Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності
Указ Президента України від 28.01.2000113/2000
Документ 113/2000, поточна редакція — Редакція від 13.11.2001, підстава - 1071/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо запобігання
дитячій бездоглядності
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )

З метою запобігання дитячій бездоглядності, соціального
захисту дітей і підлітків, які залишилися без батьківського
піклування, та підвищення рівня профілактики правопорушень серед
дітей п о с т а н о в л я ю:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
2. Кабінету Міністрів України протягом першого півріччя 2000
року з метою визначення пріоритетних і першочергових заходів на
2001-2005 роки щодо розширення соціально-правових гарантій для
дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного
розвитку молодого покоління провести експертну оцінку ефективності
реалізації положень Національної програми "Діти України",
затвердженої Указом Президента України від 18 січня 1996 року
N 63 ( 63/96 ), і з урахуванням її результатів розробити програму
з поліпшення становища дітей на 2001-2005 роки.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити програми з питань запобігання дитячій бездоглядності, в
яких передбачити:
а) забезпечення разом з Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством праці та соціальної політики України,
Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України
відкриття в достатній кількості притулків для неповнолітніх;
б) вжиття невідкладних заходів до укомплектування
кваліфікованими кадрами служб у справах неповнолітніх згідно із
Законом України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та
спеціальні установи для неповнолітніх" ( 20/95-ВР ) і створення
умов для їх ефективної роботи, недопущення подальшого скорочення
та ліквідації цих служб;
в) забезпечення ефективної діяльності соціальних закладів для
неповнолітніх (притулки, центри медико-соціальної реабілітації,
школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної
реабілітації), поліпшення їх матеріально-технічної бази,
забезпечення дітей харчуванням, одягом, взуттям, засобами
особистої гігієни;
г) всебічне сприяння розвитку мережі дитячих будинків
сімейного типу, підтримці сімей, які взяли на виховання
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківської опіки чи
піклування;
д) взяття під особливий контроль профілактичної,
соціально-реабілітаційної, правової та консультаційної роботи з
сім'ями, в першу чергу з числа функціонально неспроможних (де
батьки є хворими на алкоголізм, наркоманію, недієздатними, з
асоціальною поведінкою, неповні сім'ї тощо);
е) надання всебічної підтримки діяльності громадських
організацій, програми яких спрямовані на розв'язання проблем
дитячої бездоглядності і соціального сирітства.
4. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству освіти
і науки України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і
туризму України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям:
а) забезпечити постійне виявлення дітей, які жебракують та
бродяжать, направлення їх у соціальні заклади для неповнолітніх та
створення умов для соціальної реабілітації;
б) вжити заходів до посилення профілактичної роботи із
запобігання проявам злочинності серед дітей, своєчасного виявлення
угруповань та осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну
діяльність, пияцтво, наркоманію, жебракування, та припинення їх
діяльності і притягнення до відповідальності.
5. Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони
здоров'я України, Міністерству внутрішніх справ України,
Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до
поліпшення стану виховної роботи в навчальних закладах та за
місцем проживання дітей і з метою проведення ранньої профілактики,
запобігання дитячій бездоглядності запровадити внутрішкільний
облік дітей, які не відвідують школу, схильні до жебракування,
вживання алкоголю, наркотиків і психотропних речовин, та облік
дітей дошкільного і шкільного віку.
6. Міністерству освіти і науки України, Міністерству оборони
України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
фінансів України, Державному комітету молодіжної політики, спорту
і туризму України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям створювати спеціальні загальноосвітні
навчально-виховні заклади для дітей і підлітків з різними формами
девіантної поведінки, які потребують особливих умов виховання,
навчання та спеціального педагогічного підходу.
7. Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству
освіти і науки України, Державному комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям з метою забезпечення дітям доступу до національних
духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури та
сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, а також
всебічному розвитку дітей зміцнити та розширити мережу дитячих
закладів культури, спортивних секцій, позашкільних виховних, а
також клубних закладів для забезпечення індивідуальної та
колективної творчості дітей, не допускати скорочення та ліквідації
таких закладів.
8. Міністерству охорони здоров'я України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати
безкоштовне диспансерне обстеження та лікування дітей, які
перебувають у соціальних закладах для неповнолітніх. Відповідно до
потреб регіону створювати центри медико-соціальної реабілітації
неповнолітніх.
9. Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству
освіти і науки України, Міністерству внутрішніх справ України,
Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України, Національній раді з питань молодіжної
політики при Президентові України організувати і провести
Всеукраїнську благодійну акцію "Молодь - наше майбутнє!"
10. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України в рамках державного замовлення запровадити
обов'язкові цикли дитячо-юнацьких передач, програм дозвільного,
естетичного, інтелектуального та правового змісту на телебаченні
та радіо, забезпечувати широке висвітлення на телебаченні, радіо,
у засобах масової інформації заходів, спрямованих на запобігання
дитячій бездоглядності.
( Саття 11 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 січня 2000 року
N 113/2000вгору