Документ 112_179, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.06.2013

УГОДА
між Державним агентством лісових ресурсів України та Міністерством лісового господарства Республіки Білорусь щодо співробітництва в галузі лісового господарства

Дата підписання:

18.06.2013

Дата набрання чинності для України:

18.06.2013

Державне агентство лісових ресурсів України та Міністерство лісового господарства Республіки Білорусь (далі - Сторони),

маючи намір послідовно і на довгостроковій основі розвивати двостороннє співробітництво в галузі лісового господарства,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони будуть розвивати співробітництво в галузі лісового господарства на основі рівноправності, взаємної вигоди та відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Мета співпраці - досягнення сталого управління лісами, включаючи комплексне використання деревних і недеревних ресурсів з урахуванням інтересів усіх груп населення без шкоди для екологічних функцій лісів та їхнього біорізноманіття.

Стаття 2

Взаємна співпраця між Сторонами буде здійснюватися за наступними напрямками:

законодавчі, адміністративні, економічні та соціальні аспекти стійкого ведення лісового господарства, включаючи питання боротьби з незаконними рубками та іншими лісопорушеннями;

багатоцільове лісокористування, розвиток економічних, соціальних, екологічних функцій лісів;

збереження й стійке використання генофонду та біологічного різноманіття лісів, природних територій на землях лісового фонду, що охороняються;

лісонасінна справа та розсадники;

лісовідновлення, лісорозведення та лісовирощування;

охорона лісів від пожеж;

захист лісів від шкідників і хвороб;

ведення мисливського господарства та екотуризм;

лісовпорядкування та моніторинг лісів;

ведення лісового господарства в лісах, забруднених радіонуклідами;

підвищення кваліфікації та перепідготовка керівників і фахівців лісового господарства;

співпраця з громадськістю щодо питань лісового господарства.

Стаття 3

Співробітництво у рамках цієї Угоди між Сторонами буде здійснюватися в наступних формах:

проведення заходів за напрямами, зазначеними у статті 2 цієї Угоди;

обмін досвідом, делегаціями вчених та фахівців;

обмін науково-технічною інформацією, документацією та результатами досліджень;

виконання спільних програм і проектів в галузі лісового господарства, а також проведення спільних досліджень з питань, що становлять взаємний інтерес.

Інші форми співпраці можуть узгоджуватися в ході виконання цієї Угоди.

Стаття 4

Сторони будуть сприяти встановленню та розвитку прямих зв'язків в галузі лісового господарства між юридичними особами України та Республіки Білорусь.

Стаття 5

Обмін досвідом, інформацією, результатами наукових досліджень, здійснення спільних програм і проектів та інші форми співробітництва, зазначені у статтях 3 і 4 цієї Угоди, будуть здійснюватися у відповідності з чинним законодавством держав Сторін на взаємовигідній основі.

Стаття 6

1. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

2. Ця Угода укладається терміном на п'ять років. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за три місяці до закінчення відповідного періоду не повідомить в письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про припинення дії цієї Угоди.

3. Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення мають бути внесені у письмовій формі та оформлені відповідними протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

4. Зобов'язання, які вже здійснюються, але до дати припинення дії цієї Угоди ще не завершені, будуть регулюватися її положеннями до їх повного виконання.

Учинено в м. Київ 18 червня 2013 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Державне агентство
лісових ресурсів України


(підпис)


За Міністерство лісового
господарства Республіки
Білорусь

(підпис)вгору