Документ 112_351, чинний, поточна редакція — Затвердження від 02.09.2015, підстава - 660-2015-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 30.09.2015, підстава - v2748321-15. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин

{Угоду затверджено Постановою КМ № 660 від 02.09.2015}


Дата підписання:

07.10.2013


Дата затвердження Україною:

02.09.2015


Дата набрання чинності для України:

30.09.2015

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі - Договірні Сторони,

визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню і розповсюдженню карантинних шкідливих організмів,

керуючись бажанням у майбутньому продовжувати і розширювати співробітництво в галузі карантину та захисту рослин і забезпечити координацію державних фітосанітарних заходів,

керуючись Міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів (МСФЗ) Міжнародної конвенції про карантин та захист рослин (МКЗР) від 06 грудня 1951 року, у редакції 1997 року,

виходячи із інтересів взаємної охорони території держав Договірних Сторін від проникнення і розповсюдження карантинних шкідливих організмів та розвитку господарських і торговельних зв'язків між Договірними Сторонами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Терміни, які вживаються у цій Угоді наведені у такому значенні:

рослини - живі рослини та їх частини, включаючи насіння та генетичний матеріал;

рослинні продукти - неперероблені матеріали рослинного походження (включаючи зерно), а також перероблені продукти, які за своєю природою або за способом своєї переробки можуть створювати ризик інтродукції та розповсюдження шкідливих організмів;

фітосанітарний контроль - діяльність уповноважених національних органів держав Договірних Сторін в галузі карантину рослин, яка направлена на виявлення карантинних шкідливих організмів (карантинних об'єктів), визначення карантинного фітосанітарного стану рослин, рослинних продуктів, транспортних засобів та виконання міжнародних зобов'язань держав Договірних Сторін та законодавства своєї держави у галузі карантину та захисту рослин;

шкідливий організм - будь-який вид, різновид або біотип рослин, тварин або патогенних агентів, шкідливий для рослин або рослинних продуктів;

карантинний шкідливий організм (карантинний об'єкт) - шкідливий організм, який має потенційне економічне значення для зони, що знаходиться у зв'язку з цим у небезпеці, в якій він поки відсутній або присутній, але обмежено розповсюджений, і є об'єктом офіційної боротьби;

регульований некарантинний шкідливий організм - некарантинний шкідливий організм, присутність якого у насіннєвому та садивному матеріалі здійснює економічно неприйнятний вплив на очікуване використання цих рослин і внаслідок чого регулюється на території Договірної Сторони, що імпортує;

об'єкт регулювання (підкарантинний матеріал) - будь-яка рослина, рослинний продукт, місце зберігання, упаковка, транспортний засіб, контейнер, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкт або матеріал, що може бути місцем укриття шкідливих організмів або сприяти їхньому поширенню, і стосовно яких вважається необхідним застосування фітосанітарних заходів, особливо у разі міжнародного перевезення.

Стаття 2

Компетентними органами Договірних Сторін, які здійснюватимуть координацію діяльності з реалізації цієї Угоди, є:

від Української Сторони - Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України;

від Білоруської Сторони - Головна державна інспекція з питань насінництва, карантину та захисту рослин.

Стаття 3

Договірні Сторони будуть приймати необхідні заходи щодо перевірки вантажів з об'єктами регулювання при імпорті та транзиті у пунктах пропуску на державному кордоні Договірних Сторін, у відповідності з Переліками карантинних шкідливих організмів (карантинних об'єктів) та регульованих не карантинних шкідливих організмів у відповідності з національним законодавством Договірних Сторін, якими компетентні органи Договірних Сторін обмінюються у місячний термін по дипломатичним каналам після підписання Угоди.

Усі витрати, пов'язані з фітосанітарним контролем вантажів з об'єктами регулювання, несе власник вантажу або представник власника згідно з діючими тарифами на територіях держав Договірних Сторін.

Стаття 4

Компетентні органи Договірних Сторін будуть здійснювати інспектування об'єктів регулювання в процесі їх виробництва, обробки, перевезення, а також зберігання з метою визначення наявності або відсутності карантинних шкідливих організмів та регульованих некарантинних шкідливих організмів, які завдають шкоди рослинам та рослинним продуктам.

Договірні Сторони зобов‘язуються дотримуватися затверджених згідно з діючим законодавством своїх держав фітосанітарних правил щодо імпорту, експорту і транзиту об‘єктів регулювання, які перевозяться з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони.

Стаття 5

З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі карантину та захисту рослин Договірні Сторони відповідно до законодавства своїх держав зобов‘язуються:

- вживати необхідних заходів щодо запобігання проникненню карантинних шкідливих організмів і регульованих не карантинних шкідливих організмів з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони при імпорті, експорті та транзиті;

- обмінюватися правилами, положеннями, які регулюють на територіях держав Договірних Сторін заходи з карантину та захисту рослин;

- обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження карантинних шкідливих організмів та регульованих некарантинних шкідливих організмів на територіях держав Договірних Сторін;

- обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в галузі карантину та захисту рослин;

- обмінюватися за попередньою домовленістю фахівцями шляхом їх відрядження з метою здійснення вибіркової фітосанітарної перевірки вантажів з об'єктами регулювання у місцях виробництва, вирощування, заготівлі та відвантаження, оперативного вирішення питань з карантину та захисту рослин у пунктах пропуску, а також для вивчення науково-практичних досягнень в галузі карантину та захисту рослин;

- надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в проведенні заходів з карантину рослин, пов'язаних із виявленням карантинних шкідливих організмів, їх локалізацією та ліквідацією;

- обмінюватись нотифікаційними повідомленнями про невідповідність фітосанітарних заходів та відповідними документами, що підтверджують факти невідповідності.

Стаття 6

1. Об'єкти регулювання, які вивозяться з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони або які перевозяться транзитом територією держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони, або об'єкти регулювання походженням з третіх країн, які підлягали перепакуванню, перевантажуванню або розділені на частки на території держави однієї із Договірних Сторін, повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом (оригіналом) або реекспортним фітосанітарним сертифікатом та карантинним дозволом на імпорт, якщо це передбачено національним законодавством у відповідності з фітосанітарними вимогами держави імпортуючої Сторони.

З метою ідентифікації партій об'єктів регулювання у фітосанітарних сертифікатах зазначається номер (назва) транспортного засобу, що перевозить партію об'єктів регулювання.

2. Наявність фітосанітарного сертифіката не позбавляє права компетентних органів Договірних Сторін здійснювати фітосанітарний контроль імпортованих об'єктів регулювання відповідно до законодавства своїх держав.

3. У разі виявлення карантинних шкідливих організмів та регульованих не карантинних шкідливих організмів під час проведення фітосанітарного контролю компетентні органи імпортуючої Договірної Сторони мають право на знезараження партії об'єктів регулювання, її знищення або повернення експортеру, з повідомленням компетентних органів іншої Договірної Сторони стосовно вжитих фітосанітарних заходів із зазначенням їх причини.

Якщо знезараження об'єктів регулювання здійснювалось на території держави однієї Договірної Сторони, ввезення зазначеної продукції на територію держави іншої Договірної Сторони дозволяється тільки після її дегазації (штучного видалення газів з об'єктів регулювання) або дегазації на території Договірної Сторони, яка приймає об'єкт регулювання за попередньою домовленістю з національною організацією з карантину та захисту рослин.

В усіх випадках здійснення реекспорту об'єктів регулювання Договірні Сторони здійснюють фітосанітарний контроль і в разі відсутності карантинних шкідливих організмів та регульованих не карантинних шкідливих організмів оформляють фітосанітарний сертифікат або реекспортний фітосанітарний сертифікат, який супроводжує об'єкти регулювання до місця призначення вантажу, разом з фітосанітарним сертифікатом країни-експортера (або його завіреною копією).

Стаття 7

При експорті об'єктів регулювання з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони використовується нова упаковка (крім дерев'яного пакувального матеріалу), вільна від карантинних шкідливих організмів.

Упаковка та пакувальні матеріали повинні бути вільними від ґрунту. Сіно, солома, полова, листя та інші рослинні матеріали не можуть використовуватись в якості пакувального матеріалу.

Транспортні засоби, які використовуються при перевезенні об'єктів регулювання, повинні бути ретельно очищені, а за потреби знезаражені.

Стаття 8

Для вирішення практичних питань, пов'язаних з реалізацією положень цієї Угоди, компетентні органи Договірних Сторін, у разі необхідності, організовують спільні наради, які проводяться по черзі на територіях держав Договірних Сторін.

Організаційні витрати на проведення нарад несе компетентний орган приймаючої Договірної Сторони. Порядок оплати витрат щодо направлення делегацій попередньо узгоджується компетентними органами Договірних Сторін.

Місце, терміни та порядок денний таких нарад визначаються компетентними органами Договірних Сторін.

Стаття 9

Положення цієї Угоди поширюються на всі об'єкти регулювання, включаючи ті, які надходять в якості дарувань або для наукових цілей, а також призначені для дипломатичних, консульських та інших представництв.

Стаття 10

Ця Угода не впливає на права та обов'язки кожної Договірної Сторони, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Договірні Сторони, а також їх членство у міжнародних організаціях з карантину та захисту рослин.

Стаття 11

За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін в цю Угоду можуть вноситись зміни та/або доповнення, які оформляються окремими Протоколами, що є невід'ємною частиною даної Угоди.

Стаття 12

Усі спірні питання, які виникають при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 13

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода укладається терміном на 5 років з автоматичним продовженням на наступні п'ятирічні періоди, до тих пір, доки одна із Договірних Сторін не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення п'ятирічного періоду.

Припинення дії Угоди в жодному разі не припинить реалізацію заходів та проектів, розпочатих у рамках Угоди.

З дати набрання чинності цієї Угоди припиняє свою дію Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину рослин від 12 травня 1997 року.

Учинено в м. Мінськ 7 жовтня 2013 р. у двох оригінальних примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цієї Угоди буде використовуватись текст, викладений російською мовою.

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Республіки Білорусь

(підпис)

(підпис)
вгору