напрями Прикордонних військ України, які очолюються
командувачами військ напрямів.
Органами охорони державного кордону є з'єднання та частини
Прикордонних військ України, які виконують поставлені перед
Прикордонними військами України завдання щодо захисту державного
кордону України та охорони її суверенних прав у виключній
(морській) економічній зоні.
Органами забезпечення Прикордонних військ України є
відповідні з'єднання, частини, установи, підприємства та навчальні
заклади, через які безпосередньо здійснюються
матеріально-технічне, медичне, кадрове та інші види забезпечень
діяльності Прикордонних військ України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 жовтня 1999 року
N 1134-XIVвгору