Документ 112_191, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.11.2011

УГОДА
між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Державним комітетом з науки і технологій Республіки Білорусь про співробітництво у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності

Дата підписання:

15.11.2011

Дата набрання чинності для України:

15.11.2011

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, з одного боку, і Державний комітет з науки і технологій Республіки Білорусь, з другого боку, далі - "Сторони". Керуючись Договором між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі науки і технологій від 17 грудня 1992 року,

переконані, що співробітництво в галузі освіти, науки, нових технологій і інновацій сприяє зміцненню економічного і науково-технічного потенціалу держав;

усвідомлюючи взаємну вигоду об'єднання зусиль для спільного впровадження у виробництво та комерціалізації науково-технічних досягнень, освоєння ринків України, Білорусі і третіх держав;

прагнучи розвитку і зміцнення дружби та взаємної довіри між народами України і Республіки Білорусь,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони сприятимуть різнобічному співробітництву в галузі науки, нових технологій та інноваційної діяльності між українськими і білоруськими науковими організаціями, дослідницькими центрами та виробничими підприємствами.

З цією метою Сторони надаватимуть підтримку науковим дослідженням шляхом підготовки спільних проектів, створення спільних підприємств і виробництв, лабораторій та центрів, які зайняті у сфері науки, нових технологій та інноваційної діяльності.

Сторони підтримуватимуть ініціативу установ та організацій України та Білорусі що співпрацюють у проведенні спільних наукових заходів, у тому числі конференцій, семінарів, Днів науки, коопераційних бірж, наукових конгресів і симпозіумів, виставок.

Сторони погоджуватимуть додаткові форми науково-технологічного співробітництва, які можуть виникнути у процесі реалізації цієї Угоди.

Стаття 2

Сторони обмінюватимуться інформаційними матеріалами та періодичними виданнями з питань розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності у своїх державах.

Сторони співпрацюватимуть згідно з протоколами про співробітництво та спільну діяльність.

Умови організації обміну вченими і фахівцями, а також візитів делегацій для участі в заходах узгоджуватимуть Сторонами в робочому порядку.

Стаття 3

З метою забезпечення координації спільної діяльності зацікавлених наукових організацій, промислових підприємств, суб'єктів інноваційної діяльності обох держав, Сторони підпишуть окремий договір про створення Українсько-Білоруського центру науково-технічного та інноваційного співробітництва (далі - Центр), забезпечивши підготовку та затвердження відповідного нормативно-правового документу. - Положення про Центр.

Українське відділення Центру створюється в м. Київ в структурі Наукового парку "Київська політехніка" на базі Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".

Білоруське відділення Центру створюється в м. Мінськ у структурі Республіканського інноваційного унітарного підприємства "Науково-технологічний парк БНТУ "Політехнік".

Основною метою діяльності відділень Центру є формування ефективного механізму взаємодії між Сторонами у процесі розвитку двосторонньої взаємовигідної співпраці у сфері освіти, науки, освоєння нових і високих технологій, реалізації спільних програм, проектів та просуванні сучасних технологій і товарів на ринки України, Республіки Білорусь і третіх держав.

Стаття 4

Охорона та передача прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені та використовуються в ході спільної діяльності в рамках цієї Угоди, здійснюються відповідно до національних законодавств та міжнародних договорів держав Сторін.

Стаття 5

Розбіжності щодо реалізації положень цієї Угоди вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо розбіжності не можуть бути подолані Сторонами, спори можуть передаватися на розгляд Міжурядової Українсько-Білоруської комісії зі співробітництва в галузі науки і технологій.

Стаття 6

Угода набирає чинності з дати її підписання, діє протягом трьох років і автоматично продовжується на наступні три роки за відсутності рішення однієї зі Сторін про припинення її дії. Рішення має бути надано іншій Стороні в письмовій формі не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії Угоди.

До Угоди можуть вноситися зміни й доповнення, що оформляються окремими Протоколами, які підписуються уповноваженими представниками Сторін і є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Вчинено у м. Мінськ 15 листопада 2011 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

За Державне агентство
України з питань науки,
інновацій та інформатизації

(підпис)

В.П. СЕМИНОЖЕНКО


За Державний комітет
науки і технологій
Республіки Білорусь

(підпис)

І.В. ВОЙТОВвгору