Документ 112_187, чинний, поточна редакція — Підписання від 07.10.2013

УГОДА
між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і Міністерством освіти Республіки Білорусь про співробітництво в галузі підготовки кадрів для ядерної енергетики

Дата підписання:

07.10.2013

Дата набрання чинності для України:

07.10.2013

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Міністерство освіти Республіки Білорусь, надалі - Сторони,

беручи до уваги намір Республіки Білорусь будувати атомну електричну станцію (далі - АЕС) і багаторічний практичний досвід України в ядерній енергетиці,

розглядаючи співробітництво в галузі підготовки кадрів для ядерної енергетики як один із найважливіших факторів, що забезпечує підготовку кадрів для будівництва і безпечної експлуатації АЕС у Республіці Білорусь, включаючи ядерну та радіаційну безпеку, безпеку персоналу АЕС, населення і навколишнього середовища, домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть, приділяючи увагу таким напрямам:

розвиток прямого співробітництва між Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості та навчальними закладами Республіки Білорусь;

підготовка фахівців, магістрів, науковців вищої кваліфікації для ядерної енергетики;

проведення виробничих практик студентів на об'єктах ядерної енергетики, включаючи діючі АЕС;

підвищення кваліфікації (стажування та інше) викладачів у вищих навчальних закладах та на об'єктах ядерної енергетики, включаючи діючі АЕС;

участь викладачів Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості та інших фахівців, що працюють у сфері ядерної енергетики України, у проведенні курсів лекцій (лабораторних, практичних занять) у закладах освіти Республіки Білорусь;

підготовка білоруських фахівців (отримання другої вищої освіти), перепідготовка, підвищення кваліфікації та інше;

спільна розробка, видання та апробація підручників, навчальних посібників та навчально-методичної документації для підготовки фахівців у галузі ядерної енергетики;

проведення науково-дослідних робіт у сфері ядерної енергетики;

організація і проведення міжнародних конференцій та інших заходів, що стосуються сфери ядерної енергетики.

Стаття 2

Сторони сприятимуть розширенню участі наукових співробітників у конференціях, симпозіумах, семінарах та інше. З цією метою вони зобов'язуються регулярно обмінюватися інформацією з організації та проведення таких заходів.

Стаття 3

Сторони сприятимуть укладанню та реалізації угод (договорів) між організаціями держав Сторін за напрямами, зазначеними у статті 1 цієї Угоди.

Фінансові умови реалізації угод (договорів), що укладаються організаціями, узгоджуються ними у кожному конкретному випадку.

Стаття 4

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть бути внесені зміни і доповнення, що оформляються відповідними протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 5

Ця Угода набирає чинність з дати її підписання Сторонами і діятиме протягом п'яти років. Після закінчення цього терміну вона буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить дипломатичними каналами іншій Стороні не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду про свій намір припинити її дію.

Учинено у м. Мінськ 7 жовтня 2013 року у двох примірниках, кожен українською та російською мовою, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Міністерство
енергетики та вугільної
промисловості України

(підпис)


За Міністерство
освіти Республіки
Білорусь

(підпис)вгору