Документ 112_183, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.06.2013

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь про порядок обміну інформацією про обстановку на державних кордонах України і Республіки Білорусь

Дата підписання:

18.06.2013

Дата набрання чинності для України:

18.06.2013

Адміністрація Державної прикордонної служби України та Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь, далі - Сторони,

керуючись статтями 5, 9 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво з прикордонних і митних питань від 17 грудня 1992 року,

з метою координації зусиль органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органів прикордонної служби Республіки Білорусь з протидії незаконному переміщенню через українсько-білоруський державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також вирішення інших питань, що відносяться до їх компетенції,

домовилися про таке:

Стаття 1

Здійснювати обмін інформацією про обстановку на державному кордоні та прогнозах її розвитку, а також основні підсумки оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органів прикордонної служби Республіки Білорусь відповідно до Переліку відомостей, за якими здійснюється взаємний обмін інформацією, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Стаття 2

Обмін інформацією здійснювати в рамках законодавства держав Сторін, а також міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

У рамках цього Протоколу обмін інформацією, яка містить в Україні інформацію з обмеженим доступом або державні секрети Республіки Білорусь, не здійснюється.

Сторони зобов'язуються не допускати розголошення відомостей та іншої інформації, отриманої в процесі співробітництва в рамках реалізації цього Протоколу, і не передавати її третій стороні без письмової згоди Сторони, що створила інформацію.

Стаття 3

1. Обмін інформацією здійснювати між:

1.1) Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь:

щомісяця (до 20 числа місяця, наступного за відповідним періодом) - статистичними даними за формою, погодженою Сторонами;

щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за відповідним періодом) - інформаційно-статистичними та аналітичними матеріалами про результати оперативно-службової діяльності Сторін;

Сторони обмінюються інформацією про обстановку і результати оперативно-службової діяльності по всіх ділянках державного кордону своїх держав;

1.2) Північним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України і Головним оперативним управлінням Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь:

щодекадно (до 5, 15 і 25 числа місяця) - статистичними даними за погодженою формою;

1.3) Чернігівським, Житомирським прикордонними загонами Державної прикордонної служби України та Гомельською прикордонною групою органів прикордонної служби Республіки Білорусь, а також Луцьким прикордонним загоном Державної прикордонної служби України та Пінським прикордонним загоном, Брестською прикордонною групою органів прикордонної служби Республіки Білорусь:

щомісяця (до 15 числа місяця, наступного за відповідним періодом) - інформаційно-статистичними матеріалами за узгодженою формою;

1.4) Оперативно-черговими службами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та територіальними органами прикордонної служби Республіки Білорусь на українсько-білоруському державному кордоні:

двічі на добу (до 06.00 - за ініціативою української сторони і до 20.00 - з ініціативи білоруської сторони), з використанням діючих каналів зв'язку, за погодженою формою;

1.5) Старшими змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон у порядку, що встановлюється прикордонними представниками органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та територіальних органів прикордонної служби Республіки Білорусь на українсько-білоруському державному кордоні, за погодженою формою.

2. У разі зміни найменування зазначених органів Сторони негайно повідомляють про це одна одній дипломатичними каналами.

Стаття 4

З метою реалізації положень цього Протоколу і вирішення питань, що виникають у процесі співробітництва і взаємодії, визначені у статті 3 цього Протоколу органи проводять робочі зустрічі та консультації.

Місце проведення зустрічей та перелік обговорюваних питань погоджувати в робочому порядку.

Стаття 5

Обмін інформацією здійснювати у формі службового листування у ході зустрічей представників, а також з використанням наявних технічних засобів зв'язку на безоплатній основі.

Обмін інформацією між Сторонами в рамках цього Протоколу здійснювати російською мовою. За згодою Сторін інформація може надаватися іншою мовою.

Стаття 6

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються додатковим Протоколом, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Стаття 7

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.

Сторони у десятиденний термін після набрання чинності цього Протоколу обмінюються поштовими адресами, адресами електронної пошти, а також реквізитами телефонного та факсимільного зв'язку органів, зазначених у статті 3 Протоколу.

Одночасно з набранням чинності цим Протоколом втрачає чинність Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державним комітетом прикордонних військ Республіки Білорусь про порядок обміну інформацією щодо обстановки на державних кордонах України і Республіки Білорусь, підписаний в м. Києві 14 жовтня 2004 року.

Кожна із Сторін може припинити дію цього Протоколу шляхом направлення другій Стороні письмового повідомлення про наміри припинити його дію. У цьому випадку він припиняється через 90 днів з дня отримання такого повідомлення.

Учинено в м. Київ 18 червня 2013 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Адміністрацію
Державної прикордонної
служби України

(підпис)


За Державний
прикордонний комітет
Республіки Білорусь

(підпис)Додаток
до Протоколу між Адміністрацією
Державної прикордонної служби України
і Державним прикордонним комітетом
Республіки Білорусь про порядок обміну
інформацією про обстановку
на державних кордонах України
і Республіки Білорусь

ПЕРЕЛІК
відомостей, за якими здійснюється взаємний обмін інформацією

Сторони обмінюються інформацією:

I. Між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь:

про обстановку, що складається на державних кордонах України і Республіки Білорусь, та прогноз її розвитку;

про зміни в тактиці дій правопорушників на державному кордоні та профілями ризиків щодо протиправної діяльності на державному кордоні;

про заплановані та здійснювані делімітаційні та демаркаційні роботи на державному кордоні;

про способи і характерні ознаки виявлених підроблених документів на право перетинання державного кордону, а також профілі ризиків, пов'язані з їх використанням;

про проведення Сторонами прикордонних навчань у безпосередній близькості від кордону;

про результати пропускних операцій (кількісні показники пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів);

про основні підсумки оперативно-службової діяльності на державних кордонах;

інші відомості, які впливали або можуть впливати на обстановку на кордоні та організацію його охорони.

II. Між Північним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України і головним оперативним управлінням Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь:

про результати пропускних операцій (кількісні показники пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів; про виявлення осіб з підробленими або чужими документами; про кількість осіб, яким відмовлено у праві в'їзду);

про факти (спроби) незаконного перетинання державного кордону;

про виявлення під час незаконного переміщення через державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових і радіоактивних речовин, наркотичних речовин та їх прекурсорів; автотранспорту; творів мистецтва; алкогольних і тютюнових виробів та інших товарів;

інші відомості, які впливали або можуть впливати на обстановку на кордоні та організацію її охорони.

III. Між Чернігівським, Житомирським прикордонними загонами Державної прикордонної служби України та Гомельською прикордонною групою органів прикордонної служби Республіки Білорусь, а також Луцьким прикордонним загоном Державної прикордонної служби України та Пінським прикордонним загоном, Брестською прикордонною групою органів прикордонної служби Республіки Білорусь:

про обстановку, що складається на ділянках державного кордону та щодо прогнозу її розвитку;

про здійснення на ділянці державного кордону прикордонних пошуків, які потребують узгоджених дій сил і засобів Сторін;

про зміни в тактиці дій правопорушників на ділянці державного кордону, що охороняється;

про факти та обставини припинення незаконного переміщення через державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних речовин та їх прекурсорів, радіоактивних речовин та інших товарів, виявлення тайників і схованок після проходження прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон на суміжній стороні;

про зміни екологічної, епідеміологічної та епізоотичної обстановки в контрольованих прикордонних районах держав Сторін;

про заплановані та ті, що проводяться делімітаційні, демаркаційні та інші господарські роботи на ділянках державного кордону, що охороняються;

про найбільш характерні приклади затримання в пунктах пропуску осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з використанням чужих або підроблених документів, а також конструктивних особливостей транспортних засобів;

про виявлені способи підробки документів на право перетинання державного кордону та методиках їх виявлення у процесі паспортного контролю;

про заплановані польоти авіації та інших літальних апаратів поблизу державного кордону;

про факти застосування зброї на державному кордоні та наслідки;

про виникнення лісових пожеж, інших стихійних лих та надзвичайних подій на державному кордоні, а також про загрози їх поширення на суміжну територію;

про призупинення або обмеження руху через пункти пропуску через державний кордон, а також про зміни порядку перетинання державного кордону;

про осіб, які розшукуються на території суміжної держави та можуть зникнути на території держави іншої Сторони, а також їх затримання;

про конфліктні ситуації в пунктах пропуску через державний кордон і на ділянках державного кордону, що охороняються;

про зміни у складі прикордонно-представницьких апаратів Державної прикордонної служби України та територіальних органів прикордонної служби Республіки Білорусь;

інші відомості, які впливали або можуть впливати на обстановку на кордоні та організацію її охорони.

IV. По лінії оперативно-чергових служб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та територіальних органів прикордонної служби Республіки Білорусь:

про факти незаконного перетинання (спроби перетинання) державного кордону;

про проведення на ділянці державного кордону прикордонних пошуків, які потребують узгоджених дій сил і засобів;

про факти та обставини припинення незаконного переміщення через державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних речовин та їх прекурсорів, радіоактивних речовин та інших товарів, виявлення тайників і схованок після проходження прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон на суміжній стороні;

про зміни екологічного, епідеміологічного та епізоотичного характеру в контрольованих прикордонних районах;

про загострення обстановки на ділянці державного кордону, що охороняється, та в пунктах пропуску через державний кордон;

про факти застосування зброї на державному кордоні та наслідки;

про виникнення лісових пожеж, інших стихійних лих і надзвичайних подій на державному кордоні, а також про загрози їх поширення на суміжну територію;

про призупинення або обмеження руху через пункти пропуску через державний кордон, а також про зміни в порядку його перетину;

про осіб, які розшукуються на території суміжної держави та можуть зникнути на території суміжної держави, а також їх затримання;

про конфліктні ситуації в пунктах пропуску через державний кордон;

інші відомості, які можуть впливати на обстановку на кордоні та організацію її охорони.

V. Між старшими змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон:

про кількість осіб і транспортних засобів, пропущених через державний кордон;

про спроби контрабанди та незаконного переміщення товарів через кордон;

про осіб, яким відмовлено у пропуску через державний кордон та потенційно здатних незаконно його перетнути поза (в обхід) пунктів пропуску через державний кордон;

про видворення (депортацію) осіб через державний кордон;

про виникнення черг автотранспорту перед пунктами пропуску через державний кордон;

про зміни графіка руху поїздів через пункти пропуску та їх причини;

про скупченнях транспортних засобів між пунктами пропуску через державний кордон.вгору