Документ 1133-XIV, перша редакція — Прийняття від 07.10.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.418 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити пункт 5.2 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст.
35) підпунктом 5.2.11 такого змісту:
"5.2.11. Суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням
працівникам вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, які
мають стаж роботи на підприємствах галузі не менш як 10 років на
підземних роботах або не менш як 20 років на поверхні, інвалідам з
числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали
каліцтво або професійні захворювання, а також сім'ям працівників
вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують
пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за
нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 жовтня 1999 року
N 1133-XIVвгору