Документ 1131-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.06.2012, підстава - 558-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2007 р. № 1131
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 20.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 189 від 11.03.2009
№ 558 від 20.06.2012}

{Установити, що кошти, передбачені у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 67 від 22.02.2008}

{Установити, що використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби", здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 189 від 11.03.2009}

{Установити, що у 2010 році кошти, передбачені у державному бюджеті Міністерству аграрної політики за програмою "Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з урахуванням особливостей, зазначених в Постанові КМ № 431 від 16.06.2010}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 20.06.2012}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. №1131

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 20.06.2012}

{У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінекономрозвитку”, а слова “Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим”, “управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій” в усіх відмінках - відповідно словами “Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим”, “управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 558 від 20.06.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби" (далі - бюджетні кошти).

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 558 від 20.06.2012}

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.

Виконавцями планів заходів з надання соціально спрямованих дорадчих послуг (далі - дорадчі послуги) є суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності, зареєстровані відповідно до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" та визначені на конкурсній основі (далі - виконавці).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату дорадчих послуг, які мають найбільшу ефективність, - проведення навчальних семінарів, демонстраційного показу форм і методів роботи суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільського населення, індивідуальних дорадчих послуг, випуску і розповсюдження друкованої продукції - брошур, буклетів, інформаційних листків, закупівля яких здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 189 від 11.03.2009}

3. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій з урахуванням чисельності осіб, що постійно проживали у сільській місцевості станом на 1 січня відповідного року.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 189 від 11.03.2009, № 558 від 20.06.2012}

4. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій:

розробляють і затверджують у межах доведених до них бюджетних асигнувань за погодженням з Мінагрополітики регіональні плани заходів з надання дорадчих послуг (далі - регіональні плани) з обґрунтуванням потреби в коштах і детальних розрахунків витрат відповідно до вартості дорадчих послуг, затвердженої Мінагрополітики та Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном;

утворюють регіональні комісії з проведення конкурсу серед суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, що надаватимуть дорадчі послуги (далі - регіональні комісії).

5. До складу регіональної комісії включаються Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної, начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, по одному представнику від органу Держфінінспекції, державної податкової служби, фінансового органу і регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Положення про регіональну комісію, її персональний склад та регламент затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласна та Севастопольська міська держадміністрація.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 20.06.2012}

6. Умови проведення конкурсу та перелік документів, що підлягають поданню суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності, затверджує Мінагрополітики.

Регіональні комісії визначають на конкурсній основі суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, що надаватимуть дорадчі послуги за рахунок бюджетних коштів, та складають і затверджують в установленому порядку їх перелік.

Закупівля дорадчих послуг у суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, визначених на конкурсних засадах, здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 189 від 11.03.2009}

7. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій затверджують на підставі регіональних планів та переліку виконавців плани заходів з переліком дорадчих послуг, обсяги їх фінансування для кожного виконавця та районів, в яких надаються послуги.

У разі надання дорадчих послуг шляхом проведення навчальних семінарів, демонстраційного показу форм і методів роботи суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільського населення, відповідні кошториси затверджуються Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.

8. На підставі планів заходів, затверджених відповідно до пункту 7 цього Порядку, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій укладають з виконавцями договори про надання дорадчих послуг.

Надання дорадчих послуг здійснюється відповідно до плану заходів та оформляється відповідним актом, який підписують суб'єкт сільськогосподарської дорадчої діяльності, голова сільської (селищної) або районної ради, заступник Міністра аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної, начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації і споживач дорадчих послуг.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 20.06.2012}

Облік індивідуально наданих дорадчих послуг ведеться у журналі встановленої форми, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою.

Реєстри, регіональні плани заходів та плани заходів і договори, затверджені в установленому порядку щодо кожного виконавця, акти виконаних робіт зберігаються в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управліннях агропромислового розвитку обласних і управлінні промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій протягом трьох років.

9. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 558 від 20.06.2012}

10. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій подають Мінагрополітики щокварталу до 10 числа наступного місяця звіт про використання бюджетних коштів.

Мінагрополітики щокварталу до 20 числа наступного місяця подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів в розрізі регіонів, а в місячний строк після закінчення бюджетного року - звіт про ефективність використання зазначених коштів в частині збільшення інвестицій в агропромисловий комплекс, а також про досягнення інших показників, що характеризують ефективність використання бюджетних коштів.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 558 від 20.06.2012}вгору