Документ 112_182, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.06.2013

УГОДА
про основні напрями співробітництва у сфері захисту прав споживачів між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Міністерством торгівлі Республіки Білорусь

Дата підписання:

18.06.2013

Дата набрання чинності для України:

18.06.2013

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів та Міністерством торгівлі Республіки Білорусь, далі - Сторони,

усвідомлюючи важливість взаємодії Сторін із забезпечення захисту прав споживачів щодо якості товарів і послуг,

усвідомлюючи необхідність проведення узгодженої політики у сфері захисту прав споживачів,

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є створення правової і організаційної основи співробітництва Сторін щодо проведення узгодженої політики у сфері захисту прав споживачів, спрямованої на формування рівних умов для захисту інтересів громадян України та Республіки Білорусь від недобросовісних суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території України та на території Республіки Білорусь відповідно.

Стаття 2

В рамках реалізації цієї Угоди Сторони будуть сприяти забезпеченню прав споживачів та їх захист, як на території України, так і на території Республіки Білорусь.

Стаття 3

Сторони здійснюють співробітництво у сфері захисту прав споживачів відповідно до законодавства та міжнародних зобов'язань держав Сторін в цій сфері за наступними основними напрямами:

- забезпечення споживачів, державних органів і громадських об'єднань споживачів достовірною інформацією (за умови її наявності) про дефектну та фальсифіковану продукцію, послуги низької якості та недобросовісних продавців;

- вживання заходів щодо запобігання діяльності недобросовісних суб'єктів господарювання і потрапляння неякісної продукції на територію України та на територію Республіки Білорусь;

- обмін інформацією щодо законодавства у сфері захисту прав споживачів, а також найкращими практиками запобігання порушенням законодавства у сфері захисту прав споживачів;

- координація діяльності з питань, що виникають в процесі співробітництва, включаючи створення робочих груп, обмін досвідом експертів і навчання кадрів;

- проведення наукових конференцій і семінарів щодо вирішення проблем з питань підвищення ефективності захисту прав споживачів.

Стаття 4

Сторони сприяють створенню умов, у тому числі правових, для діяльності незалежних громадських об'єднань споживачів, їх участі у формуванні політики у сфері захисту прав споживачів, розробленню нормативно-правових актів, що захищають законні права та інтереси споживачів і процедур розгляду звернень, скарг споживачів, а також створенню систем обміну споживчою інформацією між Сторонами.

Стаття 5

Фінансові витрати, пов'язані з реалізацією цієї Угоди, Сторони несуть самостійно відповідно до законодавства України та Республіки Білорусь відповідно.

Стаття 6

Сторони гарантують конфіденційність отриманої документації, інформації та робіт, які проводяться в рамках цієї Угоди, якщо Сторона, яка здійснює їх надання, завчасно інформує про їх конфіденційний характер.

Стаття 7

Розбіжності щодо тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуються шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 8

Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити зміни або доповнення до цієї Угоди у формі окремих протоколів. Такі зміни та доповнення будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та залишається чинною на невизначений термін поки одна Сторона не повідомить письмово дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди. У такому випадку дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання дипломатичними каналами іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Київ 18 червня 2013 року в двох примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні або застосуванні цієї Угоди, переважну силу матиме текст російською мовою.

За Державну
інспекцію України з питань
захисту прав споживачів

(підпис)


За Міністерство торгівлі
Республіки Білорусь


(підпис)вгору