Документ 112_172, чинний, поточна редакція — Затвердження від 13.06.2012, підстава - 524-2012-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.07.2012, підстава - v2288321-12. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про статус об'єктів Білоозерської водоживильної системи Дніпровсько-Бузького каналу, розташованих на території України

{Угоду затверджено Постановою КМ № 524 від 13.06.2012}

Дата підписання:

15.12.2011

Дата затвердження Україною:

13.06.2012

Дата набрання чинності для України:

09.07.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі - Сторони,

прагнучи до укріплення дружніх та ділових зв'язків між державами Сторін,

керуючись нормами Угоди між Україною та Республікою Бєларусь про взаємне визнання права та регулювання відносин власності від 22 січня 1993 року,

з метою забезпечення ефективного функціонування об'єктів Білоозерської водоживильної системи Дніпровсько-Бузького каналу, розташованих на території України, та виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод від 16 жовтня 2001 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Об'єкти Білоозерської водоживильної системи Дніпровсько-Бузького каналу (далі - об'єкти Білоозерської ВЖС), що розташовані на території Волинської області (Україна) і знаходяться на балансі республіканського унітарного експлуатаційно-будівельного підприємства "Дніпро-Бузький водний шлях" (Республіка Білорусь), є власністю України.

Перелік об'єктів Білоозерської ВЖС вказано у додатку до цієї Угоди, який є його невід'ємною частиною.

Стаття 2

Білоруська Сторона забезпечує передачу, а Українська Сторона - приймання об'єктів Білоозерської ВЖС за фактичним станом у тримісячний строк з дати набрання чинності цією Угодою.

Відповідальним від Білоруської Сторони за передачу об'єктів Білоозерської ВЖС Українській Стороні є Міністерство транспорту і комунікацій Республіки Білорусь.

Відповідальним від Української Сторони за приймання об'єктів Білоозерської ВЖС є Державне агентство водних ресурсів України.

Стаття 3

Експлуатація Українською Стороною об'єктів Білоозерської ВЖС здійснюється відповідно до законодавства України, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод від 16 жовтня 2001 року, а також Правил експлуатації Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу, затверджених уповноваженими представниками Сторін.

Стаття 4

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Вчинено у м. Києві 15 грудня 2011 року у двох примірниках українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів України
(підпис)


За Уряд Республіки Білорусь
(підпис)Додаток
до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Білорусь
про статус об'єктів Білоозерської
водоживильної системи
Дніпровсько-Бузького каналу,
розташованих на території України
від 15 грудня 2011 року

ПЕРЕЛІК
об'єктів Білоозерської водоживильної системи Дніпровсько-Бузького каналу, розташованих на території України
(Волинська область)

1. Водоспуск Вижівський Верхньо-Прип'ятського гідровузла.

2. Адміністративно-господарська будівля Верхньо-Прип'ятського гідровузла.

3. Сарай Верхньо-Прип'ятського гідровузла.

4. Колодязь Верхньо-Прип'ятського гідровузла.

5. Волянський водоживильний канал.

6. Дамба напірна Волянського каналу.вгору