Документ 112_350, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.11.2016, підстава - 112_002-16

               ПРОТОКОЛ 
до Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Білорусь про виробничу і
науково-технічну кооперацію
{ Зміни до Протоколу див. в Протоколах
( 112_193 ) від 18.09.2012
( 112_192 ) від 12.02.2014
( 112_002-16 ) від 10.11.2016 }

Дата підписання: 16.06.2003 Дата набуття чинності: 16.06.2003
Відповідно до статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну
кооперацію ( 112_032 ) від 29 травня 2002 року (далі Угода)
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь домовилися
про таке:
1. Уповноважити Міністерство промислової політики України та
Міністерство промисловості Республіки Білорусь щорічно визначати
номенклатуру та обсяги кооперованих поставок в рамках Угоди, а
також перелік господарюючих суб'єктів, які здійснюють ці поставки,
і вносити в зазначені номенклатуру, обсяги і перелік погоджені
зміни і доповнення.
2. Доручити Міністерству промислової політики України та
Міністерству промисловості Республіки Білорусь погодити порядок
визначення номенклатури та обсягів кооперованих поставок у рамках
Угоди, а також господарюючих суб'єктів, які здійснюють ці
поставки.
3. Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди і набирає
чинності від дня його підписання.
Вчинено у м. Мінську 16 червня 2003 р. у двох примірниках,
кожен українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають, однакову силу.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)вгору