Угода між Урядом України та Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь про військово-технічне співробітництво
Білорусь, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 16.12.1994
Документ 112_111, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.12.1994

               Угода 
між Урядом України та Кабінетом Міністрів
Республіки Білорусь про військово-технічне
співробітництво

Дата підписання: 16.12.1994 Дата набуття чинності: 16.12.1994
Уряд України та Кабінет Міністрів Республіки Білорусь, які
далі іменуються "Сторонами",
керуючись прагненням підтримувати оптимальний рівень
обороноздатності і безпеки своїх країн,
вважаючи за необхідне збереження і розвиток кооперації та
економічних зв'язків, що склалися при розробці, виробництві,
ремонті і постачанні озброєння, військової техніки та інших
матеріальних засобів і послуг, необхідних для оборони та безпеки,
домовились про таке:
СТАТТЯ 1
Сторони вживатимуть заходів для здійснення взаємовигідного
двостороннього військово-технічного співробітництва шляхом:
- збереження та розвитку кооперованих зв'язків, що склалися
при розробці, виробництві та ремонті військової продукції;
- здійснення взаємних поставок військової продукції;
- надання послуг військового призначення.
З цією метою кожна із Сторін відповідно до свого
національного законодавства забезпечить створення необхідних
організаційних, правових та інших умов для укладення між
уповноваженими суб'єктами господарської діяльності договорів
(контрактів).
СТАТТЯ 2
Спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в
інтересах оборони та безпеки держав здійснюються на основі програм
розвитку озброєння та військової техніки, узгоджених відповідними
органами державного управління. Фінансування науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт буде здійснюватися на договірній
основі з безпосередньою або частковою участю Сторін.
СТАТТЯ 3
Виробництво та поставки озброєння, військової техніки, інших
матеріальних засобів та надання послуг, необхідних для оборони і
безпеки держав будуть здійснюватися на основі узгоджених
уповноваженими органами Сторін замовлень на виробництво та
поставку продукції військового призначення з урахуванням
кооперованих зв'язків виробництва цієї продукції, довгострокових
виробничо-господарських відносин і системи безпосередніх
договорів.
Номенклатура та обсяги взаємних поставок продукції
військового призначення, умови поставок, порядок розрахунків за
поставки будуть визначатися окремими угодами між Сторонами.
Закупівля озброєння, військової техніки, матеріальних засобів
та надання послуг понад прийняті замовлення, в тому числі
реекспорту, здійснюється за договорами між
підприємствами-виробниками та замовниками згідно з чинним
законодавством Сторін.
СТАТТЯ 4
Ремонт і відновлення озброєння, військової техніки,
військово-технічного майна будуть здійснюватися на основі
договорів, що укладаються відповідними організаціями Збройних Сил
і підприємствами промисловості Сторін на ремонт озброєння та
військової техніки, змінних елементів, блоків та вузлів,
обслуговування і регламентні роботи, а також на утримання
представників підприємств-виробників на території Сторін.
Озброєння, військова техніка, інше військово-технічне майно,
що ремонтуються для однієї із Сторін, належать обов'язковому
поверненню і не можуть відчужуватись або передаватися третій
стороні в односторонньому порядку.
СТАТТЯ 5
Розробка, виробництво, постачання, експлуатація та ремонт
озброєння та військової техніки здійснюється згідно з чинними
нормативно-технічними документами по стандартизації. Склад
документів визначається в умовах виконання робіт, що учиняються
відповідно до статей 2, 3, 4 та 6 цієї Угоди.
Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки
здійснюється у рамках програм, які вказані у статті 2 цієї Угоди.
СТАТТЯ 6
Військовий контроль якості розробки та виробництва вказаної
продукції на підприємствах, а також її прийомку для потреб
Збройних Сил Сторони, що замовила продукцію, здійснюють військові
представництва Міністерства оборони Сторони, що постачає цю
продукцію.
Необхідність військового контролю за якістю військової
продукції визначається Міністерством оборони Сторони, що замовила
продукцію, і визначається у договорі (контракті) на постачання
(розробку) продукції.
Постачальник (підприємство-виробник, ремонтне підприємство)
здійснює технічне і гарантійне обслуговування продукції, що
постачається, включаючи й ту, що поставлена до моменту набуття
чинності цією Угодою, протягом дії гарантійних зобов'язань згідно
з договорами постачання.
СТАТТЯ 7
Сторони не передаватимуть без взаємного погодження фактично
чи формально озброєння, військову техніку, інші матеріальні засоби
та послуги, що поставляються за цією Угодою, в тому числі
документацію, для потреб оборони та безпеки та інформацію щодо них
фізичними чи юридичними особами і державними органами третіх країн
за винятком випадків, коли надання інформації передбачено
міжнародними зобов'язаннями Сторін. При виникненні такого випадку
Сторони проводять необхідні консультації.
СТАТТЯ 8
Перевезення озброєння, військової техніки, інших матеріальних
засобів, що постачаються за цією Угодою, їх охорона і
супроводження здійснюється відповідно до чинного законодавства
Сторін та їх міжнародних зобов'язань.
СТАТТЯ 9
Спори щодо тлумачення та застосування цієї Угоди вирішуються
шляхом консультацій і переговорів між Сторонами або у інший
прийнятний для них спосіб.
СТАТТЯ 10
Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дня її підписання. Кожна із Сторін має право
денонсувати цю Угоду шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.
Денонсація набуває чинності через 6 місяців з дати отримання
відповідною Стороною повідомлення про денонсацію.
Здійснено в м. Мінську 16 грудня 1994 р. у двох примірниках,
кожний українською та білоруською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд За Кабінет Міністрів
України Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)вгору