Документ 112_196, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 08.04.2015, підстава - 298-VIII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.05.2015, підстава - v1625321-15. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, підписаної в м. Мінську 22 січня 2003 року

{Протокол ратифіковано Законом № 298-VIII від 08.04.2015}

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі - Сторони, домовилися про таке:

Стаття 1

Абзац другий статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації викласти у такій редакції:

“Уповноважені органи” - Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Оперативно-аналітичний центр при Президентові Республіки Білорусь;”.

Стаття 2

Цей Протокол є невід’ємною частиною Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, підписаної в м. Мінську 22 січня 2003 року.

Стаття 3

Цей Протокол набирає чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Вчинено в м. Мінську 29 вересня 2014 року у двох примірниках, кожний українською, білоруською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні цього Протоколу Сторони будуть керуватися текстом, викладеним російською мовою.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд
Республіки Білорусь

(підпис)вгору