Документ 112_195, чинний, поточна редакція — Затвердження від 12.11.2014, підстава - 610-2014-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 25.11.2014, підстава - v0037321-15. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про затвердження Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь

{Угоду затверджено Постановою КМ № 610 від 12.11.2014}

Дата підписання:

30.07.2014

Дата затвердження Україною:

12.11.2014

Дата набрання чинності для України:

25.11.2014

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Білорусь (далі - Сторони),

керуючись статтею 3 Договору між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від 12 травня 1997 року,

бажаючи визначити порядок демаркації державного кордону між Україною і Республікою Білорусь,

погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Затвердити Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь (додається).

Стаття 2

За спільною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення, які оформлюються окремими протоколами. Такі протоколи будуть невід’ємною частиною цієї Угоди, які набиратимуть чинності у порядку, передбаченому для цієї Угоди.

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, і діє до набрання чинності демаркаційними документами.

Вчинено у м. Чернігів 30 липня 2014 року у двох примірниках, кожний українською та білоруською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За
Кабінет Міністрів України

(підпис)


За
Уряд Республіки Білорусь

(підпис)


Додаток
до Угоди між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Білорусь
про затвердження Положення
про демаркацію державного кордону
між Україною і Республікою Білорусь

ПОЛОЖЕННЯ
про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь

Глава 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь (далі - Положення) визначає порядок демаркації державного кордону між Україною і Республікою Білорусь та є правовою основою діяльності Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії (далі - Спільна комісія).

2. У цьому Положенні використовуються наступні поняття та їх визначення:

державний кордон між Україною і Республікою Білорусь (далі - державний кордон) - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, яка розділяє території (сушу, води, надра та повітряний простір) України і Республіки Білорусь, визначений Договором між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від 12 травня 1997 року (далі - Договір);

демаркація державного кордону - позначення на місцевості проходження державного кордону прикордонними знаками зі складанням демаркаційних документів;

прикордонний знак - споруда, призначена для позначення державного кордону на місцевості;

смуга кріплення державного кордону - ділянка місцевості завширшки десять метрів, по п’ять метрів в обидві сторони від державного кордону, призначена для позначення державного кордону прикордонними знаками та забезпечення належного утримання державного кордону.

Глава 2
ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. Спільна комісія створюється відповідно до Договору з метою демаркації державного кордону.

У своїй діяльності Спільна комісія керується Договором, національними законодавствами та цим Положенням.

4. Спільна комісія складається з делегацій України і Республіки Білорусь (далі - делегації). Кожну з делегацій очолює глава (керівник) делегації.

5. Персональний склад Спільної комісії визначається відповідно до законодавств України і Республіки Білорусь. Дотримання паритету в кількісному складі делегацій не є обов’язковим.

Інформування про персональний склад делегацій здійснюється дипломатичними каналами.

У разі необхідності делегації можуть залучати для роботи експертів і технічний персонал.

6. Основні завдання Спільної комісії:

підготовка документів, необхідних для проведення демаркації державного кордону;

організація робіт з демаркації державного кордону;

складання демаркаційних документів.

7. Функції Спільної комісії:

визначення типів і конструкцій прикордонних знаків, а також місць їх встановлення на державному кордоні;

визначення порядку і строків виконання демаркаційних робіт, а також контроль їх якості;

формування спільних робочих груп з виконання демаркаційних робіт;

розгляд і затвердження документів, підготовлених робочими групами;

розробка при необхідності пропозицій з уточнення проходження державного кордону на місцевості;

організація приймання демаркаційних робіт;

складання та видання демаркаційних документів;

вирішення інших завдань, пов’язаних з демаркацією державного кордону.

8. З метою здійснення демаркації державного кордону Спільна комісія розробляє і затверджує наступні документи:

інструкцію про порядок позначення державного кордону;

проект розміщення прикордонних знаків на державному кордоні;

інструкції для робочих груп з демаркації державного кордону;

інструкцію про порядок винесення на місцевість державного кордону;

інструкцію із проведення гідрографічних робіт;

інструкцію зі створення демаркаційних документів.

Найменування перелічених документів можуть уточнюватися в ході їх складання.

При необхідності Спільна комісія в межах своєї компетенції розробляє та затверджує інші документи.

9. Спільна комісія здійснює свою діяльність у формі засідань, які проводяться по черзі на території України і Республіки Білорусь.

На засіданні головує глава (керівник) тієї делегації, на території держави якої проводиться засідання.

Місце і строки проведення чергового засідання визначаються на попередньому засіданні та підтверджуються письмово не пізніше, ніж за 15 днів до його початку. При необхідності між засіданнями можуть проводитися зустрічі глави і керівника делегацій.

За результатами засідання складається протокол у двох примірниках, кожний українською та російською мовами. Протокол засідання підписується главою і керівником делегацій.

Делегації погоджують порядок висвітлення в засобах масової інформації результатів діяльності Спільної комісії.

10. При необхідності Спільна комісія може організовувати зустрічі робочих груп з окремих питань.

11. Питання, не вирішені Спільною комісією, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

12. Офіційними мовами Спільної комісії є українська і білоруська (російська) мови.

Усі документи, крім демаркаційних документів, розробляються українською та білоруською (російською) мовами.

Робочою мовою Спільної комісії є російська мова.

13. Кожна делегація забезпечує на території своєї держави проведення засідань Спільної комісії і зустрічей її робочих груп. Витрати, пов’язані із проживанням, кожна делегація покриває за свій рахунок.

Глава 3
ДЕМАРКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

14. При визначенні проходження і позначенні державного кордону на місцевості Спільна комісія керується Договором і доданими до нього Протокол-описом проходження лінії державного кордону та Альбомом топографічних карт із графічно нанесеною на них лінією державного кордону.

У якості допоміжних матеріалів можуть використовуватися документи земле- і лісовпорядкування.

15. Державний кордон на місцевості позначається наступними типами прикордонних знаків:

основний прикордонний знак (додаток 1);

річковий прикордонний знак (додаток 2);

перехідний прикордонний знак (додаток 3);

озерний прикордонний знак (додаток 4);

проміжний прикордонний знак (додаток 5).

Державний кордон може також позначатися спеціальними прикордонними знаками, які встановлюються в місцях, де через особливості місцевості позначення його проходження іншими типами прикордонних знаків недоцільно або для збереження існуючих на державному кордоні споруд. Конструкції спеціального прикордонного знаку визначаються Спільною комісією.

У випадку зміни фарбування прикордонних стовпів, форми зображення на них державної символіки та номера прикордонного знаку Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами.

Прикордонним знакам надаються порядкові номери.

Стики державних кордонів України, Республіки Білорусь і Російської Федерації; України, Республіки Білорусь і Республіки Польща позначаються спеціальними прикордонними знаками відповідно до тристоронніх міжнародних договорів.

16. Смуга кріплення державного кордону очищується від дерев, чагарників і інших предметів, що створюють перешкоди прямій видимості між сусідніми прикордонними знаками.

На річкових ділянках очищується смуга місцевості по 5 метрів в кожну сторону від прикордонного стовпа і між прикордонними стовпами, що входять до складу одного прикордонного знака.

17. Демаркаційні роботи кожна делегація на території своєї держави здійснює самостійно.

18. Делегації у відповідності із законодавствами України та Республіки Білорусь можуть обмінюватися аерофотознімальними, геодезичними, картографічними та іншими матеріалами і даними, які використовуються для здійснення демаркації державного кордону.

19. За результатами демаркації державного кордону Спільна комісія складає наступні демаркаційні документи:

опис проходження державного кордону;

демаркаційну карту;

протоколи прикордонних знаків;

каталог координат прикордонних знаків;

таблицю приналежності островів;

заключний протокол демаркації державного кордону.

Найменування і перелік демаркаційних документів можуть уточнюватися в ході їх складання.

Демаркаційні документи складаються без обмежувальних грифів і видаються у двох примірниках, кожний українською і білоруською мовами.

Демаркаційні документи підписуються главою і керівником делегацій та набирають чинності з дати одержання останнього письмового повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.Додаток 1
до Положення про демаркацію
державного кордону між Україною
і Республікою Білорусь

ОСНОВНИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗНАК
(з трьох елементів)

ПРИКОРДОННИЙ СТОВП УКРАЇНИ


ПРИКОРДОННИЙ СТОВП РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

ЦЕНТРОВИЙ СТОВПЧИК


ОСНОВНИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗНАК
(з одного елемента)


Додаток 2
до Положення про демаркацію
державного кордону між Україною
і Республікою Білорусь

РІЧКОВИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗНАК


Додаток 3
до Положення про демаркацію
державного кордону між Україною
і Республікою Білорусь

ПЕРЕХІДНИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗНАК


Додаток 4
до Положення про демаркацію
державного кордону між Україною
і Республікою Білорусь

ОЗЕРНИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗНАК


Додаток 5
до Положення про демаркацію
державного кордону між Україною
і Республікою Білорусь

ПРОМІЖНИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗНАК
вгору