Документ 112_193, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.09.2012

ПРОТОКОЛ
між Урядом Республіки Білорусь та Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Протоколу до Угоди між Урядом Республіки Білорусь та Кабінетом Міністрів України про виробничу і науково-технічну кооперацію, підписаного 16 червня 2003 року в м. Мінську

Дата підписання:

18.09.2012

Дата набрання чинності для України:

18.09.2012

Відповідно до статей 3 і 10 Угоди між Урядом Республіки Білорусь та Кабінетом Міністрів України про виробничу і науково-технічну кооперацію від 29 травня 2002 року {далі - Угода) Уряд Республіки Білорусь та Кабінет Міністрів України домовилися про таке:

Внести до Протоколу до Угоди, підписаного 16 червня 2003 року в м. Мінську, такі зміни:

у пунктах 1 і 2 слова «Міністерство промислової політики України» у всіх відмінках замінити словами «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» у відповідному відмінку.

Цей Протокол є невід’ємною частиною Угоди і набирає чинності від дня його підписання.

Вчинено у м. Київ 18 вересня 2012 року у двох примірниках, кожен російською та українською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

За Уряд
Республіки Білорусь

(підпис)


За Кабінет Міністрів
України

(підпис)вгору