Документ 112_194, чинний, поточна редакція — Затвердження від 18.06.2014, підстава - 188-2014-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 29.07.2014. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі урядового зв'язку,
підписаної в м. Мінськ 6 лютого 1998 року

{Протокол затверджено Постановою КМ № 188 від 18.06.2014}

Дата підписання:

12.02.2014

Дата затвердження Україною:

18.06.2014

Дата набрання чинності для України:

29.07.2014

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі - Сторони,

домовилися про таке:

Стаття 1

Абзац другий статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі урядового зв’язку викласти у такій редакції:

««компетентні органи» - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Комітет державної безпеки Республіки Білорусь;».

Стаття 2

Цей Протокол є невід’ємною частиною Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі урядового зв’язку, підписаної в м. Мінськ 6 лютого 1998 року.

Стаття 3

Цей Протокол набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Учинено в м. Мінськ 12 лютого 2014 року у двох примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Протоколу перевагу матиме текст, викладений російською мовою.

За Кабінет Міністрів України

(підпис)


За Уряд Республіки Білорусь

(підпис)вгору