Документ 112_157, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.11.2009

              Протокол N 1 
до Угоди між Державним комітетом
стандартизації, метрології та сертифікації України
і Державним комітетом по стандартизації, метрології
та сертифікації Республіки Білорусь про взаємне
визнання результатів робіт з сертифікації

Дата підписання: 11.11.2009 Дата набрання чинності для України: 11.11.2009
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики і Державний комітет зі стандартизації
Республіки Білорусь (далі - Сторони) з метою реалізації
Меморандуму між Кабінетом Міністрів України, Національним банком
України та Урядом Республіки Білорусь, Національним банком
Республіки Білорусь про напрацювання системи заходів з
інтенсифікації двостороннього торговельно-економічного
співробітництва в умовах світової фінансово-економічної кризи
( 112_141 ), підписаного в м. Чернігові 20 січня 2009 року,
домовились про таке:
1. Розширити співробітництво в сфері інформаційного
забезпечення, в тому числі на постійній основі здійснювати обмін:
- програмами робіт зі стандартизації, щорічними каталогами та
інформаційними покажчиками стандартів, нормативно-правовими актами
у сфері технічного регулювання;
- переліками продукції, яка підлягає обов'язковій оцінці
відповідності, переліками акредитованих (уповноважених,
призначених) органів з сертифікації та випробувальних лабораторій
(центрів);
- іншою документацією за відповідними запитами.
2. Взаємне визнання сертифікатів відповідності на серійне
виробництво продукції, які видані в Системі сертифікації УкрСЕПРО
та Національній системі підтвердження відповідності Республіки
Білорусь, здійснювати без проведення робіт з оцінки виробництва, з
урахуванням визнання систем управління якістю згідно з ISO 9001 та
НАССР, які сертифіковані в Системі сертифікації УкрСЕПРО та
Національній системі підтвердження відповідності Республіки
Білорусь.
3. Під час проведення робіт щодо взаємного визнання
сертифікатів відповідності Сторони використовують протоколи
випробувань акредитованих випробувальних лабораторій, перелік яких
встановлює Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики та Державний комітет зі
стандартизації Республіки Білорусь.
Додаткові випробування проводяться в обґрунтованих випадках,
приймаючи до уваги питання безпеки продукції.
4. Сторони мають право проводити вибірковий контроль
продукції, яка імпортується.
Цей Протокол укладається на термін дії Меморандуму між
Кабінетом Міністрів України, Національним банком України та Урядом
Республіки Білорусь, Національним банком Республіки Білорусь про
напрацювання системи заходів з інтенсифікації двостороннього
торговельно-економічного співробітництва в умовах світової
фінансово-економічної кризи ( 112_141 ) і набуває чинності з дати
його підписання.
Вчинено в м. Санкт-Петербург 11 листопада 2009 року в двох
примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому
обидва тексти є автентичними.
За Державний комітет України За Державний комітет
з питань технічного регулювання зі стандартизації Республіки
та споживчої політики Білорусь
Лариса Лосюк Валерій Корешков
(підпис) (підпис)
Голова Головавгору